Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖZ ŞİİR (SAF ŞİİR)

No description
by

Seda Keleş

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖZ ŞİİR (SAF ŞİİR)

ÖZ ŞİİR (SAF ŞİİR)
Türk edebiyatında “Saf Şiir” (Öz Şiir) eğilimi Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle (Türk edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir.) başlar.

Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir. Dilde saflaşma düşüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde başlatan öğe olarak gösterir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir.
Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiirin Özellikleri:

-Milli Edebiyat Döneminin şiir hareketleri bu dönemin oluşmasında etkili olmuştur.
-Şiir dili her şeyin üzerindedir.
-Şiir bir biçim (form) sorunudur.
-Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır.
-Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
-Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.
-Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
-En değerli şey dizedir.
-Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
-İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
-Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar.
-Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.
-Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir.
-Şiir emek işidir.
5. ASAF HALET ÇELEBİ (1907 – 1958)

*
Hiçbir akıma girmeyen kendine has bir şairdir.
*
Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi.
*
Gazeller ve rubailer yazdı.
*
1937′den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı.
*
Şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdi.
Eserleri:
Şiir: He, Lâmelif, Om Mani Padme Hum
1. NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905 – 1983)

*
Şiirleri ve tiyatrolarıyla ün kazanmış usta bir yazardır.
*
“Büyük Doğu” ve “Ağaç” dergilerini çıkarmıştır.
*
Fransız sembolistlerinden ve halk şiirinden yararlanarak heceyle kendine has, başarılı şiirler yazmıştır.
*
İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konuları, madde ve ruh ilişkisini, insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler yazmıştır.
*
“Kaldırımlar” şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış ve sevilmiştir.
*
Şiirlerini “Çile” başlığı altında bir kitapta toplamış ve bu kitapta şiir anlayışını düzyazı olarak anlatmıştır.
Eserleri:
Şiir: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile
Oyun: Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Sabırtaşı, Para, Nam-ı Diğer Parmaksız Salih, Reis Bey, Yunus Emre, Abdülhamit Han, Ahşap Konak, Siyah Pelerinli Adam
Öykü: Hikâyelerim
Roman: Aynadaki Yalan
Anı: Yılanlı Kuyudan
3. AHMET MUHİP DIRANAS (1908 – 1980)

*
Şiirleriyle tanınmakla birlikte tiyatro eserleri de vardır. Fransız sembolizmiyle Türk şiir geleneğini başarıyla kaynaştırmıştır.
*
Hece ölçüsüyle biçimsel mükemmelliğe önem verdiği şiirler yazmıştır.
*
Aşk, insanın iç dünyası gibi bireysel duyguları işlemiştir.
*
Kar, Olvido, Ağrı ve Fahriye Abla şiirleriyle sevilmiştir.
Eserleri:
Şiir: Şiirler
Oyun: Gölgeler, O Böyle İstemezdi.
4. CAHİT SITKI TARANCI (1910 – 1956)

*
Otuz Beş Yaş, Desem ki ve Gün Eksilmesin Penceremden şiirleriyle tanınır.
*
Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir.
*
Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.
*
Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır.
*
Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir.
Eserleri:
Şiir: Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükût, Sonrası
Mektup: Ziya’ya Mektuplar
Şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimi, bu şairleri her türlü mektepleşme eğiliminin dışında kalıp müstakil şahsiyetler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir.

Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel (hayali) ve bireysel yön ağır basar. İçsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler.
Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)
*
Beş hececilerdendir.
*
Şiirleri aşk, memleket güzelliği, vatan sevgisi üzerine kuruludur.
*
Anadolu'yu şiirlerinde en iyi işleyen şairlerimizdendir.
*
Anadolu'yu işlenmemiş bir sanat olarak kabul edip ona yönelmiştir. Bu yönü diğer sanatçılarımıza örnek olmuştur.
*
Anadolu'yu en güzel işleyen şiiri : Han Duvarları'dır.
Eserleri: Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, Han Duvarları, İlk Göz Ağrısı
ORHAN VELİ KANIK (1914-1950)
*
Edebiyatımızın en serbest şairidir.
*
Mecazlı söyleyişi, kapalı anlatımı, benzetmeleri şiirimizden atan kişidir.
*
Eski şiirimiz ile yeni şiirimizi tamamen birbirinden ayırmıştır.
*
Şiirlerinde gün****k konuşmayı, sıradan insanların hayat koşullarını, yaşama biçimlerini kullandı.
*
Garip akımının kurucusudur.
*
Eserleri: Garip, Vazgeçemediğim, La Fontaine'den Seçmeler, Karşı, Nasrettin Hoca Hikâyeleri, Destan Gibisi
AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 – 1962)

