Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia i podstawowe pojęcia PR

No description
by

Marcin Kotras

on 21 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia i podstawowe pojęcia PR

Historia i podstawowe pojęcia PR
Public
Relations
wizerunek
reputacja
otoczenie
dialog
strategia
zrozumienie
każdy potrzebuje swojej opowieści
Wittgenstein
teza nr 4.116:
Co da się powiedzieć, da się jasno powiedzieć.
Daniel Boone [1734-1820] - Pionier z Kentucky
Boonesborough (1775)
Dzika droga
Człowiek legenda
Davy Crockett [1786-1836] - The King Of Wild Frontiers
polityk
folk hero
obrońca Alamo
wzór dla dzieci i młodzieży
Public relations to...
sumienie organizacji
element budowania relacji społecznych
działania związane ze wzmacnianiem wiarygodności
działania zorientowane na interes publiczny
współczesny "tłumacz" i "filtr komunikacyjny"
działania, których częścią jest newsmaking
Historia odległa
Starożytny Rzym
Vox populi vox dei
Res Publicae
Raporty Juliusza Cezara
Acta Diurna (wydawane przez około 250 lat)
public affairs
public matter
chrześcijaństwo
kazania Jezusa Chrystusa (konkurencja w obszarze nurtów religijnych)
wykorzstywanie przez kościół instytucjonalny przemówień, listów, relacji świadków
przekonywanie i przewodzenie
adaptacja do zastanych warunków kulturowych
religia i globalizacja (Haskins)
średniowiecze
"arrasowa" propaganda
Bayeaux Tapestry 1077r.
70 metrów gobelinowej opowieści o podbojach (Wilhelm I Zdobywca i kulminacyjna Bitwa pod Hastings 1066
etyka
prawda
wiarygodność
świadomość...
jakie funkcje pełni firma/podmiot dla społeczeństwa?
jakie zaspokaja potrzeby?
jak wygląda konfrontacja działania firmy ze społecznymi oczekiwaniami?
jak wygląda konfrontacja działania firmy ze społecznymi wartościami?
co będzie punktem wyjścia naszych działań?
jak dalece zarządzający naszą organizacją są gotowi na otwartość komunikacyjną?
Edward Bernays: Trzy główne elementy public relations, są właściwie tak stare jak społeczeństwo...
informowanie ludzi, przekonywanie ludzi i integrowanie ludzi z ludźmi...
oczywiście środki i metody osiągania tych celów zmieniły się tak jak zmieniło się społeczeństwo.
Magna Carta - Wielka Karta Swobód 1215r.
siła opinii publicznej
Kościół katolicki
tłumaczenie Biblii na języki narodowe (XV w.) - siła napędowa dla rozwoju druku
Congregatio de Propaganda Fide (XVIIw. - krzewienie wiary przy użyciu druku)
Kardynał Richelieu: Gazette - instrument propagandy Ludwika XIII (1631r.)
Rewolucja Francuska 1789r.
deklaracja praw człowieka i obywatela (1791r.)
minister ds. propagandy (1792r.) - Bureau d'Esprit
dotacje dla wydawców propagujących cele rewolucji
wysyłanie swoich przedstawicieli w różne rejony Francji w celu zdobycia poparcia dla rewolucyjnych idei
USA
kolonizacja i prace nad konstytucją
Federalist Papers
Deklaracja Niepodległości
Konstytucja
Karta Praw (Bill of Rigths) - pierwsze dziesięć poprawek do konstytucji
Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd [1 poprawka, 1791]
Dorman Eaton [1823-1899, rozwijał służbę cywilną, donator Harvardu i Columbia University]
Public relations to nawiązywanie stosunków dla powszechnego dobra
Król Jerzy III i konflikt z administracją amerykańską
Samuel Adams (Syn Wolności, sygnatariusz Deklaracji Niepodległości):
Przedstaw wroga w złym świetle i spraw żeby tam pozostał
herbatka bostońska (1773, event)
Druk
Federalist Papers (Madison, Hamilton, Jay)

