Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

jake llyod

on 5 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Italy
Sining
Pilosopiya
Agham
Isa sa pinakadakilang
panahon sa kasaysayan
Pagmulat sa
Kulturang Klasikal
ng
Greece at Rome
Dapat maging malaya ang tao sa paglinang ng kanyang mga kakayahan at kagustuhan.
Dapat hangarin ng tao ang lubos na kasiyahan na pangkasalukuyan.
Matatagpuan ang Italy
sa pagitan ng Gitnang Silangan
at Kanlurang Europe.
Ang Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at higit na may kaugnayan ang Italyano sa mga Romano kaysa alinmang bansa sa Europe.
Ang pagtataguyod ng mga Maharlikang Angkan sa mga taong mahusay sa sining at masigasig sa pag-aaral.
FLORENCE
Patron ng Kultura
MEDICI
Lorenzo d' Medici
( Ang Magnifico )
Pintor, Iskultor, at Pilosopo
lumilok, magpinta, mangaral, at magsaliksik
OBRA MAESTRA
R
E
N
A I
S S
A
N C
E
Pinag-yaman at Pinalawak ang Kabihasnan ng Daigidig.
Rebolusyong Intelektwal
Ang paglawak sa kaalaman tungkol sa Daigdig
England
Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ang nagbigaydaan sa Rebolusyong Protestante o Repormasyon.
ang imbensyon ng Paglilimbag
Humanista at mga Unibersitad
Christopher Columbos
Vasco da Gama
Ferdinand Magellan
France
Portugal
Humanismo
Rudolf Agricola
ang kauna-unahang nagpalaganap ng Humanismo sa labas ng Italy
Francesco Petrarch
Pangunahing Humanista
SONG BOOK
"Ama ng Humanismo"
Goivanni Boccacio
Desiderius Erasmus
E d u k a s y o n
The Courtier
ni Baldassare Castiglione
Mantua
pinakatanyag na PaaralangHumanista
Johannes Gutenberg
movable press
S i n i n g
Leonardo da Vinci
iskultor, arkitekto, musikero, inhinyero, at pilosopo.
OBRA MAESTRA
The Last Supper
huling hapunan ni Hesus at ng kanyang 12 disipulo
Mona Lisa
isang babae na nagpapakita ng kanyang mahiwagang ngiti na paksa ng pagtatalo hangang sa kasalukuyan
S i n i n g
Michaelangelo Buonarotti
dakilang pintor at iskultor
OBRA MAESTRA
Sistine Chapel sa Vatican
Napipintahan ito ng mga pangyayari sa bibliya mula paglikha hangang sa Malaking Pagbaha.
S i n i n g
Raphael Santi
"ganap na pintor"
OBRA MAESTRA
Sistine Chapel at Madonna of the Gold Finch
naglalarawan ng mga pilosopo, siyensista at makatang Griyego.
The School of Athens
pinakadakilang pintor ng Renaissance
S i n i n g
Titian
tanyag siya dahil sa kanyang pintang panrelihiyon
OBRA MAESTRA
The Crowning of Thorns at Tribute Money
A r k i t e k t u r a
bilog na Arkong Romanesque
at mga halihing Hellenic
Basilika ni St. Peter
pinakamalaking simbahan sa buong daigdig
P a n i t i k a n
makabagong wikang pambansa tulad ng Ingles, Pranses, Aleman, at iba pa
Miguel de Cervantes
Don Quixote de la Mancha
isang nobela na kumukutya sa kasaysayan ng kabayanihan ng mga kabalyero noong Panahong Midyibal
" Makata ng mga Makata"
Edmund Spencer, Ben Jognson, Christopher Marlowe, at William Shakespeare
M u s i k a
organo sa mga Katedral at Simbahan
KORO
Palestrina
"Prinsipe ng Musika"
Oratorio at Opera
A g h a m
Nicolas Copernicus
Ipinahayag niya na ang araw ang sentro ng sansinukob at umiikot dito ang lahat ng planeta, pati na ang daigdig.
Johannes Kepler
Ang nakatuklas ng mga alintuntuning pangmatematika na tumutukoy sa landas na tinahak ng mga planeta habng umiinog sa araw ang mga ito
A g h a m
Galileo Galilei
Ang nakaimbento ng teleskopyo na nakatulong upang mapatotohanan ang pahayag ni Copernicus.
A g h a m
Sir Isaac Newton
Napatunayan niya sa pamamagitan ng CALCULUS na pawang bahagi ng magkakatulad na batas ang mga natuklasan nina Kepler at Galileo.
Batas ng Universal Gravitation
may kani-kanyang lakas ang bawat planeta at ang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog
A g h a m
Windmill
nagsilbing makabagong pinag kukunan ng enerhiya
Kompas at Mapa
imbensyong na nakatulong sa mga Eksplorador
Gerardus Mercator
lumikha ng payak na paraan na naglalarawan sa mundo sa isang patag na perspektibo
Philippus Aureous
nakatuklas ng kahalagahan ng mga mineral bilang gamot
A g h a m
Medisina
Andreas Vesalius
Seven Structures of the Human Body
William Harvey
sirkulasyon ng Dugo
Full transcript