Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elektroninių paslaugų aprašų ypatumai - paslaugų teikėjams

No description
by

Aurelija Orlova

on 31 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektroninių paslaugų aprašų ypatumai - paslaugų teikėjams

Elektroninių paslaugų aprašų ypatumai
El. paslaugų pavadinimai
El. paslaugų trumpieji aprašymai
Kaip užtikrinti
aprašymo
kokybę
?
jei yra galimybė
pabandyti užsisakyti el. paslaugą
;
susipažinti su
el. paslaugos kūrimo projekto
tikslais
;
peržiūrėti
el. paslaugą reglamentuojančius ar su paslauga susijusius
teisės aktus
;
perskaityti
el. paslaugos
vadovą
(jei toks yra);
paklauskite, kokios el. paslaugos tikisi kolega
perskaičius el. paslaugos aprašymą;
įsivaizduokite
, kad apie el. paslaugą
pasakojate savo "močiutei"
- apie paslaugą, sistemą, paslaugos teikėją nieko nežinančiam asmeniui.
Ar trumpasis aprašymas atitiktų Jūsų pasakojimą?
Jei ne -> vadinasi reikia aprašyti suprantamiau.
El. paslaugų instrukcijų aprašymai
Ko neturėtų būti:
kaip rasti el. paslaugą
- jeigu paslaugos gavėjas skaito el. paslaugos aprašymą, vadinasi jau rado el. paslaugą.
kaip prisijungti prie sistemos
- tai yra ne paslaugos instrukcijos, o sistemos funkcionalumai, kurie turi būti aprašomi informacinėje sistemoje, www.epaslaugos.lt portale.
Kas galėtų būti:
el. formų speciniai pildymo žingsniai;
Klausimai?
Aurelija Orlova
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos,
Projektų skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5) 266 5184, mob.: +370 693 55162
El. paštas: aurelija.orlova@ivpk.lt
Elektroninė paslauga - kas tai?
Tai
NĖRA
:
informacinė sistema
- pvz. EGAS, MEPIS.
informacinės sistemos funkcionalumai
, pvz.:
paslaugos vykdymo būsenų peržiūra;
prisijungimas prie sistemos;
kt.
Bendros el. paslaugų aprašymų klaidos
Paprasta paslauga aprašoma painiai ir sudėtingai.
Paslaugos teikėjai
nesupranta
el. paslaugų
aprašymo paskirties
.
El. paslaugų aprašymai skirti:
ne IVPK;
ne kitai institucijai;
o
PASLAUGŲ GAVĖJAMS
TODĖL aprašymai turi būti
suprantami net žemą kompiuterinio raštingumo turintiems asmenims
.

Nevartojami žodžiai
elektroninė
interaktyvi
paslauga
informacinė sistema
gyventojams
verslo subjektams
viešojo sektoriaus subjektams
prisijungimas
pan.
(I) Informacinis lygis
El. paslaugos pavadinimas gali būti tik tokio šablono:

"
Informacijos apie
[viešosios/administracinės paslaugos pavadinimas]
teikimas
"

PASTABA.
Realizavus šį projektą, tikimės, kad pirmo brandos lygio paslaugos nebus talpinamos www.epaslaugos.lt portale. Informacinio lygio paslaugos yra ne kas kita kaip viešosios/administracinės paslaugos aprašymo talpinimas internetiniame puslapyje.
(II) Vienpusės sąveikos lygis
El. paslaugos pavadinimai gali būti tik tokių šablonų:

"Skundas (prašymas) dėl ....."
"Prašymo forma ...."
pan.
(III) Dvipusės sąveikos lygis
Dalinė el. paslauga -> rezultate gaunama ne elektroninė paslauga, popierinis dokumentas.
(IV) Bendradarbiavimo lygis
Visiškas paslaugos suteikimas el. būdu - nereikia niekur vykti.
(V) Personalizuotas lygis
Panašu į IV lygį, pavadinimams galioja tos pačios taisyklės, tačiau paslauga inicijuojama iš paslaugos teikėjo pusės, o ne iš paslaugos gavėjo.
Kodėl nereiktų?
Jei ši paslauga yra
pasiekiama internetu
, tai pagal nutylėjimą yra
aišku, kad
ji yra
elektroninė
.

El. paslauga bus
talpinama www.epaslaugos.lt
portale -> o ten yra
tik el. paslaugos
.

Jei taip būtų
, tuomet
visos el. paslaugos
www.epaslaugos.lt portale
vadintųsi "Elektroninė interaktyvi .... paslauga"
-> bereikalingas dubliavimas.

kam yra skirta
paslauga yra
atskiras laukas
, todėl pavadinime neturi būti
"gyventojams", "verslo subjektams", "viešojo sektoriaus subjektams"
ir pan.