Amos Kendall (słuszna droga)
The Globe (Washington)
Custom Publishing
Badania opinii
Informacje prasowe
Charles Dickens & The Daily News
promowanie twórczości pisarza -
custom publishing
Phineas T. Barnum
skuteczna droga...
PR Timeline (USA)
1900 – Publicity Bureau of Boston jako pierwsza firma public relations
1904 – Ivy L. Lee zostaje doradcą public relations (public realtions counselor)
1914 – Masakra w Ludlow – konieczność prowadzenia corporate public relations
1922 - Robert Stewart, prezes rady nadzorczej Standard Oil Company of Indiana wygłosił znamienne słowa: "publiczność powinna mieć zaufanie do instytucji, która stoi za produktem”
1923 – E. Bernays pisze książkę „Krystalizowanie się opinii publicznej”
1927 - Artur W. Page otrzymuje funkcję wiceprezydenta firmy AT&T ds. Public Relations
1929 – „Pochodnie wolności” [Torches of Freedom] George Washington Hill (ATC) i Edward Bernays  Lucky Strike .....
1948 – Public Realtions Society of America (PRSA)
1950 – kodeks zawodowy PRSA (Code of Professional Standards)
1955 – Międzynarodowy Związek Public Relations
24.03.1989 Exxon Valdez – mega-kryzys [Alaska] – 35 milionów galonów surowej ropy naftowej  skażone 1900 km linii brzegowej
11/09 2001 WTC
Ivy Ledbetter Lee (1877-1934) / Poison Ivy
dziennikarz i korespondent nowojorskiej gazety World
reporter na Wall Street
działał na rzecz burmistrza NYC
angażował się w kampanię wyborczą demokratycznego kandydata na prezydenta - Altona Parkera (przegrał z Th. Rooseveltem)
z innym dziennikarzem (George Parker) zakłada agencję Lee-Parker
ACCURACY, AUTHENTICITY, INTEREST
Otwartość komunikacyjna

Candid PR (szczery, nieuprzedzony)

Podstawą dobrego publicity i goodwill jest dobre działanie i dobre wyniki przedsiębiorstwa

Nadanie ludzkiej twarzy wielkiemu biznesowi

W biznesie ważne jest społeczne poparcie i zrozumienie
Deklaracja zasad 1906r.
To nie jest tajne biuro prasowe. Pracujemy bez tajemnic. Naszym celem jest dostarczenie wiadomości. To nie jest agencja reklamowa; jeśli uważasz, że któraś z naszych informacji jest przeznaczona dla biura reklamy nie używaj jej.
Naszym zadaniem jest bycie precyzyjnym. Wszelkie szczegóły każdego z opisywanych przez nas tematów mogą zostać szybko przedstawione, a każdemu wydawcy zostanie z przyjemnością udzielona pomoc przy wyjaśnianiu jakichkolwiek faktów.
W skrócie, naszym planem jest, aby w sposób szczery i otwarty, w imieniu koncernów biznesowych i instytucji publicznych, dostarczać szybko konkretnych i ważnych dla prasy i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych informacji.
Współpraca z Pennsylvania Railroad
Współpraca z J.D. Rockefellerem (policy of openess) – osobiste inspekcje i ujawnienie działalności charytatywnej
W okresie międzywojennym zatrudniony przez Polskę wraz z Dullesem; zajmują się promocją polskich obligacji w USA
Kampania na rzecz zaufania do polskiej gospodarki i rządu, po zamachu majowym poniosła fiasko
Ivy Lee - Hitler Press Agent
Zaangażował się w działalność rozpowszechniania informacji na temat Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych w latach 30.
Współpracował z Interessen Gemeinschaft Farben Industrie (IG FARBEN) [koncern przejęty przez nazistów nie skorzystał praktycznie z rad Lee)
Zadania PR są tak stare jak społeczeństwo:

