Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kody wysokopunktowe

No description
by

Klaudia Lehmann

on 4 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kody wysokopunktowe

Kody wysokopunktowe
Kody wysokopunktowe-
wyznaczają one pewien profil, każdy kod zawiera opis najczęsciej występujących zachowań.

Najczęściej występującymi kodami są:
12/21
trudności w funkcjonowaniu somatyczym oraz ból, przedstawianie siebie jako fizycznie chorego, koncentracja na własnym zdrowiu i funkcjonowaniu somatycznym, nadmierne reakcje na najmniejsze fizyczne objawy, opór przed psychologiczną interpretacją przeżywanych problemów
lęki, niepokoje, nerwowośc, irytacja, rozdrażnienie, rozmyślanie, poczucie nieszczęścia, utrata inicjatywy lecz nie występuje kliniczna depresja
samoświadomośc, introwersja i nieśmiałośc w sytuacjach społecznych, postawa wycofująca, izolacja, wątpliwości we własne zdolności
powszechne występowanie nadmiernego spożywania alkoholu, zazwyczaj otrzymywane diagnozy zaburzeń nerwicowych, niskie rokowania tradycyjnej terapii
sprawdzic skale: HEA1, HEA2, HEA3, ANX, DEP, DEP1, WRK, D1, D3, D4, Hy3, Hy4, Sc2, Sc3, Sc4, Sc6, AAS, APS

13/31
zazwyczaj diagnoza stanów psychofizjologicznych bądź nerwicowych, funkcjonowanie na niskim poziomie efektywności, fizyczne objawy nasilają się pod wpływem stresu i często zanikają kiedy stres mija
skłonnośc do medycznego wyjaśniania występujących objawów, opór przez terapią psychologiczną, zaprzeczenie, racjonalizacja, brak wglądu, postrzeganie siebie jako normalnego, bez wad, nadmierny optymizm
niedojrzałośc, egocentryzm, samolubnośc, nieprzewidywalnośc wraz z silną potrzebą uwagi, akceptacji, sympatii, brak umiejętności w postępowaniu z płcią przeciwną, możliwe braki w heteroseksualności
żywienie niechęci i wrogości do osób, które nie okazują wystarczającej uwagii i wsparcia, nadmierna samokontrola, osobowośc bierno-agresywna z okazjonalnymi wybuchami gniewu
niska motywacja do psychoterapii, możliwośc przedwczesnego przerwania terapii kiedy terapeuta nie odpowiada żądaniom
sprawdzic skale: HEA1, HEA2, HEA3, ANX, DEP, DEP1, WRK, D1, D3, D4, Hy3, Hy4, Sc3, Sc4, Sc6

19/91
silne cierpienie i niepokój, lęk, napięcie, zniecierpliwienie, skargi somatyczne, opory przed akceptacjią psychologicznego wyjaśnienia własnych problemów, agresja i walecznośc, ambicja, wysoki poziom działania
sprawdzic skale: HEA1, HEA2, HEA3, DEP4, ANG1, LSE1 (wynik niski), LSE2 (wynik niski), SOD1 (wynik niski), AGG, D3, Hy3, Hy4, Pa1, Sc5, Sc6, Ma2, Ma4, Si (wynik niski), Si2 (wynik niski)

Interpretacja typów kodowych
Skale pomijane:
Nie uwzględnia się skali 0 oraz skali 5 w określaniu typu kodowego, ponieważ mają one inny charakter niż pozostałe 8 skal klinicznych.
Kolejnoś skal:
Tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy wskazania interpretacyjne wyraźnie to podkreślają, kolejnośc w dwu- trzypunktowych typach kodowych nie jest istotna.

