Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Transport w turystyce

No description
by

Karolina Gosia

on 6 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Transport w turystyce

Rola transportu w turystyce
Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych. Rozwój i konsumpcja tych usług warunkują bowiem dostępność dla turystów walorów turystycznych. W strukturze konsumpcji turystycznej podróż jest zawsze pierwszą i ostatnią jej fazą. Dlatego usługi transportowe są powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi.
Ważnym elementem jest wybór środka transportu dokonany przez turystę opiera się na następujących kryteriach: cele i rodzaje podróży turystycznej, cechy jakościowe środka transportu, odległość i położenie geograficzne miejsca docelowego podróży, koszty podróży.
Podstawowymi rodzajami transportu w turystyce są:
- transport powietrzny,
- transport wodny,
- transport lądowy
Transport lotniczy
Na pewno jest to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Współczynnik wypadków lotniczy jest nieporównywalnie mniejszy niż wypadków samochodowych. Jest również dużo szybszy niż transport samochodowy czy morski. Jego dynamiczny rozwój w ostatnich latach sprawia że staje się co raz tańszy i bardziej popularny. Coraz bardziej zaczynamy szanować czas i dlatego wybieramy samolot. Do tego dochodzi jeszcze wysoki komfort podczas podróży. Właściwie jedynym zagrożeniem z którym walczy cały świat są ataki terrorystyczne. Ale to znikome niebezpieczeństwo. Samoloty i pasażerowie poddawani są przed każdym lotem dokładnej kontroli. Dodatkową zaletą transportu lotniczego jest szybkie przewożenie różnych towarów, choć w ograniczonej ilości.
Transport lotniczy należy do najbardziej konkurencyjnych form transportu – jeśli chodzi o pokonywanie dużych odległości. W dużych krajach, takich jak Kanada, Stany Zjednoczone czy Australia, mimo wyższych cen (w stosunku do transportu lądowego) jest to dominujący rodzaj transportu. W krajach tych obszary zurbanizowane są od siebie oddzielone terenami słabo zaludnionymi – jak Kanada – i trudno dostępnymi. Budowa połączeń drogowych czy kolejowych między nimi jest bardzo kosztowna.
Zalety
Szybkość podróży,
Częstotliwość przejazdów,
Bezpośredność połączeń,
Wygoda podróżowania,
Duże bezpieczeństwo podróżowania,
Gwarantowane wyżywienie w czasie podróży,
Wady
wysoki koszt przewozu,
termin i funkcjonowanie zależy od pogody,
ograniczona ładowność,
uciążliwa konieczność dojechania do lotniska, nie zawsze będącego w miejscu zamieszkania klienta,
konieczność przenoszenia bagażu przy transferach,
lęk niektórych klientów przed podróżą samolotem
Transport autobusowy
Istotne znaczenie w rozwoju usług transportu samochodowego ma również autokar. Turyści korzystający z tego środka transportu są na ogół motywowani takimi korzyściami, jak przyjemność podróżowania i większy komfort. Autokar, jak każdy samochód osobowy, zapewnia turystom mobilność i w pewnej mierze swobodę. Program wycieczki, w tym trasa podróży i czas, zawsze może być dostosowany do specyficznych życzeń turysty. Zalety ogólne autokaru jako środka transportu turystycznego w zasadzie się pokrywają z tymi, które są przypisywane samochodowi osobowemu. Pod wieloma jednak względami zakres świadczonych usług przekracza możliwości samochodu. Na przykład nowa generacja autokarów zapewnia turyście nieograniczony widok panoramiczny, usługi kuchni pokładowej, wideo, stereo oraz dostępność toalety pokładowej. Można powiedzieć, że o wyborze autokaru w podróży turystycznej za granicę decydują głównie status majątkowy turysty i cel, a także charakter wyjazdu, np. wypoczynek, krajoznawstwo, uczestnictwo w imprezach szczególnego rodzaju, studia.
Transport w turystyce
Zalety
najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na 1 uczestnika
możliwość dowolnego kształtowania imprezy w czasie
możliwość dojazdu do atrakcji turystycznych i hoteli
możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu
możliwość poznania mijanego krajobrazu
dogodne warunki do integracji uczestników
stosunkowo mała wrażliwość większości ludzi na choroby związane z transportem
bagaż, załadowany w miejscu wyjazdu, przewożony jest do hotelu lub do miejsca kończącego imprezę
Wady
wydłużenie czasu imprezy
ograniczenia w wielkości przewożonego bagażu
konieczność przekraczania wielu przejść granicznych w turystyce zagranicznej
możliwość wystąpienia nieprzewidzianych awarii
ograniczenia wynikające z godzin pracy kierowcy
niedogodności wynikające z długości podróży
Taryfy lotnicze
Taryfą lotniczą nazywamy opłatę pobieraną przez przewoznika lotnczego za przewóz na danej trasie. Taryfy dzielą się na krajowe i międzynarodowe. Do łatwiejszego określenia podzielono je na 3 obszary:
TC-1- obszar składa się z obu Ameryk z przyległymi wyspami
TC-2- obszar składa się z Europy, Afryki z przyległymi wyspami, Azji
TC-3- obszar składa się z Azji z przyległymi wyspami, Australii, Nowej Zelandii oraz wysp Pacyfku
Obszary taryfowe są podzielone na podobszary, których jest 12.
Międzynarodowe taryfy dzielą się na :
normalne
specjalne
Przewóz osób i bagażu w komunikacji wewnętrznej reguluje Ustawa z 15 listopada 1984r. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewozników , nie dotyczy to transportu lotniczego.
Dziękuję za uwagę
Full transcript