Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marta Olbrechtová

Marta Olbrechtová
by

Marta Olbrechtová

on 27 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marta Olbrechtová

Double click anywhere & add an idea HISTORIE
EPIDEMIOLOGIEETIOPATOGENEZEETIOLOGIE exotoxická teorie
endotoxická teorie
genetické změny EXOTOXICKÁ TEORIE MPTP -protoxin, v mozku metabolizován na toxický produkt
defekt respiračního řetězcě, smrt buněk
tvorba volných radikálů
model na primátech
ENDOTOXICKÁ TEORIE tvorba nadměrnéo množství volných radikálů-oxidativní stres
nedostačující detoxikační mechanismy
hlavně volné radikály kyslíku
souvislost s kompenzačními mechanismy??
GENETICKÉ ZMéNY

PRIZNAKY hypokineticko-hypertonický syndrom
hypokineze (zmenšení rozsahu a amplitudy pohybu


rigidita

tremor (hlavně klidový asymetrický třes)

vegetativní a psychické poruchy výskyt v rodině - pouze v 10% případů možnost přenosu přes mitochondrie? kumulace v rodině nemusí znamenat dědičnost, ale vystavení se určitému rizikovému faktoru neuronální ztráta v pars compacta substantiae nigrae snížená syntéza dopaminu presynaptický mechanismus, striatum nepoškozené
neví se, co způsobí smrt buněk 1817 James Parkinson
1913 Lewy
1960 Hornykiewicz a Ehringen 1983 Langston každý tisící průměrný věk počátku onemocnění 58-62 typická osobnost? lehká převaha postižení mužů? Mozek pacienta s touto chorobou Dochází k úbytku neuronů v substantia nigra PRUBEH asymptomatické stadium - stádium kompenzace stádium nemoci - zpočátku únava,deprese, omezení hybnosti kloubů dyskineze a měnlivost stavu těžká demence, poruchy stoje... Dékuji za pozornost PARKINSONOVA CHOROBA
neurodegenerativní onemocnění
postižení extrapyramidového systému - bazálních ganglíí
nevyléčitelné, ale dá se léčit a tím zmírnit příznaky a progresi
Full transcript