Informowanie ludzi
Przekonywanie ludzi
Integrowanie ludzi z ludźmi

Cywilizowane społeczeństwa opierają się na dyskusji i debacie, zaś kultury prymitywne stosują głównie zastraszanie
PR jest nauką i sztuką komunikowania – ograniczanie się do publicity to pomyłka
Edward Bernays (1891-1995)
Gustaw LeBon
Wilfred Trotter
psychologia tłumu
herd bahaviour (zachowania stadne)
jak zachowują się jednostki w grupie (bez zaplanowanego kierunku działań)
zachowania indywidualnych inwestorów giełdowych
transmisja przekonań (transmission of thoughts) / zarażanie emocjami
wzory zachowań pomiędzy członkami grupy (np. konformizm, somnabuliczność)
If you can use propaganda for war you can certainly use it for peace.
American people need to be trasnformed. We have to change need into a desire. They need to desire new things. We must shape the new mentality of Americans. Desires must overshadow needs.
What is the key to mass democracy? Citezens or consumers?
Bratanek Freud’a
Pracował dla CPI (Committee for Public Information) – agencja rządowa mająca na celu pozyskanie publicznego wsparcia dla I wojny światowej
1923 Crystalizing Public Opinion
1928 Propaganda
1952 Public Relations
Kładź większy nacisk na emocje niż na logikę
Uczyń wroga demonicznym
Obiecaj wojnę, która uratuje demokratyczny świat
To co robiłem to propaganda
Proper-ganda vs. Improper-ganda
Martin Rokeach
postawa

komponent poznawczy
komponent emocjonalny
komponent behawioralny

Współtwórca Katedry Public Realtions na NYU
Współpraca z administracją rządową (the Office of War Information, New Deal)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi (NAACP - The National Association for the Advancement of Colored People)
Front groups (Richard Bennett „Damaged Goods” i Mediacal Review of Reviews Sociological Fund) – technika trzeciej strony (third party technique)
Beer – beverage of moderation (przejdź na piwo)
1918 E.Bernyes i C.Byoir stworzyli strategię PR dla Litwy [świeżo uzyskała niepodległość], aby wykreować jej pozytywny wizerunek - działania te ukazywały Polskę w niekorzystnym świetle, niszcząc wcześniejsze działania i wysiłki I.Paderewskiego, H.Sienkiewicza w USA
E.Bernyes zajmował się obsługą prasową znanych postaci estrady: Bessie Smith, Wacław Niżyński, Balety Rosyjskie Diagilewa, Enrico Caruso, biznesu -Henry Ford , nauki - Thomas Edison [publicity]
pancake breakfast (Calvin Coolidge)
1929 - Venida - kobiety noście dłuższe włosy - siatka na włosy Venida (nie do końca skuteczna, ale wywołała niezamierzony efekt (?) - regulacje rządowe dotyczące upinania w siatkę długich włosów przy wykonywaniu określonych zawodów
P&G Ivory Soap - mydło o najwyższej MEDYCZNEJ jakości, konkurs rzeźb mydlanych
1929 – Pochodnie wolności
1930-1934 - Green is hot! (Lucky Strike)
1930 Dixie Cup - higieniczność jednorazowych kubków
United Fruit Company – Gwatemala (republika bananowa) – lata 50.
1960 - Dangers of Smoking ("had I known in 1928 what I know today I would have refused Hill's offer.")
1990 - działania na rzecz profesjonalizacji zawodu piarowca
Father of Spin
ballyhoo
Tie-in marketing strategy (reklama telewizyjna-radiowa-prasa- plakat-miejsce sprzedaży-wpasowanie w akcje społeczne (Dodge Cars - Thrift Week)
Engineering of consent (inżyniera zgody?)
znalazł się w w pierwszej setce najbardziej wpływowych Amerykanów w XX wieku
Torches of Freedom (Pochodnie wolności)
George Hill (AT) i Edward Bernays

wielowarstwowść i wielokanałość działań PR
biznes
polityka
NGO (III sektor)
sport

