Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NOKTA VE ÇİZGİ ÇALIŞMASI

No description
by

Zeykir Eraslan

on 9 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NOKTA VE ÇİZGİ ÇALIŞMASI

NOKTA VE ÇİZGİ ÇALIŞMASI
Temel sanat eğitiminin ilk konusu olan Nokta-Çizgi sunumu ile düzlem, hacim kavramları, denge, düzen, devamlılık, doluluk, boşluk, bütünlük gibi tasarım prensiplerini anlayarak, objeleri farklı ifade biçimleriyle yorumlayabilecek hale geleceksiniz. Bütün bu çalışmalar sonucunda var olandan farklı, kendine özgü estetik beğenisi olan tasarımlar oluşturmanın ilk adımını başarıyla tamamlamış olacaksınız.

TANIMLAR
NOKTA
Nokta tek başına durağandır.
Noktaların, büyüklük küçüklük farkları, ışık ve renk değişiklikleri, yan yana gelişlerinde aralık ve sıralanış farklılıkları zengin görsel etkiler elde edilmesine olanak sağlar.
Yüzeyde sıklaşıp seyrekleşen noktalar açık koyu etkisi yaratır.
Bir merkeze doğru sıklaşarak toplanan noktalar, birleşme ve toplanma; merkezden giderek uzaklaşan noktalar dağılma, patlama etkisi sağlar.
Noktanın yüzeyde yön değiştirerek sıklaşıp seyrekleşmesi hareket etkisi gösterir.

NOKTA ÇALIŞMASININ UYGULANMASI
Kullanılacak Malzemeler:
Resim kâğıdı
Kurşun kalem
Silgi
Cetvel
Rapido, farklı kalınlıkta gazlı kalemler.

ÇİZGİ ÇALIŞMASI
TANIMLARI
Çizgi:Tek başına yüzey ve hacim etkisi göstermeyen, bulunduğu yere göre ince uzun ve belli yollar izleyen görsel tasarım elemanıdır.
Çizgiyi tanımlayacak olursak, bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı çizgidir.
Genişliği ve uzunluğuna oranla kalınlığı çok azdır.

NOKTA:
Boyutsuz tasarım elemanıdır.
Objektif tanımı ile yer belirleyici bir işarettir. Nokta açık, koyu, büyük, küçük, dağınık, planlı, yan yana gelerek çizgi, eşit aralıklarla kullanılan noktalar yüzey oluşturabilecek etkinlikte kullanılabilir.

YÜZEY:
Üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her türlü alandır.
BİÇİM:
Bir nesnenin görme ya da dokunma duyularıyla
algılanabilmelerini sağlayan kendine özgü gerçekliğidir.
Her biçimin kendine özgülülüğü vardır.
Bir kürenin yuvarlaklığı ve küpün de köşeleri gibi…
Biçim çizginin hareketinden doğar, iki boyutludur uzunluğu ve
genişliği vardır, derinliği yoktur, kapalıdır.
Biçim nesnelerin sınırını niteler.

FORM:
Dar anlamı ile form, bir yüzeyin sınırlanarak, ötekisinden ayrılmasıdır.
Diğer bir tanımı ise bir bütünün karakteristik tüm özelliklerini taşıyan genel görünüş formdur.
Form üç boyutlu anlatımdır.

ETÜT:
Tasarım sürecinde alanında ele alınan konuyu tüm ayrıntılarıyla inceleyerek gözlemlerini çizim teknikleriyle görselleştirmektir.
NOKTA
ÇALIŞMASI
ÖRNEKLERİ

1.
35 x 25 cm Bristol resim kâğıdına, Örnek 1.1’deki ölçülere göre 6 tane 10x10 cm ölçülerinde kareler çiziniz.

Şekil 1.11 :Kağıt düzeni

2.
İlk iki kare içine noktayı bazı yerlerde sık ve seyrek kullanarak yüzey içine araştırmalar yapınız.

Noktalar sık kullanıldıklarında yüzeyde koyu etkisi, seyrek kullanıldıklarında yüzeyde açık etkisi verir.


Resim 1.12: Nokta ile açık-koyu etkisi

3. Üçüncü kare içine obje etüdü yapmak için objenizi beyaz zemin üzerine
yerleştiriniz.
4. Objeyi çok iyi gözlemleyerek kurşun kalemle çok hafif çizgi değerleriyle (fazla
bastırmadan) objenin genel hatlarını çiziniz.
5. Işığın objeye geliş yönünü tespit ediniz.
6. Işığın obje üzerinde değerlerini (açık, orta ve koyu ton değerleri) kurşun kalemle
hafif çizgilerle belirtiniz.
7. Işığın geliş yönüne göre rapido veya gazlı kalemlerle koyu bölgelerde noktayı
sık, açık bölgelerde noktayı seyrek kullanınız.

Resim 1.13: Nokta ile obje etüdü

Noktalama yaparken kaleminizi kağıdınıza dik
açıyla bastırınız.

Hacim etkisi verirken gölgede kalan yerlerde noktayı sık kullanın, ışık alan yerlerde noktayı seyrek kullanınız.
Açıktan koyuya geçişlerde noktanın seyrekliğini kademeli olarak sıklaştırarak sağlayınız.

8.
Diğer üç kare içine kurşunkalemle fazla bastırmadan yüzeye serbest düzenlemeler yapınız.
Serbest yüzey düzenlemesi için doğal, yapay objelerden ve temel geometrik formlardan yararlanabilirsiniz.

Resim 1.14: Nokta ile serbest yüzey düzenlemeleri

Düzenleme yaparken kullanacağınız formları farklı büyüklüklerde kullanınız.
Formları yerleştirirken arka ve ön plan ilişkisine dikkat ediniz.
(Formlar bir diğerinin arkasında veya önünde kullanabilirsiniz).