Określenie typu:
Interpretacji podlegają jedynie określone typy kodowe- przynajmniej 5 punktów T różnicy pomiędzy najniższą skalą w typie kodowym, a następną najwyższą skalą w profilu.
Dla profili nie posiadających zdefiniowanych typów kodowych interpretacja powinna skupic się na poszczególnych, pojedynczych skalach.
Podwyższenie wyników:
Kiedy skale w określonych typach kodowych są podwyższone (T>65), do interpretacji włącza się zarówno objawy jak i opisy osobowości.
Kiedy skale w określonych typach kodowych nie są podwyższone (<=65), do interpretacji włącza się opisy osbowości ale nie dołącza się objawów klinicznych
14/41
głębokie objawy hipochondryczne, zwłaszcza niespecyficzne bóle głowy, niezdecydowanie, napięcie, ekstrawersja społeczna, potrzeba budtu w domu i przeciwko rodzicom, brak umiejętności postępowania z płcią przeciwną, prawdopodobieństwo nadużywania alkoholu, brak dyscypliny
sprawdzic skale: HEA1, HEA2, HEA3, DEP, DEP1, ASP2, FAM2, WRK, D1, D3, D4, Hy3, Hy4, Pd1, Pd2, Pd4, Pd5, Pa1, Sc3, Sc4, Sc6, Re (wynik niski), MAC-R, AAS
18/81
uczucia niechęci i wrogości, problemy z wyrażaniem ich w ogólnie przyjęty sposób, zahamowanie lub nadmierna walecznośc, smutek i depresja, zmienny afekt, brak zaufania do innych ludzi, izolacja, wyobcowanie, zazwyczaj diagnoza schizofrenii
sprawdzic skale: HEA1, HEA2,HEA3, ANX, FRS1, DEP, DEP1, DEP4, BIZ, BIZ1, BIZ2, CYN1, CYN2, LSE1, WRK, PSY, D1, D3, D4, Hy3, Hy4, Pd4, Pa1, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6

23/32
smutek, depresja, zmęczenie, wyczerpanie, słabośc, brak zainteresowania, trudności w rozpoczynaniu działania, skargi dotyczące układu pokarmowego, obniżenie aktywności fizycznej
pasywnośc, zależnośc, brak wiary w siebie, poczucie nieadekwatności, poczucie braku bezpieczeństwa, ujawnianie porzeby opieki ze strony innych, poczucie niewłaściwego postrzegania przez znajomych
nadmierna samokontrola, brak umiejętości wyrażania uczuc, unikanie sytuacji społecznych, słabe przystosowanie seksualne
obniżony poziom funkcjonowania przez dłuższy czas, tolerancja poczucia smutku, niechętne nastawienie do psychoterapii, mała introspekcja, brak wglądu
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP2, DEP4, CYN1 (wynik niski), CYN2 (wynik niski), ASP1 (wyn. niski), ASP2 (wyn. niski), TPA2 (wynik niski), AGG (wynik niski), D1, D2, D3, D4, D5, Hy3, Hy4, Pd2 (wynik niski), Sc2, Sc3, Sc4, Sc6, Ma4 (wynik niski), R, MAC-R (wynik niski)
24/42
częste kłopoty z prawem, impulsywnośc, niezdolnośc do odkładania na później przyjemności, brak poszanowania standardów i wartości społecznych, zachowania wyładowawcze
frustracja spowodowana nie doprowadzeniem własnych działań do końca, myśli samobójcze i możliwe usiłowania jego dokonania
energia, uspołecznienie, otwarcie na otoczenie, wywoływanie korzystnego pierwszego wrażenia, skłonności do manipulowania innymi, potrzeba komfortu, samoświadomośc, brak satysfakcji z samego siebie, osobowośc bierno-zależna
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA3, ANG1, ANG2, ASP2, TPA1, LSE1, FAM1, FAM2, DIS, D1, D2, D3, D4, D5, Hy3, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pa1, Sc2, Sc4, AAS, MDS

27/72
lęki, napięcia, nerwowośc, nadmierne zamartwianie się, łatwośc doznawania urazów, przewidywanie problemów przed ich wystąpieniem, nadmierna reakcja nawet na najmniejszy stres, zmęczenie, depresja, smutek, zmniejszenie wagi ciała, spowolniona mowa, niskie tempo myślenia, obniżone procesy myślenia
silna potrzeba osiągnięc i uznania dla własnych wyników działań, wysokie oczekiwania w stosunku do siebie i innych, poczucie winy gdy zamierzone cele są nieosiągnięte, brak poczucia bezpieczeństwa, skierowanie do wewnątrz, sztywnośc w myśleniu i rozwiązywaniu problemów
uległośc, postawa bierno-zależna, zdolnośc do głebokich przemyśleń, przywiązanie emocjonalne, chęc opieki ze strony innych, wysoka motywacja do psychoterapii, dobre rokowania do uzyskania poprawy zachowania
sprawdzic skale: ANX, FRS1, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA3, LSE1, LSE2, WRK, AGG (niski wynik), D1, D2, D3, D4, D5, Hy3, Pd5, Pa2, Sc2, Sc3, Sc4, A, R, Es (w odniesieniu do K), MAC-R (wynik niski)

