Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1ME105 2012

En föreläsning och diskussion om nutid och framtid. Hur ser skolan ut 2015, och vem bestämmer det?
by

Mattias Davidsson

on 26 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1ME105 2012

Lärandets vilkor... ...och IKT i undervisningen... Nu Sen Form... Innehåll... Nationell Strategi Fungerande kommunal strategi? --> forskning --> ...erfarenheter... ...misstag... ...politiska beslut... http://www.idg.se/2.1085/1.437435/rektorerna-sagar-stockholms-it-kop http://www.idg.se/2.1085/1.436855/har-ar-lararforbundets-krav http://www.idg.se/2.1085/1.436850/svenska-skolan-ligger-langt-efter Syfte - Styrdokument Pedagogisk grundsyn ...ekonomi... (Teknisk utveckling) Ändrade förutsättningar... <-- = Att lära sig leva
under ständig förändring LGr11, Gy11 licens Vi ligger efter... Hur kommer vi ifatt? Kontroll... Vad? Varför? Hur? BUZZ: "Kollegialt lärande och formativ bedömning" https://www.facebook.com/groups/forandraskolssverige/permalink/346858565355858/ How long time does it REALLY take... http://www.ted.com/talks/lang/en/dan_meyer_math_curriculum_makeover.html Historia och traditioner - Vad fungerar egentligen? "Patient problem solving" "Flipped Classroom" http://barkersthlm.blogspot.com/2012/01/darfor-borjar-jag-med-flipped-classroom.html?spref=tw Era förutsättningar Låt oss testa... Källor till vidareutbildning Källor till information/inspiration http://studiobronx.se/live/ https://www.facebook.com/groups/forandraskolssverige/ https://www.facebook.com/groups/paddagogik/ http://www.ungkompensation.se/ En massa spännande viktigheter... Alternative realities - stories and games http://linoit.com/users/mattias73/canvases/1ME108%20%2B%201ME109 http://skolfloden.se/Skolfloden/Inspiratorer.html http://www.visualiseringscenter.se/index/sv/#v:50 http://universesandbox.com/ Simuleringar... Storytelling och språk... http://voicethread.com/ Eldstjälar... Vi är konkurrenter.!!##Z&%%!! "Behövs inte" - regeringens svar.... "Finns redan i kursplaner etc..." Samordning vs. fragmentering/konkurrens Vilka är ERA behov? "Acceptera - implementera - aktivera!" "facebook - en del av övningen..." (J. Hattie) Timplaner... skollagen... försäkringar.... och allt sånt skoj. "Skolplikt!" Hemarbete? "Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty- five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things."