Informacinė sistema
NĖRA
el. paslauga. Kiekviena informacinės sistemos el. paslauga (tik NE sistemos funkcionalumai) turi būti aprašomi atskirai.
Blogas pavyzdys
Geras pavyzdys
ĮSIVAIZDUOKITE
Trumpi ir išsamūs el. paslaugos pavadinimai
Gali būti vienodi
- jeigu atitinka visas el. paslaugų pavadinimų sudarymo taisykles;
Išsamiam pavadinimui
tikslinga turėti trumpesnį pavadinimą
, kai vienu žvilgsniu nespėjama greitai perskaityti pavadinimo.
PAVYZDŽIAI
Iš. pav.:
"Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėn. laikotarpiui"
Tr. pav.:
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos

Iš. pav.:
"Prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos“
Tr. pav.
„Prisirašymas prie poliklinikos“ arba
"Prisirašymas prie gydymo įstaigos"

Iš. pav.:
„Duomenų apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimas“.
Tr. pav.:
„Duomenų apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę teikimas“

PAVYZDŽIAI
Galimi paslaugų šablonai ir pavyzdžiai:
"Dokumento užsakymas"


"Paslaugos užsakymas"

"Prašymų teikimas"


"Registracija"


„Pažymos apie gyventojų registro duomenis užsakymas“ -> atsiunčiama pažyma el. paštu arba galima atsiimti asmeniškai.
„Ausų įsagų ir mikroschemų užsakymas“ -> reikia vykti atsiimti.
„Prašymų socialinių stipendijų ir finansinei paramai gauti teikimas“ -> reikia papildomai atvykti susitvarkyti dokumentus.
"Išankstinė pacientų registracija" - galutiniam paslaugos rezultatui gauti reikia vykti į gydymo įstaigą.
Kt.
Galimi pavadinimų šablonai:
"Dokumento išdavimas"
-> išduodama el. formos dokumentas, PDF, ADOC formatu.
"Duomenų peržiūra"
-> pateikiami registro, duomenų bazės ar kiti duomenis el. būdu interneto svetainėje, portale.
"Registracija"
-> pvz. "Konsulinė registracija" -> niekur daugiau nereikia vykti.
„Duomenų priėmimas/pateikimas el. būdu“
-> deklaracijos, privalomi pateikti duomenys. Po pateikimo niekur nereikia vykti.
Kiti atvejai
, pvz. "Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje"
PVZ. "Pajamų mokesčių deklaracija" -> kiekvienais metais paruošiama preliminari deklaracija su užpildytais duomenimis, jeigu asmuo nepateikia deklaracijos iki reikiamos datos, asmuo yra informuojamas apie vėlavimą.
Pavadimų sudarymo taisyklės
Pagal raktinius žodžius
Kiti aspektai
„Išdavimas“
- gali būti naudojamas tik tuomet, kai rezultate išduodamas sugeneruotas oficialus el. dokumentas, pvz. PDF formato dokumentas, ADOC.
„Teikimas“
– gali būti naudojamas tokiuose žodžių junginiuose: informacijos teikimas, prašymų teikimas.
„Užsakymas“
– gali būti naudojamas tik tada kai yra el. būdu užsakoma paslauga (pvz. užpildoma el. forma), o rezultate paslauga suteikiama ne el. būdu. Pavyzdžiui, gaunamas dokumentas popierine forma.
„Registracija“
– naudojama, kai el. būdu suteikiama galimybė užsiregistruoti tam tikroms paslaugoms gauti ne el. būdu. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto centro poliklinikos paslauga: „Išankstinė pacientų registracija“.
„Peržiūra“
– naudojama tada, kai paslauga susijusi su bet kokių duomenų peržiūra el. būdu (naršyklėje). Neturi būti naudojama, kai rezultate gaunamas oficialus dokumentas. Pvz. registro duomenų peržiūra, duomenų bazės duomenų peržiūra, statistikos duomenų peržiūra ir kt.
„Duomenų teikimas“
- naudojama, kai privaloma pateikti/priimti duomenis el. būdu (naršyklėje).

