Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Facility Management marktonderzoek 2012

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) onderzochten de cijfers, trends en ontwikkelingen van de Nederlandse facility management markt in 2012.
by

Twynstra Gudde Webmanager

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Facility Management marktonderzoek 2012

Facility
2
0
12

Management
Marktonderzoek
decentralisatie
Apple Campus
II
C
duurzaamheid wordt
serious business
trans
parantie
totale
marktomvang
2007 2009
2011
35,4

33,4
33,0
(miljard €)
(-1,3%)
ups and
downs
catering: -21%
technisch beheer: -14%
kantoormeubilair: -10%
in de min
wagenpark: +17%
verhuizingen: +12%
schoonmaak: +5%
in de plus
out
sourcing
2007 2009
2011
61% 63%
64%
(+1,0%)
kosten reduceren
het nieuwe werken
facilitaire concepten
regieorganisatie
duurzaamheid
34%
36%
29%
28%
49%
belangrijkste trends 2012
maat
regelen
reduceren externe inhuur
intern samenwerken
inzet van it verbeteren
extern samenwerken
uitbesteden
57%
57%
52%
32%
60%
kostenbewustzijn
reduceren formatie
70%
78%
facilitaire
concepten
value
-added
imagine
ering
werk
plek
organisatie
model
46%
2010
2012
2015
44%
2%
4%
46%
45%
14%
66%
15%
regie
organisatie
demand
organisatie
traditioneel
beheer
maat
regelen
duurzaam gedrag
mobiliteitsbeleid
duurzaam (ver)bouwen
reduceren vierkante meters
water besparen
66%
66%
66%
64%
81%
energie besparen
duurzaam inkopen
89%
89%
verander
ingen
duurzaamheid
kosten reduceren
facilitaire concepten
regieorganisatie
het nieuwe werken
28%
35%
21%
21%
35%
belangrijkste trends 2015
future
trends
multi-generatie faciliteren
social- en multimedia
duurzaamheid
mobiliteit
+7%
+7%
+6%
+9%
stijgende trends
van discussie over
kosten
naar ervaren van
waarde
het gaat om
beleving
en
imagineering
combinatie van
fysieke
en
digitale
omgeving
positionering
2012
68% 15% 7% 6%
unieke
beleving
unieke
beleving
specifiek
segment
lage
kostprijs
lage
kostprijs
specifiek
segment
positionering
2015
60% 27% 2% 10%
unieke
beleving
unieke
beleving
specifiek
segment
lage
kostprijs
lage
kostprijs
specifiek
segment
beleving
en
zingeving
charme
van
klein
Prominente plaats op facilitaire agenda
Het Nieuwe Werken (HNW) heeft een prominente plaats verworven op de facilitaire agenda.
Zo'n 61% van de facility managers past HNW toe of voert het op dit moment in. Tegelijkertijd
is HNW een containerbegrip geworden en varieert de toepassing van integrale oplossingen tot eenzijdige initatieven. Voor alle toepassingen geldt echter dat er een directe bijdrage is aan organisatiedoelstellingen.

Bijdragen aan organisatiedoelstellingen
Vrijwel alle huidige trends en ontwikkelingen zijn sterk gericht op het reduceren van kosten. HNW is daarop geen uitzondering. Naast kostenbesparingen worden met name het binden en aantrekken van klanten en medewerkers (talent) en het verbeteren van de productiviteit genoemd. Als instrument voor marketing wordt HNW minder herkend.
organisatie
doelen
73% 62% 53%
12%
kosten
reduceren
binden van
klant en
medewerker
productiviteit verbeteren
instrument marketing
De publicatie 'Facility Management markt-onderzoek 2012, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen' behandelt van
zestien facilitaire deelmarkten de belangrijkste kwantitatieve gegevens (cijfers) en bevat onder andere een overzicht van trends, visieartikelen en expertinterviews. Deze publicatie is uitgevoerd door branchevereniging Facility Management Nederland (FMN)) en organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Het boek is te bestellen bij FMN via:
http://www.fmn.nl/bestellenpublicatie

De kosten bedragen €39,95 exclusief btw en verzendkosten.
veranderen
als tweede natuur
Radicaal veranderen
In de TrendRede van 2013 stellen 12 Nederlandse toekomstdenkers en trendwatchers dat de manier waarop we leven, werken, consumeren en communiceren de komende jaren radicaal zal gaan veranderen. Veranderingen waar we niet altijd invloed op kunnen uitoefenen. In tegendeel, veranderingen vanuit de zogenaamde macro-omgeving beïnvloeden ons als organisatie en als individu. Op kleinere schaal is die invloed wel uit te oefenen maar groeit de complexiteit omdat veranderingen geen op zichzelf staande gebeurtenissen meer zijn.

