Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Upside down-y, dizzy does it make me

De Flexmens - S&P-college 6 april 2011
by

Sandra Binken

on 16 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Upside down-y, dizzy does it make me

De Flexmens Deel I: verkenning thema Flexmens

Achtergrond en context
Bespreking documentaire Tegenlicht


Deel II: relatie tussen Flexmens en communicatie

Arbeidsmarktcommunicatie: hoe spelen werkgevers in op het fenomeen van flexmensen? Hoe reageren de (kandidaat-) werknemers hierop?
Zijn er regionale verschillen? Ben jij een untochable?
Of een touchable?

waarom? Wijze woorden...

‘Living plants are flexible.
In death, they become dry and brittle.

Therefore, stubborn
people are disciples of death, but flexible people are disciples of life’

Lao Tzu (570-490 BC) Mondiale ontwikkelingen

Globalisering
economische activiteiten krijgen internationaler karakter
vrij verkeer van personen draagt hier sterk aan bij
internationaal opererende bedrijven zoeken overal ter wereld naar gunstige productie omstandigheden en nieuwe afzetmarkten
digitalisering is de grote generator

Lokale ontwikkelingen
de teloorgang van de verzorgingsstaat in Nederland
de mondiale ‘concullega’

Flexmens: ‘Kennis, kosten en flair: de wil om te excelleren’ Van hierarchie

naar netwerkorganisaties S&P-begrippen

Flexibiliteit: het vermogen van een mens of structuur om zich makkelijk aan te passen als de situatie daarom vraagt
Formele groepen: iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Duidelijke taakverdeling op papier
Informele groepen: taakverdeling niet duidelijk op papier. Mensen hebben wisselende posities en rollen Nog meer begrippen

Rollen: verwachtingen die mensen hebben over het gedrag dat iemand in een bepaalde positie moet vertonen. Als je gedrag laat zien dat past bij je rol, vertoon je ‘rolgedrag’
Rolpatronen: gevestigde ideeën in de maatschappij over de rollen van mensen
Rolwisseling: voorbeeld: van traditioneel collega naar een flexcollega
Rolonduidelijkheid: kan spanning opleveren. Het is niet duidelijk welk gedrag men van jou verwacht in een rol of een positie De Flexmens volgens de documentaire
voortdurend bereikbaar
‘kennis heeft een paspoort’
de nieuwe gastarbeider
concurrentiekracht
‘globalization is an opportunity’
bereid tot het maken van vergaande keuzes op privé-werkgebied Collectief niveau
Globalisering zet beweging in gang
Groepscultuur: waarden en normen werk en privé veranderen
Taakgerichte groepen maar dan met andere spelregels
Meer nadruk op relatiegerichte groepen (clanning)
Nieuwe beslissers: mondiale concurrentie met focus op voorheen Tweede/Derde Wereldlanden Individueel niveau
Rolpatronen: invloed en impact op de werknemer van nu
Rolwisseling, ingegeven door globalisering: transitie naar de Flexmens
Rolonduidelijkheid: wat wordt er nu van mij verwacht? Andere eisen en criteria ten aanzien van inrichting werk en privé
Rolconflict: ‘wil ik dit eigenlijk wel?’

Grote vraag: ‘heb ik straks nog wel een keus? De trend op twee niveaus in schema gebracht Discussievragen:

hoe zagen de groepscultuur, groepsnormen en rollen eruit in het bedrijf Mphasis in de documentaire Tegenlicht?

hoe ziet hetzelfde eruit in jouw organisatie?

Wat vind jij van de flexmens? Ben jij er eentje? Of niet?

Welke kant denk je dat het op zal gaan met de flexibilisering van arbeid en privézaken? Communiceren met de flexmens

Arbeidsmarktcommunicatie

De traditionele manier: in de krant
Het wereldwijde glasvezelkabelnetwerk
Welke communicatiemiddelen kunnen werkgevers nog meer inzetten?
Welke is het meest effectief denk je? Suggestie ter verwerking:

Schrijf een column of een achtergrondartikel voor een serieus tijdschrift als HP de Tijd over het onderwerp ‘De flexmens’
Put uit je ervaringen met de journalistieke genres (slides van vorige week): in een column ben je behoorlijk ongenuanceerd en prikkelend; in een achtergrondartikel ben je aardig neutraal en belicht je het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken
Gebruik impliciet, dan wel expliciet een of meer van de s&p-definities rondom dit thema Je portfolio

kies twee thema's die je aanspreken
bestudeer de prezi's en de docu's nog een keer
relateer s&p-definities aan het thema
kies een communicatiemiddel dat het beste je woorden onder de aandacht brengt
doe iets waar je goed in bent/wat je leuk vindt
doe dat ook tijdens en na je studie
ten slotte: dank voor je aanwezigheid en tot ziens!

Tentaminering:

inleveren portfolio uiterlijk 21 april
publicaties cijfers 26 april
hertentamen 27 juni

Stuur je werk naar

Sandra Binken - Arabislaan 86 - 2555 DM DEN HAAG
Full transcript