...per daug negerai, per mažai dar blogiau...
Pateiktas pavadinimas:
"Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS)"
Pastabos:
El. paslauga yra ne informacinė sistema;
"Teritorijų planavimo proceso valstybinė priežiūra" - yra vidinis sistemos funkcionalumas, o ne teikiama paslauga paslaugos gavėjams;
Po pataisymo:
„Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimas“
Pateikti pavadinimai:
„Apmokėjimų pažymų išdavimas“
"Išankstinė registracija"
"Prisirašymas prie PASPĮ"
Pastabos:
Kokių apmokėjimų?
Kieno registracija?
Kas tas PASPĮ?
Nė karto su paslauga ar su paslaugos teikėju "nesusidūrusiam" asmeniui perskaičius pavadinimą nieko nebus aišku.
Sprendimai:
Išsianalizuoti paslaugą ir pakeisti į suprantamesnį pavadinimą. Pvz., "Išankstinė pacientų registracija", "Konsulinė registracija", "Prisirašymas prie poliklinikos"
Galimi sutrumpinimai trumpuose pavadinimuose

Europos Sąjunga - ES
Lietuvos Respublika - Lietuva, LR
El. paslauga gali būti:
paprasta:
viena forma - vienas rezultatas;
sudėtinė:
viena forma - daug rezultatų, susijusių su gyvenimo įvykiu.
Trumpą aprašymą sudaro ~1-3 sakiniai
Paaiškinama, ką gali paslaugos gavėjas gauti pasinaudojęs el. paslauga.
El. paslaugos išsamus aprašymas
Galioja tos pačios kokybės užtikrinimo rekomendacijos kaip ir trumpiesiems aprašams.

Gali būti pateikiami paslaugos tikslai, aprašomas gavimo rezultatas (ypač gerai pabrėžti jei sukuriamas el. dokumentas ADOC formatu), detalesnė paslaugos gavėjui naudinga informacija.

Nekalbėti apie sistemą, kurioje yra paslauga
- turi būti koncentruojamasi tik ties paslauga.


Neaprašomi apribojimai
-> kartais el. paslaugą gali užsakyti tik tam tikra grupė paslaugos gavėjų, arba el. paslauga neapima visų atvejų lyginant su šios paslaugos užsakymu ne elektroniniu būdu.
PVZ., "Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje" el. paslauga nenumato galimybės deklaruoti teritoriniu adresu.
Geri pavyzdžiai
PVZ. 1: Administracinės paslaugos – Gyvenamosios vietos deklaravimas, Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką
1 brandos lygio el. paslaugos aprašymas:
Pateikiama visa susijusi informacija su administracine paslauga „Gyvenamosios vietos deklaravimas, Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką“.
2 brandos lygio el. paslaugos aprašymas:
Pateikiama prašymo forma, kurią atspausdinus ir užpildžius galima nešti į deklaruojančią instituciją, siekiant pradėti gyvenamąją vietos deklaravimo Lietuvoje procedūrą.
3 brandos lygio el. paslaugos aprašymas:
El. būdu pateikiama galimybė užpildyti el. prašymo formą deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje. El. prašymo forma išsiunčiama į deklaruojančią instituciją. Atvykus į deklaruojančią instituciją tereiks pateikti asmens dokumentus, savininkams pateikti sutikimus ir nekilnojamojo turto objekto nuosavybę įrodančius dokumentus.
4 brandos lygio el. paslaugos aprašymas:
Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvos Respublikos pilnamečiams fiziniams asmenims deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.

PVZ. 2: Administracinės paslaugos – metinės pajamų deklaracijos pateikimas
5 brandos lygio el. paslaugos aprašymas:
Pajamų mokesčio deklaravimo paslauga teikiama automatiškai panaudojant buvusią vartotojo registraciją ir duomenis, atsisakant pakartotinio duomenų įvedimo, pateikiamos preliminarios dalinai ar visiškai užpildytos deklaracijų formos surenkant duomenis iš kitų institucijų, darboviečių ir kitų susijusių juridinių asmenų, taip pat sudaroma galimybė pajamų mokesčio deklaracijas pildyti anksčiau pateiktų deklaracijų pagrindu.

Paslaugų pavadinimai gremėzdiški arba tokie trumpi, kad neįmanoma suprasti kas tai per paslauga.
Iš paslaugų aprašymų sunku
suprasti esmę
.
El. paslaugos aprašyme įterpiami aprašymai skirti gauti paslaugą ne elektroniniu būdu.
PVZ., aprašyme neturėtų būti išvardinami reikalingi pateikti dokumentai (kaip asmens dokumentas, pažymos), jei tuos dokumentus reikia teikti tik tuomet, kai paslauga yra užsakoma ne elektroniniu būdu. Šiais laikais el. paslaugos sukurtos taip, kad visus duomenis patikrina sistema automatiškai.

Paslaugų išsamiame ir trumpamame
aprašyme
neturėtų būti rašomi sistemų pavadinimai
, sutrumpinai.
Tai yra perteklinė informacija -> paslaugos gavėjas neprivalo atsiminti kurioje sistemoje yra paslauga, ji turi būti randama pagal paslaugos pavadinimą, gyvenimo atvejį. Paslaugos gavėjas dažniausiai nežino kurioje sistemoje yra paslauga.
Full transcript