*
Şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında eserler vermiştir.
*
Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, “rüya” ve “zaman” kavramları, “geçmişe özlem”, “mimari” ve “musiki” öne çıkar.
*
“Ne içindeyim zamanın! Ne de büsbütün dışında” dizeleri onun zamanı kavrayışının özünü vermektedir.
*
“Bursa’da Zaman” şiiri geniş bir kesim tarafından sevilmiştir.
*
Ahmet Haşim’in özellikle de Yahya Kemal’in etkisinde kalmış, Sembolizmden etkilenmiştir.
*
Romanlarında psikolojik tahlillere önemle eğilen yazarın; kendine has bir üslubu vardır.
*
Yazarlığı dışında İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat profesörlüğü, milletvekilliği de yapmıştır.
*
“Beş Şehir” adlı önemli deneme kitabında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul’u anlatmıştır.
*
“Huzur” romanı, aşkı, psikolojiyi ve Doğu-Batı karşıtlığını içerir; roman kişilerinin adlarının verildiği dört bölümden oluşur: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz.
Eserleri:
Şiir: Bütün Şiirleri
Roman: Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Aynadaki Kadın.
Öykü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru.
Deneme: Beş Şehir, Yaşadığım Gibi.
Makale – İnceleme: Yahya Kemal, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Üzerine Makaleler.
SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL(1907-1968)
*
Yedi meşaleciler topluluğunun kurucularındandır.
*
Psikoloji alanında akademik kariyer yapmıştır.
*
1942'de profesör olmuştur.
*
Fransız şairlerınin eserlerini türkçeye, sait faikin şiirlerini fransızcaya çevirmiştir.
*
Cyrano De Bergerac'ın türkçe çevirisiyle büyük ün kazanmıştır.
ŞİİR : Odalar ve sofalar
İNCELEME : İstanbulda kara göz kara gözde istanbul,Psikoloji ve terbiye tahisleri,Karagöz.
YAŞAR NABİ NAYIR(1908-1981)
*
''VARLIK'' dergisini ve Varlık yayın evini kuran sanatçıdır.(15 temmuz 1933)
*
Yedi meşaleciler kurucularındandır.
*
Öykü,roman,deneme,eleştiri,gezi yazıları yazmıştır.
ESERLERİ : (ŞİİR) Yedi meşale,Kahramanlar,Onar mısra.
(ROMAN) bir kadın söylüyor, adem ile havva.
(ÖYKÜ) Buda bir hikayedir,Sevi çıkmazı.
(OYUN)Mete,İnkilap çocukları,Beş devir,köyün namusu
(İNCELEME-DENEME) Balkanlar ve türkler,Nereye gidiyoruz,Atatürkçülük Nedir?,Edebiyat dünyamız,Çağımıza ters düsenler.
VASIF MAHİR KOCATÜRK(1907-1961)
*
Önceleri epik şiir yazmış, sonra Hece ölçüsüyle aşık tarzı şiirler yazmaya başlamıştır.
ESERLERİ :
(ŞİİR)Dağlarin derdi,On inkilap,Tunç Sesleri,Geçmiş geceler,Bizim türkler,Ergenekon,hayat şarkıları
(OYUN) Yaman,Sanatkar
ZİYA OSMAN SABA(1910-1957)
*
Yedi meşaleçilere en sadık kalan şairdir.
*
Aşk,doğa,insan sevgisi,ladere boyun eğme,küçük mutluluklar, 1940 dan sonra serbest şiir yazmıştır.
ESERLERİ : (ŞiiR) Sebil ve güvercinler, Geçen zaman,nefes almak
(HİKAYE) Mesut insanlar fotoğrafhanesi,Değişen İstanbul.
CEVDET KUDRET SOLOK(1907-1992)
*
Öğrencilik yıllarında edebiyat dünyasına adım atmıştır.
*
Yedi meşaleciler hikaye yazarı tek Üyesidir.
*
Gazetenin etkisiyle küçük hikayeciliği benimsemiştir.
*ESERLERİ : (HİKAYE)Bir yudum su,Bahar hikayeleri,Son öpüş,Bir otelde yedi kişi
*(ROMAN) OSMANOFLAR.
MUAMMER LÜTFİ BAHSİ(1903-1947)
*
Asıl mesleği avukatlıktır.
*
Arapça ve farsça bilen şair Yedi meşalecilerdendir.
ESERLERİ : Türk akdeniz,İlk kursun'dur.
Full transcript