Veranderen is een continu proces
Veranderen is een continu proces dat we meerdere keren, soms tegelijkertijd met andere veranderingen, doorlopen. Dat vraagt veel van het verandervermogen van zowel mens als organisatie. Je zou kunnen stellen dat veranderen een tweede natuur moet worden. Een tweede natuur die wij ons eigen moeten maken om de impulsen uit onze omgeving te kunnen verwerken.

Adaptief vermogen
Wat dat betreft staat de facility manager voor een enorme uitdaging. Het marktonderzoek toonde al aan dat maar liefst 73% van de facility managers in Nederland de eigen facilitaire strategie beperkt heeft kunnen realiseren. De voornaamste reden? Bijna de helft van de facility managers geeft aan dat medewerkers simpelweg met teveel veranderingen in een te korte tijdsperiode worden geconfronteerd. Het beroep op het adaptief vermogen is groot en zal de komende jaren alleen maar groter worden.
Inhoudsopgave van deze Prezi:

- Global trends
- Veranderen als tweede natuur
- Duurzaamheid wordt serious business
- Menselijke maat
- Decentralisatie
- Transparantie
- Omvang facilitaire markt in 2013 (€)
- Facilitaire trends en ontwikkelingen
- Reduceren van kosten
- Het Nieuwe Werken
- Facilitaire concepten
- Facilitaire regieorganisatie
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Trends en ontwikkelingen in 2015
- Future trends
global
trends
Serious business
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verliest zijn vrijblijvende karakter. Het wordt serious business. Kennisinstituut MVO Nederland stelt in haar Trendrapport 2013 dat waar MVO voor organisaties kansen biedt, nu ook steeds vaker de risico’s worden ervaren die kleven aan niet-handelen. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook vanuit de risico’s voor de concurrentiekracht van een organisatie.

Een levensvatbaar verdienmodel
Toen MVO nog vooral bestond uit kansen, kon men het zich nog wel veroorloven om er daar een paar van te missen. Maar in de huidige situatie is het een reëel risico dat organisaties straks geen levensvatbaar verdienmodel meer hebben. Ze zijn bijvoorbeeld nog te afhankelijk van te dure grondstoffen, hun verdien-model is te zeer gericht op zoveel mogelijk consumptie van hun product, ze hebben hun kringlooplogistiek onvoldoende op orde of zijn niet in staat personeel te krijgen of te behouden op kritische posities.

Heroriëntatie op MVO
MVO zal daarnaast steeds meer worden afgedwongen. Niet alleen door de afzet- en
arbeidsmarkt, maar ook door internationale richtlijnen en principes als due diligence.
Voor de facility manager betekent dit een heroriëntatie op MVO, ook in relatie tot de
huidige prioriteit voor het reduceren van kosten. Heeft u al een MVO manager?
menselijke
De menselijke maat in opkomst
Een belangrijke tegenhanger van de snelle technologische ontwikkelingen en de digitalisering van onze samenleving is de menselijke maat. Andrea Wiegman, trendonderzoeker en oprichter van het trendplatform Second Sight, beschreef dit in het marktonderzoek al als een boeiend samenspel tussen mens en technologie. Een samenspel dat draait om zaken als kleinschaligheid, beleving, kwaliteit van leven, humaniteit en zingeving.

Iets unieks en authentieks
Mensen worden hier steeds gevoeliger voor, we zoeken steeds vaker naar een beleving met iets unieks en authentieks. Klein kent een charme waar groot niet altijd mee kan concurreren. Groot staat steeds vaker gelijk aan onpersoonlijk en procesmatig, terwijl een persoonlijke en gelijkwaardige benadering wordt gevraagd.

