Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Байгууллагын стратеги ба Маркетингийн төлөвлөлт

No description
by

muhamet muugii

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Байгууллагын стратеги ба Маркетингийн төлөвлөлт

Маркетингийн төлөвлөлт

Маркетингийн төлөвлөлт
төлөвлөлт гэж юу вэ?
Маркетингийн стратеги
Компани үйл ажиллагаа хөгжлийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.
Байгууллагын стратеги төлөвлөлт нь 3-н үндсэн түвшинд авч үздэг.
Маркетингийн төлөвлөлт
Стратеги төлөвлөлт нь нийт байгууллагын хүрээнд урт хугацааны ерөнхий чиглэлийг тодорхойлдог.
Маркетингийн төлөвлөлт нь стратегийн зорилго,зорилтуудад хүрэхийн тулд төлөвлөж буй богино хугацааны үйл ажиллагаа юм.
Бизнесийн байгууллагын төлөвлөлтийн түвшин
Маркетинг-10P , 7C , 4A , 4C. Маркетингийн иж бүрдлийг боловсруулах нь маш нарийн , үнэ цэнэтэй ажил юм.Энэ эь хагас жилд 1 удаа шинэчлэгдэж байдаг.
Маркетингийн стратегийн хувилбарууд
Стратеги төлөвлөлт
Зах зээлийн төлөвлөлт
1 жилийн төлөвлөлт бүтээгдэхүүний талд хэрэглэгч рүү хандсан байдаг.Бизнес төлөвлөлтөд байдаг
Бизнес төлөвлөлт
Компани стратеги төлөвлөгөөтөөгэй үйл ажиллагаагаа уялдуулж чадаж байна уу гэдгийг хяхаж,шалгах төлөвлөгөө юм
Байгууллагын эрхэм зорилгыг тодорхойлох
Байгууллагын зорилго,зорилтуудыг тодорхойлох
Маркетингийн болон бусад хэлтэс,албадуудын төлөвлөгөөг боловсруулах
Стратеги төлөвлөгөө
Шинэ бүтээгдэхүүн гаргах төлөвлөгөө
Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын төлөвлөгөө
Бүтээгдэхүүний стратеги(өсөлт)
Үйл ажиллагааны чиглэсэн сагсын үйл ажиллагаа "Өсөлт-зах зээлийн хувь"матриц - Бостоны консалтинг матриц+"сайн сайхаэ байдал-өрсөлдөх чадвар"матриц - "олон шалгуурт матриц"
Зах зээлийн стратеги
Бүс нутгийн ба Стратегийн зах зээлийн ирээдүйн шинжилгээ+тодорхой маркетингийн аргаар зах зээлийг судлах
Корпорацын түвшинд
Бизнесийн хөрөнгө оруулалт багц
Үйл ажиллагааны түвшинд
Стратегийг үүсгэн бий болгох,зорилгыг биелүүлэх
Эрчимтэй өсөлт
Стратегийг ойлгуулах ,зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги ,барааг хөгжүүлэх стратеги
Шинэ хоорондоо уялдаа холбоо бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох
Интеграл өсөлт
Зуучлагчид болон дистрибютеруудыг эзэмшилдээ оруулах эсвэл хяналтаа нэмэгдүүлэх
Based on Jim Harvey's speech structures
Зорилго зорилтонд хүрэхийн тулд хэрэгжүүлж буй арга зам
Бизнесийн багцыг шинжлэх
Бизнесийн хөгжлийн стратегийг тодорхойлох
Маркетингийн төлөвлөлтийн түвшин
Бизнес төлөвлөлт
Бүтээгдэхүүн-зах зээлийн стратеги
Бизнесийн түвшинд
Зах зээлд байрших буюу өсөлтийн
Бостон консалтинг матриц
од
асуултын тэмдэг (хэцүү хүүхэд)
Нохой
Саалийн үнээ
зах зээлийн өсөлтийн хурд өндөр
зах зээлийн өсөлтийн хурд бага
зах зээлийн эзлэх хувь өндөр
зах зээлийн эзлэх хувь бага
Өрсөлдөх чадвар
Зах зээлийн сайн сайхан байдал
Өндөр
Дунд
Бага
Өндөр
Дунд
Бага
Стратеги төлөвлөлтийн матриц(GE /McKinsey matrix)
Диверфикаци өсөлт
Уялдаатай
Уялдаагүй
Шинэ хоорондоо уялдаа холбоогүй бүтээгдэхүүн,үйлчилгээг бий болгох
Төлөвлөлт
Анализ хийх
Прогноз
Зорилго,зорилтууд гаргаж ирэх
Стратеги
Тактик-4P Жишээ:150 төг Кола
Хяналт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Дүгнэлт
Стратеги төлөвлөлт нь нийт байгууллагын хүрээнд урт хугацааны ерөнхий чиглэлийг тодорхойлдог.
Маркетингийн төлөвлөлт нь стратегийн зорилго,зорилтуудад хүрэхийн тулд төлөвлөж буй богино хугацааны үйл ажиллагаа юм.
Байгууллагын стратеги төлөвлөлт нь 3н түвшинд явагддаг.Корпораци,Бизнес,Үйл ажиллагаа.Үүнээс харахад тэр компани хэр ашигтай ажилж байгаагаас хамаарч тэр компаний өсөлт,бууралтыг харах юм.Төлөвлөлт нь бол гадаад орчин , дотоод орчин , зорилго , зорилт ,стратеги ,тактик , хяналтаас хамаарна.
Төлөвлөгөө болон стратегийн уялдаа холбоо
5 жил ба түүнээс дээш жилийн дараа ямар зорилт юунд хүрэх гээд байгааг тодорхойлно.
Стратеги төлөвлөлт
Бизнес төлөвлөлт
Зах зээлийн төлөвлөлт
4C
1.Consumer(Хэрэглэгч)
2.Cost(Зардал)
3.Convenience(Тухтай орчин)
4.Communication(Харилцаа)

4p
1.Product(Бүтээгдэхүүн)
2.Price(Үнэ)
3.Placement(Хуваарилалт ба газар нутаг)
4.Promotion(Идэвхжүүлэлт)

4A
1.Addressability(Хаягжуулалт)
2.Accountability(Хариуцлага)
3.Accessibility(Хүрч чадах)
4.Affordability(Боломжийн)
7C
1.Costumer solution(Хандлага)
2.Cost(Өртөг зардал)
3.Convenience(Тухтай орчин)
4.Convergent(Дотносох)
5.Communication(Харилцаа холбоо)
6.Consumer(Үйлчлүүлэгч)
7.Condactive(Нөхцөл байдал)
7P
1.Product(Бүтээгдэхүүн)
2.Price(Үнэ)
3.Placement(Хуваарилалт ба газар нутаг)
4.Promotion(Идэвхжүүлэлт)
5.People(Хүмүүс)
6.Process(Үйл ажиллагаа)
7.Physical evidence(орчин)
Full transcript