D. Adams hoppa till 5.14 Ett naturligt sätt att kommunicera/interagera på ett tidigt stadium... Er lilla förberedelseläxa # 1 Vad tar ni med er från denna film gällande IKT i undervisningen? # 2 Hur kan elever motiveras med hjälp av IKT i undervisningen? # 3 Hur skulle ni kunna använda Gapminder eller motsvarande i er undervisning? inlogg: ga5444@datorniskolan.se och lösen: ga5444vt2012 En liten fråga...
...gå till: http://vot.rs och skriv i 146461 eller via: Formativ bedömning! Frågor:
1. Tror du att (i princip) alla elever kommer att ha varsin dator (eller motsvarande) inom 3 år? http://vot.rs ID: 146461 Gemensam redovisning via tumblr
Skriv frågans nummer följt av er reflektion via antingen
http://www.tumblr.com/blog/ga5444vt2012 eller appen <-- Lite som det vi sysslat med i dag! http://algodoo.com <-- Kollaborativt... "Missing in Action: http://korta.nu/missinginaction Exempel: http://korta.nu/klarande --> Visualisering http://gapminder.org Augmented Reality http://g.co/projectglass http://vimeo.com/15151761 https://www.biodigitalhuman.com/ Authentic situated learning GPS... kartor... http://g.co/maps/33ua6 Låt oss testa! --> Samlas runt de med smartphones/plattor
Installera Kringla/fornfynd, evernote och ev platsr
Registrera er på evernote
Skapa en samling - dela med mattias.davidsson@lnu.se
Ge er ut, och med hjälp av fornfynd/kringla/GPS...
Fullfölj ett av följande uppdrag - tidsram 40 minuter
Hitta en kvarnsten
Koka ett ägg i en kokgrop
Bosätt dig på järnåldern
Hitta ett gravfält
Dokumentera med evernote: bilder, text, länkar. Hittar ni något påskägg?`
Ni med android - skapa en plats på platsr (om ni hinner), eller gör det vid återkomsten http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html http://www.kringla.nu Min karta över platser i närheten: http://g.co/maps/33ua6 1-1 vs BYOD Sända från Bambuser? Om ni vill... skicka sändningslänken till mattias.davidsson@lnu.se Er uppgift: http://digitalinspiration.wikispaces.com/Ga5444+-+VT2012 Synkronisera! 1-1 satsningar i sverige:
http://maps.google.com/maps/ms?msid=205900428646874364800.000491e35ff711ea39aa7&msa=0&ll=61.182094,24.265136&spn=12.141204,33.266602 http://mentimeter.com Gör QR-koder: http://qrcode.kaywa.com/ QR-läsare
Android: Tex. QR BARCODE SCANNER
https://play.google.com/store iPhone: i-nigma på itunes Publicera din redovisning exempelvis med/på: http://docs.google.com http://blogspot.com http://youtube.com http://mindmeister.com http://prezi.com Många av dessa fungerar även bra
att använda för dokumentation på vägen... http://tumblr.com Du kan även använda flera, tex genom att
länka till youtube från din blogg. Men vi vill ha EN länk http://www.screenr.com/ http://bambuser.com/v/2549809 2. Hur många datorer fanns det på din skola på gymnasiet?
http://vot.rs ID: 34 72 77 3. Anser du att IT användes i undervisningen någon högre utsträckning under din gymnasietid? http://vot.rs ID: 58 82 11 <-- Pedagogiskt verktyg “We spend the first year of a child's life teaching it to walk and talk and the rest of its life to shut up and sit down. There's something wrong there.”
Neil deGrasse Tyson Det händer saker... Det diskuteras, stöts och blöts Whats in it for me? Allt är nytt! Lets Go: http://vimeo.com/52062167 Det diskuteras, stöts och blöts... Forskningen börjar ta plats? Medieteknik och skolan http://www2.diu.se/framlar/egen-dator/ Appar för skolan
http://skolappar.nu Er uppgift till nästa gång! Pedagogiska och andra nyckelbegrepp Kollaborativt lärande Motivation Spelbaserat lärande Mobilt lärande Visualisering Embodied learning Kollegialt lärande Formativ bedömning Feedback/Feedforward Authentic Learning SAMR Ny lärar-roll Simulering Bilda grupper om 2-3 personer
Ni ska nu tänka er in i rollen som lärare
Välj ett undervisningsämne eller ett tema
Föreslå vilka möjliga (befintliga) verktyg och metoder du som lärare skulle kunna använda tillsammans med dina elever för att förnya, förändra, förbättra, fördjupa dina elevers lärande
Använd er av/hänvisa till det ni upplevt under studiebesöket
Ord som inspirera, motivera, engagera är viktiga
Tänk nu fritt! Hur kan dessa metoder/verktyg förbättras mha dagens och/ eller morgondagens teknik?
Allt är möjligt!! Gör ett flödesschema/infographics - google drive mockup. Appar?
Försök sedan hitta forskning och/eller utvecklingsprojekt på området - vad säger forskningen? Vilka redan existerande idéer kan ni inkoorporera i ert förslag?
Redovisa era findings nästa vecka. Valfri metod kopplad till någon form av dokumentation. Dokumentaionen delas med Katrin/Mattias via länk. Exempel på verktyg Gapminder Framtida verktyg (?) Google Glass Flipped Classroom Whats in it for the world? Nyckelkompetenser för livslångt lärande Undervisningen förändras NU Exjobb... ...högre studier/forskning CeLeKT Projekt Ert eget lärande Utveckling €/£/$ And why? Läroplanerna Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,...
...
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
...
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Formellt/informellt lärande - demokrati Mobilt digitalt berättande http://vimeo.com/channels/131207/30019886 J. Hattie Formativ bedömning Lesson study Lugn och ro i klassrummet Ömsesidig undervisning Återkoppling Förtroendefulla relationer http://scholar.google.se/scholar?as_ylo=2011&q=ICT+in+education&hl=en&as_sdt=0,5 Mer: Från... Se Nicholas mail... Prezi Bambuser Youtube (edu) Wikipedia Google docs iPads/appar Digitala skrivtavlor Algodoo Embodied learning Wearable computing Augmented reality http://korta.nu/SIkvalitetsgranskning Hur går det för skolorna? och... http://www.frepa.org/wp/index.php/archives/1018 Digitala lärresurser - hur när och var? Smallabs Learning Kinect ...till http://smallablearning.com/ Bakgrund, omvärldsanalys och framtid... Denna Prezi: http://korta.nu/1ME105DATANISKOLAN
Full transcript