Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduism

No description
by

Caroline VFU

on 19 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduism

Hinduism
Ursprung
Induskulturen ca: 3000-1500 f.v.t
Den vediska traditionen ca 1500 f.v.t
Flodkultur belägen längs med Indusfloden
Vatten en central del av kulturen, renhet var viktigt för människorna
Vanligt med kvinnliga gudsbilder

Induskulturen
Veda-rörelsen
Indoeuropeiskt herdefolk som invandrade till Indusdalen
Förde med sig sankskrit- ett skriftspråk
Dyrkan av många olika gudar
Brahminer offrade till gudarna
Boskapen heliga
Vedaskrifterna
Hinduismens äldsta skrifter (1500-400 f.v.t)

Rigveda,Yajurveda, Samaveda och Atharvaveda


Upanishaderna
Brahman
Atman
Karma
Samsara
Reinkarnation
Moksh/Moksha

Kastsystemet
Varn/Varna
Religiöst betingat
Finns 4 varn med olika funktioner
Varn är en del av den gudomliga världsordningen
Jati
Socialt betingat
Olika sociala grupper
Knutet till yrke och födelseort
Vi har blandat ihop varn och jati,
vilket har resulterat i begreppet
kastsystem
Gudsbild
Flera olika gudar och gudinnor som
alla är en del av
Brahma
Credit: Wellcome Library, London A roundel of Brahma, the creator of the universe. 19th century Published: [India], 19th century Size: image 5.1 x 4.3 cm
Vishnu
Upprätthåller ordningen i världen och är den gode guden

Vishnu har flertalet olika avatarer
Krishna och Rama är vanligast förekommande
"Sri Mariamman Temple Singapore 2 amk" by AngMoKio - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sri_Mariamman_Temple_Singapore_2_amk.jpg#/media/File:Sri_Mariamman_Temple_Singapore_2_amk.jpg
Shiva
Förstör världen och skapar kaos. Shiva är också fruktbarhetens gud och representerar både gott och ont.

Shiva är gift med Kali, vars populäraste avatarer är Durga och Pravati. Durga ses som oberäknelig men Pravati ses som god.
English: god ganesh. 22 September 2012, 23:15:30. Nagaraju raveender. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Tre stora traditioner
Vishnuism
Shivaism
Shaktism

En polyteistisk religion?
En monoteistisk religion?
Målet för en hindu är att inte behöva återfödas på jorden, utan bli en del av världssjälen Brahman
Gärningarnas väg: goda gärningar
Kunskapens väg: studera heliga texter
Kärlekens väg: dyrka gudarna
Övningarnas väg: Utöva meditation och yoga
Shakti = kvinnlig gudomlig kraft
Att ta sig ur Samsara
Holi
Den heliga kon
English: Holy cow in Jaisalmer street
Français : Une vache sacrée dans une rue de Jaisalme.7 augusti 2011, 11:54:08. Antoine Taveneaux.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_cow_in_Jaisalmer_03.jpg?uselang=sv
26 February 2012. Hindustanilanguage. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_form_of_Hindu_religious_symbol_Om.JPG
Alla kvinnor har shakti
Vad är nyttan med den heliga kon?
Yoga Namaste Surya Namaskar. 25 oktober 2014, 06:37. Surya Namaskar
Skapare Michael Pravin from Chennai, India. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_yoga_namaste_Hindu_culture_religion_rites_rituals_sights.jpg?uselang=sv
1. Brahminer - De styrande
2. Kshatriyas - De krigande
3. Vaishyas - De närande
4. Shudras - De tjänande
Livstadier och plikter

1. Göra gott och rätt
2. Världslig framgång
3. Känna kärlek
4. Moksh

Studiestadiet = Plikt 1 (Göra gott och rätt)

Familjestadiet = Plikt 1,2,3 (Plikten att göra gott och rätt, världsliga framgångar, kärlek)

Eremitstadiet = ge upp plikt 2 i förmån till att fokusera på religionen

Asketstadiet/änkstadiet = Män lämnar familj för att nå moksh. Kvinnor genomgår änkestadiet. Plikt 4

Dharma
Studiestadiet
Familjestadiet
Eremitstadiet
Asketstadiet/Änkstadiet
Full transcript