Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klassieke Tijd

Paul Spoelstra
by

paul spoelstra

on 12 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klassieke Tijd

Klassieke
Tijd

1750 1815

Wolfgang Amadeus
Mozart 1756 - 1791
Franz Joseph Haydn
1732 - 1809
Wat weet jij van Mozart?
Filmfragment Amadeus :
Hofbezoek van Wolfgang, de oudere hofcomponist Salieri componeert een welkomscompositie voor Wolfgang die door de vorst op het clavecimbel wordt gespeeld. Wolfgang speelt de compositie op het gehoor meteen na en brengt meteen met humor wat verbeteringen aan. Klinkt toch veel beter zo!
Salieri kijkt gefrustreerd toe.
Mozart was zelf een uitstekend pianist en heeft 17 pianosonates( instrumentale compositie) nagelaten.
Mozarts sonates zijn over het algemeen driedelig.
Het eerste deel is meestal een Allegro(snel),
daarna volgt vaak een Adagio(langzaam),
en als derde deel wordt dikwijls het rondo(b.v. : a-b-a-c-a) gebruikt.
De klassieke vorm voor een sonate dus.
Vladimir
Horowitz
1903-1989
Muziek voorbeeld : Horowitz speelt op 83-jarige leeftijd in Wenen
Rondo in D-majeur k485!!!!!!
Mozart & Dans
Jiri Kylian
Praag
Muzikale Vormen
1. Vocaal
2. Instrumentaal
Vocaal :
- opera seria, opera buffa
- opera comique
muziekdrama van Gluck
- duitse singspiel
- oratorium, missen
- liederen
Muziekvoorbeeld :
Mozart Opera - Zauberflote
aria koningin van de nacht
De koningin van de nacht beheerst de krachten van de nacht. Zij draagt haar dochter Pamina op om Sarastro te vermoorden. Sarastro hield Pamina
namelijk gevangen om haar te bevrijden uit de macht van haar moeder.

Instrumentaal :
- driedelige structuur sonate/symfonie
- bithematiek, motievische doorwerking
- homofoon i.p.v. polyfoon
- symfonieorkest
- sonate vorm of hoofdvorm :
a. expositie b. doorwerking c. reprise
Homofoon
Eenstemmigheid: er is één hoofdmelodie. Het woord is afgeleid van het Griekse homos (gelijk) en fone (stem). Een van de stemmen speelt de melodie terwijl de andere stemmen een (akkoord)begeleidende functie hebben. Homofonie is het tegenovergestelde van polyfonie.
Sonatevorm
De sonatevorm (in het Nederlands ook wel hoofdvorm genoemd) is een vormtype uit de muziek, dat in het eerste deel van een symfonie( voor orkest) of sonate(voor één of twee instrumenten) voorkomt.
a. Expositie, met 2 thema's( vaak in contrast met elkaar). Deze expositie wordt doorgaans herhaald.
b. Doorwerking of verwerking, met het thematisch materiaal uit de expositie wordt gevarieerd.
c. Reprise, een herhaling van de 2 thema's uit de expositie
d. Coda(optioneel) : slot of staartstuk
Voorbeeld sonatevorm :
Mozart 1ste deel symfonie nr. 29.
Probeer eens 7 minuten lang geconcenteerd te luisteren
(en kijken) naar deze muziek en ontdek de sonatevorm.
Dirigent is Maksim Vengarov
geboortehuis Haydn
Haydn was een kind van eenvoudige werklui uit een Oostenrijks dorp.
Op jonge leeftijd deed hij zijn eerste muzikale vaardigheid op als koorknaap aan de St.Stephanuskerk in Wenen.
Hij werd 77 jaar oud, en kende zowel Bach, Mozart en Beethoven.
Hij heeft zijn hele leven lang gecomponeerd en
dat heeft geresulteerd in een zeer omvangrijk oeuvre.
Als hofcomponist bij de adelijke familie Esterhazy had hij volop de gelegenheid tot muzikaal experimenteren.
STRIJKWARTET
Haydn heeft grote invloed gehad op de muziekgeschiedenis. Hij stond aan de basis van de vorming van de vierdelige symfonie en droeg bij aan de ontwikkeling van de sonatevorm. Hij ontwikkelde het strijkkwartet en gaf het zijn vorm door vier strijkers
( 2 violen+altviool+cello) op een gelijkwaardig niveau te plaatsen.
Haydn schreef 68 strijkkwartetten.
Muziekvoorbeeld : strijkkwartet in G-majeur.
Italië
Pergolesi
Boccherini
Clementi
Cherubini
zonen van Bach
Wilhelm
Friedeman
Carl
Philippe
Emanuel
Johan
Christian
enkele andere componisten
Dans 1
Pergolesi - Lacrimosa
Koninklijk Ballet van Vlaanderen 2006
Choreografie : Annabelle Lopez Ochoa
Het Lacrimosa is het laatste gedeelte van het Dies irae
(Gods laatste oordeel over de overledenen)
uit een requiem(dodenmis).
Dans 2
Luigi Boccherini :
Spaans Kamerorkest speelt Fandango.
De fandango is een
Spaanse dansvorm in ¾ maat.
3 kunststromingen
1. rococo : een kunst berust op versieringsdrift, levend in het hofmilieu los van politieke macht.
russisch
rococo interieur
(asymetrisch)
2. preromantiek :
de burgerij veroverd geleidelijk meer macht en betekenis,
en levensstijl die streeft naar uitdrukking van persoonlijke gevoelens.

3. classicisme :
een klaarheid van denken( rationalisme, intellectualisme)
een hernieuwd contact met de Oudheid.
Classisisme :
Saline Royale - Le Doux(architect)
in opdracht Lodewijk 15-de & 16-de
1ste Weense School
Wolfgang Amadeus Mozart was een uit het Salzburg afkomstige componist, pianist, violist en dirigent.
Mozart was een wonderkind, dat op uitzonderlijk jonge leeftijd een aantal instrumenten uitstekend bespeelde en kwalitatief hoogstaand werk componeerde. Mozart(klassiek) wordt naast Johan Sebastian Bach(barok) en Ludwig van Beethoven(romantiek) gerekend tot de componisten die binnen een traditie nieuwe muzikale concepten bedachten en die grote invloed uitoefenden op alle na hen komende componisten.
Mozarts werk rekent men tot de muziek van de klassieke periode. Samen met Joseph Haydn en Ludwig van Beethoven vormt hij, muziekhistorisch gezien,
de Eerste Weense School.
Six German Dances by W.A. Mozart.
Six Dances is part of Jirí Kylián Black & White Ballets.
Coda 1
Coda 2
Mozart! Das Musical Trailer Vienna 2015
Full transcript