28/82
lęki, zaniepokojenie, napięcie, dezorganizacja, problemy ze snem, niezdolnośc do koncentracji, zapominanie, zmieszane myślenie, brak wydajności w zakresie realizacji władnych zadań, niska oryginalnośc i stereotypowośc
zależnośc, niska asertywnośc, irytacja, żywienie urazy, lęk przed utratą kontroli, niemożnośc wyrażania swoich emocji, zaprzeczanie negatywnym impulsom, podejrzliwośc co do działań innych ludzi, unikanie bliskich kontaktów interpersonalnych
sugerowane są poważne trudności w przystosowaniu, najczęstszą diagnozą jest psychoza maniakalno-depresyjna, kliniczna depresja, owładnięcie myślami samobójczymi
sprawdzic skale: ANX, FRS1, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA1, HEA2, HEA3, BIZ1, BIZ2, LSE1, LSE2, SOD1, WRK, AGG (wynik niski), PSY, D1, D2, D3, D4, D5, Hy3, Hy4, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, A, Es (wynik niski), MAC-R (wynik niski), MDS

29/92
skoncentrowanie na sobie, narcyzm, wyrażanie potrzeby osiągniec na wsokim poziomie
napięcie, lęk, skargi somatyczne, brak nasilonej depresji
spożywanie alkoholu w celu ucieczki przed stresami i napięciami, na przemian wystepują okresy wzmożonej aktywności i przemęczenia, czasami mogą występowac zaburzenia myślenia
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA3, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, APS1, TPA2, SOD3 (wynik niski), D1, D2, D3, D4, D5, Hy3, Pa1, Pa3 (wynik niski), Sc3, Sc4, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4, MAC-R

34/43
chroniczna, intensywna złośc, odczuwanie wrogich i agresywnych impulsów, brak wglądu w przyczyny i skutki własnych zachowań, nie zauważanie niestosowności własnych zachowań
brak doświadczania lęków i depresji, możliwośc pojawienia się skarg somatycznych, okazjonalne stany wyprowadzenia z równowagi
głębokie, chroniczne poczucie wrogości w stosunku do członków swojej rodziny, domaganie się uwagi i uznania, nadwrażliwośc na odrzucenie, zewnętrzny konformizm, myśli i próby samobójcze
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP2, HEA3, ANG1, CYN1, CYN2, ASP1, ASP2, TPA1, TPA2, SOD1, SOD2, FAM1, FAM2, AGG, DIS, D1, D3, D4, Hy1, Hy2, Hy4, Hy5, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Si1, Si2, A, R

36/63
narcyzm, zaprzeczanie występowania problemów psychicznych, naiwnośc, postawa dystansu wobec świata, nie wyrażanie negatywnych emocji wprost
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP3, HEA1, HEA2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, ANT1, ANT2, SOD1, SOD2, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5

38/83
silny niepokój psychiczny, napięcie, nerwowośc, nerwica, przeżywanie strachu, fobie, depresja i poczucie beznadziejności, niemożnośc podjęcia nawet najprostszych decyzji
niedojrzałośc, zależnośc, silna potrzeba zwracanie uwagi i uznania, wypieranie, apatia, pesymizm, nieangażowanie się w sytuacje życiowe, nieoryginalne, stereotypowe podejście do problemów
zaburzenia myślenia, problemy w koncentracji, błędy w zapamiętywaniu, niekonwencjonalne myśli, niemożnośc dostrzegania związków między faktami
sprawdzic skale: ANX, FRS1, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA1, HEA2, HEA3, BIZ1, BIZ2, ANG1, ANG2, LSE1, FAM1, FAM2, WRK, PSY, D1, D3, D4, D5, Hy3, Hy4, Pd4, Pd5, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, R, AAS, MDS

45/54
niedojrzałośc, narcyzm, zależnośc emocjonalna, silna, nierozpoznana potrzeba zależności, trudności w przyswajaniu wartości społecznych, wyzywający styl ubierania się, nonkonformizm, możliwy jawny homoseksualizm
w celu dokładniejszego wyjaśnienia typu kodowego należy sprawdzic trzecią z kolei najwyższą skalę

