Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Investeren in medewerkers loont!

De tocht van Zwolle in vogelvlucht
by

Bianca Meekers

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Investeren in medewerkers loont!

Investeren in medewerkers loont!
De kern van het Zwolse HR-beleid
120.000 inwoners
College: PVDA (2), CDA (1), CU (1), VVD (1)
Kernthema's: participatie & duurzaamheid
Sterke economie
Onderwijs
Culinaire hoofdstad
Voetbal gaat steeds beter....
... in het kort
Hoe zijn wij georganiseerd?
scheiding beleid en uitvoering
logica van de burger
integraal management
OG/ON
organisatiewaarden leidraad bij organisatieontwikkeling

loonsom 70 mln
961 fte/1077 medewerkers
ORGANISATIEWAARDEN
F lexibel
R
esultaatgericht
I nnovatief
E xterne oriëntatie
S amenwerken
HR-Programma in 3 sporen
1. Eigenaarschap & Leiderschap
2. Vinden & Verbinden
3. Leren & Reflecteren
Eigenaarschap: kunnen en willen
Innovaties worden erkend en beloond
1 herkenbare taal: het ontwikkelboek
Competenties als richtsnoer voor gedrag
JPC & RGA
Bedrijfsplan: duidelijke otnwikkelingsdoelen vertaald in afdelingsplannen en individuele plannen
Leiderschap
Leidinggevenden worden als leiders ervaren omdat zij:
betrokken zijn
visie hebben
richting geven
sturen op doelen en resultaten
coachen op samenwerking
groei en ontwikkeling faciliteren
zelf het voorbeeld geven
Spoor 2: Vinden & Verbinden
(In- door-, uitstroom)
Leidinggevenden vinden medewerkers de sleutel tot succes en scheppen de voorwaarden waarbinnen medewerkers het beste uit zichzelf halen
Introductieprogramma
Aanstelling in algemene dienst
Intern Loopbaancentrum
Interne arbeidsmarkt met 15 regiogemeenten
Week van de uitwisseling
Stages (in- en extern)
Zoals....
Spoor 3: Leren & Reflecteren
Bewust van jouw invloed
op de prestaties van de
organisatie.
Regelmatig reflecteer je op je handelen.
Omdat je hier van leert en dit leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiency.
Het bewijs dat de gemeente Zwolle investeert in medewerkers en dit blijft doen!
MD-leergang/DNA-leiderschapstraject
MD-café's
Intervisie & Coaching
360-graden feedback
MD-team
Regie op mobiliteit (vlootschouw)
Leiderschapsontwikkeling
de organisatiedoelstellingen worden gekoppeld aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers
doelen, middelen en verantwoordelijkheden voor de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten planmatig in beeld worden gebracht en uitgevoerd
dit leidt leidt tot verbetering van de prestaties van de organisatie
KERN:
Resultaten:
Grotere motivatie en betrokkenheid van medewerkers
Betere onderlinge communicatie en samenwerking
Minder ziekteverzuim en verloop
Verbetering productieproces en dienstverlening
Vergroting innovatievermogen
Verhoging arbeidsproductiviteit
Kengetallen
80% van de medewerkers nam deel
medewerkers vinden: over het geheel beter dan 2006
96% vindt Zwolle een goede werkgever
ziekteverzuim historisch laag: 4,1% (2010)
MTO 2009
DNA-Zwolle
Zwolle 'toekomstproof''maken met nadruk op kracht van partijen in de stad benutten, vergroten van professionaliteit en zelfsturend vermogen
Gemeentebreed ontwikkeltraject gericht op fundamenten vd organisatie
Maakt gebruik van alle drie sporen uit het HR-programma
Nauwe verbinding met andere organisatieontwikkelingen
Focus op:
Zwolse professionals
Teams
Leidinggevenden
HNW
So far so good...en toen kwamen
de bezuinigingen: 21 miljoen!
Bianca Meekers
sr. beleidsadviseur HR
Uitdaging: problemen van vandaag oplossen én vooruit blijven kijken, blijven investeren
Voorbeelden:
Concernopleidingsprogramma
Intervisie/coaching
IiP
It takes two to tango
Arbeidsmarktcommunicatie
LESSONS LEARNED.....
ambitie, durf en mogelijkheden zien (buiten de lijntjes kleuren)
door top gedragen visie op ontwikkeling van mensen (gemeentesecretaris is boegbeeld)
mensontwikkeling in relatie tot organisatieontwikkeling, strategisch HR
samenhangend HR-programma, krachtig HR-fundament
op de kopgroep richten
geen masterplannen, vanuit visie op weg gaan (geeft energie)
samen optrekken met OR
als HR openstaan en actief op zoek zijn naar feedback
blijven investeren...

www.werkenbijzwolle.nl
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Vakmanschap
Verbinding
Andere overheid, Compacte organisatie
Full transcript