Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formalist Teoriler(Biçimci,Yapısalcı)

No description
by

mert ünlüsoy

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formalist Teoriler(Biçimci,Yapısalcı)

Formalist Teori(Biçimci,Yapısalcı)
Formalismin sözlük anlamı biçimselcilik, şekilcilik, dış görünüşe ve davranışlara önem vermedir.
Formalism
Formalist Kuram
Bağlamsan yada içeriksek nitelikleri değil de biçimi/formu vurgulayan bir estetik ve sanat eleştirisi kuramıdır.Sanat eserinin sosyal , tarihsel ve içeriksel bağlanıları yerine biçim üzerinde yoğunlaşır.Biçimciliğe göre sanatta en önemli şey,sanatın ilkelerini kullanarak sanatın elemanlarını en etkili biçimde düzenlemektir.
Bu kuram her ne kadar biçimselciliğe öncelik veren Rönesansa kadar götürülebilirse de, esas olarak, 20. yy. da 1960'lı ve 1970'li yıllarda en güçlü eleştiri yaklaşımı olarak kabul gördü ve sanatçılar da bu yaklaşıma dikkat ederek eserler ürettiler.
Clive Bell ve Roger Fry
Biçimcilik kuramının önde gelen savunucularıdırlar, sanat yapıtı ile karşı karşıya gelenlerin büyük çoğunluğunun, yapıtta gerçek yaşama dair nesnelerin betimlemelerini aradıklarını,bir resme fotoğraf gibi baktıklarını ileri sürerler.Bell ve Fry için,bir yapıtta önemli olan gerçek yaşamdan betimlemeler değil,katkısız biçimin uyandırdığı coşkunluk ve yücelme duygusudur.Böyle bir duyguyu uyandırmayan,gerçek bir estetik yaşantıyı getirmeyen yapıtlar "güzel sanat" bile sayılmaz.Yapıtını kişilerden , olaylardan,öykülerden hareketle oluşturan sanatçı da bütünüyle özgür kabul edilemez,yapıtı katkısız olamaz.Çünkü,yapıtını bu yolla gerçekleştiren sanatçı ,betimlediği nesneler hakkında ortak düşüncelere bağlı kalmıştır.
Clive Bell & Roger Fry
Roger Fry,Resim eleştirisi yaparken yukarıdaki görüşlere tamamen sadık kalır ve resimin betimsel yanını göz ardı eder.Örneğin Corregio'nun 'Jupiter and Antiope' adlı yapıtını şöyle eleştirir :
"..figür,resim planına diagonal bir biçimde uzanmakta;göz,figürün yüzey çizgilerini izlerkenhızla geriye, arkadaki ormanın derinliklerine çekilir;öte yandan Jupiter figürünün bunu dengeleyen bir diagonal hareketi bizi bir cins spiral hareketle geri getirir, böylece,asimetrik fakat kendi içerisinderitmik anlatım kapanmış,tamamlanmış olur "
Görüldüğü gibi,biçimciler betimsel bir yapıtı bile değerlendirirken ,betimsel biçime yalnızca bir biçim olarak bakmaktadır.Yapıtta betimlenen nesneler,insanlar sadece birer kütledir , çizgidir, ya da renktir.
Formalist Kuramı Destekeleyen Akımlar
Geometricilik
Kübizm
Konstrüktivizm
Pablo Picasso
Kazimir Malaviç
Naum Gabo
L. Moholy-Nagy
Antoine Pevsner
Neoplastisizm
Piet Mondrian
Sürrealizm
Joan Miró Ferra
Der Blaue Reiter
Vasiliy Kandinskiy
Kaynakça :
Sanat Yazıları II, HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları: 7, Ankara 1988, syf: 7-12
wikipedia.org
Full transcript