Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Презентація на тему: Економічна система

No description
by

Vladimir Maiorov

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Презентація на тему: Економічна система

Презентація на тему: Економічна система
План семінару розглянути такі питання як:
Сутність економічної системи
Типи економічних систем
Економічна система - це сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства, яка має загальну мету.
Економічна система
Економічна система
Що виробляти і в яких обсягах
Як виробляти ( Хто та за допомогю яких ресурсів і технологій)
Для кого виробляти ( Хто буде власником і споживачем виробленої продукції)
Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивних сил, економічних відносин і механізму господарювання
Продуктивні сили - це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів організації та управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей.
Економічні відносини - це відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та нематеріальних благ.


Господарський механізм складається із сукупності форм і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих суб'єктів на основі використання економічних законів ринку, державних економічних важелів, правових норм та інституційних утворень.
Система економічних відносин складається з: техніко-економічних, організаційно-економічних, соціально-економічних відносин
Техніко-економінні відносини - відображають технологію і є матеріально-речовим змістом суспільного виробництва.
Організаційно-економічні відносини - це відносини між людьми з приводу застосування способів і методів організації та управління суспільним виробництвом
Соціально-економічні відносини - відносини власності в економічному значенні цього поняття. Відносини власності визначають головне в економічній системі - спосіб поєднання працівника з засобами виробництва.
Розглянемо типи економічних систем
Характеризуються за двома ознаками:
за формою власності на засоби виробництва;
за способом управління господарською діяльністю.
характеризується збереженням натурально-общинних форм господарювання, відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці, нерозвиненою інфраструктурою, найпростішими формами організації праці і виробництва, бідністю населення.
Традиційна економічна система
характеризується пануванням приватної власності на економічні ресурси, передбачає функціонування великої кількості діючих виробників і покупців товарів, свободу вибору підприємницької діяльності, особисту свободу всіх економічних суб'єктів, однаковий доступ їх до ресурсів, науково-технічних досягнень, інформації.
Ринкова економічна система
неринкова економіка, яка базується на пануванні державної власності, одержавленні та монополізації народного господарства, жорсткому, централізованому директивному плануванні виробництва і розподілі ресурсів, відсутності реальних товарно-грошових відносин, конкуренції і вільного ціноутворення.відсутність матеріальних стимулів до ефективної праці
Командно-адміністративна система
Змішана економічна система є адекватною формою функціонування сучасних розвинутих країн світу і характеризується такими рисами:

- різноманітністю форм власності й рівноправним функціонуванням різних господарюючих суб'єктів (приватних, колективних, державних);

- високим рівнем розвитку продуктивних сил і наявністю розвинутої ринкової інфраструктури суспільства;

- оптимальним поєднанням ринкового механізму з державними методами регулюванням економіки, які органічно переплітаються і доповнюють один одного;

- орієнтацією на посилення соціальної спрямованості розвитку економіки. Збільшуються затрати на освіту, медичне обслуговування, створюються державні й приватні фонди соціального страхування та соціального забезпечення населення.

Змішана економічна система
Презентацію розробив студент 241 групи.
Майоров Володимир Олександрович
Full transcript