Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

No description
by

Francesc Iglesias

on 30 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ
... aprendre
català
mentre aprenen
a
llegir i escriure
CLASSIFICACIÓ
DE LES LLETRES
I DELS DÍGRAFS

segons els seu grau
d'utilització i dificultat

ENTRANTS

Una experiència d'alfabetització d'
adults
en català

Grup mixt d'
homes
i
dones
, amb una lleugera majoria a favor dels homes.

Originaris de
4 països
africans:
Senegal
,
Marroc
,
Gàmbia
i
Mali
.

Edats compreses entre els
18 i 58 anys
, amb una mitjana d'edat de
41 anys
.
Es tracta d'un grup d'
Etapa Instrumental I
de l'
Escola d'Adults

Els

Tarongers
de
Mataró
(Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).


Integrat per
25 persones
, amb una assistència diària d'entre 15 i 20 alumnes.
No coneixen
la
llengua

catalana
o hi han tingut molt poc contacte.

Desconeixen
la mecànica de la
lectoescriptura
.

A principi de curs, la majoria d'alumnes encara
no saben escriure el seu nom
i alguns no saben agafar bé el llapis.
ELS APRENENTS
ELS OBJECTIUS
adreçada a
persones
nouvingudes
que volen...
Aprendre
a
llegir i escriure

paraules
i
frases curtes
formades per
síl·labes

DIRECTES
i
INVERSES
.

S'utilitza un
mètode mixt
, que combina el treball
sintètic
(
fonètic/sil·làbic
) amb el treball
analític
(de
paraules
).

Els mètodes
analítics
són molt adeqüats per a
infants
però
poc eficaços
amb
persones

adultes
doncs les hores de classe, el ritme d'aprenentatge i el grau de coneixement de la llengua catalana són molt diferents en ambdós casos.

Les
lletres
i els
dígrafs
es van
introduïnt

progressivament
seguint un
ordre

establert
. Segons el seu
grau
d'
utilització
i
dificultat
es classifiquen en
quatre

nivells
, diferenciats per
colors
.

Pàgina web >
http://catalainicial.weebly.com

Exercicis multimèdia en línia >
http://alfabetitzaciocatala.weebly.com

Dossiers material escrit a SlideShare >
http://www.slideshare.net/quicoiglesias/documents
DIARI DE CLASSE
Breu recopilació d'impressions, anècdotes, pensaments... que van sorgint a mesura que el curs avança.
Podeu accedir al
bloc
des de la pàgina web
Català Inicial + Alfabetització.
Abecedari amb el
color
corresponent a cada lletra o dígraf i el número d'
ordre
en que es treballen
LES ACTIVITATS
Activitat d'acollida i escalfament per començar cada classe
Targes amb sons

Finestres de lectura

Qui l'encerta se la queda

Memorys

Quina lletra falta?

Escriure o classificar paraules que tinguin...

...
Gravacions d'audio
PDI (Pissarra digital)
Fora d'aula
Tauleta tàctil
Gravacions de vídeo
Iniciar-se
en la
comprensió
i
expressió

oral
del
vocabulari bàsic català
: salutacions, els nombres, els dies de la setmana, els colors, les parts dels cos, els aliments, les botigues i els oficis ...

Iniciar-se
en la
comprensió
i
utilització
de les
estructures comunicatives bàsiques
: com et dius?, d'on ets?, quants anys tens? on vius?, quants fills tens?, treballes? ...

Se segueix l'
ordre temàtic
de la
Guia per als Cercles de Conversa
editada pel Pla Local de Formació d'Adults de Salt.http://xurl.es/codis


Familiaritzar-se
amb els
hàbits

escolars
: assistència, puntualitat, posar el nom i la data als fulls, corregir les errades, ordenar la carpeta, respectar el torn de paraula ...
TEMPORALITZACIÓ

Cal tenir en compte però que les 280 hores lectives no es dediquen íntegrament a treballar l'àrea de llengua. Moltes escoles dediquen part d'aquest temps a treballar les àrees de matemàtiques i ciències socials i naturals.

Si repartíssim de forma equitativa les 30 lletres o dígrafs a treballar al llarg del curs, tocarien a
10 per trimestre
.

Aquest repartiment pot variar segons la dificultat de les lletres treballades però, simplificant, podria repartir-se de la manera següent:

1r trimestre
> Lletres
Verdes

2n trimestre
> Lletres
grogues
i
taronges

3r trimestre
> Lletres
vermelles

A les últimes lletres ( Y, Ç, L·L, W...), poc utilitzades en català, se'ls hi pot dedicar menys temps en favor de les primeres lletres que normalment
costen més d'assimilar perquè els alumnes encara no han interioritzat
el mecanisme de la lectoescriptura.
El primer nivell de l'Etapa Instrumental té una dedicació horària de
8 hores setmanals,
una durada anual i un calendari escolar similar al de primària o secundària.
Aquesta temporalització és força
teòrica
però pot ser útil a l'hora de fer una planificació global del curs.

