Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rebolusyong Industrial

No description
by

Jerevy Espititu

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rebolusyong Industrial

6. Imperyalismo- pananakop ng mga lupain Rebolusyong Industrial - ang panahon na kung saan ang trabahong pangkamay ay napalitan ng mga makinarya na nadiskubre sa pamamagitan ng makabagong agham 1. Unang Yugto: 1776-1873
a. pangunguna ng Inglatera
b. pagbabago sa Industriya ng Tela
c. malawakang paggamit ng bakal at karbon
d. transportasyon at komunikasyon hal. Tren 1. Paggaan ng trabaho at pagbilis ng produksyon 3. Pagbabago at pag-unlad ng medisina Ang Uri ng Pamumuhay ng mga Taong nasa Panggitnang Uri ng Lipunan Dahil sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga tao sa Europa at Hilagang Amerika ay nagkaroon panibagong mukha ang pamilya. Ang mga kalalakihan ay nagsilbing tagapagtaguyod ng pamilya kaya sila ang nagbibigay ng desisyon sa pangangailangan at suliraning bumabangon sa pamilya. Ang mga babae ay nagkonsentreyt ng kanyang gampanin sa loob ng tahanan nguni’t binigyan siya ng maraming katulong na gagawa ng iba pa niyang gampaning domestiko. Ang kanyang panahon ay para sa pangangalaga ng miyembro ng pamilya at imonitor ang ginagawa ng kanyang mga 26 katulong. Dahil dito nabigyan niya ng maraming panahon ang kanyang pamilya lalo na sa panahon ng kanilang mga leisure activities. Ang Rebolusyong Industriyal ay di nagbigay ng kasaganaan para sa lahat. Ang dating mga manggagawa ay napalitan ng mga makinaryang nagpaaptakbo ng mga pabrika. Maraming taga-lalawigan ang nagbakasakali ng kanilang pamumuhay sa mga siyudad at sa ibayong dagat upang maghanap-buhay. Ang mga siyudad ay naging
siksikan ang mga panirahan ng mga tao at dahil lumaki ang populasyon ang sanitasyon ay napabayaan kaya maraming sakit ang dumapo sa mga mangagagawa. Ang buhay naman ng mga mangagawa sa pabrika ay di rin madali dahil may takdang oras silang magtrabaho nguni’t ang kapaligiran ng pabrika ay di gaanong malinis at ang kalusugan nila ay di tinutukan ng mga namumuhunan na naglalayon lamang ng mga malaking kita. Ito’y nagdulot ng mga pag-aalsa at pagwewelga ng mga manggagawa kaya minabuti
nilang magtatatag ng mga unyon. a. Pagbabago sa Larangan ng Agrikultura e. Sektor ng Enerhiya Pagsisimula ng Rebolusyong Industriyal sa England C. Tatlong Yugto ng Reb. Industriyal D. Bunga ng Reb. Industriyal Suliraning Dulot ng Rebolusyong Industriyal Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong makinarya sa isang pabrika ay bahagi ng tinatawag na Rebolusyong Industriyal. Ito ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula nang gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang produksiyon. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa dahilang naging mabilis ang kanilang produksiyon at ito’y lumaki. Naging daan ito upang sila’y magkaroon ng malaking kita at napaunlad ang kanilang pamumuhay. Nagpasimula ito noong 1760 na kung kailan nagkaroon ng mga bagong imbensiyon sa pansakahan ang nabuo at pinasimulan ang rebolusyon sa agrikultura Ang karaniwang pamumuhay ng mga manggagawa sa mga siyudad na kanilang pinagtratrabuhan