You've come a long way baby [1968r]
If you don't want to change the color of package try to change the color of fashion
Robber barons
Henry Clay Frick (brutalne stłumienie strajku związku zawodowego)
Porażka w oczach opinii publicznej
Zmiana podejścia  corporate public relations
Courting public opinion favour (zalecanie się do opinii publicznej)
Publicity (informacja dla inwestorów)
Rozprzestrzenianie wiadomości (dissemination of news)  biura prasowe na terenie kraju
Notatka prasowa (press release)
Fakty, cytaty, dane finansowe wykorzystywane przez dziennikarzy dla wzbogacenia ich artykułów
Stopniowa ewolucja formy press release
Zwiększanie grona adresatów (również spoza mediów)
Rywalizacja AC/DC
Westinghouse  AC
Th. A. Edison (General Electric)  DC
Wykorzystanie byłych dziennikarzy, lobbing i wpływ polityczny, tworzenie przewagi konkurencyjnej
XX wiek (USA)
Od agentów prasowych do agencji PR
1900 Publicity Bureau in Boston – współpraca z kolejami państwowymi
I i II wojna światowa
I wojna Światowa - prezydent Willson powołuje Komitet Creela - promocja sprzedaży bonów Pożyczki Wolnościowej
New Deal

POLSKA
1995 powstaje Polskie Stowarzyszenie Public Relations, inicjatorką powstania i pierwszym prezesem była Alma Kadragic
1996 powstaje Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
2000 powstaje Związek Firm Public Relations zrzeszający firmy deklarujące działania zgodne z wysokimi standardami etycznymi

1903 Daily Mirror
Pierwszy tabloid [ściśnięty]
Mały format [rozwój komunikacji miejskiej]
Krótkie teksty
Tabloid vs. Quality Press

Media i profesjonalizacja
Robber barons
Muckrakers  Investigative reporting
Obserwowanie opinii publicznej (formowanie się, zmiana postaw, wpływanie)
Doradztwo (prezydenci, administracja, korporacje)
Powstawanie agencji PR: Hill&Knowlton, Burson-Marsteller, Edelman, Shandwick
1930 - Carl Byoir przewodniczący Komitetu Creela zakłada własną firmę PR. Połączyła się w 1986 z firmą Hill and Knowlton - powstaje w ten sposób trzecia na świecie pod względem wielkości agencja PR
Burson-Marsteller jako największa firma marketingowa i PR na świecie. Powiązana współcześnie z agencją reklamową Young&Rubicam

Definiowanie i istota
Scott M. Cutlip: PR to niewidoczna siła (unseen power)
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom: Public relations to funkcja zarządzania, która nawiązuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki między instytucją oraz grupami (publics), od których zależy jej sukces lub klęska
Brytyjski Instytut PR: PR to przemyślane, planowe i ciągłe starania o osiągnięcie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a publicznością
Public relations: działalność mająca na celu budowanie wizerunku firmy i odpowiednie nim zarządzanie
PR jest funkcją zarządzania organizacjami i elementem strategii komunikacyjnej każdej organizacji
Piąty element marketingu mix - traktuje PR jako przybrane dziecko marketingu, dodatek do poważniejszych działań promocyjnych
PR uczestniczy w opracowaniu tzw. rachunków społecznych wyjaśnia opinii publicznej cele i zasady przedsiębiorstw, komunikuje się z czynnikami opiniotwórczymi.
PR to działalność społecznie świadoma celowa i intencjonalna, metodyczna i planowa, oparta na analizie i badaniach; to nie stan a dynamiczna aktywność systematycznie realizowana
PR bardzo często prowadzić ma do opanowania społecznych wpływów i nacisku społecznego na organizację – dochodzi do tego zwłaszcza w sytuacji kryzysowej – dlatego public relations musi być włączone do strategicznego planowania i odpowiadać za obserwację otoczenia i trendów w rozwoju społecznym – issue scanning i issue monitoring. Jego zadaniem jest również śledzenie poglądów, liderów opinii (multiplikatorów) i środowisk opiniotwórczych.
Najbardziej lapidarna definicja PR: PR jest w 90% dobrymi uczynkami, organizacyjnymi punktami dodatnimi, a w 10% mówieniem o nich, nie zaś zmienianiem czegoś negatywnego w życiu organizacji w coś pozytywnego w wyobrażeniach i opiniach otoczenia
Perswazja
Fakty (badania, prawo; co zrobiliśmy, jaka jest sytuacja…)
Emocje (symbolika, odwołanie do norm i wartości, np. patriotyzm)
Personifikacja (ten, który mówi, faktycznie opowiada o tym, co przeżył – wiedza zdobyta na podstawie osobistego doświadczenia)
Apelowanie do Ciebie (komunikaty typu TY, myślenie kategoriami odbiorców)