9. Çizdiğiniz formlara bir yerden ışık geldiğini
düşünerek nokta ile hacim etkisi veriniz.
Hacim etkisi verirken gölgede kalan yerlerde noktayı sık kullanın, ışık alan yerlerde noktayı seyrek kullanınız.
Açıktan koyuya geçişlerde noktanın seyrekliğini kademeli olarak sıklaştırarak sağlayınız.

Resim 1.15: Nokta ile serbest yüzey düzenlemeleri


10.
Nokta ile yapmış olduğunuz serbest düzenlemelerden başarılı oldunuz birini seçiniz.
Sergilenmek üzere 25cmx35cm ölçüsündeki Bristol kağıdına 15x15 cm kare içine de tekrar özenle çalışınız.
ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ
Düz Çizgi:
Düz çizgiler hangi konumda kullanılırlarsa kullanılsınlar daima hareketsiz çizgilerdir.
Göz hiçbir kırılmaya, dalgalanmaya, iniş çıkışa katılmadığı için durgunluk hissi uyandırır.
Yatay çizgiler genişlik, dikey çizgiler yükseklik etkisi verir.

Eğri Çizgi:
Eğri çizgiler her zaman hareketli çizgilerdir. Göz daima çizgiyi takip ettiği için sürekli çizginin hareketi yönünde birdinamizm hissi uyandırır. Çizginin eğikliği arttıkça hareket duygusu buna paralel olarak artar.

ÇİZGİ İLE YAPILMIŞ
ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Resim 2.3: Devamlı çizgilerle obje etüdü
Resim 2.4: Çizgilerle obje etüdü
Resim 2.5: Kırık çizgilerle obje etüdü
Resim 2.6: Çizgi ile obje etüdü
Resim 2.7: Devamlı çizgiler ile yüzey düzenlemesi
Resim 2.10: Düz çizgiler ile yüzey düzenlemesi
ÇİZGİ ÇALIŞMASININ UYGULAMASI
Kullanılacak malzemeler
Resim kâğıdı
Kurşun kalem
Silgi
Cetvel
İğne uçlu pilot kalem veya rapido, farklı kalınlıkta gazlı kalemler.
1.
35 x 25 cm Bristol resim kâğıdına, Örnek 1.1’deki ölçülere göre 6 tane 10x10 cm ölçülerinde kareler çiziniz.
Şekil 2.11: Kağıt düzeni
2.
İlk iki kare içine kırık ve devamlı çizgilerle obje etüdü yapmak için objenizi beyaz zemin üzerine yerleştiriniz.
3. Objeyi çok iyi gözlemleyerek kurşun kalemle çok hafif çizgi değerleriyle (fazla bastırmadan) objenin genel hatlarını çiziniz.
4. Işığın objeye geliş yönünü tespit ediniz.
5. Işığın obje üzerinde değerlerini (açık, orta ve koyu ton değerleri) kurşun kalemle hafif çizgilerle belirtiniz.
6. Gölgede kalan kısımlarda çizginizi sık, ışık alan kısımlarda çizgi aralığını açarak kullanınız.
•Çizgiler sık kullanıldıklarında yüzeyde koyu etkisi, seyrek kullanıldıklarında yüzeyde açık etkisi verir.
•Açıktan koyuya geçişlerde çizginin seyrekliğini kademeli olarak sıklaştırarak sağlayınız.
•Çizgilerinizi objenin formuna uygun olarak kullanınız.
•Çalışmalarınıza uygun olarak bazı bölgelerde farklı çizgi kalınlıkları kullanabilirsiniz.
7. Üçüncü kare içine devamlı çizgilerle yüzey düzenlemesi için kurşun kalem ile araştırmanızı yapınız.
8. Hazırladığınız tasarımda ışık alanlarını ve buna bağlı olarak çizgilerinizin yönünü tespit ediniz.
9. Koyu bölgelerde çizgi aralığını daraltınız, açık bölgelerde çizgi aralığını seyreltiniz.
10. Dördüncü kare içine düz çizgilerle yüzey düzenlemesi için kurşun kalemle araştırmalar yapınız.
11. Hazırladığınız tasarımda ışık alanlarını ve buna bağlı olarak çizgilerinizin yönünü tespit ediniz.
12. Koyu bölgelerde çizgi aralığını daraltınız, açık bölgelerde çizgi aralığını seyreltiniz.
• Çizgilerinizin düz olması gereken durumlarda cetvel kullanabilirsiniz.
•Çalışmalarınıza uygun olarak bazı bölgelerde farklı çizgi kalınlıkları kullanabilirsiniz.
13. Son iki kare çizgi ile serbest yüzey düzenlemesi için kurşun kalemle araştırmalar yapınız.
14. Hazırladığınız tasarımda ışık alanlarını ve buna bağlı olarak çizgilerinizin yönünü tespit ediniz.
15. Çizgi ile yapmış olduğunuz serbest düzenlemelerden başarılı oldunuz birini seçiniz.
Sergilenmek üzere 25cmx35cm ölçüsündeki Bristol kağıdına 15x15 cm kare içine de tekrar özenle çalışınız.
http://ismek.ibb.gov.tr/ismek-el-sanatlari-kurslari/webedition/file/2013_hbo_program_modulleri/nokta_cizgi.pdf
http://www.gazete5.com/foto-galeri/muthis-nokta-calismasi-ornekleri/26420
http://www.cerezforum.net/konu/karakalem-nokta-calismalari.74554/
http://www.tekstildershanesi.com.tr/?sec=haber&id=556&title=stilistlik--nokta--temel-sanat-egitimine-giris

KAYNAKÇA
Full transcript