Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SPL14.4 - Társas identitás

No description
by

Csaba Szummer

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SPL14.4 - Társas identitás

TÁRSAS IDENTITÁS
DEFINÍCIÓ
: A társas identitás az énnek azon vonatkozásait, dimenzióit jelenti, amelyek valamilyen csoporthoz való tartozásunk élményéből, tapasztalatából táplálkoznak.
Amikor ebben a vonatkozásban gondolok magamra, az én határait kitágítom, hogy az egybe essen a csoport határaival.
A saját csoportomat általában ahhoz hasonlóan
túl
értékelem, ahogyan a saját énemet is
túlértékelem
a többi énhez képest.
A saját csoportomhoz való lojalitás és a csoportommal kapcsolatos pozitív elfogultság gyakran a kívülállók iránti
negatív elfogultsággal
párosul, ez azonban nem szükségszerű.
A társas identitás (vagy kollektív identitás) úgy jön létre, hogy saját magamat egy csoport tagjaként azonosítom.
A saját csoportot hasonlóan ismerem meg, mint a külső (vagy "idegen") csoportot. ("Idegen" - a szó érzelmi konnitációktól terhes.):
megfigyelem
a tagok viselkedését,
interakcióba
lépek velük, vagy pedig a kulturális
hiedelemrendszerből
merítem az ismereteimet.
Shylock alakja
A velencei kalmár
-ban.
A csoporttagságunk tudata olyan összetevője az énünknek, amelynek erőssége időben hullámzik, és a következő tényezők befolyásolják:
közvetlen emlékeztetők (pl. a bőrszín, egy egyenruha, egy hajviselet etc.)
idegen csoporthoz tartozók jelenléte
kisebbségi lét
csoportközi konfliktus
a saját kultúránk individuális vagy kollektivisztikus jellege
Kisebbségi lét
Aki kisebbségi léthelyzetben van, állandó késztetést érez arra, hogy hangsúlyozza saját csoportjának kollektív identitását.
Az ok: a többségi csoport képzelt vagy valós
fenyegetést jelent
a saját csoport létezése szempontjából.
CSOPORTKÖZI KONFLIKTUSOK : A kollektív identitást rendkívüli mértékben felerősítik
Trianon, Versailles - nacionalizmusok
56-os magyar forradalom - patriótizmus
szerb/NATO háború - Milosevics
9/11 - Bush
Ossama bin Laden megölése - Obama
A csoporttagságunk tudata és átélése befolyásolja az éntudatunkat, önértékelésünket, pillanatnyi hangulatunkat és hosszú távú közérzetünket.
Ha hozzáférhetővé válik (aktiválódik) számunkra a csoporthoz tartozásunk, (pl. népdalokat éneklek nemmagyarok között) egyéni tulajdonságaink elhalványulnak, kollektív jellegzetességeink pedig felerősödnek.
Nők férfiak között nőiesebben viselkednek
, a női sztereotípiáknak megfelelőbben, mint egyébként, kevésbé célratörőn fogalmaznak
kevésbé választanak maszkulin jellegű foglalkozásokat koedukált iskolákban
NÁRCIZMUS (önmagunk szeretete) ÉS TÁRSAS IDENTITÁS
a csoport sikerét
a saját sikeremnek
érzem: sportesemények, háborúk, Nobel-díjasok, a nemzeti múlt dicső lapjai
Kísérlet:
mesterségesen lerontott önértékelés
a győztes csapathoz való tartozás hangsúlyozását eredményezi
A csoporthoz való tartozás ideális mértéke.
Valahová tartozni jó.
De önmagunkat elveszíteni nem jó.
Amikor a legjobb arcunkat mutatjuk másoknak: A saját csoport tagjaihoz való viszonyulás
önzetlenség
együttműködés
kedvesség
A CSOPORTTÁRS PERCEPCIÓJA
a hasonlóság megelőlegezése és eltúlzása
illuzórikus korreláció a csoporttagság és a hozzám való hasonlóság között: pl. művészi stílusok preferenciája, ételek hasonló preferenciája etc.
A CSOPORTTÁRS SZERETETE ÉS ELFOGADÁSA
A csoporttársakat nem önmagukért és nem individuumként szeretjük, hanem pusztán azért, mert a csoportunk tagjai. "Right or wrong - it is my nation/party/village/team etc."
ATTRIBÚCIÓS HIBÁK A SAJÁT CSOPORT JAVÁRA
Ha az "idegen" hibázik, vagy kerül csávába, akkor diszpozícionális ok van.
muzulmánok és hinduk
Ha a "mieink" hibáznak, akkor szituatív ok van.
A nemzeti kudarcok oka: az idegen hatalom övön aluli ütései.
PÁRHUZAM AZ ÉNÜNK (a "self") VÉDELME ÉS A SAJÁT CSOPORT ERŐSÍTÉSE KÖZÖTT
kedvező viszonyítási alap kiválasztása
tendenciózus attribúciós hibák
a nemzeti büszkeségen esett csorbák kiköszörülése
AHOGYAN AZ EGYÉNNEK, ÚGY A NEMZETNEK IS HINNIE KELL ÖNMAGÁBAN
minden a helyes arányokon múlik
: a történelmi mítoszok pozitív és negatív szerepe
a mítoszrombolók lojalitásának a megkérdőjelezése
LEFELÉ IRÁNYULÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS
a "white trash" előítéletessége
a magyar alsó középosztály antiszemitizmusa
AZ ÁRULÓK ÉS KOLLABORÁNSOK KERESÉSE
elvon bennünket a pragmatikus kérdésektől
megnehezíti a racionális kompromisszumok, a
win-win
megoldások kultúrájának a kialakulását
zéróösszegű,
kártékony játszmákba visz
BIBÓ ISTVÁN

