Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

maria catherine vermug

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

HOMOSEKWALIDAD NOON NGAYON BUKAS LUPANG HINIRANG PANALANGIN ANG MGA ISPIKER SHIELA MAY BEA JENINA FRANI INELLE GANAYO LAYUNIN Ang layunin ng grupo ay maipaliwanag ng mabuti ang kalagayan ng homosekswal noon, ngayon at sa hinaharap, nang sa gayon ay maipabatid kung bakit ito’y nananatling isang penomeno. KALIGIRAN
NG
PAG AARAL Noong unang panahon, ang mga salitang binabae at talyada ay mga katawagang ginagamit sa mga lalaking di-tiyak ang kasarian o sekswal na oryentasyon. Nang maglaon, ang homosekswalidad ay di lamang tumutukoy sa mga lalaki kundi maging sa mga babae, at ang mga katawagang bakla at tomboy o tibo ang siyang ginagamit na bansag sa ganitong mga tao. Sa modernong Ingles, ang mga salitang gay, transgender, bisexual ang tumutukoy sa mga homosekswal. Ayon sa isang kilalang psychologist na si Sigmund Freud, naniniwala siya na lahat ng mga tao ay ipinanganak na bisexual, at sila’y magiging heterosekswal o homosekswal bilang isang resulta ng kanilang mga karanasan sa mga magulang at iba pang nakapaligid sa kanila. Ayon naman sa mga psychoanalysts na sina Bieber at Socrarides, ang pagiging homosekswal ay isang uri ng sakit na tinatawag na mental disorder. Naniniwala sila na ang mga homosekswal ay may mga hindi likas o sinsay na kagustuhan bilang isang resulta ng hindi magandang relasyon sa pamilya sa pagkabata o ilang iba pang trauma. Ukol naman sa pag-aaral ng mga researchers sa UC Santa Barbara at Uppsala University sa Amerika, nakatagpo sila ng biological na batayan para sa pagiging homosekswal, kung saan makikita ang mga pinagmulan ng homosekswalidad sa sinapupunan. Epi-mark, ang tawag dito, may nagaganap na genetic switch na inaayos kung paano ang ating mga genes ay ipinahahayag ang kanilang mga sarili, maaari na maipasa ito mula sa ina sa anak na lalaki o ama sa anak na babae habang ito’y fetus pa lamang. Sa kabilang dako naman, ukol sa sociological theory, sinasabi dito na ang mga indibidwal ng lipunan mismo ang pangunahing nag-aambag sa pagbuo ng homosekswalidad. Para sa mga sociologists na sina Stein at Plummer, naniniwala sila na ang homosekswalidad ay hindi isang kongkretong katotohanan, ngunit sa halip "isang kababalaghan na umiiral dahil ang mga paraan na ito ay tinutukoy socially, culturally at situationally". Sila ay interesado sa pagkilala ng mga hiwalay na mga kategorya ng sangkatauhan batay sa sekswal na oryentasyon, pati na rin ang paggamot na batay sa katotohanang iyon. Sa simbahang Katoliko, itinuturing na paglabag ng banal at natural na batas ang pagiging homosekswal. Nakasaad sa Bibliya na ang pagiging homosekswal ay isang kasalanan na nagreresulta ng hindi pagkilala at pagsuway sa Diyos. Samakatuwid, itinuturing na makasalanan ang isang homosekswal. Sa panahon ngayon, masasabing bukas na ang mga pag-iisip ng mga tao sa mga homosekswal. Katulad na lamang ng mga kilalang personalidad na hinahangan at inirerespeto ng mga tao. Sa local, sina Vice Ganda at Boy Abunda. Maging sa ibang bansa, kagaya ni Ellen DeGeneres at ang presidente ng Amerika na si Barack Obama, na pabor sa mga homosekswal at sumusulong ng mga batas para sa mga karapatan ng mga ito. Ngayon ang lipunan ay mas mayroong positibong saloobin upang baguhin ang mga pananaw sa mga homosekswal at maaari nang yakapin na hindi lahat ay pare-pareho. Ngunit hindi mapagkakaila na madami pa rin ang hindi tanggap ang ganitong klaseng sekswal na oryentasyon. Bawat tao'y may karapatan sa kanilang sariling opinyon at paniniwala, ang mahalaga ay ang pagbibigay ng respeto sa bawa’t isa. SAKOP AT HANGGANAN Ang pag-aaral na ito ay tatalakay sa kalagayan ng homosekswal noon, ngayon at sa hinaharap, partikular sa kasalukuyang panahon. Kasama din dito ang perception o pananaw at katayuan ng mga kabataang Pilipino tungkol sa homosekswalidad. Sa pag-aaral na ito mababatid namin ang pagtanggap ng mga kabataang Pilipino, patrikular ang mga estudyante ng DLSU-D, sa mga homosekswal upang maging gabay sa pagpapakita ng kalagayan ng homosekswal sa panahon ngayon.