Segons el nivell inicial dels alumnes i les dificultats d'aprenentatge que vagin sorgint durant el procés d'alfabetització,
la temporalització pot variar molt.

Ens podem trobar que el que havíem previst fer en un trimestre ens demani força més temps o que, donat el diferent ritme d'aprenentatge dels alumnes, alguns aprenguin a llegir en un curs i en canvi d'altres en necessiti dos o més.

Caldrà doncs
adaptar-se
sempre a les
necessitats
i
ritme
de cada
persona
i
grup
.
L'avaluació és
contínua
i es fa bàsicament mitjançant l'observació i correcció de les diferents activitats i exercicis realitzats a classe.

Al final de cadascun dels quatre grups de lletres, classificades per colors, es pot passar un
exercici

individual
per comprovar el nivell de coneixement de les lletres o dígrafs que s'hi treballen.

A final de cada trimestre, durant una
entrevista

personal
, es lliura un
informe
on es valora l'assistència, actitud i participació de cada alumne/a i el seu grau de comprensió, expressió, lectura comprensiva i escriptura en català.
AVALUACIÓ
Gravar als aprenents mentre practiquen les
estructures

comunicatives
que es van treballant durant el curs.

Les gravacions poden ser
individuals
o per
parelles
(diàlegs).

Exemples
: presentar-se, quina hora és?, diàlegs entre un venedor i un comprador o una metgessa i un pacient ...

Les últimes generacions de
telèfons

mòbils
i les
tauletes

tàctils
faciliten molt la seva realització.

Malgrat que les primeres vegades els costa una mica que els gravin, quan perden la
vergonya
, és un recurs que els hi agrada i els motiva molt.

La
valoració

posterior
de les gravacions d'audio i de vídeo és molt útil per
comentar
:
quines coses han dit bé
, en quines
s'han equivocat
, quines coses es podrien millorar ...

Sempre que fem gravacions, ens fem un tip de
riure
i això enforteix molt la
cohesió
del
grup
!
Al
començament
els hi
va costar una mica
sortir a la pissarra digital a fer els exercicis però, una vegada superada la por escènica inicial, ara s'ho passen d'allò més bé!

És tracta d'un
recurs

fantàstic
que els hi encanta i que esperen cada dia amb
il·lusió
.
http://alfabetitzaciocatala.weebly.com

Exercicis multimèdia en línia (Dissenyats amb LIM)
Exercicis multimèdia on s'han d'
identificar
,
ordenar
,
escriure
,
relacionar
,
classificar
,
completar
,
triar
,
sons
, imatges, paraules ... treballats prèviament a classe.

Podeu
accedir
als
exercicis en línia
des de l'
adreça
:

La
PDI
també va molt bé per
presentar
les
activitats
que després hauran de fer els alumnes individualment, per repassar vocabulari, per fer
correccions
col·lectives...

També podem utilitzar-la per fer
exercicis

semblants
als que acostumen a fer individualment en format
paper
.


Aquesta aplicació permet:

Conèixer
i
identificar
totes les
lletres
de l'abecedari mitjançant dibuixos.

Escoltar
el
so
i el
nom
de cada
lletra
.

Iniciar-se en l'
escriptura
de les lletres gràcies al
traç guiat
.
ABCkIT
CPA (Comunicador Personal Adaptable)
Aquesta aplicació gratuïta està pensada per a persones amb greus problemes de comunicació però també es pot utilitzar per repassar el
vocabulari
i les
lletres
treballades a classe.

És important que l'alumnat
escolti
i intenti
parlar

català

fora
de l'
aula
en contexts diferents als purament acadèmics.

Cal que els alumnes es
relacionin
amb d'altres
companys/es

de l'escola
amb orígens, interessos i nivell d'estudis diferents als seus.

Han de familiaritzar-se amb l'
entorn
més proper i amb la
cultura
, els
costums
i les
tradicions

catalanes
.

Una bona manera d'aconseguir tot això és programant
activitats
, específiques pel grup, encaminades a
conèixer
el
barri
i la
ciutat
(mercats, equipaments municipals, centres educatius i sanitaris...)

Una altra manera és potenciant la
participació
activa dels aprenents en totes les
activitats
que organitza l'
escola
: xerrades, sortides, celebracions...
El procés d'alfabetització demana una constant
repetició
del vocabulari, dels sons, del les grafies, de les estructures comunicatives bàsiques... per tal d'afavorir la comprensió i assimilació per part dels aprenents.

