Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ток в полупроводници

No description
by

Lucia Karachorova

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ток в полупроводници

Строеж на полупроводниците
Имат атомна кристална връзка.
Ковалентна химична връзка между атомите-осъществява се чрез електронни двойки (4 валентни електрони за всеки атом Si или Ge)
В идеален кристал полупроводниците се проявяват като диелектрик
При стайна температура проявяват слаба електропроводимост
При нагряване,облъчване,осветяване на кристала,може да се отдели електрон


.

Електрони и дупки

Всяко освобождаване на електрон е свързано с възникване на едно вакантно място (незаета, свободна връзка). Около вакантното място остава некомпенсиран положителен заряд на ядрото. Този заряд може да привлече електрон от съседен атом и връзката да се запълни.
Електричното поле действа на електроните от ковалентните връзки и улеснява прескачането им във вакантните места в посока, противоположна на посоката на интензитетът E на полето E .Вместо реалното движение на свързаните електрони обаче е по-удобно да се разглежда движението на вакантните места, тъй като техния брой е по-малък. То е равносилно на движението на положителен заряд на електрона, в посока на полето - p-носител(дупка). В полупроводниците електропроводимостта се осъществява от два типа токови носители: свободни електрони, наречени още n-носители (negative - отрицателен) и от дупки или p- носители ( positive - положителен). Пълният ток I през полупроводника е сума от токовете, обусловени от насоченото движение на електроните и дупките: I = In + Ip
Легиране на полупроводници
Целенасочено внасяне на точно определени количества и видове примеси , с цел управление на електричните свойства на полупроводник.
Донори
Полупроводници, в които проводимостта се определя от получените от донори свободни електрони, се наричат полупроводници с електронна (n-тип) проводимост )/отрицателни токови носители .
Значение на полупроводниците

Ток в полупроводници


Твърди вещества,чието специфично съпротивление е значително
по-голямо от това на проводниците и по-малко от това на диелектриците.
По такъв начин вакантното място извършва хаотично движение в кристала подобно на хаотичното топлинно движение на свободните електрони. При прилагане на електрично поле свободните електрони започват насочено движение- протича ток.
примесни атоми , които отдават електрони
примесни атоми, които лесно приемат електрони
Полупроводници, в които проводимостта се определя отсъздадените от акцепторите дупки, се наричат полупроводници с електронна (p-тип) проводимост/положителни токови носители.

Акцептори
Благодарим за винманието !
Full transcript