Imagineering
De facility manager kan hier handig op inspelen, met facilitaire concepten gericht op een beleving waar emoties en fantasie kunnen regeren. Met methodieken als storytelling, thematisering en zintuigactivatie. Wat dat betreft wordt imagineering, het creëren van belevingswerelden die tot de verbeelding blijven spreken, een noodzakelijke vaardigheid voor de facility manager. Dat laatste is overigens niets nieuws, Disney was u al voor en bij een aantal Nederlandse facilitaire opleidingen staat het prominent in het curriculum.
maat
De stad wordt de nieuwe fabriek
Tijdens het FD Summit van Het Financieele Dagblad op 6 december 2012 over Europa beschreef Farid Tabarki, winnaar van de Trendwatcher of the Year Awards 2012, dat de stad de nieuwe fabriek wordt. Decentralisatie. Voedsel, energie of thuiswerken, in de stad kunnen we steeds meer produceren. Zo zijn wij steeds minder aan kantoor gebonden om te kunnen werken. Al denkt Yahoo daar duidelijk anders over.
Energie kan thuis worden opgewekt. En met behulp van Rapid Prototyping, ook wel 3D-printen, kunnen we steeds meer zelf maken. Stel je bijvoorbeeld een apparaat voor dat elk gerecht kan maken dat je wilt.

Futuristisch?
Futuristisch? TNO werkt al geruime tijd aan technologieën die voedsel printen dat zodanig complex is dat het onmogelijk is om het met de hand te maken. Voedsel dat daarnaast nog eens eenvoudig gepersonaliseerd kan worden. Dat is pas beleving! En voor een paar honderd euro staat de eigen 3D-printer nu al in de woonkamer om eenvoudige plastic vormen te produceren.

Impact op de producten- en dienstencatalogus
Jaren geleden werd er ook kritisch gereageerd op de voorspelling dat iedereen over een printer voor papier zou beschikken. Hoe ondenkbaar is het dan dat wij binnen niet onafzienbare tijd niet alleen illegaal muziek en films downloaden, maar ook de nieuwste mode en gadgets? Facility managers kunnen zich tot die tijd alvast zorgen gaan maken over de inhoud van hun facilitaire producten- en dienstencatalogus.
Niets blijft verborgen
De wereld wordt steeds kleiner en zaken als onze smartphones en social media zorgen ervoor dat de grenzen nog veel verder vervagen. Niets blijft verborgen, denk alleen al aan WikiLeaks. Grenzen van landen en grenzen van organisaties vervagen, maar daarmee ook grenzen van privacy en vertrouwelijkheid van gegevens. Een goeie zaak?

Technologie en cultuur
Transparantie is daarbij een trend die volop aandacht geniet en dagelijks terugkomt in het nieuws. Enerzijds mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen als de Cloud en Big Data. Anderzijds een trend die een cultuuromslag of in ieder geval om discussie over privacy vraagt. Wat dat betreft loopt Nederland, net als de rest van Europa, achter op andere landen ten aanzien van de cultuur van transparantie en openbaarheid van data. Waar in veel andere landen data gewoon beschikbaar is, vinden wij dat een probleem.

Spelregels voor informatie
Het facilitaire vakgebied zal zich hier ook over moeten gaan buigen. Aan de ene kant vanuit de vraag welke spelregels er zijn rondom informatie. Aan de andere kant door naar de mogelijkheden te kijken die de eindeloze stroom aan gegevens biedt. Gegevens waar organisaties nu al over beschikken. Europa kent overigens wel uitzonderingen. Zo is de Belastingdienst in Noorwegen openbaar en kan de belastingaangifte van de buurman of -vrouw worden bekeken. Wie zou dat niet doen?
omvang
facilitaire markt in 2013
(€)
1
2
De omvang van de facilitaire markt is ten opzichte van 2009 met 1,3% gekrompen. Gezien de huidige economische recessie, leegstand en daling van de kosten per werkplek (NFC Index) in eerste instantie een kleinere krimp dan verwacht.
Echter, slechts 5 van de in totaal 16 facilitaire deelmarkten hebben ten opzichte van 2009 groei doorgemaakt. Zonder de uitschieter van Wagenparkbeheer komt de krimp van de totale facilitaire markt op bijna 5%. Een significante daling.
Het uitbestedingspercentage stijgt ten opzichte van 2009 met slechts 1% waar een grotere stijging was voorzien. Dit heeft een directe relatie met het facilitaire organisatiemodel. De stap naar regie blijkt in praktijk lastiger dan verwacht.
facilitaire
trends
en
ontwikkelingen
3
kosten
Kosten reduceren als grondhouding
54% van de facility managers moest in 2012 gemiddeld 10,7% besparen op kosten. In 2010 was dit 10,5% maar gold dit voor 79% van de facility managers. Dit kent een aantal oorzaken. Enerzijds is het reduceren van kosten de afgelopen jaren meer een grondhouding geworden van de facility manager. Een houding die wordt herkend door de opdrachtgever. Anderzijds zijn er de afgelopen jaren al een groot aantal kosten-besparende maatregelen doorgevoerd.

