Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэдэлжүүлэлт

No description
by

Choijiljav Sanchirmaa

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэлжүүлэлт

Сэдэлжүүлэлтийн агуулгын онолууд
Д.МакКлелландын хэрэгцээний онол
К. Альдерферийн ERG онол
Ф.Герцбергийн 2 хүчин зүйлийн онол
like comment share
эрүүл ахуйн онол– сэтгэл хангалуун байдалтай уялдан гарч ирсэн. Хүмүүс ажлаасаа ямар шаардлагыг хүсч байдаг вэ? гэдэгт хариулт өгөхийг зорьсон. Тэгээд хүмүүс ажлыг тодорхолохдоо сайн ба муу гэж хэсэгчилж үздэгийг тодорхойлсон. Түүний үзсэнээр ажлаас авах ханамж болон ханамжгүй байдал тодорхой хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг гэж үзсэн. Идэвхижүүлэлтийн үйл явцыг судлаад 2 өөр хандлага байна гэж үзсэн. Түүний судалгаа 2 чиглэлээр явагдсан. Дэмжигч хүчин зүйл нь ажлын орчинтой хамаатай, сэдэлжүүлэгч хүчин зүйл нь тухайн ажлын мөн чанартай холбоотой.
Маслоугийн хэрэгцээний онол
К.Альдерферийн ERG онол
Д.Мак Келландын хэрэгцээний онол
Ф.Герцбергийн 2 хүчин зүйлийн онол
Адлерферийн онол Маслоугийн хэрэгцээний онолоос дараах байдлаар ялгагдана.
like comment share
маслоугийн хэрэгцээний онолыг өөрийн судалгаагаар илүү хөгжүүлэн 3 бүлэгт хувааж үзсэн.
Маслоугийн онолоор бол хэрэгцээ багаасаа ихрүүгээ хангагдах ба 5 шатанд аль нэг хэрэгцээ нь давамгайлж болно гэж үздэг бол

К. Альдерфер нэг хэсэг хэрэгцээ нэгэн зэрэг үүсч болно гэж үздэг.
Хангалт 2 талруугаа чиглэдэг ба 3 ангилсан
Оршин байх хэрэгцээ

/амьдралын-анхдагч/ /Еxistence/ – материаллаг болон физиологийн хэрэгцээг оруулсан. Маслоугийн анхдагч хэрэгцээтэй адил
Харилцаа холбооны хэрэгцээ
/хамаарал холбогдлын хэрэгцээ/ /Relatedness/ байгууллага хамт олонд хамаарагдах, гэр бүлтэй болох, найз нөхөдтэй байх, хүндлэх хүндлүүлэх, удирдах, удирдуулах гэх мэт Маслоугийн нийгмийн хэрэгцээтэй адил
Өсөлт хөгжилтийн хэрэгцээ
/амжилтын хэрэгцээ/ /Growth/ - өөрийгөө илэрхийлэх, хэрэгжүүлэх, хүндлүүлэх хэрэгцээ. Маслоугийн хүндлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээтэй адил

А. Маслоу
Аливаа бодь гал,хувь хүний хэрэгцээгээ хангах эрмэлзэлд хөтлөгдөн идэвхиждэг гэсэн санааг онолдоо үндэс суурь болгосон. Бүгд хангагдааггүй хэрэгцээ нь хүнийг идэвхижүүлэх анхдагч эх үүсвэр болохыг нотолсон
Сэдэлжүүлэлтийн тухай үндсэн онолууд
Сонгодог /агуулгын /
Орчин үеийн /үйл ажиллагааны/
1-р баг
like comment share
Сэдэлжүүлэлт гэдэг нь нэг ба бүлэг хүмүүсийг байгууллагын зорилгыг үр бүтээлчээр хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд урамшуулалын аргаар татан оролцуулах үйл явц бөгөөд энэ нь төлөвлөсөн ажил ба гаргасан шийдвэрийг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд онцгой үүрэгтэй дотоод хүч юм.
Сэдэлжүүлэлт

маслоу онол
Маслоугийн онолоор бол хэрэгцээ багаасаа ихрүүгээ хангагдах ба 5 шатанд аль нэг хэрэгцээ нь давамгайлж болно гэж үздэг бол

К. Альдерфер нэг хэсэг хэрэгцээ нэгэн зэрэг үүсч болно гэж үздэг.
дээд түвшний хэрэгцээний бүтцийг дараах байдлаар тодорхойлсон. Олдмол хэрэгцээний онол ч гэж нэрлэдэг. Эрэмбэ дараалалгүй бие биенээ үгүйсгэдэггүйгээрээ өмнөх 2 онолоос ялгаатай.
Амжилтын хэрэгцээ – хамтран ажиллагсдадаа хүндлүүлж, магтуулахад тэмүүлсэн хэрэгцээ биш харин идэвхитэй үйл ажиллагааны үр дүнд олж авсан үр дүн мөн түүнчлэн хэцүү шийдвэр гаргахад оролцож, түүндээ мэргэжилтний хувьд хариуцлага хүлээхэд бэлэн байдлаа амжилтанд тооцдог хүмүүсийн хэрэгцээ. өөрийн бүх хүч чадлаа дайчлан энэ хэрэгцээг хангадаг
Эрх мэдлийн хэрэгцээ – бусдад нөлөөлөх хүслээр илэрдэг хэрэгцээ ба нэр хүндээ дээшлүүлж, бусдын анхаарлын төвд байхыг хүсдэг хэрэгцээ
Нэгдэх хэрэгцээ /хамаарал холбогдлын/– хүмүүс аливаа ажил үйлсийг бүтээхдээ хамт ажиллах хүмүүсээ сонгож баг болгон авдаг. Ингэж нэгдэн хэрэгцээгээ хангадаг. Ижил сонирхол, шинжээрээ нэгддэг.

П.Азжаргал
Жавжмаа
А.Энхжаргал
Ч.Санчирмаа
физиологийн хэрэгцээ
Аюулгүй байдлын хэрэгцээ
Нийгмийн хэрэгцээ

Хүндлүүлэх хэрэгцээ

Өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ

Оршин байх хэрэгцээ
Харилцаа холбооны хэрэгцээ
гэр бүл
хамт олон

Өсөлт хөгжилтийн хэрэгцээ
өөрийгөө илэрхийлэх, хөгжүүлэх хэрэгцээ
материалаг
физиологийн
Амжилтын хэрэгцээ

Өөрийн бүх хүч чадлаа дайчлан
энэ хэрэгцээг хангадаг
эрх мэдлийн хэрэгцээ
нэр хүндээ дээшлүүлэх бусдын анхаарлын төвд байхыг хүсдэг хэрэгцээ
нэгдэх хэрэгцээ
хүмүүс аливаа ажил үйлсээ бүтээхдээ хамт ажиллах хүмүүсээ сонгон баг болдог. Ингэж нэгдэх хэрэгцээгээ хангадаг.
Агуулга
Сэдэлжүүлэлтийн тодорхойлолт
Сэдэлжүүлэлтийн үндсэн онолууд
Сэдэлжүүлэлтийн агуулгын онол
А.Масловын хэрэгцээний пирамидын онол
К.Альдерферийн ERG онол
Альдерфер Маслов 2 онолын ялгаа
Ф.Герцбергийн 2 хүчин зүйлийн онол
Д.МакКлелландын хэрэгцээний онол
Д. Мак-Грегорын
/1906-1964/
сэдэлжүүлэлтийн X, Y онол
Виктор Врумийн хүлээлтийн онол
Full transcript