Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Selvværd

Praktikrapport 4 år.
by

Janni Strømstad

on 8 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Selvværd

Rødderne Metoderne: Problemfomulering: Hvad virker på L.E.? Konklusion: Lyststruphave Efterskole Efterskole for elever med:
læse- og skrive- vanskeligheder
diagnoser
skoletræthed
indlæringsvanske-ligheder

Kristen efterskole Det kristne livssyn
troen på at DU er noget værd
der er en mening med at DU er her
DU dur til noget

Systemisk tænkning
alt er kommunikation
alt er cirkulært og dermed sammenbundet = fokus på relationer
systemet er en helhed. Forandres en relation forandres hele systemet Specialefterskolers potentiale Hvilke særlige muligheder har man, som lærer på en specialefterskole, for at fremme elevers selvværd og motivation for undervisningen? En positiv og imødekommende tilgang til eleverne kan åbne op for udviklende samtaler.

En tro på, at eleverne gør det bedste de kan, giver en større accept af deres handlinger, og dermed en større mulighed for at nå ind til dem.

Arbejdet som efterskolelærer åbner op for megen mere uformel samvær med eleverne, og dermed mulighed for at skabe tætte relationer med dem. Som efterskolelærer har man mulighed for at:
møde eleverne i formelle og uformelle arenaer
støtte eleverne i deres op-og nedture, døgnet rundt
være deres primære voksne i dagligdagen
få et tydelig og transparent indblik i elevernes hverdag, følelser, reaktionsmønstre og udfordringer.
arbejde indenfor rammer der indbyder til tættere relationer og dermed mulighed for at støtte eleverne udvikling af selvværd. selvværd og motivaton elevers selvopfattelse af egne evner
meningsdannende kommunikation
linket mellem undervisningen og eleven
små succeser større tro på sig selv Motivation for undervisningen at føle sig værdsat, ønsket og ligeværdig
indgå i gode og positive relationer
anerkendende tilgang til eleven
små succeser større tro på sig selv Læringsstile:
alle lærer forskelligt
imødekomme elevens behov Selvværd Motivation Elever søger selv ind på skolen + udtalelse fra tidligere skoler + PPR-rapport, om hvorfor eleven skal have special undervisning Skolens opbygning: 60-70 elever på skolen
specialefterskole med større norminering
små klasser med 3-12 elever
særskilte klasser til elever med ADHD/ADD
to-lærer-system i nogle klasser
tæt samarbejde med elevernes bagland
stor indsats for at føre eleverne videre i livet efter endt ophold på efterskolen Mine elever: 6 elever i klasse, 4 drenge og 2 piger
skolens "klogeste klasse"
tæt sammenhold i klassen
positiv stemning og et ønske om at ville være sammen
elever med forskellige udfordringer, erfaringer og baggrunde Empiri interviews med forstander Niels Martin
observationer
logbog
spørgeskemaer Min problematik:
indgået som en fuldbyrdet lærer fra dag et
mange timer tilbragt på skolen
manglende mulighed for at skrive ned observationer, mens de skete
ændret problemformulering efter afsluttet praktik Praktik på Lystruphave Efterskole
Janni Strømstad Mine opgaver: matematikundervisning i 10. K - 4 timer om ugen
projektdag hver onsdag - 6 timer
gå/løb med eleverne - 1 time
ugentlig aftensvagt - 7 timer
weekendvagt - 14 timer
udlevering af medicin
deltage på udflugter
skrive vagtbog
ugentlig medarbejdermøde - 4 timer Grundlaget for skolen kristne tro er skolens grundlag.
gennemsyrer hele skolen og lærernes tilgang til eleverne
skabe livsgnist i elevernes øjne
intet krav om at elverne skal være kristne Betydning for eleverne: Vi vil DIG lige meget hvad du har gjort, gør eller siger. Kilde: Jørgen Riber, Kirstine Sort Jensen, Alex Honneth etc Kilde: Eva-Maria Lankes, Hilbert Meyer Det ekstra positive: under min praktik fik jeg mulighed for at:
indgå som en fuldbyrdet lærer fra dag et
tilbringe mange timer på skolen
vist en stor tillid og tro på mine evner fra dag et, og dermed også ansvar
taget med på samråd i selv svære beslutninger

Med andre blev jeg mødt med samme tro og tillid som eleverne på skolen. Spørgsmål? Kilde: Jørgen Riber, Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen Disposition Lystruphave Efterskole
Problemformulering
Konklusion
Empiri
Selvværd
Motivation
Metoder på Lystruphave Efterskole
spørgsmål
Full transcript