Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mapa conceptual del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20

No description
by

Alberto Lopera Petit

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mapa conceptual del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20

El pla de Nacional de Joventut de Catalunya o PNJCat 2020, és una guia per a les polítiques de joventut del nostre país desenvolupades en aquesta dècada.

Es divideix en quatre continguts principalment:
- Dimensió Discursiva
- Dimensió Substantiva
- Dimensió Operativa
- Les Fites del PNJCat 2020
Principal Continguts
Mapa conceptual del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020
La dimensió substantiva del PNJCat és la que estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius que han de guiar la definició de les polítiques de joventut per als propers 10 anys.

El PNJCat 2020 s’estructura a partir dels 7 reptes als quals es vol fer front durant els propers 10 anys. La estructura correspon a la concepció integral de la joventut de la qual parteix de el Pla i que vol defugir una acció compartimentada i sectorial.

Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves
Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
Repte 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves
Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut
Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu de les persones joves
Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors
Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització col•lectiva.

Cada un d’aquests reptes es dota d’unes estratègies determinades per fer-hi front. Aquestes estratègies responen a una determinada manera de voler intervenir sobre la realitat juvenil i els reptes que es volen afrontar.


Dimensió Substantiva
El Pla incorpora 25 fites sobre realitat juvenil.Concretament, aquestes fites són indicadors de realitat juvenil sobre els quals el PNJCat 2020 es fixa uns valors a assolir el 2015 (any de la revisió estratègica del Pla), i el 2020, any de finalització del Pla.


Fites del PNJCat 2020
Dimensió Operativa
Dimensió discursiva
David Alcaraz
Alberto Lopera

La dimensió discursiva és la que dona els valors i els discursos que conformen la política pública a desenvoluparprepara les seves fronteres d'acció.

El PNJCat 2020 part d'una situació la qual vol canviar i, alhora, combinant una actuació conjuntural i immediata amb la planificació i acció a mitjà i a llarg termini.

Aquesta dimensió discursiva es concreta en els següents aspectes cabdals per a la definició del que han de ser les polítiques de joventut els propers deu anys i que s'han intentat respondre en els diferents espais de treball de procés creats a aquest efecte:
Reptes i estratègies
Realització del projecte de vida del/de la jove
Apoderament i protagonisme de la persona jove
Mobilitat Social e Inclusió
Cohesió Social
El PNJCat respòn a un model de democràcia on l’Administració crea una relació de cooperació i colideratge amb la societat civil.

Aquesta visió té fortes arrels en el model de desenvolupamnt del PNJCat, amb la diferència en la naturalesa dels agents que intervenen en les polítiques de joventut. .

El desplegament del PNJCat 2020 s’estructura a partir d’unes funcions concretes que s’identifiquen com a funcions clau per al desplegament. Aquestes funcions, són atribuïdes a agents diferents, cadascún dels quals tindrà responsabilitats explícites amb tasques específiques.

Desplegament estratègic del Pla
- La funció de govern, impuls i avaluació estratègica del Pla
- La funció d’orientació i control del Pla
7 reptes

26 estratègies

34 objectius estratègics

180 objectius operatius


Resultat de propostes i discursos recollits en el procés de consulta


Millorar les oportunitats de desenvolupament personal i col•lectiu dels i de les joves de Catalunya.


REPTE 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones
1. Augment de la taxa d’emancipació
2. Millora de l’èxit escolar
3. Reducció de l’abandonament prematur dels estudis
4. Augment de la corresponsabilitat, el paper de la família
5. Augment del coneixement de la tercera llengua
6. Manteniment del volum d’estudis superiors

REPTE 2. Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones joves
7. Augment de l’emprenedoria jove
8. Reducció de l’atur juvenil
9. Reduir la temporalitat en la contractació juvenil
10. Reduir la taxa de sinistralitat juvenil

REPTE 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves
11. Reducció de l’esforç econòmic juvenil per la compra de l’habitatge
12. Reducció de l’esforç econòmic juvenil pel lloguer de l’habitatge
13. Augmentar el nombre de joves en règim de lloguer

REPTE 4. Promoure una vida saludable de les persones joves
14. Augment de la pràctica esportiva entre els i les joves
15. Reducció de la taxa d’embarassos adolescents
16. Reducció del consum de risc d’alcohol

REPTE 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de la gent jove en allò col•lectiu
17. Increment de la intenció de vot juvenil
18. Augment de pràctiques participatives juvenils
19. Increment de l’associacionisme juvenil

REPTE 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil i amb objectius socialment cohesionadors
20. Augment de les persones joves lectores
21. Increment de l’assistència a espectacles
22. Augment de l’ús social del català

REPTE 7. Avançar cap a un nou mon del de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, innovadora i inclusiva en les formes d’organització col•lectiva
23. Distribució equitativa del treball domèstic entre gèneres
24. Disminució de la victimització delictiva dels i les joves
25. Disminució de la desigualtat de renda de les persones joves
Full transcript