Hindi layon ng pag-aaral na ito ang tungkol sa moralidad, kung kasalanan ba ito o hindi. PILOSOPIYA/KONSEPTO Ang pag-aaral na ito ay nakahango sa konsepto ng sekswalidad ng tao o human sexuality. Ang sekswalidad ay isang mahalagang motivation o pagganyak sa buhay ng tao dahil ito ay saligan o integral na bahagi ng buhay, kung ano at sino ang isang tao. Sa sekswalidad nababatay kung paano daranasin ng tao ang pangyayari sa kanyang buhay at paano rin niya ipahahayag ang kanyang sarili. Ano ang sekswalidad? Ito ay mga katangian o paglalarawan sa sarili na may kaugnayan sa ating kasarian bilang lalaki o babae. Tumutugon ito sa kabuuan ng isang tao. (Wikipedia) May tatlong pangunahing klasipikasyon ng oryentasyong seksuwal, ito ay ang heteroseksuwalidad, homoseksuwalidad, at biseksuwalidad. Ano ang heterosekswalidad? Ito ay ang katayuan ng pagkaakit na romantiko o seksuwal sa pagitan ng dalawang mga kasapi ng magkaibang kasarian. (Wikipedia) Ano ang homosekswalidad? Ang homosekswalidad ay tumutukoy sa atraksiyong seksuwal sa kaparehong kasarian; ang lalaki sa kapwa lalaki (gay) o kaya ang babae sa kapwa babae (lesbian). Ito ay bahagi ng katangian o katauhan ng isang tao. (Wikipedia) Ano ang bisekswalidad? Ito ay isang ugaling pangkasarian ng tao o isang oryentasyong pangkasarian na kinasasangkutan ng pangkatawan o maromantikong pagkabighani ng tao sa kapwa mga lalaki at pati sa mga babae. (Wikipedia) Walang ispesipikong petsa o taon masasabing nagsimula ang homosekswalidad. Ngunit ito ay parte na ng kasaysayan panahon pa lamang ni Abraham. Marami ang nagsasabi na nag-ugat ito bilang parte na ng kultura ng mga sinaunang Griyego. Noon namang panahon ni Abraham, ang homosekswalidad ay tinuturing na isang mabigat na kasalanan, at ang mga napapatunayang may sala ay sinusunog sa harap ng publiko upang “malinis ang kanilang mga kaluluwa”. Hindi din tiyak ang petsa kung kalian nagsimula ang homosexual sa ating bansa. Maaring hinuhain nagsimula ang homosekswalidad sa Pilipinas habang unti-unti ring nagbabago ang lipunang ating ginagalawan. Hindi tulad ng ating karatig bansa, hindi halos nababanggit o naisasama sa ating kasaysayang socio-cultural ang tungkol sa homosekswalidad. Kaya noong taong 1966, isang dayuhang clinical psychologist ang tumawag ng pansin ng mga Pilipino upang saliksikin at pag-aralan ang kondisyon ng homosekswalidad sa ating bansa. Ito ay si G. Donn V. Hart, isang propesor ng antropolohiya sa New York City, na nagsasagawa ng pag-aaral sa mga homosekswal sa probinsya ng Cebu noong taong 1966. Ito marahil ang nagbunsod sa mga mananaliksik na simulan ang pag-aaral hinggil sa aktibidad ng homosekswalidad sa bansa. Ayon naman sa artikulo ni Garcia (2004), nagsimula na ang homosekswalidad sa bansa bago pa man ang pagsapit ng mga espanyo noong ika-16 na siglo. Ayon sa kanya, may mga lalaking katutubo na nagsusuot-babae para sa isang ispesipikong ritwal. Halimbawa na dito ay ang tinatawag na bayoguin, bayok, agi-ngin, asog, bido, at binabae. Para sa mga kastila, ang mga ito at kagila-gilalas, nakakatakot at nakakabahala sa kanilang pananakop, pakundangang ang mga ito ay iginagalang at pawing mga awtoridad. Dagdag pa niya, nagtamo ng kalayaan ang mga cross-dressers na katutubo sa pre-colonial na pilipinas dahilang ang mga babaylan ay nagtamasa ng pantay na estado sa lipunan. Ukol sa Philippine Gay Culture for the Last Thirty Years (Binabae to Bakla, Silahis to MSM) ni J. Neil Garcia, sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw nakikita ang ebolusyon ng depinisyon at karanasan ng bakla o mg ahomosekswal. Noong dekada 60s, umiikot pa rin ang konsepto ng bakla. Dekada 