Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CL på Gefion

No description
by

Ole Ditlev Nielsen

on 14 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CL på Gefion

En ny tid stiller nye krav Generation y og Cooperative Learning En introduktion på Gefion Gymnasium Program 14.00 Introduktion til CL
14.20 Quiz og Byt
14.30 Møde på midten
14.40 Opsamling i grupperne
14.50 Arunding i plenum
15.00-15.10 Pause
15.10 CL, gruppedannelser og projektarbejde
15.25 Rolle-brainstorm
15.40 Opsamling
15.45 Flipover-stafet
15.50Afrunding, spørgsmål og det videre arbejde Ole Ditlev Nielsen
Cand.mag i historie og dansk
Underviser på Knord
Arbejder med pædagogisk udvikling
Videndeling og mange oplæg som dette Timen som vi kender den Læreren er i fokus
Kun én elev er på ad gangen
Rig lejlighed til at de andre elever lader sig aflede - det er ikke optimal læring
Forskning viser, at elever ikke lærer optimalt af at lytte men af at arbejde og aktivt og sætte ord på deres arbejde Et individualiseret samfund får eleverne til at stille individuelle krav
Nye kommunikationsmidler afleder og svækker evnen til fordybelse
Grænsesætning skal kombineres med empati
Eleverne er ikke så gode til at tage hensyn til hinanden


Generation y
Unge født i Vesten 1978-1994
Sætter spørgsmålstegn ved det vi andre anser for givent
Vant til en høj grad af velfærd
Individualistiske og materialistiske
Unge i et kommunikerende samfund med store sociale netværkCooperative Learning kan ikke løse alle disse udfordringer, men metoden er et godt redskab til at skabe variation, få mange flere elever på banen og styrke klassens faglige og sociale kompetencer Cooperative Learning...

...er en betegnelse for undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper
...foregår som regel, men ikke altid i teams
...omfattende forskning dokumenterer positive resultater
Spencer Kagan Amerikansk forsker der kan betegnes som CLs gudfar
Har udviklet strukturerne og er manden bag grundbogen der er fordansket af Jette Stenlev
Besøg www.kaganonline.com Samtidig interaktion -– alle deltager aktivt på samme tid

Positiv indbyrdes afhængighed –- de studerende i et team har brug for hinanden for at løse en opgave. Den enkelte har glæde af, at de andre klarer sig godt

Individuel ansvarlighed -– krav om at den enkelte kan redegøre for egen læring over for andre

Lige deltagelse –- alle bidrager nogenlunde lige meget og er lige involveret i arbejdsprocesserne – det er ofte et problem i traditionelt gruppearbejde Hvad siger eleverne selv? Elever i en større undersøgelse på Knord siger:
...at de ser sig selv som dovne og respektløse
...at de er en "moderne", medie- og alkoholglad generation
...at læreren skal være forstående og empatisk
...at skal være konsekvent og skabe respekt Cooperative Learning er organiseret i
teams med fire elever i hvert team
I hvert team sidder en stærk,
en svag og to middelgode elever
De er placeret i zonen for deres
nærmeste udvikling
Mange strukturer inddrager dog
aktiviteter uden for teamet
Alle får et postkort udleveret, hvor der står et spørgsmål
Alle rejser sig og finder en partner – man spørger hinanden på skift om det spørgsmål der er på kortet
Så bytter man kortene og fanger en ny partner – her spørger man igen med det nye spørgsmål
Husk at hilse, rose og sige pænt farvel

Spørgsmål: Hvad er varieret undervisning for dig?

Hvert teammedlem skriver i deres eget felt så mange svar, som de kan på 3 minutter
Når de 3 minutter er gået tager teamet en Ordet rundt, der starter med, at medlem 1 forklarer sit første svar.
Hele teamet diskuterer svaret, og hvis alle er enige om, at det er godt, skriver medlem 1 en fælles formulering af svaret i midterfeltet
Medlem 2 forklarer sit første svar osv. indtil alle svar er diskuteret
Efterfølgende får teamet mulighed for at reflektere over strukturen, og hvad den kan bruges til Møde på Midten giver både individuel tænketid, træner præcise skriftlige formuleringer, eleverne trænes i at finde kompromiser, og den visuelle proces – og det endelige visuelle produkt – hjælper til at fæstne stoffet i hukommelsen. Møde på midten Quiz og byt Diskutér de spørgsmål I finder mest interessante og tag notater: Hvad kan du bruge Møde på Midten og Quiz og Byt til i din undervisning?
Ideer til indhold
Praktiske tips
Andre ideer og kommentarer?
Brug refleksionspapirerne i jeres mappe Hovedprincipper i Cooperative Learning CL, projektarbejde og vejledning Mange CL-strukturer er gode til at starte eller afslutte et projektarbejde
Styrker strategier til indbyrdes elevhjælp, samarbejdsredskaber og feedbackvaner
Kan bruges i forskellige faser i projektarbejdet for at skabe dynamik
Strukturerne kan bruges i idefasen, til problemformulering, fastlægge rammer i arbejdsprocessen, erfaringsudveksling og visse strukturer er gode til formidlingsfasen Rolle-brainstorm Spørgsmål: Hvordan indleder man bedst elevprojektarbejde, og hvordan sikrer vi fagligt og socialt velfungerende grupper?

Hvert teammedlem får en rolle under strukturen.
Tempokaptajn
Opbakningskaptajn
Tossekaptajn
Synergikaptajn Flipover-stafet
Spørgsmål: Hvilke ideer har du til sociale arrangementer for lærerne på Gefion?

Teams stiller sig i hver sin kø ca. 2 meter væk fra deres flipover-ark
På mit signal ”løber” team-medlem 1 op til arket med en pen og skriver første idé
Team-medlem 1 løber tilbage, giver pennen til medlem 2 og stiller sig bagest i team-køen
Team-medlem 2 løber op til arket og skriver næste idé og så videre
Stafetløbet fortsætter, indtil tiden er gåetEleverne tager mere ansvar for egen læring
De bliver bedre til at samarbejde
Eleverne bliver bedre til at videndele
Eleverne lader til at få mere selvtillid
De inaktive elever kommer i gang, da de ofte kommer til at svigte teamet, hvis de ikke deltager
De positive erfaringer med Cooperative Learning De knap så positive erfaringer med Cooperative Learning Eleverne skal ofte lære hinanden stoffet, og det kan være svært at tjekke om de lærer det rigtige

En ny lærerrolle, hvor man er mere instruktør og mindre på end i traditionel undervisning

Ikke alle elever bryder sig om at blive tvunget til at samarbejde

Høje klassekvotienter og de fysiske rammer gør det svært at gennemføre visse strukturer

Metadialog er en god idé Hvad nu? Husk løbende opfølgning er vigtig, hvis man vil skabe pædagogisk udvikling
Find frontløbere i lærerkollegiet og giv dem plads
Del viden og forsøg med hinanden - lav en forberedelsescafé
I er meget velkomne til at kontakte mig på odn@knord.dk
Full transcript