Aangaan van samenwerkingsverbanden
Met name het inzetten op interne en externe samenwerking zijn hierbij maatregelen die innovatie mogelijk maken. Intern wordt de samenwerking met ICT veruit het meest gevonden. Extern geldt dit voor facilitaire aanbieders en adviesbureaus. Als belangrijkste redenen voor het aangaan van interne en externe samenwerkingsverbanden worden met name het verbeteren van processen, flexibiliseren van de bedrijfsvoering, ontwikkelen van producten en diensten en het beter bedienen van de eigen klant genoemd.
reduceren
het
nieuwe
werken
Gevraagd naar facilitaire concepten geven facility managers aan dat
er op verschillende manieren naar concepten kan worden gekeken.
Zo zijn concepten een manier voor de facilitaire organisatie om de toegevoegde waarde aan het primair proces van het moederbedrijf evident te maken. De waarde is zichtbaar en wordt ervaren.
Concepten kunnen daarnaast gezien worden als manier om de klant of medewerker een bepaalde beleving aan te bieden die tot de verbeelding spreekt en blijft spreken. Methoden om dit tot stand te brengen zijn onder andere storytelling, thematisering en zintuigactivatie. Past u één of meerdere van deze methoden toe?
Het is tenslotte steeds meer van belang om facilitaire concepten of formules daar aan te bieden waar de medewerker zich bevindt. Populair gezegd is dat offline, online en crossmediaal oftewel binnen de fysieke muren van het kantoorgebouw, in de digitale werkomgeving en als combinatie van beiden.
Vanuit de gedachte in onderscheidend vermogen is aan aanbieders gevraagd wat hun strategische focus is voor positionering op de facilitaire markt. 83% zet daarbij in op een unieke beleving en slechts 13% op prijs. Innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening zijn daarbij belangrijke selling points.
Ook in 2015 blijkt de prijs bijna geen manier meer te zijn waarop aanbieders zich nog echt kunnen onderscheiden van de concurrentie. Ondanks de focus op het reduceren van kosten van de facility manager. Steeds meer aanbieders kiezen daarnaast voor een specifiek segment van de markt, zoals de zorg.
Regie is de nieuwe standaard
Voor het eerst in de geschiedenis van het Facility Management marktonderzoek is de facilitaire regieorganisatie het dominante organisatiemodel. Regie is de nieuwe standaard. Kijkend naar 2015 is de verwachting dat het aantal regieorganisaties (operatie is uitbesteed) zich ten koste van het traditionele facilitaire beheermodel (operatie in eigen beheer) verder zal gaan ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt een forse groei van het aantal demand management organisaties (ook regiefunctie uitbesteed) verwacht.

Balans tussen vraag en aanbod
Het reduceren van kosten (68%) is de voornaamste doelstelling die facility managers meekrijgen van hun opdrachtgever. Het belang van het verbeteren van het contract- en leveranciersmanagement (52%) evenals het verbeteren van de samenwerking met de klantorganisatie (47%) geven echter duidelijk weer waar de verdere prioriteiten van de facility manager moeten liggen. Balans tussen vraag en aanbod!

De belofte van regie wordt niet altijd ingelost
Op het contract- en leveranciersmanagement ligt initieel vaak de nadruk bij het inrichten van regie-organisaties. Minder nadruk, of gewoon een lastigere opgave, ligt er op het verbeteren van de samen-werking met de klant zelf door het inrichten van de accountmanagementfunctie en het investeren in vraag- of klantgericht werken. Hierdoor wordt de belofte van regie niet of in mindere mate ingelost, waardoor de verwachte besparingen ook niet altijd blijvend worden gerealiseerd.
de facilitaire
regieorganisatie
* organisaties zonder formele facilitaire organisatie zijn geen onderdeel van deze grafiek
People, planet en profit
Een term uit de duurzame ontwikkeling die staat voor het op harmonieuze wijze combineren van deze drie elementen, door niet meer van een element of bron te gebruiken dan er vernieuwd wordt. Met aandacht voor de mens (vitaliteit) binnen en buiten de organisatie, aandacht voor de gevolgen voor het leefmilieu en aandacht voor zowel de voortbrenging als de economische effecten van producten en diensten.

