Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of group4

aNGELINO m. paLCE
by

Niño Magararo

on 20 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of group4

Mga Kasanayang Pampag-aaral Layunin:
1.Nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng mga kasanayang pampag-aaral.
2.Naiisa-isa ang mga kasanayang pampag-aaral.
3.Nakapagbabahagi ng saloobin hinggil sa paksang tinatalakay.
4.Nakapagbibigay ng halimbawa.
5.Nakasusulat ng isang balangkas.
PAKSA PAGSULAT NG IMPORMASYON PAGGAMIT NG SANGGUNIAN PAGBABALANGKAS TALASALITAAN Mga Hanguan ng Paksa
a. Sarili – nagmumula sa sariling karanasan, mga nabasa, napakinggan, napag-aralan at natutuhan.
b. Dyaryo at Magazin – napapanahong isyu sa mga pamukhang pahina ng mga dyaryo at magazin o sa mga kolumn, liham sa editor at iba pang seksyon.
c. Radyo, TV at Cable TV – mga programa sa radyo at tv ang mapagkukunan ng paksa, ganuondin sa cable sapagkat mayroon itong 24 oras na balita, isports at programang edukasyonal.
d. Mga awtoridad, Kaibigan at Guro.
- mula sa pagtatanung-tanong sa ibang tao, maaaring makakuha ng mga ideya upang mapaghanguan ng paksang pampananaliskik.
e. Internet – isa ito sa pinakamadali, mabilis, malawak at sofistikadong paraan ng paghahanap ng paksa.
f. Aklatan – matatagpuan ang iba’t ibang paksang nauugnay sa anumang larangang pang-akademya.
Mga Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa
a.Kasapatan ng Datos
•may sapat nang literatura hinggil sa paksang napili. (Aveylabol na datos)
b.Limitasyon ng Panahon
•Pagsasaaalang-alang ng oras at panahon
c. Kakayahang Finansyal
•Pagpili ng paksa na hindi nangangailangan ng malaking budget upang hindi maisakripisyo
d.Kabuluhan ng Paksa
•Napapanahon at mapakikinabangan
e.Interes ng Mananaliksik
•Kailangan ito ay naaayon sa kawilihan.
Pagdidisenyo ng Pamagat ng Paksa

Batayan ng Paglilimita Pangkalahatang Paksa Nilimitang Paksa
a. Panahon Karapatan ng mga kababaihan Karapatan ng mga kababaihan sa kanilang mga asawa.
b. Edad Mga Naglalaro ng Computer Mga Batang may edad na 10-15
c. Lugar Mga Tanawin sa Luzon Mga Tanawin sa Baguio, Tagaytay at Pangasinan
d. Grupong Pag-aaral ng Wika ng mga Bakla Pag-aaral ng mga Baklang parlorista
Kinabibilangan Pangangalap ng mga Imformasyon o Datos

1.Panimulang paghahanap
•kard katalog, sangguniang aklat, bibliografi, indeks at hanguang elektroniko o internet.
2. Pagsusuri
•browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo.
3. Pagbabasa at Pagtatala
•mula sa aklat, sanaysay, artikulo, computer printouts at iba pang sanggunian.

Pagsulat ng Imformasyon
Mula sa mga libro,magazin at iba pang artikulo, nararapat na sinupin ang lahat ng kanyang mga informasyong nakalap.
Inirerekomenda ang paggamit ng mga indeks kard upang pagsulatan ng mga informasyon.
Karaniwang nang tatlo ang sukat ng indeks kard: 3” x 5”, 4” x 6”, at 5” x 7”.

Ayon kay Arrogante dalawa ang kailangang ihandang indeks kard, ang isa ay para sa sipi at lagom, at ang isa naman ay para sa mga sanggunian.
SIPI
Ito ang tawag sa mga tiyak at mismong salita, parirala o pangungusap ng awtor na kinuha ng mananaliksik para sa kanyang pag-aaral.
PAKSA:Rejister ng Wika

Paksa: Rejister ng Wika
"Ang pagtukoy sa mga salitang naakma sa mga piling larangan, na kung tawagin ay rejister, at sa kahalagahan ng pag-unawa rito ng mga partisipant na tumatayong kliyente o individwal na may kaugnayan sa mga binanggit na piling disipina."
Magdalena C. Sayas 1998. "Pag-unawa sa Rejister ng Wika: Tugong Akma sa komunikasyon." Ang Filipino sa Mundo ng Syensya at Inhenyeriya. Maynila: De La Salle University Press, Inc., p.19. LAGOM
Ito ay ang inedit na ng mananaliksik upang mapaikli, mapagaan o maiakma sa kanyang mga mambabasa.
Paksa: Komposisyin
Ayon kay Arrog Paksa: K Paksa: Komposisyon
Ayon kay Arrogante, matapos ang paksa ng isang komposisyon, dapat na isaalang-alang naman ang layunin ng isang pagsulat. Maraming uri ng layunin ngunit tama na ang isang layunin para magkaroon ng mabisang komposisyon. Kasunod na nito pagpasya ng kung paano inaanyo ang pagtalakay.
Jose A. Arrogante. 1994. "Ang Pagsulat ng Komposiyon." Filipino Pangkolehiyo. Maynila: National Book Store, Inc., p. 157.
Pagbabalangkas
Sistematikong paghahanay ng mga ideya upang malinaw ang kanilang ugnayan. Madalas itong tukuyin bilang gulugod ng isang papel sapagkat nasasalamin sa isang mahusay na papel ang masinop at masinsing pagbabalangkas ng mga ideya. Talasalitaan
Ayon sa mga ANGLO SAXON, ay isang imbakan ng mga salita na dapat angkinin
Sa mga INTSIK, isang malawak na dagat ng mga salita na dapat hulihin.
Paraan ng Pagpapalawak ng Talasalitaan
1. Paggamit ng Panlapi
2. Pag-uulit ng Salita
3. Pagtatambal ng dalawang salita
4. Salitang Likha
5. Tayutay
6. Pag-aangkin o Panghihiram
7. Sinonims at Antonims
8. Context clue
Full transcript