Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NAT 2012 és a finn NAT összehasonlítása

Tanórára készült prezi a nyelvoktatásra és az óraszámok összehasonlítására kihegyezve. Csemegének fordítottam pár kiegészítést, amik nincsenek meg a mi NAT-unkban.
by

Márton Rajnai

on 8 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NAT 2012 és a finn NAT összehasonlítása

IDEGEN NYELVEK Nat 2012 ALAPELVEK, CÉLOK - A kommunikatív kompetencia fejlesztése
- A célnyelvi műveltség és az interkulturális
kompetencia fejlesztése
- A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek
kihasználása a nyelvtanítás tartalmának
rugalmas keretein belül
-Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése
-A nyelvtanulási stratégiák kialakítása Finnország - Tulajdonképpen megegyezik a 2012-es NAT
tartalmával.
- Részletesebb "CEFR" táblázatot tartalmaz
- Magasabb nyelvi szintet céloz meg
- A szinteket szakszerűbben kezeli
- Kevesebb minimális óraszámot ír elő Referenciák http://www.oph.fi/english/sources_of_information/core_curricula_and_qualification_requirements/basic_education és egyéb huncutságok Huncutságok -Kooperáció az otthon és az iskola között
-Tanulási terv -A szülőket tájékoztatni kell a tantervről, az oktatás menetéről, a tanuló haladásáról és az otthon-iskola kooperáció lehetőségeiről.
-Kölcsönös tisztelet -A tanulási terv célja, hogy a tanuló megtanuljon egyre több felelősséget vállalva, céltudatosabban és elkötelezettebben viszonyulni a tanulmányaihoz. -Kialakításához elengedhetetlen a kooperáció a tanuló, a szülők, a tanár és a többi iskolai szakértők között. -Az oktatás kezdeti szakaszában a tanár felelőssége a tanulási terv felvázolása, de idővel ezt a feladatot át lehet majd ruházni a tanulóra. -A tanulási terv tartalmazza a tanuló "study programme"-ját (kerettanterv?), és azt, hogy milyen módon teljesíti a tanterv céljait. -Kialakítása után, akár egyéni tematikaként is funkcionálhat, így a tanulónak a saját tanulási tervét kell követnie az éves tematika helyett. Előnyei +bármely tanulónak kialakítható
+motivál
+különböző fokozatokban alkalmazható
+segít a differenciálásban
+felhasználható egy kiindulópontnak a tanuló haladásának meghatározásában
+segítséget nyújt a különleges igényű tanulóknak Minta -Tanulási tanácsadás -Felzárkóztatás -Klubbok (szakkörök) Klubbok céljai -Segítse az otthont és az iskolát az oktatásban
-Növelje a tanulók részvételi szándékát
-Biztosítson lehetőséget a szociális készségek és a közösségérzet fejlesztésére, kialakítására
-Biztosítson lehetőséget az önbizalom növelésére
-Fejlessze a kreatív gondolkodást
-Bátorítsa a gyerekeket a saját kultúrájuk kialakításában
-Érdeklődések felkeltése és konstruktív időtöltés http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/29/uj_kerettantervek_kozoktatas_tantargyak_ora_BO74EW www.ofi.hu/nat Tanulói jóléti (szocmunkás) rendszer Tanulási tanácsadás -Minden tanár feladata, hogy segítse a tanulót a tanulási képességek kialakításában, továbbá a tanulási problémák megelőzése. -Minden tanár feladata, hogy segítse a tanuló egyéni gyarapodását, fejlődését és az aktív részvételét. -A tanulóknak és a szülőknek lehetőséget kell adni a tanítás módszereinek, a választási lehetőségek, és ezen döntések, a tanuló tanulmányaira és jövőjére való hatásainak megismerésére. -A helyi tantervnek tartalmaznia kell annak leírását, hogy a helyi munkaerőpiaccal és üzleti közösségekkel való kooperáció milyen módon képezi részét az iskolai programoknak. Munkaerőpiac képviselőinek osztálylátogatásai, munkahelyi túrák,
projekt munka, különböző szektorok ismeretterjesztő anyagainak felhasználása, és a munka világába való
bevezetés. Valamint a tanult dolgok és a munkaerőpiac igényeinek összekapcsolása Felzárkóztatás -A differenciálás egy formája, egyéni feladatokkal, időkerettel, útmutatással és tanácsadással. -A tanulási nehézségek megjelenésekor azonnal el kell kezdeni, hogy a tanuló ne maradjon el a tanulmányaival. -A tanuló, az adott tárgyban való elmarasztalása előtt lehetőséget kell adni a felzárkóztatásra. -A tanár feladata a felzárkóztatás kezdeményezése, majd annak, a tanuló szüleivel való közös megegyezés alapján történő végrehajtása. A feladatokról külön kell a szülőket tájékoztatni. -A felzárkóztató feladatok mértéke, a szükségnek megfelelően alakítható, a feladatok átadására a tanórán és azon kívül is sor
kerülhet. -Biztosítja a gyermek, vagy fiatal alap tanulási előfeltételeit és figyel a fizikai és mentális egészségére, jólétére. Feladatai: -Egészséget, jólétet, biztonságot, szociális felelősségvállalást és az iskolaközösséggel való interakciót elősegítő programok. -Általános tanulói-jóléti segítségnyújtás, valamint iskolai tanácsadás és segítségnyújtás. Továbbá segítségnyújtás a tanuló fizikai, mentális és szociális fejlődésében. -Együttműködés az egyéni tanulási terv kialakításában és felügyeletében, valamint a további tanulmányok megszervezésében. -Támogatás nyújtása a nehézségekkel küzködő tanulóknak, a büntetésben lévőknek, és az iskola alól felmentetteknek. -Kooperáció, a tanulói-jóléti személyzet(szocmunkások), a szülők, különböző szakértők és a helyi segítő hálózatok között. Folyt. -Feladatok és felelősségek értékelése, elosztása a krízisek megelőzésében, megfigyelésében és kezelésében: -Hiányzások figyelése -Bullying, aggresszió és zaklatás -Mentális egészségügyi problémák -Dohánzyás, alkohol, kábítószer használat -Balesetek, szerencsétlenségek, halálesetek -Általános biztonsági feladatok betartatása az iskolába/ból való utazás során. -Egészségügyi és táplálkozási oktatás, valamint illemtan oktatás a menzai
étkezésekkel kapcsolatban. forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/29/uj_kerettantervek_kozoktatas_tantargyak_ora_BO74EW Készítette:
Végh Márta
&
Rajnai Márton Kurzus: Tantervértékelés és tantervfejlesztés forrás: www.ofi.hu/nat-2012 forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/29/uj_kerettantervek_kozoktatas_tantargyak_ora_BO74EW forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/29/uj_kerettantervek_kozoktatas_tantargyak_ora_BO74EW forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2013/1/29/uj_kerettantervek_kozoktatas_tantargyak_ora_BO74EW forrás: http://www.oph.fi/download/47672_core_curricula_basic_education_3.pdf forrás: http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf forrás: http://www.oph.fi/download/47674_core_curricula_basic_education_5.pdf forrás: http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf forrás: http://www.oph.fi/download/47674_core_curricula_basic_education_5.pdf http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf http://www.oph.fi/download/47672_core_curricula_basic_education_3.pdf Köszönöm a figyelmet! :D Bevezetés -NAT 2012 Idegen nyelvek: Alapelvek, célok -CEFR -ÓraKERetek -Finn Alaptanterv: Idegen nyelvek általános információk -Órakeretek -Általános tanulmányi segítségnyújtás
Full transcript