Kostenbesparingen krijgen prioriteit boven MVO
Veel duurzaamheidsmaatregelen worden niet getroffen of uitgesteld vanwege de noodzakelijke investering, de terugverdientijd of vanwege de beperkingen van of gebondenheid aan een bepaalde huisvesting. Populaire duurzaamheidsmaatregelen zijn dan ook degene die op korte termijn kostenreductie opleveren. De belangrijkste succesfactor voor het invoeren van duurzaamheidsmaatregelen is dat MVO onderdeel is van het DNA van de organisatie. Bijvoorbeeld door dit te integreren in de missie en visie met draagvlak en sturing vanuit de directie.

Shift naar effectief maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO is de laatste jaren geëvolueerd van organisaties die met name milieubewuster handelen, naar organisaties die effectief maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar vanzelfsprekend ook hun partners op selecteren. Deze ontwikkeling is bij facilitaire aanbieders al veel beter zichtbaar, zij tonen aan dan MVO daadwerkelijk waarde toevoegt. Het is zelfs onderdeel van hun onderscheidend vermogen. Een ontwikkeling waar facility managers van kunnen profiteren en die zij verder kunnen aanmoedigen door deze partijen te contracteren.
ondernemen
maatschappelijk
verantwoord
MVO op de eerste plaats in 2015
Facilitaire professionals geven aan dat zij verwachten dat de huidige prioriteit voor het reduceren van kosten het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) slechts tijdelijk in de weg staat. In 2015 is MVO naar verwachting dan ook weer de belangrijkste facilitaire trend, op de voet gevolgd door het reduceren van kosten. Voorzien facility managers dan het herstel van de financiële markten? Het is eerder aannemelijk dat er in 2015 simpelweg minder kosten gereduceerd kunnen worden, omdat deze maatregelen in grote mate al getroffen zijn.

De top 5 blijft overeind
Uit de verwachtingen voor 2015 blijkt eveneens dat de belangrijkste trends van 2012 ook in 2015 deel uitmaken van de top 5. Procentueel scoren al deze trends, met uitzondering van MVO, echter aanzienlijk lager. Is er dan geen ruimte voor nieuwe facilitaire trends? Staat de ontwikkeling stil?
Future trends?
De trends en ontwikkelingen die procentueel wel groei doormaken vertonen opvallend veel gelijkenis met global trends als MVO en de technologische ontwikkelingen die deze mogelijk maken.

Multi-generatie facility management
Er moet meer worden ingespeeld op het vertrek van babyboomers en de verdere intrede op de arbeidsmarkt van generaties Y en Einstein. Dat betekent vooral meer aandacht voor een vervagende scheiding tussen werk en privé, MVO en een 'connected' werkomgeving.

Het app-effect?
Krijgen wij een mobiele revolutie? Wordt de facility manager uitgerust met een zesde app-zintuig? Aanbieders plaatsen de inzet van social en multimedia in ieder geval in hun top 3 van belangrijkste trends voor 2015.
Het onderzoek bestond uit een enquête (online), deskresearch en interviews met facility managers, aanbieders en experts. De enquête is ingevuld door ruim 400 respondenten (facilitair verantwoordelijken, leveranciers, adviseurs, docenten en studenten).

Het boek is te bestellen bij FMN via:
http://www.fmn.nl/bestellenpublicatie

De kosten bedragen €39,95 exclusief btw en verzendkosten.

Mocht u vragen hebben over het Facility Management marktonderzoek 2012 of de publicatie dan kunt u contact opnemen met FMN via
fmn@fmn.nl
of Twynstra Gudde via
tvs@tg.nl
De resultaten van het Facility Management marktonderzoek 2012 bevestigen dat er, naar aanleiding van de voortdurende crisis en de grootschalige veranderingen in onze maatschappij, een nieuwe kijk op facility management is ontstaan.

Een nieuwe kijk op facility management die nieuwe manieren van werken en nieuwe manieren van organiseren tot gevolg heeft gehad. Een nieuwe kijk die wordt gekenmerkt door een duurzaam bewustzijn van de toegevoegde waarde van facility management.

Namens FMN en Twynstra Gudde,
dank voor uw aandacht!
Full transcript