Ang mga unyon ang nakikipag-usap sa may-ari ng pabrika ukol sa mga benepisyo nilang dapat tamuhin at sumailalim sila sa collective bargaining agreement upang mabigyan ng solusyon ang suliraning bumangon.Dahil sa kasunduang ito ay nakamit ng mga manggagawa ang mabuting pasahod, maayos na kondisyon ng pasilidad ng kanilang mga pinagtratrabuhan, at pinaikling trabaho ng paglilingkod. - Ang industriyalisasyon, rebolusyong industriyal, rebolusyong pang-industriya, himagsikang pang-industriya, ohimagsikang industriyal ay isang prosesong nangyayari sa ilang mga lipunan. Binabago ng industriyalisasyon ang lipunan kung saan ito nagaganap. Habang nangyayari ang industriyalisasyon, ang pagmamanupaktura ay nagiging mas mahalaga kaysa pagsasaka. Isa itong bahagi ng proseso ng modernisasyon. Sa paggamit ng mas mainam na teknolohiya, nagiging maaaring makagawa ng mas maraming mabubuting mga daladalahin sa loob ng mas maiksing dami ng panahon. Mas maraming magagawang produktong bagay ang isang tao. Mas nakakagawa rin ng mas maraming natatanging mga bagay ang tao. Kasaysayan ng Rebolusyong Industriyal Ang makinang sumisingaw na Watt, ang makinang sumisingaw na pangunahing ginagatungan ng uling na nagbunsod malaking produksyon ng uling sa Britanya at sa buong mundo. Bakit nagsimula sa Britanya ang Rebolusyong Indtriyal 1. Dami ng mga manggagawa
2. Likas Yaman
3. Puhunan (inverstment capital) 4. Entrepreneurs
5. Transportasyon
6. Merkado - Ang Panahon ng Industriya ay isinilang kaya naging daan ito sa pagkakaroon ng “ factory system” o mga malalaking industriya; pag-unlad ng komunikasyon at transportasyon; paglawak ng pamilihang internasyonal; at pagbubuo ng panggitnang uri ng antas ng pamumuhay ng mga tao o ang “middle class”. Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng malaking pagbabago sa aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europa at sa Estados Unidos. Ang transpormasyon na ito ay nakilala sa katawagang Rebolusyong Industriyal dahil pinalitan nito ang gawaing manwal sa mga kabukiran ng mga bagong imbentong makinarya. Nagbigay ito ng malaking produksiyon sa mga bansa, karagdagang kita at pamilihan ng kanilang mga yaring produkto. Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa mga industriya upang kumita ng malaki. Sa kabuuan: Ang Gran Britanya ang nagpasimula nito dahil sa pagkakaroon niya ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika. Lumaganap ang kanyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan ng pagiging matatag ng kanyang kalakalan. Sinuportahang mabuti ng pamahalaan ang kalakalang ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng malakas na hukbong pandagat upang protektahan ang kanilang imperyo ng kalakal. Ang pagkakaroon ng uling at iron na ginamit sa paggawa ng bakal ay nakatulong sa paggawa ng mga makinarya na nagpatakbo ng mga industriya sa Gran Britanya noong 1800s. Noong taong 1760 ay pinasimulan ang pagbabago sa pagprodyus ng tela sa Gran Britanya. Dati sa ilalim ng sistemang domestiko(domestic system) ang trabaho sa pagproprodyus ng tela ay ginagawa sa mga tahanan. Ang namumuhunang mangangalakal ay hinahati-hati ang trabaho sa mga pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makabuo ng isang tapos na produkto na kanya namang pinagbibili at pinatutubuan. Nguni’t ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng pagbubuo na matagal. Ang mga mayayaman lamang ang mayroong oportunidad na magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kurtina at ilan pang gamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lamang ng panahong iyon. Noong taong 1760 ay pinasimulan ang pagbabago sa pagprodyus ng tela sa Gran Britanya. Dati sa ilalim ng sistemang domestiko(domestic system) ang trabaho sa pagproprodyus ng tela ay ginagawa sa mga tahanan. Ang namumuhunang mangangalakal ay hinahati-hati ang trabaho sa mga pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makabuo ng isang tapos na produkto na kanya namang pinagbibili at pinatutubuan. Nguni’t ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng pagbubuo na matagal. Ang mga mayayaman lamang ang mayroong oportunidad na magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kurtina at ilan pang gamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lamang ng panahong iyon. Taong 1793 nang maimbento ng isang Amerikanong nagngangalang Eli Whitney ang cotton gin. Ito ay nakatulong para maging madali ang paghihiwalay ng buto at iba pang mga materyal sa bulak na dati ay halos ginagawa ng 50 manggagawa bago maimbento ang cotton gin. Dahil dito naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa malaking produksiyon para sa paggawa ng tela sa Estados Unidos. Ang cotton gin na isang makinarya na inimbento ni Eli Whitney noong 1793 upang mabilis na mahiwalay ang buto ng bulak sa fiber.
Ang mga makinaryang ito ay nagpasimula ng unang bahagi ng mga imbensiyon sa Rebolusyong Industriyal na nakatulong sa pagkakaroon ng malaking produksiyon at malaking kita sa mga tao. 1. Matatag na kalagayang pulitikal
2. Maayos na kalakalang panloob
3. Matatag na sistema ng pagbabangko at pagseseguro
4. Maunlad na pangangalakal at agrikultura
5. Naayon na katangiang heograpikal sa industriyal at pakikipagkalakalan

