Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatuurgeschiedenis Middeleeuwen

No description
by

Arnoud Kuijpers

on 18 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatuurgeschiedenis Middeleeuwen

Literatuurgeschiedenis
Middeleeuwen
Historische Context
Karel de Grote
'Nederland'
Internationaal
Vorming grote nationale staten
Chanson de Roland
Standentheorie
feodale stelsel
Eercultuur
'Op aarde zijn sommigen die bidden, sommigen die strijden en sommigen die werken: deze drie vormen een eenheid en verdragen het niet van elkaar te worden gescheiden.' (Adalberdo, 11de eeuw)
geestelijkheid
adel en ridders
boeren en vissers
vazal & leenheer
regels
Gehoorzaamheid
groep / collectief
aanzien & waardering
eer
verstoting
De culturele context
symboliek
diepere werkelijkheid
het Hogere
'Huwelijk van het echtpaar Arnolfini' (Jan van Eyck, 1434)
Kunstopvatting
moraliserend & didactisch
kunst hoeft niet vernieuwend te zijn
traditie
literatuur
manuscripten
kopiisten
voorleescultuur
auteur
mecenas
mecenaat
Soorten middeleeuwse literatuur
Literatuur aan het hof
hofleven
hoofsheid
Hoofse Lyriek
Van Veldeken
Karelepiek
Arthurepiek
Geestelijke letterkunde
christelijk leven
volkstaal
Marialegende: Beatrijs
Literatuur in de stad
burgermoraal
patriciaat
annexatie & adaptie
hoofse cultuur
abele spelen
Kruistochten
'Burgerij'
Theologie en Kennis
Het geloof
Diepere & hogere wereld
Zeven vrije kunsten
Personen
Kleuren
Getallen
Dingen
Hoofsheid
Zelfbeheersing
Gedragsregels
Dienstbaarheid
Het aanleren van omgangsvormen (etiquette)

- niet eten met je handen
- geen boeren of scheten laten aan tafel
- enkele dansen beheersen
- altijd onderdanig en beleefd zijn naar vrouwen
- altijd verzorgd overkomen
Muziek
gregoriaans
wereldlijke muziek
troubadours
Minnesänger
Trouvères
Huiswerk
Leeropdracht A:
1 & 3 t/m 10
Leesopdracht B:
2
blz. 70
blz. 71
trouw
bescherming
ridderopleiding
kerkelijke muziek
Literatuur
manuscripten
kopiisten
voorleescultuur
auteur
mecenas
mecenaat
Karel de Grote
Chanson de Geste
Epische concentratie
Koning Arthur
Queeste
Sprookjesachtig
Alse die vogel vroelîchen
Den sumer singende enpfân,
Und der walt is loubes rîche
Und die bluomen schône stân,
Sô ist der winter gar vergân.
Mîn reht ist, daz ich wîche
Dar mîn herze staeteclîche
Von minnen je was undertân.
Als de vogels vrolijk
zingend de zomer verwelkomen,
het woud rijk is aan loof
en de bloemen te pronken staan,
dan is de winter helemaal voorbij.
Het is dan passend dat ik mij
daarheen begeef waar mijn hart, zonder
ophouden, uit minne altijd al onderdanig was.
Natureingang
Feodaliteit
exempelen
Rederijkers
opiniërende rol
Sotternie
Huiswerk
Leeropdracht A:
11 t/m 15
Leesopdracht B:
5 & 10
blz. 70
blz. 75 & 81
Nakijken
Middeleeuwen
Acrostichon
,,,,, quid expectamus nu(nc)
Abent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego et tu

Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (e)nda thu, uu(at) (u)nbida(n) (uu)e nu
Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij; wat wachten we nu?

Oftewel:
Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve jij en ik; waar wachten we nog op?

Probatio Pennae (Pennenproef)
1 (A1):
Egidius waer bestu bleven Mi lanct na di gheselle mijn Du coors die doot du liets mi tleven
2 (B1):
Dat was gheselscap goet ende fijn Het sceen teen moeste ghestorven sijn
3 (A2):
Nu bestu in den troon verheven Claerre dan der zonnen scijn Alle vruecht es di ghegheven
4 (A1):
Egidius waer bestu bleven Mi lanct na di gheselle mijn Du coors die doot du liets mi tleven
5 (A3):
Nu bidt vor mi ic moet noch sneven Ende in de weerelt liden pijn Verware mijn stede di beneven
6 (B2):
Ic moet noch zinghen een liedekijn Nochtan moet emmer ghestorven sijn
7 (A1):
Egidius waer bestu bleven Mi lanct na di gheselle mijn Du coors die doot du liets mi tleven
Gruuthuse-handschrift
- De oudste teksten in dit handschrift dateren uit 1395
- Het maakte waarschijnlijk deel uit van de Bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse.

Het handschrift geldt als de enige bron voor een groot aantal Middelnederlandse teksten. Sinds 2007 wordt het bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Het Gruuthuse-handschrift bevat 147 liederen, 18 gedichten en 7 berijmde gebeden. Tot de liederen in het manuscript behoren het beroemde Egidiuslied en het Kerelslied.
Moraal
Pieter Brueghel 1559
500 - 1500 na Christus
Komende lessen
Behandelen Laagland Cursus 8: de middeleeuwen!
Groepswerk: lezen van een Middeleeuws werk
Groepspresentaties (week 2)
Proefwerkweek over de Middeleeuwen
Een inleiding
Hebban Olla Vogala
Middeleeuwen
Middeleeuwse literatuur
Ridderromans
Educatieve Functie
Ontspanning
Voorbeeldfunctie
Of in twaalf delen op YouTube:
Deel 1
Middeleeuwse Werken
Literatuur aan het hof
Geestelijke letterkunde
Literatuur in de stad
Ferguut
Floris ende Blancefloer
Roman van Walewein
Roelandslied
Karel ende elegast
Hadewijch
Esmoreit
Gloriant
Lanseloet van Denemerken
Mariken van Nieumeghen
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/middeleeuwen/tekst/lgme009.html
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20050614_middeleeuwen07
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20070221_dekruistochten02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060508_kareldegrote01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20120618_geit01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20030623_klooster01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20120618_arthur01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20120618_rederijkers01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20120618_elegast01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20120618_reynaerd01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20120618_beatrijs01
http://www.schooltv.nl/video/hebban-olla-vogala-het-eerste-geschreven-nederlands/#q=hebban%20olla
Full transcript