Per això és recomanable realitzar
activitats
d'ensenyament-aprenentatge el més
variades
possible i emprar formats i suports diversos. Així doncs cal programar activitats
orals
i
escrites; individuals
, per
parelles
o
col·lectives
; en format
paper
,
àudio
o
vídeo
...
EL MATERIAL ESCRIT
S'utilitzen bàsicament les lletres
majúscules
. Per a les persones no alfabetitzades la lletra de pal és més
fàcil de traçar
i de
reconèixer
ja que és amb la que inicialment tenen més contacte:
rètols
,
cartells
,
anuncis
,
diaris
...

El material escrit està dissenyat per treballar amb
tot el grup classe
simultàniament.

El
nombre
de
fulls
i l'
ordre
en què aquests es treballen pot
variar
en funció de les
necessitats
del grup i del
fil conductor
que vagi teixint cada mestre/a.

Per
aquest
motiu els fulls dels dossiers
no
estan
numerats
i es recomana repartir-los i
treballar-los
sempre d'
un en un
.

En la confecció del material escrit s'han utilitzat
3 tipografies
diferents:
Arial
,
Escolar 4
i
Massallera.

En els textos sempre es
destaca
el
so
que
s'està treballant
per mitjà d'un
requadre
.

També es
subratllen
tots els
sons

treballats

prèviament
i que per tant els alumnes ja són capaços de llegir. Cal incentivar als alumnes a que intentin
deduir
els que encara
no coneixen
.

També s'utilitza un
arc
per unir les
lletres
(s, n, l, r, t ...) en posició
inversa
amb les lletres del davant.
Darrera de cada paraula o al final de cada línia hi acostuma a haver uns
numerets
per facilitar que els alumnes sàpiguen, en tot moment, de quina paraula estem parlant o què estem llegint.

Quan els alumnes han de contestar preguntes per escrit, se'ls hi suggereixen
possibles

respostes
en
color gris
clar.

En tots els materials s’intenta utilitzar
imatges
que els alumnes
puguin

reconèixer

fàcilment
perquè formen part del seu imaginari personal i
frases

senzilles
que descriguin situacions quotidianes que els hi puguin resultar familiars.
UN EXEMPLE: LA LLETRA
PARAULES DE REFERÈNCIA
Ma
taró -
Ma
rroc -
Ma
li - Fati
ma Mama
dou -
Mo
ha
me
d


M
ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARIES TREBALLA:
On vius?
El
vocabulari bàsic
de la
ciutat
: carrer, plaça, vorera, parc, semàfor, casa, pis, paperera ...

ES REPASSA:
Com et dius?
i s'introdueix

la
signatura.
Els
números


MA - ME - MI - MO - MU
Llibreta d’anotacions
on es va recollint el
treball previ
de
preparació
de les
classes
(materials a utilitzar, activitats a fer...) i la
valoració

posterior
de les mateixes.
GRAMÀTICA

ALFABETITZACIÓ
Els numerals ordinals
> primer, segon, tercer, quart,
cinquè...

Verb haver-hi
> hi ha ...Dossier
amb
22 fulls.

Targes de
material

manipulable.

Exercicis
multimèdia en
línia
per fer amb la PDI (Pissarrra Digital Interactiva)


MATERIALS
Inicialment poden servir per
llegir

individualment
les síl•labes que es van treballant.

Posteriorment, podem utilitzar-les perquè els alumnes
busquin
un so determinat i l'
ensenyin
a la resta de companys/es, per
formar

paraules
proposades oralment ...

També es poden repartir targes amb dibuixos i demanar que
formin la paraula
representada triant les targes dels sons que la componen.

Espècie de
regles

allargats
, amb
finestres

transparents
de diferents llargades, pensades per
emmarcar

lletres
,
síl•labes
o
paraules
durant la lectura. Poden servir per marcar el ritme si es va destapant, síl•laba a síl•laba, el text a llegir.

També són útils per
tapar
els
dibuixos
descriptius que acostumen a acompanyar les paraules per evitar que l'alumnat miri el dibuix en comptes de
llegir
.

Per l'altre costat, els regles porten impreses unes
fletxes

vermelles
que poden servir per
indicar
la
paraula
o frase que estem llegint. Per aquesta banda també hi ha impresos els
sons
del
color
que s'esta treballant en aquell moment.

Aquestes
xuletes
van molt bé per
buscar
les
síl·labes
que
no

es

recorden
o per
llegir
, amb les persones que encara no han fet l’associació grafia > so.

MATERIALS MANIPULABLES
A diferència del material escrit, aquest material està pensat per a ser utilitzat
individualment
, en
parelles
o en
petit

grup
.
Memorys de paraules i imatges
. Es posen les targes cap per avall sobre la taula. Els alumnes, seguint l'ordre en que estan asseguts, van girant les targes de dues en dues. Si agafen una tarja amb
dibuix
, han de dir en
veu alta de què es tracta
. Si treuen una tarja amb una
paraula
, l'han de
llegir en veu alta
. Quan un alumne/a
emparella
una
paraula amb el seu dibuix
es
queda les targes
i
torna a jugar
.
Guanya

qui
, al final del joc,
aconsegueix més targes
.

