Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A kiegyezéshez vezető út-A kiegyezés tartalma

No description
by

Derszu Uzala

on 23 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A kiegyezéshez vezető út-A kiegyezés tartalma

Y

ÉS

I
Haynau rémuralma
1849-1850
1849. X. 6
- várfogság, sáncmunka,
katonák besorozása
az osztrák ezredekbe
- bujdosás
- a nemzetközi
közvélemény
felháborodása
- Haynaut menesztik
Bach korszak (1851-1859)
- neoabszolutizmus
- cél: egységes birodalom kialakítása
- a kormány csak tanácsot ad, a király irányít kizárólagosan
- centralizált közigazgatás- Magyarország felosztása öt kerületre
- idegen hivatalnokok alkalmazása
- katonaság, besúgók, zsandárok vidéken
- következetesen építették ki a polgári államot
Oktatásügy
- iskolakötelezettség (6-12 éveseknek)
- anyanyelvi oktatás az elemi iskolákban
- a német nyelv nagy szerepe a felsőbb szinteken
- nyolcosztályos egységes gimnázium
- szaktanári rendszer- érettségi vizsga (porosz minta)
- erőteljes ellenőrzés és központi irányítás
1853- Úrbéri pátens
- több 1848-49-ben hozott intézkedést nem vesz figyelembe-

jobbágyság elégedetlensége
- differenciálódás
- kártalanítás állampapíron fizettek,
amit nem lehetett pénzre váltani-
nemesség elégedetlensége
Az ellenállás formái
- nyílt ellenállás
- Libényi János
- Noszlopy Gáspár
- passzív ellenállás:
- az 1848-as
törvények talaján állt
- célja: a birodalmon belül
biztosítani Magyarország
alkotmányos önállóságát
- Kemény Zsigmond- Pesti Napló
- a nemesség egy része tud csatlakozni-
birtokos nemesség és a köznemesek egy része
Út a kiegyezéshez
- a nemzetiségek helyzete:
- nincs szabadság és autonómia
- egy részük (értelmiségiek)
pozíciókhoz jutott
- Ausztria külpolitikai
helyzete meginog:
- Zollervein (német vámunió), krími háború, olasz egység
belpolitikai problémák:
- mérhetetlen állami kiadások
-államcsőd
- passzív ellenállás
- Széchenyi: Rückblick-1857


-a Bach- rendszer megbukik - 1859
- 1860- Októberi Diploma
- a császár belátja, hogy ez a rendszer fenntartahatatlan- nyit a konzervatíviok felé
- konzervatív alkotmánytervezet
- uralkodó vezeti az országot,
de tartományi és államtanács
közreműködik a döntésekben
- helyreállítja
Mo. 48-as határait és
az országgyűlés jogkörét
- az 1847-es helyzet rekonstruálása
- magyar reakció: teljes elutasítás
(‘48-hoz ragaszkodnak)
- 1861- Februári pátens
- alkotmányos centralista alkotmány tervezet
- összbirodalmi gyűlés- Mo. tartomámyként vesz rész
- Ausztria a nemzetiségek ellentété kihasználva, uralná a birodalmat
- helyreállította a Magyar Kancellária és a Helytartótanács hivatalait
- 1861- a magyar ogy. összehívása
- az ogy. elutasítja a pátenst
- a kérdés az, hogy milyen formában tegye mind ezt
- két párt alakul ki:
-