46/64
niedojrzałośc, narcyzm, powątpiewanie w siebie, osobowośc pasywno-zależna, podejrzliwośc dotycząca zachowań innych ludzi, unikanie głebokich związków emocjonalnych, wypieranie wrogości i złości
zaprzeczenie poważnym problemom psychologicznym, racjonalizacja, przerzucanie winy na otoczenie, nierealistyczna i wyższościowa samoocena
sprawdzic skale: ANX, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, BIZ1, BIZ2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, ASP1, ASP2, TPA2, SOD1, SOD2, FAM1, FAM2, AGG, PSY, DIS, D1, D4, D5, Hy3, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Ma1, Ma3, Si1, Si2, A, R O-H, Re, MAC-R,AAS, MDS

47/74
zachowania wyładowawcze, po którch występuje poczucie winy, nieokreślone skargi somatyczne, napięcie, zmęczenie, wyczerpanie, zależnośc, niepewnośc
sprawdzic skale: ANX, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA3, BIZ2, ANG1, ANG2, ASP1, ASP2, TPA1, LSE1, LSE2, FAM1, FAM2, WRK, DIS, NEN, D1, D4, D5, Hy3, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pa2, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, A, R, MAC-R, AAS, MDS

48/84
możliwe niedopasowanie do środowiska, dziwacznośc, nonkonformizm, odrzucenie autorytetów, możliwośc radykalnych poglądów religijnych i politycznych, kapryśnośc, nieprzewidywalnośc zachowania, problemy z kontrolą impulsów, złośc, zachowanie przestępcze, mogą występowac dewiacje seksualne, brak podejmowania codziennych zadań
głęboki brak poczucia bezpieczeństwa, nadmierna potrzeba uwagi i opieki ze strony innych, obniżony obraz samego siebie, stawianie się w sytuacjach odrzucenia i niepowodzenia, okresy natrętnych myśli samobójczych, zaburzenia empatii, unikanie bliskich relacji międzyludzkich, brak podstawowych umiejętności społecznych, racjonalizacja, zrzucanie winy na innych, obsesyjne myśli seksualne, obawa sprostaniu roli seksualnej
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA2, BIZ1, BIZ2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, ASP1, ASP2, TPA1, TPA2, LSE1, FAM1, FAM2, AGG, PSY, DIS, D1, D2, D3, D4, D5, Hy2 (niski wynik), Hy3, Hy5 (niski wynik), Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd4, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, Ma1, Ma4, Si3, A, R, Re, GF, MAC-R, AAS, MDS

49/94
znaczące lekceważenie standardów i wartości społecznych, zachowania antysocjalne, niski poziom rozróżniania dobra i zła, amoralnośc, zmienne wartości etyczne, szeroki obszar zachowań o charakterze przestępczym
narcyzm, egoizm, pobłażanie sobie, impulsywnośc, niska ocena rzeczywistości, zachowania bez uświadamiania sobie ich skutków, brak akceptacji odpowiedzialności za własne działanie, przypisywanie innym winy za własne trudności, silne uczucia złości i wrogości wyrażane w postaci przypadkowych emocjonalnych wybuchów
ambicja, energia, niecierpliwośc, nadmierna aktywnośc, poszukiwanie na zewnątrz emocjonalnej stymulacji i podniecenia, brak hamulców, ekstrawersja, rozmownośc, pozytywne pierwsze wrażenie, powierzchownośc w kontaktach interpersonalnych, brak poczucia bezpieczeństwa, zależnośc, niezdolnośc do głębokiego i emocjonalnego przystosowania
sprawdzic skale: FRS1, FRS2, BIZ2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, ASP1, ASP2, TPA1, TPA2, LSE1, LSE2, SOD1, SOD2, FAM1, FAM2, AGG, PSY, DIS, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pa1, Sc5, Ma2, Ma3, Ma4, Si1, Si2, A, R, Re, GF, MAC-R, APS, AAS, MDS

