Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Setsuna Walker

on 3 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Kumpulan 2 Hubungan Etnik Ahli Kumpulan: Muhammad Azri Rafiuddin bin Basri
Muhammad Zulhelmi bin Maseot
Nor Hazelinda binti Mohammed Azaran
Siti Khalijah binti Raduan
Nurul Kausar binti Aman
Syaza Fatina binti Ithnin
Noorfa Nadya binti Roslan
Nor Faddilah binti Ahmad Nadzri
Nur Hawa binti Ghazali
Norlia binti Khalib Pengenalan KONSEP MASYARAKAT 1.Memahami hakikat bahawa manusia,demi kelangsungan hidup, tiada pilihan lain tetapi untuk hidup masyarakat.
2.Memahami cara hidup dan budaya masyarakat sendirI & lain
3.memupuk kerjasama masyarakat sendirI & lain KONSEP ETNIK,
ETNISITI DAN ETNOSENTRISME •Etnik - sekolompok manusia yang
mengamalkan budaya yang hampir seragam.

•Etnisiti - rasa kekitaan sesuatu kumpulan
etnik tertentu.

•Etnosentrisme - Kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik.
KONSEP RAS DAN RASISME

# Ras - perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam kelompok manusia.

# Rasisme - Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain. • Ciri-Ciri Masyarakat:
1. Berkelompok
2. Berbudaya
3. Mengalami Perubahan
4. Berinteraksi secara dalaman dan dengan pihak luar
5. Mempunyai Kepimpinan Bangsa Malaysia juga boleh diukur berpandukan tiga perspektif :
1. Kenegaraan
2. Kewarganegaraan
3. Kebangsaan Untuk memupuk perpaduan yang harmoni antara pelbagai kumpulan etnik di Malaysia, pelbagai usaha sentiasa dilakukan dan dilaksanakan terutamanya dikalangan para pelajar melalui sistem pendidikan yang sedia ada. Usaha ini mestilah didahului dengan memperkenalkan beberapa konsep asas yang mendasari hubungan etnik supaya ia dapat membina suatu kefahaman yang lebih mendalam. PREJUDIS, STEREOTAIP DAN DISKRIMINASI AKOMODASI

-proses setiap kumpulan etnik menyedari
dan menghormati norma dan nilai kumpulan
etnik lain dan tetap mempertahankan budaya
hidup masing-masing.
- contoh : meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai
bahasa kebangsaan, namun bahasa lain masih
boleh digunakan

Formula : A + B + C = A + B + C AKULTURASI

- proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau
kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza.
- terjadi apabila satu kelompok manusia diperkenalkan dengan unsur
kebudayaan asing yang akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan
sendiri. KONSEP INTEGRASI & PERPADUAN Perpaduan negara ialah penyatuan secara fizikal antara negeri-negeri dan anggota masyarakat seluruh Malaysia.

Integrasi Nasional adalah satu konsep yg lebih luas iaitu proses penyatuan antara kelompok-kelompok yg berbeza latar belakang, menjadi satu entiti yg terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum. Terdapat 5 Teori Hubungan Kaum
Segregasi
Akomodasi
Akulturasi
Asimilasi
Amalgamasi Pengalaman Malaysia KONSEP BUDAYA Definisi - dikaitkan dengan akitiviti yang ada dalam persekitaran manusia. Budaya - "budi+daya" yakni budi sebagai aspek dalaman manusia. manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meluputi usaha dan hasilan. CIRI-CIRI BUDAYA
- Dipelajari
- Dikongsi
- Sejagat
- Diwarisi 2 PERANAN UTAMA SESUATU PEMBENTUKAN BUDAYA
i) Membina imej negara kearah mewujudkan
keperibadian serta identiti
iii) Memupuk kesedaran kebangsaan dan
kenegaraan bercirikan kerohanian,
kemanusiaan, spiritual dan mental. FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN
i) Sebagai panduan kepada anggota
masyarakat dalam bertingkahlaku
ii) Mengatur hubungan sesama
manusia.
iii) Sebagai alat penyatuan dan
pengenalan identiti
iv) Memenuhi dan menyediakan
keperluan KONSEP ASIMILASI

Satu proses percantuman antara etnik budaya
contoh : Melayu di Thailand,
Cina di Kelantan, Baba & Nyonya

Formula : A + B + C = A KONSEP AMALGAMASI

Terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru.

Cara utama ialah melalui perkahwinan campur membentuk generasi atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal.

FORMULA : A + B + C = D Konsep Masyarakat Defini- kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengn aturan dan cara tertentu.
- Berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif.

CIRI-CIRI MASYARAKAT

- berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi secara dalaman dan dengan pihak luar,
- mempunyai kepimpinan serta mempunyai aturan sosialnya mengikut susun lapis, kelas, status dan kasta Contoh segregasi ialah dasar Apartheid dan pengasingan rakyat yang beragama islam di Myanmar, iaitu Etnik Rohingya Segregasi - merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara.Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan iaitu :
tempat tinggal
sistem persekolahan
pengangkutan dan kemudahan awam,
hak kerakyatan. Kesimpulan - Tidak dilihat dari sudut luaran

- Aspek Kebudayaan kebangsaan haruslah dipelihara Prejudis: Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu; prejudis tidak diluahkan secara terbuka. Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip. Stereotaip: Kenyataan umum yang negative terhadap sesuatu etnik. Diskriminasi: Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negative seseorang atau kelompok etnik terhadap anggota lain. Ia merupakan perbuatan membanding bezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. SEKIAN,
TERIMA KASIH
Full transcript