Felirati Párt (Deák Ferenc)
- a szokásokat betartva feliratban kell válaszolni
- Ferenc Jószefet elsimerik magyar királynak
- '48- as alapok
Határozati Párt (Teleki László)
- határozatban közölni az elutasítást
- Ferenc József nem magyar király
- nem hajlandóak tárgyalni
- cél: teljes függ.
- '49- es alapok
- az elutasító "felirat" elfogadása-

a császár feloszlatja az ogy.-t
155:152 arányban
Schmerling - provizórium (1861-1865)
"Wir können warten!"
- nyílt abszolutizmus
- nincs tekintettel a nemzeti
önállósági igényekre
- a passzív ellenállás folytatódik
- külpolitikai helyzet:
- frankfurti kudarc (1863)
- Bismarck oroszbarát politikája
- porosz, osztrák- dán háború- 1864
1865 IV. 16- megjelenik
Deák Húsvéti cikke
- a Habsburg-birodalom biztonsága a legfőbb cél Magyarország számára
- az 1848-as magyar alkotmány lehetőség szerinti teljes visszaállítása
- alkotmányosság Ausztriában is
- Schmerlinget menesztik
- a magyar ogy.-t összehívják
- megkezdődik a kötélhúzás az udvar és az ogy. között a birodalom átalakításának kérdésében
- 1866. VII. 3- Königraetz-
Ausztria veresége
- Bismarck célja egy német – magyar dominanciájú,
ezért Oroszország ellen felhasználható Habsburg Birodalom
- Ferenc József újabb engedményekre kényszerül
- három lehetőség: centralista (német),
föderalista (szláv) vagy dualista (magyar) orientáció
- magyarok lojálisak maradnak, Deák nem kér többet,
mint a háború előtt, mert hosszú távú megoldást akar
- a vereség következményei:
1867- a kiegyezés megkötése
- előszentesítési jog (1867. III. 17.)
- a képviselőház a részletes vita után is elfogadja a közösügyi javaslatot (V. 29.)
Ferenc József és Erzsébet
megkoronázása (VI. 8.)
- Ferenc József szentesíti
az 1867:XII. tc.-t (VII. 28.)
- 1867. II. 17- Andrássy Gyulát
nevezik ki miniszterelnöknek
- Kossuth ellenzi a kiegyezést- Cassandra-levél
1867. május 28
- a dunai konföderáció
- cél: a térség kisebb államai szövetségi államot hoznának létre
- helyi szinten nemzeti alapú önkorm.-ok
A kiegyezés tartalma
- Osztrák-Magyar Monarchia: Osztrák Császárság + Magyar Királyság
- dualizmus (kétpólusú irányítás) és paritás (egyenértékesűtés, azonosság)
- közös ügyek: külügy, hadügy és ezek finanszírozása - pénzügy (quota, 70% :30 %, tíz évente vált.)
- jogalap: Pragmatica Sanctio
- közös miniszterek, de nincs közös parlament
- 60-60 fős delegációk felügyelik a munkájukat
- Magyarországot és Erdélyt egyesítették
- a hadsereg irányítása Ferenc József kezében
- magyar ogy.: újonc megajánlás joga
gazdaság:
- vámszövetség
- szabad tőke és
munkaerő áramlás
- a nemzetiségi kérdés
- 1868-as nemzetiségi törvény
- Eötvös József
- széles körű nyelvhasználat
(20% felett - anyanyelv)
- alsó, és középfokú bíróságokon nyelvhasználat
- nemzetiségi iskolahálózatok fenntartása
- nemzetiségi egyesületek létrehozása
- liberális, nemzetközileg egyedülálló trv.,de a nemzetiségeknek MÁR nem elég- nemzeti függetlenség
- 1868 horvát-magyar kiegyezés
- a horvát, mint politikai nemzet elismerése
- meghagyták a tartomány területi autonómiáját
- Horvátország + Szlavónia + Határőrvidék
- Horvátország saját ogy.-vel rendelkezett
- képviselőket küldtek a magyar ogy.-be
- az ügyeket horvát nyelven intézték
- a végrehajtó hatalom élén a bán volt
- önálló: a közig., az igazságügy, és az oktatásügy
- a horvát vezető réteg teljes különállásra törekedett a Habsburg Birodalmon belül
- ellentétek: Fiume kérdésében
"Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul"
Dalmácia
Szlavónia
Fiume
szászok
székelyek, magyarok
Horvátország
ERDÉLY
Full transcript