60s, umiikot pa rin ang konsepto ng bakla/bayot, talyada, at biniboys sa pagiging binabae sa kilos (effeminacy), pananamit (transvestism) bagaman unti-unti nang nagkakaroon ng sekswal na konotasyon. Sa kabilang banda, iba ang mga nabanggit sa mga lalaking nakikipagtalik sa bakla; hindi sila bakla, bagkus ay mga ‘straight,’ may karelasyon (sekswal) nababae. Sila ang mga itinuturing bilang callboy at/o hustler na bayaran dahil may pangangailangang pinansyal. Samantala, Dekada 70s naman nang ang bakla ay tinaguriang homosekswal; ibig sabihin, iniuugnay na sila sa sekswalidad at / o oryentasyon sa aktong pakikipagtalik. Ito rin ang nagging hudyat ng feminisasyon (pagigingbabae o pagkikilosbabae) ng homosekswal. Mas nabigyang mukha ang bakla / homosekswalidad sa imahe ng lalaki na may gusto at / o nakikipagtalik sa lalaki, mga lalaking ‘pusong-babae’ (inversion), mga kandidata sa beauty pageant, sa mundong fashion design at hair styling. Sa kanilang hanay na buo ang konseptong ‘Buko’ (overt) o naglaladlad at ‘WaBuko’ (covert) o tago / lihim na lumilikha ng problemang kategoryarisasyon. Paano kung gayon ang mga bisexual / silahis? Paano ang mga homosekswal (nalalaki) na hindi-binabaeang kilos? Dagdag pa rito, ito rin ang panahon ng pag dami ng mga gay bars na nagsisilbing espasyo upang magsama-sama at mag-organisa. Dekada 80s naman, ang bakla ang nagging mukhang sakit na AIDS na noo’y madalas makita sa kanilang hanay. Umusbong ang katawagang MSM (Men having Sex with Men) bilang isang medikal (hindisekswal) nakategorya. Kasunod nito ang ilang mga imahe ng bakla bilang hindi sekswal na nilalang (batay sa mga palabashal. ni Fanny Serrano). Imahe rin ng ‘camp’ ang bakla; sila yaong nagpapatawa sa entablado, mga stand-up comic at mga manggagaya. Samantala, ang 90s naman ay dekadang pagkakaroon ng unti-unting espasyo --- nariyan ang pagtatayong UP Babaylan, pagkakaroon ng creative writing class ukol sa gay literature, mga gay-sex column sa pahayagan, at mga gay-rainbow parade. Ang tema sa panahong ito ay paglaladdlad o coming out at ng mga bakla / homosekswal ay hindi na lamang nasa parlor at showbiz ngunit sa buong lipunan. Ayon sa isang pagsasaliksik, Ang Pagdaloy sa Kasaysayan at Kasaysayan ng Pagdaloy ng Panitikang Lesbiyanang Pilipinas ni Sharon Anne Briones Pangilinan, kalagitnaan ng 1994 nang magdaos ang kauna-unahang Gay Pride March sa Pilipinas. Gay Pride March pa dati at hindi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Pride March ang mas kilalang tawag noon sa pagparada ng mga bakla, lesbiyana at transgendered. Ito’y bilang pagdiriwang ng kanilang sekswalidad at oryentasyong pangkasarian, at paggigiit ng pantay na karapatan para sa hanay ng mga homosekswal. Kung ating ipagkukumpara ang pagtingin ng mga tao sa mga homosekswal noon at ngayon, ating mapapansin ito ay unti-unti nang tinatanggap sa kasalukuyang panahon. Sa ating bansa, mayroon nang iba’t ibang gay rights o anti-discrimination law para sa mga homosekswal na tao subalit hindi pa rin dito legal na tinatanggap ang same-sex marriage. Ngunit kung hindi ninyo nalalaman, mayroon ng bill na nais ipasagawang batas sa hinaharap na naglalayong pahintulutan sa ating bansa ang same-sex marriage at mayroon din namang anti-same sex and transsexual marriage bill na nagsasaad na ipagbawal ang nasabing isyu. Sa kabilang banda, sa isang pagsasaliksik nina Alfonso, D.J. et. al. na nagngangalan, Pagtanggap ng Pamilya sa Isang Homosekswal at ang mga Isyung Kinakaharap Nito, ipinakita ang iba’t ibang pagtanggap sa isyu ng homosekswalidad sa Pilipinas, partikular na sa pamilya, lipunan, at simbahang Pilipino.
Full transcript