68/86
intensywne poczucie niższości i braku bezpieczeństwa, brak pewności siebie i poczucia własnej wartości, przeżywanie poczucia winy z powodu dostrzeganych zaniedbań, wycofywanie się z działania, podejrzliwośc i nieufnośc, unikanie głębokiego emocjonalnego przeżywania, ograniczenia w umiejętnościach społecznych, nerwowośc, mało przyjazny, wahania nastroju
zazwyczaj diagnozowana schizofrenia typ paranoidalny, mogą byc wtraźne zachowania psychopatyczne, trudności w koncentracji, uwadze i pamięci, tępy afekt, szybka i niewyraźna mowa, brak skutecznych mechanizmów obronnych, możliwośc w odróżnianiu fantacji od rzeczywistości, obniżona ocena rzeczywistości
sprawdzic skale: ANX, FRS1, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA1, HEA2, HEA3, BIZ1, BIZ2, LSE1, WRK, PSY, NEN, LPE, D1, D3, D4, D5, Hy3, Hy4, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, A, R, AAS, MDS

69/96
silna zależnośc i potrzeba uwagi ze strony innych, podatnośc na zranienia przez rzeczywiste lub wyimaginowane zagrożenia, poczucie napięcia przez większośc czasu, płaczliwośc i rozstrzęsienie, nadmierna reakcja nawet na najmniejszy stres
pacjenci psychiatryczni z tym kodem zazwyczaj diagnozowani są jako schizofrenia z typem paranoidalnym, występuje prawdopowobieństwo zaburzeń myślenia, zgłaszane skargi na struności w myśleniu i koncentracji, spowolnienie procesów myślowych, mogą występowac iluzje i omamy, obniżona ocena rzeczywistości
sprawdzic skale: ANX, BIZ1, BIZ2, CYN2, SOD1, SOD2, AGG, PSY, DIS, D2, Hy2, Hy5, Pd4, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc3, Sc5, Sc6, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4, Si1, Si2, A, R, Re, MAC-R, AAS, MDS

78/87
nadmierne podniecenie, braki w mechanizmach obronnych stosowanych w celu zachowania komfortu psychicznego, depresja, zamartwianie się, napięcie, nerwowośc, obniżona ocena rzeczywistości, introspekcja, brak doświadczania korzyści z doświadczenia, nadmierne rozmyślanie
chroniczne poczucie braku bezpieczeństwa, nieadekwatności, niższości, niezdecydowania, braki w zakresie doświadczeń w umiejętnosciach społecznych, brak społecznego zrównoważenia i pewności, wycofanie się z kontaktów społecznych, osobowośc bierno-zależna, niskie osiągnięcia i umiejętności w kontaktach seksualnych, angażowanie się w bogate fantacje seksualne
nerwica, psychoza i zaburzenia osobowości są diagnozowane równie często gdy przewaga w Skali 8 wzrasta w stosunku do Skali 7, to zwiększa się prawdopodobieństwo diagnozy psychozy, nawet gdy jest to przypadek diagnozy psychozy, mogą w niej występowac aktualne wyraźne objawy psychotyczne
sprawdzic skale: ANX, OBS, FRS1, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA2, BIZ1, BIZ2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, LSE1, LSE2, SOD1, SOD2, FAM1, FAM2, PSY, DIS, NEN, D1, D4, D5, Hy1, Hy2, Hy3, Hy4, Hy5, Pd1, Pd3, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, Si1, Si2, A, R, Re, GM, AAS, MDS

89/98
koncentracja na sobie, infantylizm w stosunku do innych, domaganie się dużej uwagi, strach przed zaangażowaniem emocjonalnym, unikanie bliskich relacji interpersonalnych, unikanie i izolacja społeczna, niskie przystosowanie seksualne
pobudzenie, labilnośc emocjonalna, poruszenie, podniecenie, krzykliwośc, nadmierna rozmownośc, nierealistyczna samoocena, poczucie wyższości, chełpliwośc, zmiennośc, przybieranie postawy odrzucającej profesjonalną pomoc, tendencje do bycia przeciętnym, poczucie niższości, niski poziom własnej wartości
poważne trudności psychologiczne, najczęstsza diagnoza to schizofrenia, zmieszanie, dezorganizacja, dezorientacja, poczucie nierzeczywistości, trudności w myśleniu i koncentracji, niezdolnośc do skupienia się na swoich zadaniach, dziwaczne autystyczne niezwykłe i rozbite myślenie, dziwaczna mowa
sprawdzic skale: ANX, DEP1, DEP3, DEP4, HEA2, BIZ1, BIZ2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, ASP1, TPA1, FAM1, AGG, PSY, DIS, NEN, D1, D4, D5, Hy2, Hy3, Hy5, Pd1, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4, Si1, A, R, MAC-R, AAS, MDS