També hi ha memorys per treballar el
vocabulari
de temes concrets: la familia, les preposicions situacionals...

S'hi pot jugar per
parelles
o per
grups reduïts
d'un màxim de 4 o 5 persones.

Aquestes targes també es poden utilitzar per a realitzar
altres activitats

-
Emparellar

paraules
amb
dibuixos
.
-
Cercar

paraules
que
portin
una determinada
lletra
.
-
Lectura
i
còpia
a la
llibreta
...

En aquest joc s’utilitzen unes targes que tenen una
paraula escrita per un costat i el dibuix corresponent
per l'altre. Es posa una tarja sobre la taula i la
primera

persona
que
llegeix la paraula
correctament
se la queda
. Guanya qui, al final del joc, aconsegueix més targes. Si la persona que parla primer s'equivoca, com a penalització, no pot participar a la jugada següent.

S'hi pot jugar per
parelles
o per
grups reduïts
d'un màxim de 3 o 4 persones.

Les targes també es poden utilitzar per a realitzar altres activitats :

-
Lectura
amb
autocorrecció
gràcies al dibuix del darrer
-
Cerca
de
paraules
que
portin
una determinada
lletra
.
-
Lectura
i
còpia
a la llibreta ...

Targes amb
paraules
on
falta

una

lletra
. S'ha d'
encerclar
la
lletra

correcta
d'entre les
5 proposades
amb una rodona transparent.

Hi ha targes pensades per repassar les
vocals
i d'altres per treballar les
consonants
.

Les rodones transparents també es poden utilitzar per
assenyalar

lletres
o sons en
diaris
,
revistes
, cartells,
tríptics
, mapes...
Classificar
paraules segons
tinguin

o no tinguin
un
so
determinat.

Aquestes targes també poden servir per jugar amb els alumnes a que n'
agafin una a l'atzar
i que
diguin
o
escriguin

paraules
que comencin, portin o acabin amb la lletra que els hi ha sortit.
La Data

El cartell amb el nom

El/la protagonista del dia

On està?

Bombardeig de preguntes

La paraula del dia

Començar
cada dia la classe
escrivint
la
data
a la
pissarra
.

Durant el
primer trimestre
, escriure amb lletra el
dia
de la setmana (dilluns, dimarts...) i durant el
segon i tercer trimestre
, el
mes
(gener, febrer ...)

Aprofitar la data per treballar oralment els
dies de la setmana
, els
mesos
de l'any, els
números
, les
estacions
... Preguntar quines vocals sonen a cada dia/mes, quines lletres ja coneixem...
Deixar els
cartellets
amb els noms dels aprenents fora de la classe. Cada alumne/a, abans d'entrar, ha de buscar el seu, agafar-lo i posar-lo al seu davant sobre la taula.

Aquesta activitat va molt bé sobretot a començament de curs, quan als alumnes encara els hi costa
reconèixer
la grafia del seu
nom
i no recorden el nom de la resta de companys/es de classe.

Aprofitar al màxim el nom dels alumnes per treballar sons nous: quins noms porten la A ? Quins tenen el so MA ? Fatima, Mamadou ... Quants cops de veu tenen ? ...
Cada dia u
na persona

escriu
el seu
nom
a la
pissarra
.

Comentar col·lectivament quines
lletres
té, quines ja coneixem, picar de mans tants cops com síl·labes tingui. ...

Fer servir el nom d'exemple durant tota la classe d'aquell dia.
Per tal de repassar les
estructures comunicatives
, prèviament treballades a classe,
bombardejar
als alumnes amb
preguntes
del tipus:

On vius ?
Com et dius?
Quants anys tens?
D'on ets?
Quants fills tens?
De què treballes?
Estàs casat/da? ...
Aprendre
cada dia una
paraula

nova
. Conèixer el seu significat, aprendre a pronunciar-la i a escriure-la correctament, memoritzar-la...

Podem escriure la paraula treballada a la pissarra, buscar paraules de la mateixa família, preguntar-la al final de la classe ...
Buscar
pels
cartells
que hi ha penjats a classe o pels passadisos de l'escola la
lletra
que
estem

treballant
.

Quines altres lletres té aquesta paraula que ja coneixem ? intentar deduir què posa ...
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca
CADA VEGADA QUE S'INTRODUEIX UN
TEMA
I UNA
LLETRA NOVA
TAMBÉ S'INTRODUEIXEN
NOVES ESTRUCTURES COMUNICATIVES
, S'INCORPORA EL
VOCABULARI
ESPECÍFIC DEL TEMA
I ES TREBALLEN NOUS
ASPECTES GRAMATICALS
.
Full transcript