Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metoder mediefag

No description
by

Christine Dabelsteen

on 1 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metoder mediefag

Tekst i bred forstand
(det udvidede tekstbegreb)

Skrift
Tale
Audiovisuelle tekster (film, tv, internet)
Billeder


TEKSTEN I CENTRUM Humaniora –
Mediefaglige metoder AT PERCEPTIONSANALYSEN
Udgangspunkt i modtageren og hvordan værket opfattes. Her kan f.eks. inddrages statistikker, forbrugervaner og interviews med publikum, anmeldelser og artikler fra filmens samtid. Gallups kompasrose kan benyttes her.


DEN PSYKOANALYTISKE METODEFokus på filmens anvendelse af symbolsprog (f.eks. drømmesekvenser) ved hjælp af Freuds psykoanalytiske teorier. (primært fiktionsfilm)Filmanalytiske metoder SHOT-TO-SHOT-ANALYSEMETODEN
En detaljeret gennemgang af udvalgte scener fra en film/tv-udsendelse. Fokus er på de filmiske virkemidler, hvordan disse underbygger indholdet og temaerne samt på dramaturgisk opbygning. OBLIGATORISK!

GENREANALYSE-METODEN
Overvejelser over de to storgenrer - fakta og fiktion og blandingsformer. Analyse af hvordan filmen skriver sig ind i sin genre, fornyer den, eller skaber en ny. Hvilken form for (f.eks. dokumentarfilm) har vi med at gøre? Analyse f.eks. med Bill Nichols modi ved fakta og genreteori med fiktion. FILMANANALYTISKE METODER En film kan forstås på flere forskellige måder afhængig af synsvinkel/metode.

Synsvinklen kan f.eks. være genreanalytisk, auteuranalytisk, socialhistorisk, perceptionsanalytisk, psykoanalytisk mm.

Synsvinklerne/metoderne kan (og bør ofte) supplere hinanden FILMFORTOLKNING HUMANISTISK FORTOLKNINGSTEORI- hermeneutik

Primus 1 (Føge og Hegner, Systime 2005)

Christensen, Claus (red.): Mediefag.dk, Systime, 2005-2006
www.viby-gym.dk

Klausen, Søren Harnow: Hvad er videnskabsteori, Akademisk forlag, 2005

Katz, Per: Filmanalytiske metoder (ikke publ.), 2009 Kilder
Hvorfor kan det republikanske parti / demokratiske parti tiltrække vælgere?Genreanalytisk: Hvilke filmgenrer og virkemidler benytter partierne sig af for at tiltrække vælgere i deres valgvideoer?

Perceptionsanalytisk: Benyttes der appel til særlige befolkningssegmenter i valgvideoerne?

Socialhistorisk analyse: Vidner valgvideoerne om den tid, de er produkter af? Er der tidstypiske tendenser? AT 2d-Amerikansk valg
AUTEURANALYSEN
Udgangspunktet er hos instruktøren. Hvordan benytter han ’kameraet som pen’? Her analyserer man filmens tematiske og stilmæssige fællestræk med instruktørens andre film. Man anser alle værker som ét stort æuvre.

DEN SOCIALHISTORISKE ANALYSE
Man analyserer film eller tv-produktet som en del af dens samtid. Med andre ord er den en kilde til forståelse af kontekst, og kan fungere som historisk levn. FILMANANALYTISKE METODER -fortsat

Den menneskelige kultur og dens udtryksformer (f.eks. film) Humanioras felt Pararbejde:
Analysér disse to videoer med din metode. Bagefter skal du præsentere din analyse for en klassekammerat med en anden metode. flere valgvideoer 2012
Full transcript