Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hersenletsel of n.a.h.

Hersenletsel of niet aangeboren hersenletsel heeft heel veel oorzaken en kan heel veel gevolgen hebben.
by

Welbesteed Assen

on 13 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hersenletsel of n.a.h.

Hersenletsel of n.a.h.
Traumatisch hersenletsel:
Niet-traumatisch
hersenletsel:
Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam.

Het kan plaatselijk zijn maar er kunnen ook weer meerdere gebieden aangedaan zijn.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel.
Er is verschil tussen traumatisch en niet traumatisch letsel....
Zonderschedelletsel:
Verkeersongeval.
Val.
Zwaar voorwerp tegen hoofd.
Klap tegen hoofd.
Shaken baby syndroom.

Met schedelletsel:
Binnendringen van botgedeelte als gevolg van schedelbreuk.
Binnendringen van een voorwerp.

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam.
Er zijn vaak meerdere gebieden in de hersenen aangedaan.

In Nederland:

Migraine 2.400.000
Angststoornissen 1.100.000
Depressie 640.000
Hersenletsel (NAH) 500.000
Dementie 250.000
Beroerte/CVA 220.000
Epilepsie 120.000
Parkinson 40.000
Multiple sclerose (MS) 17.000
Hersentumoren 5.000
Huntington 1.500

Dat zijn heel veel mensen...

Ineens is hun verleden los gemaakt van hun
toekomst en leven ze in een onzeker heden.
Er zijn twee soorten...
Niet traumatisch hersenletsel:
Beroerte/cerebrovasculair accident:

Herseninfarct.
Hersenbloeding.
Infectie.
Gezwel/tumor.
Vergiftiging (drugs, alcohol).
Zuurstofgebrek ten gevolg van:

Hartstilstand.
Bijna verdrinking.
Afsluiting luchtpijp.
Rookvergiftiging.
Epilepsie.
Waterhoofd.
Stofwisselingsaandoeningen.
De hersenen bepalen hoe we
tegen de dingen aan kijken.
Een beschadiging heeft dan ook
een breed scala aan gevolgen.

Oude of jonge dame?
Wat zie je?
Een jonge of een oude dame?
Tel hoeveel keer de spelers in het witte shirt de bal overspelen
Dit is een schilderij van Casey Kotas en het heet Brain damage.
Super computer!
Het brein is een supercomputer:
10 triljard.... (10.000.000.000.000.000.000.000)
neurale connecties per seconde!

Wat nu als een van die connecties stuk gaat?

Dan krijg je foutmeldingen, corrupte bestanden, vertraging van het systeem, enz., enz. maar dan zonder backup. …
Onthou de diversiteit qua mogelijkheden...
Gevolgen voor de cliënt:
Cognitieve gevolgen:

Verminderd intellectueel functioneren.
Vertraging bij het verwerken van informatie.
Aandacht/concentratieproblemen.
Geheugenproblemen.
Oriëntatie problemen.
Visueel ruimtelijke problemen.
Apraxie.
Moeite met herkennen van problemen.
Taalproblemen.
Problemen met rekenen.
Problemen met de uitvoerende functies.


Emotionele problemen:

Depressieve stemming.
Angst en spanningsgevoelens.
Labiel.
Verlaagde weerstand ten opzichte van externe prikkels.
Slecht presteren onder tijddruk.
Problemen met omgaan met drukte en stress.
Verandering in seksualiteit.
Gebrek aan acceptatie en aanvaarding van de situatie.

Gedragsveranderingen:

Emotioneel labiel.
Afwezigheid van emotionele reacties.
Onverschillig gedrag.
Decorumverlies.
Agressief gedrag.
Aandacht vragend gedrag.
Stereotiep gedrag.
Ongemanierd gedrag.
Impulsief en gehaast gedrag.
Egocentrisch gedrag.
Euforisch gedrag.
Slecht bestand tegen kritiek.
Dwangmatige lach/huilbuien.
Imitatie en manipuleergedrag.
Gebrekkig ziekte-inzicht.
Sociaal onaangepast gedrag.


Fysieke problemen:

Evenwichtsstoornis.
Problemen met de motoriek.
Gevoels- en of krachtverlies in de ledematen.
Verlammingen.
Auditieve stoornis.
Visuele stoornis.
Slikproblemen.

Hersenletsel krijg je nooit alleen!
Er veranderd heel veel voor
de omgeving...
Veranderingen zijn o.a.:
Verandering.....
sociaal economisch.
in de relatie.
in de positie binnen het gezin.
in emotie
in karakter.
in bewustzijn
in waarneming.
in zelfredzaamheid.

Tips!
Overschat degene met NAH niet. Vaak zijn de problemen niet aan de buitenkant te zien.

Onderschat degene met NAH ook niet. Neem niet alles direct uit handen maar blijf stimuleren.

Maak duidelijke afspraken en hou jezelf er ook aan, wees consequent.

Zorg voor een rustige omgeving. Geen gesprek voeren met de televisie of radio aan.

Laat iemand met hersenletsel geen twee dingen tegelijk doen.

Houd er rekening mee dat degene met NAH soms geen goed inzicht heeft in de eigen ziekte.

Bedenk dat de wil en motivatie om iets te doen functies van de hersenen zijn, die door het hersenletsel beschadigd kunnen zijn. Het is dus geen onwil of luiheid als iemand weinig activiteiten onderneemt.

Mensen met NAH snel vermoeid zijn.

Pas de omgeving aan, aan de persoon met NAH. Bijvoorbeeld koekjes buiten handbereik bij iemand met eetontremming.

Regelmaat en rust is belangrijk.

Wanneer iemand NAH heeft binnen het gezin is het van belang om ook oog te hebben voor de (andere) kinderen.
Nog een paar cijfers...
Degeneratieve ziekten:

Multiple Sclerose.
Parkinson.
Alzheimer.
Huntington.
Het geeft de complexiteit van de hersenen weer....
Detail:
en op hoeveel verschillende plekken het systeem vast kan lopen.....
Hersenletsel neemt de vanzelfsprekendheid van de dagelijkse gang van zaken weg.
Het is een breuk in de levenslijn die onherstelbaar is.
Bedankt voor
de aandacht!
Welbesteed.nl
Herstel
Hersenen zijn wel flexibel.
Soms nemen andere delen van het brein beschadigde functies over. Soms worden nieuwe verbindingen gemaakt.
Na 6 maanden is er nog steeds herstel. Daarna gaat het langzamer. Na twee jaar kan man pas echt zeggen wat de restgevolgen zijn.
Ook na die twee jaar kunnen de restverschijnselen verminderen.
Blijf vooral proberen!
Stimuleer!
Activeer!

Verbetering zit niet alleen in het herstel van de hersenen maar ook vooral in het hervinden van de eigenwaarde!
Tot slot:
Full transcript