123/213/231
zazwyczaj diagnozowana jest nerwica lub reackje psychofizjologiczne, skargi somatyczne, zwłaszcza pochodzące z układu pokarmowego, występują wtórne korzyści z objawów, zaburzenia snu, poczucie przygnębienia, beznadziejności, zmieszania, trudności z nadmiernym uzależnieniem od innych i brakiem zdecydowania, trzymanie innych w dystansie emocjonalnym, niski poziom energii

132/312
"dolinka konwersyjna", zazwyczaj diagnoza nerwicy histerycznej i reakcji psychofizjologicznej, może występowac klasyczna zmiana objawów, zmiana stresu i trudności w objawy fizyczne, brak wglądu, opór przed psychologicznym wyjaśnieniem problemów, zaprzeczenie i wypieranie, osobowośc bierno-zależna w kontaktach interpersonalnych, uspołecznienie, ważnośc sympatii okazywanej przez innych, konformizm i konwencjonalizm

138
zazwyczaj diagnoza schizofrenii paranoidalnej lub osobowości paranoidalnej, łatwośc wzruszeń, ekscytacji, krzykliwośc, niecierpliwośc, okresy depresji i zaabsorbowania myślami samobójczymi, skargi somatyczne, które w rzzeczywistości mogą okazac się złudzeniami, zaabsorbowanie sprawami seksualnymi i religijnymi, trudności i blokady w myśleniu, nadużywanie alkoholu, ambiwalentne uczucia w stosunku do innych, podejrzenia, zazdrośc, niecierpliwośc, nudzenie
sprawdzic skale: D4, Hy4, Sc3, Sc6, HEA2, zobaczy typy kodowe: 1-8/8-1; 3-8/8-3

139
możliwa diagnoza stale utrzymujących się objawów ze strony centralnego układu nerwowego bądź reakcja konwersyjna, jeśli występują uszkodzenia centralnego układu nerwowego, to mogą występowac okresy irytacji, krótkotrwałe wybuchy i napady
sprawdzic skale: D4, Sc3, Sc6, HEA2, Ma4, DIS, zobacz typy kodowe: 1-9/9-1; 3-9/9-3

278/728
może występowac zarówno psychoza jak i nerwica, częsta diagnoza ukrytej schizofreni o charakterze pseudonerwicowym, krótkie i ostre stany psychotyczne, napięcia, nerwowośc, obezwładniający lęk, poczucie depresji, przygnębienia, beznadziejności, nawracające myśli samobójcze, tępy lub niedostosowany afekt, problemy z koncentracją i uwagą, schizoidalny styl życia, izolacja, nieśmiałośc, postawa wycofująca, introwersja
sprawdzic skale: ANX, FRS1, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, HEA1, HEA2, HEA3, BIZ1, BIZ2, ANG1, CYN2, TPA2, LSE1, LSE2, SOD1, WRK, AGG, PSY, NEN, D1, D2, D3, D4, D5, Hy1, Hy3, Hy4, Pd2, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5, Sc6, A, Es, MAC-R, Re, MDS

46/64 niska Skala 5, kobiety
dolinka "pasywno-agresywna", podobnie do typu 46/64, nadmierna identyfikacja tradycyjną rolą kobiecą, submisyjnośc i zależnośc od mężczyzn, poczucie znajdowania się w pułapce roli małżeńskiej lub rodzicielskiej, wątpliwości związane z własną kobiecością
sprawdzic skale: ANX, OBS, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, BIZ1, BIZ2, ANG1, ANG2, CYN1, CYN2, ASP1, ASP2, TPA2, SOD1, SOD2, FAM1, FAM2, AGG, PSY, DIS, D1, D4, D5, Hy3, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pa1, Pa2, Pa3, Sc1, Sc2, Sc3, Ma1, Ma3, Si1, Si2, A, R, O-H, Re, MAC-R, AAS, MDS

687/867
"dolinka psychotyczna", najczęściej diagnozowana jest schizofrenia paranoidalna, prawdopodobne zaburzenia myślenia, podobieństwo do typu kodowego 68/86, halucynacje, urojenia, podejrzliwośc, tępy afekt, nieśmiałośc, postawa wycofująca, introwersja, agresja po spożyciu alkoholu, problemy z pamięcią i koncentracją

Bibliografia:
T. Kucharski "Materiały źródłowe do kwestionariusza MMPI-2"
Full transcript