**Katangiang nagbunsod sa pangangailangan ng mabilis na produksyon at maramihang volume ng mga produkto.** Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal b. Industriya ng Tela c. Pagtatayo ng mga Pabrika
- sa tulong ng mga makina at enerhiyang mula sa tubig (water power) d. Industriya ng Bakal Ang pagkakaimbento sa steam engine ay naging daan para maragdagan ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika. Kaya mas marami pang mga sumunod na imbensiyon na ginawa ang tao na karaniwang gawa sa bakal gaya ng mga makinarya sa bukid, baril, sasakyang dumaraan sa mga riles. Nakatulong ito sa mabilis na pagdadala ng mga produkto sa iba’t ibang lugar at ugnayan sa pamamagitan ng makabagong telekomunikasyon. Naging kilala ang pangalan nina Alexander Graham Bell bilang imbentor ng unang telepono at ni Thomas Alva Edison na nagpakilala ng lakas ng elektrisidad upang ng lumaon ay makatulong para ang isang buong komunidad ay maliwanagan nito at patakbuhin pa ang mga makabago nilang kasangkapan. Si Samuel B. Morse naman ay pinakilala ang telegrapo na nakatulong para makapagpadala ng mga mensahe sa mga kakilala, kaibigan at kamag-anakan sa ibang lugar. Ang Newcomen steam engine at Watt steam engine na naimbento noong 1705 at 1760 na nakatulong sa pag-pump ng tubig na ginamit para makapag-suplay ng tubig na magbibigay ng enerhiyang hydoelektrik at nagpatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika.
Ang Rebolusyong Industriyal ay nakatulong din sa pagbibigay ng maraming oportunidad sa paghahanap-buhay sa mga tao. Maraming nagkaroon ng malaking puhunan at nagbago sa pamumuhay ng mga tao hanggang mabuo ang panggitnang uri ng mga tao sa lipunan. 2. Ikalawang Yugto: 1873-1929
a. paggawa ng asero
b. industriya na may kinalaman sa paggamit ng petroloyo, gasoline at elektrisidad 3. Ikatlong Yugto: 1929- kasalukuyan
a. paggamit sa elektrisidad at industriya ng elektroniks
b. paggamit ng enerhiyang nuklear
c. eksplorasyon sa kalawakan
d. pag-unlad ng computer machines 2. Paglaki ng produksiyon sa agrikultura at preserbasyon ng pagkain 4. Migrasyon ng mga tao mula sa lalawigan tungo sa mga lungsod 5. Pagbabago sa relasyon ng mga manggagawa at kapitalista Kapitalismo-isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan at pagbukas ng komunikasyon. - ang Imperyalismo ay kalimitang awtokratiko, at minsan ay monolitiko sa karakter. Habang ang tawag na imperyalismo ay kalimitang tumutukoy sa politikal o heograpikal na dominyo. Ang karaniwang pamumuhay ng mga taong nasa panggitnang uri ng lipunan ay ang karagdagang panahon sa pamimili pa ng mga bagay na higit sa kanilang pangunahing pangangailan Ang naging malaking pagbabagong naidulot ng mga union sa kapakanan ng mga manggagawa sa pabrika Ang Gran Britanya ang nagpasimula ng Rebolusyong Industriyal dahil sa pagkakaroon ng maraming uling at iron sa kanyang lugar na naging kasangkapan sapagpapatakbo ng mga pabrika

Ang panggitnang uri ng tao sa lipunan ay binuo ng ma taong nagkaroon ng malaking puhunan sa pagnenegosyo.

Nagkaroon ng mga suliranin ang Rebolusyong Industriyal na dulot ng pagkonberto ng manwal na lakas paggawa sa makinarya at sa pangkalusugang kalagayan ng mga manggagawa Reference:

http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/Araling%20Panlipunan/AP%20III/Modyul%2013%20Rebolusyong%20Siyentipiko%20at%20Industriyal.pdf Tandaan: Ang Rebolusyong Industriyal ay panibagong uri ng rebolusyon sa pamamagitan ng imbensiyon ng mga makabagong makinarya para sa agrikultura at mga pabrika

Malaki ang naitulong sa pamumuhay at pangkabuhayan ng mga Europeo at Amerikano ng Rebolusyong Industriyal dahil ito’y nagbigay ng malaking produksiyon, karagdagang lakas paggawa, pamumuhunan, pag-unlad ng telekomunikasyon at pangangalakal sa ibang bansa
Ang rebolusyong industriyal ang naging daan ng pagbabago ng uri ng pamumuhay ng mga tao sa lipunang Europeo ayon sa idinidiktang sistema ng kanilang ekonomiya. Sa kabila ng pagyaman ng mga mangangalakal, higit na lumawak ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Bagamat may pag-unlad, may mga nagiging biktima pa rin ng kahirapan dahil sa pagtaas ng uri ng pamumuhay na hindi kayang abutin ng mga manggagawang nararapat manatili sa ganoong kalagayan upang mapanatili ang sistemang kapitalismo. Kritikal na pag-iisipan: Nakakatulong o nakakasama ang naidulot ng Rebolusyong Industriyal. Salamat sa Pakikinig! :D
Full transcript