Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI

No description
by

Huỳnh Ngân Đình

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người
Quan điểm của Hồ Chí Minh về "Chiến lược trồng người"
Vận dụng Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người trong Sự Nghiệp Đổi Mới
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Chủ Đề:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Nhóm lớp: 10
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phan Thị Thanh Lý
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 4
1. Tăng Thị Kim Anh
2. Huỳnh Ngân Đình
3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
4. Nguyễn Thị Hiền
5. Trần Thị Kiều
6. Vũ Thị Liên
7. Phan Hoàng Ngọc
8. Lê Bé Thảo
9. Lê Thị Thu Thảo
10. Nguyễn Thị Hoài Tú

TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH

VỀ CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI
Nội dung trình bày:
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người
3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chiến lược "trồng người"
4. Vận dụng Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người trong Sự Nghiệp Đổi Mới

Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người
Con người là một chỉnh thể
- Hồ Chí Minh: Con người như một chỉnh thể thống nhất về tầm lực, thể lực và các hoạt động của nó. Luôn có xu hướng vươn lên cái Chân - Thiện - Mỹ.
- Con người đa đạng trong quan hệ xã hội, tính cách, phẩm chất, khả năng
- Con người là sự thống nhất giữa hai mặt đối lập: thiện - ác, hay - dở, tốt - xấu...
Con người cụ thể, lịch sử
Con người cụ thể trong mối quan hệ, giai cấp, theo giới tính nghề nghiệp trong khối của cộng đồng dân tộc, quan hệ quốc tế.
Bản chất con người mang tính xã hội
- Để sinh tồn con người phải lao động, sản xuất.
- Con người là sản phẩm của xã hội
- Là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của Cách mạng
Muốn xây dựng XHCN trước hết phải có những con người XHCN
Là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển KT -XH.
Cùng là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng
- Hồ Chí Minh coi sinh mạng con người là quý giá nhất
- Nhân dân là người sáng tạo ra mọi giá trị, vật chất, tinh thần và mọi của cải
Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng
- Mục tiêu: + Cuộc đấu tranh ở Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa, bởi nó hướng đến mục tiêu là con người.
+ Những công việc sau khi kết thúc chiến tranh cũng là sự cụ thể hóa những lý tưởng giải phóng và phát triển con người
- "Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi"
- Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo và rèn luyện con người.
- Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo và rèn luyện con người.
Tầm quan trọng có tính quyết định của nhân tố . Tất cả vì ; do
- Con người XHCN là chủ thể của sự nghiệp xây dựng XHCN. Mỗi bước xây dựng con người là một nấc thang xây dựng XHCN
- Con người mới XHCN có 2 mặt gắn bó chặt chẽ với nhau:
+ Kế thừa những giá trị tốt đẹp của con người truyền thống
+ Hình thành những phẩm chất mới

- Giáo dục đào tạo là biện pháp quan trọng nhất
- Nội dung và phương pháp giáo dục phải toàn diện về cả đức, trí, thể, mĩ; đặt đạo đức, lý tưởng, tình cảm CM, lối sốngXHCN lên hàng đầu
- Không thể nóng vội
THÀNH
TỰU
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năng lực sản xuất và tiềm lực kinh tế không ngừng tăng lên
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Hệ thống an sinh xã hội được coi trọng và từng bước mở rộng
Hệ thống an sinh xã hội được coi trọng và từng bước mở rộng
HẠN
CHẾ
Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp
Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành chưa cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp thiếu thị trường tiêu thụ cả trong nước lẫn nước ngoài.
Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội
GIẢI
PHÁP
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình và nội dung giáo dục
Tiếp thu, quán triệt phương pháp giáo dục thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục văn hóa và lao động sản xuất, khoa học kĩ thuật, kết hợp quản lí giữa gia đình, nhà trường và xã hội
Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội thực sự vững mạnh đi đôi với việc tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh để giáo dục thanh niên
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nước đối với công tác giáo dục thanh niên; có chính sách giáo dục đúng đắn gắn với sự nghiệp trồng người theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Full transcript