/itt kezdődik a
4. előadás
/
"csökkent realitásérzék": a valódi problémák helyett fantáziákkal, fantomokkal való küzdelem
túlzásokra való hajlam: a másik megsemmisítése, az ésszerű félelmek fantasztikussá való felnagyítása
a világot úgy berendezni, hogy
számomra
legyen abszolút biztonságos
nem törődök a másik félelmeivel és szorongásaival
haza
vagy
haladás
hamis alternatívái
Az idegen csoport percepciója
egységes, homogén
ellenszenves, alacsonyabbrendű
veszélyes
fenyegető
A negatív percepció nem kivétel
, hanem általános tendencia.
A megbecsülés, lojalitás, altruizmus a saját csoportnak jár
Az idegen csoportra diszkrimináció, elnyomás, kirekesztés vár
A KÜLSŐ CSOPORT EGYBEMOSÁSÁNAK OKAI
a
kategória
olyan címke, amit a csoport minden tagjára ráragasztok; a különbségek ettől eltűnnek vagy legalábbis elhalványulnak
a saját csoport tagjaiból többet ismerek, van alkalmam begyakorolni a
perceptuális differenciációt
(pl. a kínaiakkal kapcsolatban erre
M
.o.-on nem nyílik lehetőségünk)
A KÜLSŐ CSOPORT EGYBEMOSÁSÁNAK OKAI
ha egy idegen is ott van közöttünk, össze zárjuk sorainkat,
kevésbé spontán módon
viselkedünk, ezért
kevésbé

mélyen
ismerjük meg az idegent
a
gyakori és ismétlődő interakciók
miatt fontos számunkra, hogy az in-group tagjait minél alaposabban ismerjük meg
saját magamat állandóan artikulálni akarom, megkülönböztetni a másiktól; az out-group esetében ehhez
elég a címke
, az in-group esetében
szofisztikáltabb eszközökhöz
kell nyúlnom
HA AZONBAN A SAJÁT CSOPORT
KISEBBSÉGI CSOPORT
, AZ IN-GROUPOT LÁTHATJUK HOMOGÉNEBBNEK,
MERT
több külső tagot ismerek, mint belsőt
fontosabbak számomra, mert több hatalommal és erőforrással rendelkeznek, mint a belsők
ETNIKAI HOMOGENITÁS
TORZÍTÓ HATÁSA ARCFELISMERÉSNÉL
szemtanúk vallomásának megbízhatatlansága, ha a vádlott más etnikai csoporthoz tartozik
Kísérlet: bolti vásárlók azonosítása fekete, mexikói és angolszász vásárlók esetében
MINIMÁLIS CSOPORTKÖZI HELYZET
mesterséges csoportképzés, Henri Tajfel és Michael Billig, 1973
(a) 15 pontos skálán kell megítélni a teljesítményt
in-group: 8 pont; Out-group: 7 pont
(b) "A"-helyzet: 11 és 7 pont; "B"-helyzet: 17/17 pont
Következtetés:
a saját csoport preferálása, relatív helyzete annyira fontos számomra, hogy még azon az áron is végbeviszem, hogy az
abszolút helyzetem
romlik.
Az out-group (OP) mint versenytárs
a pozitív diszkrimináció
helytelenítése
18. századi sváb betelepítések
cigányokat, négereket segítő oktatási programok
A fenyegetettség érzése
a társadalmi státusszal fordítottan
arányos
az alsó és felső középosztály szimpátiái