Socjotechnika
Techniczne możliwości nauk społecznych planowania i skutecznego kreowania zmian społecznych
Celowe postępowanie, którego efektem mają być pożądane dla systemu sterującego zmiany w systemie sterowanym
Projektowanie oparte na przyjętym systemie wartości i uznanych twierdzeniach teoretycznych (inżynieria społeczna)

OPINIA PUBLICZNA
Kraft: Nieznany Bóg, na którego cześć współcześni palą kadzidła
Barnays: Cicha większość  grupa sytuująca siebie pośrodku – pasywna, neutralna, niezaangażowana. Grupa kluczowa, bo to na nią w największym stopniu wpływa przekaz komunikatora
Festinger: dysonans poznawczy – trudno zmienić zdanie osoby, która jest zdecydowanie przeciwna jakiejś sprawie, łatwiej wzmocnić poparcie kogoś zaangażowanego pozytywnie. Jednostki unikają informacji przeciwnych ich punktowi widzenia, a poszukują informacji z nim zgodnych
Converse - przypadkowy tłum
Achen - problem narzędzia
Zaller - cel badania opinii

treść
adresat
forma
Media relations
Konferencja prasowa (press kit: BIO, backgrounder, info, fact sheets, SIW etc.)
Śniadanie prasowe
Informacja prasowa
Video News Release (Fake TV news)
Media event (np. whistle-stop)
Soundbites
Zjawisko gatekeeping (gatekeepers vs. newsmakers)

OTOCZENIE
Publiczność w PR, z którą prowadzi się dialog to otoczenie.
Ta część publiczności (społeczeństwa), która ma z organizacją co najmniej jeden wspólny z nazwy i istoty interes (materialny, jak i wartości). Należy pamiętać, że wspólny to nie to samo co tożsamy (identyczny)
Otoczenie doraźne
Lojalny klient - perspektywiczne
CUSTOMERS
Klienci i odbiorcy naszych działań

ENABLERS
Ci, którzy te działania mogą ułatwić

PRODUCERS
Ci, którzy dostarczają określoną usługę (środki finansowe, know-how, ludzi, (pół)produkty)

LIMITERS
Ci, którzy ograniczają lub mogą utrudniać nasze działania

Grupa ludzi jest w podobnej możliwe, że nieokreślonej sytuacji

Grupa rozpoznaje co jest nieokreślone i problematyczne

Grupa organizuje się w celu rozwiązania problemu

Inne klasyfikacje...
Wewnętrzne i zewnętrzne
Podstawowe, drugorzędne, marginalne
Tradycyjne i przyszłościowe
Zwolennicy, przeciwnicy, niezdecydowani

to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji, nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślany, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach (percepcja selektywna).
Definicja Altkorna wizerunek to odczucia i przekonania, które istnieją w opinii otoczenia.
Halo-effect

WIZERUNEK...
CYKL ŻYCIA WIZERUNKU - Co na niego wpływa?

Kompleks przekonań jednostki
Emocje jednostki
Wcześniejsze doświadczenie jednostki
Zasłyszane informacje i plotki
Motywacje jednostki
„filtr poznawczy” u jednostki (odbiorcy komunikatu)

różnicowanie przekazu
Nadawca
Nadawca wizerunku dąży do wkomponowania go w istniejący system mitów i stereotypów
Chce dotrzeć do odbiorcy - waloryzacja i symplifikacja
Odbiorca powinien być masowy (nie wyklucza to indywidualizacji przekazu w jego zasadniczej formie)
Redukcja wizerunku do symbolu  znanego i łatwego do zapamiętania
MARKA (BRAND)...
jest to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji (Kotler). Marka wykracza poza prostą identyfikację, wkraczając do sfery wartości i odnosząc się do osobowości użytkownika. Wiąże się też z kategorią lojalności oraz pomaga budować “image” całej firmy
otoczenie marki (brand world)
SIW
Logo
Logotyp
Kolory firmowe
Symbole dekoracyjne
Druki
Akcydensy
Księga standardów CI

FORMUŁA RACE
RESEARCH
ACTION
COMMUNICATION
EVALUATION

wymyślił i narysował Marek Raczkowski
Reputacja, czyli najprościej dobra opinia o firmie
Goodwill
podobnie jak majątek firmy staje się jednym z jej elementów wyceny
akceptacja i zaufanie ze strony decyzyjnych i wpływowych instytucji oraz grup społecznych
dobre zdanie o firmie i jej działalności wśród klientów i współpracowników (związek ze stakeholders theory)
pozytywne oceny w środkach masowego przekazu
Code of Conduct
Best Practices
Corporate social responsibilty
żaden zysk nie może być osiągany w sposób niezgodny z etyką (powszechnie akceptowanymi i pożądanymi wartościami)
charity
sponsoring
polityka CSR - firma/przedsiębiorstwo odpowiedzialna społecznie
Czy to jeszcze PR?
Astroturfing (fake grassroots actions)
flash mob (inspirowany)
spinning
leak (kontrolowany)
black magic
Fake grassroots
kampania lobbyingowa prowadzona z
pozycji "szarego obywatela"; trudna
do uruchomienia, ale o największej sile
oddziaływania. W połączeniu z
koalicją gwarantuje prawie pewny
sukces, pod warunkiem
profesjonalnego jej prowadzenia oraz
realności zakładanego celu
końcowego
Spinning, czyli nakręcanie newsa
manipulowanie faktami
przekaz noszący cechy propagandowe
reglamentowanie informacji
to be economical with the truth
spin doctor - leczy chore (niedobre) historie i czyni je zdrowszymi (dobrymi)... z punktu widzenia?
image maker/communicator (pozycjonowanie historii/narracji/wizerunku)
KAMPANIA KUWEJCKA
dziesiątki VNRs [koszt przekraczający pół miliona dolarów]
free air time
firma PR jako źródło materiałów filmowych na temat Kuwejtu
personifikacja wojny
zaangażowanie w sprawę tzw. Big Media
zeznania Nariji (m.in. szpital dziecięcy)
NOWE CZASY DLA PR
era screenagers
poszukiwanie metod niekonwencjonalnych (flash mob, trendsetting, guerilla marketing)
stale rosnąca rola internal PR
infotainment
sytuacje kryzysowe
III SEKTOR
zmieniający się charakter innych form komunikowania (np. reklamy)
network society i WEB 2.0 (np. serwisy społecznościowe, strony oparte na silnikach typu WIKI)
blog (np. pracowniczy)
corporate PR
public affairs
relacje z dziennikarzami
Kim jest Piarowiec?
wizerunkowiec, firmowiec, poplecznik, reprezenter, renomopoplecznik, estymopolecznik, reputator, pozytywniak, dobromów...

Johan Buddenbrook starszy:
"Synu mój, pilnuj za dnia Twych interesów, bacz jednak byś się takich nie imał, które by Ci nocą sen mąciły". [T. Mann]
Moss Kendrix 1917-1989
specjalista od rynku African-Amercians
"odkrycie" siły nabywczej afroamerykańskich klientów
doświadczenie dziennikarskie
praca w rządowym Departamencie Skarbu w trakcie II wojny światowej
1944 The Moss Kendrix Organization
jako pierwszy zwraca uwagę na potencjał grup etnicznych na rynku
1950
Jackie Robinson
sposnor Coca-Cola
A Jackie Robinson Bat Boy and Girl Good Citizenship Corps
dzieci do 14 lat "zwykła przynależność"
dzieci do 14 do 18 lat - po złożeniu zobowiązania bycia dobrym obywatelm otrzymują certyfikat (podpisany przez Jackiego robinsona) i odznakę
The Coca-Cola Leading Negro Citizens' Contest
prace przygotowywane przez dzieci
publikacje w prasie
rynek - 14 milionów konsumentów
Full transcript