és antipátiái a két háború közötti M.o.-on; vagonokban lakni
a "white trash" hírhedt és bigott előítéletessége
A TÚLZOTT FENYEGETETTSÉG HATÁSAI
a jugoszláv példa
szerb és horvát háborús bűntettek
a háborús bűnösök mint nemzeti hősök
a német példa
vezető nép a középkorban, majd szétforgácsolt állapotba kerül politikai szempontból
1870, egységes Németország, gyors felemelkedés
háborús bukás, majd megalázó béke, fegyverkezési válasz
újabb bukás, gazdasági válasz, a "német csoda"
MORÁLIS VISZONYULÁSOK
a rabszolgaság intézményének igazolása a Biblia alapján: a négerek rabszolgasorsa "Istentől elrendelt"
kasztrendszer a hinduknál
morális közöny az OG tagjaival szemben
Ohiói sortűz, 4
fehér
diák, Jackson, 2
fekete
egyetemista lány
áradás Indiában vs. áradás Magyarországon
Dél-Karolinai halálbüntetések: fehér áldozat esetén
négyszer több
halálos ítélet
MORÁLIS KIREKESZTÉS: A KÜLSŐ CSOPORTRA MÁS ERKÖLCSI SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK, MINT A SAJÁT CSOPORTRA
a saját csoport erkölcsi, esztétikai, intellekutális, esetleg
biológiai
fölénye

(pozitív példa: Klebersberg tevékenysége)
Mi az OG? férgek, élősködők, barbárok: holland szélsőjobb, Haider, Ausztria
nem emberi ("szubhumán") lények: Endlösung, náci okkultizmus, etnikai "tisztogatás" (a "gyilkosság" azér' mégsem hangzik jól)
"Csak a szél": "lőjük fejbe őket már gyerekként"
VÉGKÖVETKEZTETÉS
Az ellenszenv, bizalmatlanság, félelem és diszkrimináció "természetes" reakciónk a külső csoportra.
Érthető, de nem megbocsátható
attitűd és cselekvés
A saját csoport szeretete nem feltétlenül kell hogy az idegen csoport gyűlöletével vagy megvetésével párosuljon.
A NEGATÍV CSOPORTTAGSÁG
KÖVETKEZMÉNYEI
NEGATÍVAN ÉRTÉKELT CSOPORTOK
melegek
mozgássérültek, fogyatékosak
magyarok (Romániában)
nők (!),
a világ legnagyobb kisebbsége
zsidók (Magyországon)
arabok (Izraelben)
AIDS-esek
cigányok
drogosok
munkanélküliek
öregek
stb.
stb.
stb.
A STIGMATIZÁCIÓ MENTÁLIS HATÁSA
Az egyén a stigmatizált csoporthoz sorolja önmagát.
Az én (self) egy része leértékelődik
az egyén önbizalma csökken, depresszióra való hajlam nő
a stigmatizált csoporthoz való tartozás pozitív tartalmakkal való feltöltése mentálisan kedvező hatású
Melegtüntetések
A Büszkeség napja
Miért irritálja a szélsőjobbot? (Rogers-csoport)
DEMONSTRÁCIÓ:
A MEGBÉLYEGZÉS MECHANIZMUSA
Képzeljük el, hogy valamikor a jövőben a túlnépesedés akkora probléma lesz, hogy homoszexuális diktatúrák alakulnak ki a világban, amelykben megbélyegzik és elítélik a heteroszexuális viselkedést
Egy időgép ebben a jövőbe repít bennünket, és egy átnevelő intézetben a következő kérdéseket teszik fel nekünk:
"Ami nem pusztít el, erősebbé tesz."
KISEBBSÉGHEZ TARTOZNI
az egyén önértékelésére hat
néha pozitívan hat
erőt adhat
távolságtartást biztosít a többség bálványaival és tabuival szemben

A TULAJDONÍTÁSRA (ATTRIBÚCIÓRA) GYAKOROLT HATÁS
"néger vagyok, azért bunkó velem a pincér"
"seb az arcon" kísérlet

A VISZONYÍTÁSI ALAP MEGVÁLASZTÁSA
a stigmatizált IG átlaga
a stigmatizált IG teteje
az OG

HAMIS ALTERNATÍVÁK
Jobboldali szlogenek
a Nemzet mi vagyunk
A multik csalók és erőszakosak
A multikkal azt csinálunk, amit akarunk
"A haza nem lehet ellenzékben"
Bal és liberális szlogenek
a Haladás mi vagyunk
Ami jó a külföldi befektetőknek, az jó Magyarországnak
Nincsenek külön magyar érdekek
Vagy mi, vagy "Mucsa és lábszag"
A
VALÓDI
ALTERNATÍVA
modern nemzetet
építünk
a nemzeti érdeket taktikusan és bölcs kompromisszumokkal érvényesítjük
a korrupció a saját oldalnak sem megengedett
az ellenzéket nem radírozom le, mert lehetek én is ellenzékben
Full transcript