Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

25.8. "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 25.8. "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

e-Škole 2015.-2022.
cilj: Digitalno zrele škole
"e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola"
2015. - 2018.
Ključne aktivnosti i rezultati pilot projekta
WiFi
Oprema za djelatnike škola
Oprema za učionice
Oprema za CARNet mrežu
Regionalni obrazovni centri
e-Usluge za nastavne i poslovne procese
SIPU
Repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja - Edutorij
Sustav za upravljanje učionicom
Analitike učenja i organizacije
Ekosustav
Senzori i pametno upravljanje
Aplikacija za organizaciju edukacijaScenariji poučavanja
Digitalni obrazovni sadržaji (DOS)
e-Laboratorij
e-Lektire

Zajednica praktičara
Virtualna zajednica praktičara
Centralizirana korisnička podrška
Distribuirana tehnička podrška
Koordinacijska podrška
CUC 2017
Druga faza projekta
CARNet je i dalje nositelj projekta
Predviđeno razdoblje provedbe: 2019. – 2022.
Vrijednost projekta: 140 mil. eura
Krajem 2017. uputit će se javni poziv školama za sudjelovanje u drugoj fazi projekta
Očekuje se sudjelovanje minimalno 700 novih osnovnih i srednjih škola (60 %)

Edukacije
Aktivnosti provedene u 2016./2017. godini
Planovi za novu školsku godinu 2017./2018.
Natječaji u pripremi
Projektiranje, adaptacija i kabliranje podatkovnih centara i županijskih čvorišta
Opremanje ROC-ova
Eko sustav
Izgradnja i implementacija sustava analitike učenja (LA)
Nabava sadržaja: e-Lektire
SIPU
Aktivnosti provedene u 2016./2017. godini
U tijeku su prve edukacije u školama
Izrađeno prvih 100 scenarija poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku (7. i 8. razred OŠ, 1. i 2. razred SŠ)
Opremljeni nastavnici i učionice u prvih 20 škola
Isporučena računalna oprema za nastavno i nenastavno osoblje u 131 školi
STEM nastavnici - hibridna računala
Ostali nastavnici u matičnim školama - tablet računala
Ravnatelj, knjižničar, stručni suradnici - prijenosno računalo
Učenici malih područnih škola - tablet računala
75" interaktivni ekrani
Hvala na pažnji!
HP, Pro Tablet 10 EE G1
Lenovo, ThinkPad Yoga 260
HP, ProBook 640 G2
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet.
u prvih 20 škola
u prvih 20 škola
U 2017./2018. godini
Dovršetak opremanja učionica računalnom opremom (tijekom ljeta većina škola opremljena, tijekom rujna i preostalih 60 lokacija bit će opremljeno interaktivnom i prezentacijskom učionicom)
Svi nastavnici u 151 školi dobili osobne uređaje
Pri kraju implementacija opreme za centralnu jezgru i opreme za podatkovne centre
Okvir digitalne zrelosti škola
Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje DZŠ
Istraživanje o utjecaju IKT-a u nastavi
Oprema i infrastruktura
Partneri na projektu
CARNetova korisnička konferencija - CUC 2016
godišnje okupljanje CARNetovih korisnika, suradnika, informatičkih stručnjaka i gospodarstvenika iz područja IKT-a od 1999. g.
u sklopu e-Škole pilot projekta

CUC 2016: Rovinj, od 9. do 11. studenoga
Hotel Lone

980+ sudionika
1. faza (pilot projekt): 2015.-2018.
40 m€
151 škola (10%)
evaluacija: 2018.
2. faza (veliki projekt): 2019.-2022.
140 m€
700 škola (60%)
"Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“
10 % svih osnovnih i srednjih škola iz RH (151 škola)
Agencija za odgoj i
obrazovanje

Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje
odraslih

Fakultet organizacije i
informatike Sveučilišta
u Zagrebuinformatizacija poslovnih procesa:
• transparentnost poslovanja
• bolja dostupnost podataka
• brže i sigurnije poslovanje
• učinkovitije poslovanje škola

Informatizacija nastavnih procesa:
• računalna oprema
• digitalni obrazovni sadržaj
• bežični internet u cijeloj školi
• obrazovanje i podrška nastavnicima u provedbi
e-nastave
85 % strukturni fondovi
Europske unije


Europski fond za regionalni razvoj (OP Konkurentnost i kohezija)
Europski socijalni fond
(OP Učinkoviti ljudski potencijali)
15 % nacionalno sufinanciranje
Adekvatna IKT infrastruktura u pilot školama
Digitalna zrelost škola
IKT u učenju i poučavanju
Edukacija i podrška nastavnicima
Okvir za digitalnu kompetenciju
Izrada kurikuluma za edukaciju korisnika u školama
Razvoj sadržaja edukacije
Provedba edukacije korisnika
Mobilni timovi stručnjaka za podršku na terenu
Pokazatelji uspješnosti
14% OŠ i SŠ na razini e–osposobljenosti digitalne zrelosti
10% škola s podignutom razinom digitalne zrelosti
Min 140 opremljenih škola
Min 920 nastavnika koristi IKT opremu u poučavanju
Min 6000 učenika koristi IKT opremu za učenje
2500 odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju
Kroz projekt e-Škole provodi se:
Dozimetrija elektromagnetskog zračenja u školama u pilot projektu
Dozimetrija elektromagnetskog, neionizirajućeg zračenja iz telekomunikacijskih i WiFi uređaja postavljenih u školama
Analiza količine zračenja u ovisnosti o izloženosti učenika i zaposlenika škola
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
151
ravnatelj
Više od
7000
nastavnika (preko 1300 nastavnika prirodoslovnih predmeta i matematike
Obuhvaćeno više od
23 000
učenika

e-Usluge za nastavne i poslovne procese
Edutorij - repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja – služi kao središnje mjesto za objavu vlastitih digitalnih nastavnih materijala za nastavnike i izdavače

EMA – aplikacija za organizaciju edukacije, prijave i praćenje pohađanja edukacija

Digitalna zrelost škola
Od svibnja do lipnja 2017. provodilo se samovrednovanje digitalne zrelosti škola koje nisu uključene u pilot projekt e-Škole (putem online upitnika)
Do sada se odazvalo 935 škola
Na kraju projekta provodit će se i drugo vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola koje su uključene u projekt te usporedba rezultata s vanjskim vrednovanjem provedenim u 2016.

IKT u učenju i poučavanju
CPP FFRI je proveo ulazno istraživanje o utjecaju IKT-a u nastavi (u 151 školi), dobiveni rezultati pomažu u definiranju daljnjih edukacija za korisnike projekta
Scenariji poučavanja - objavljeno je 170 scenarija poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razrede OŠ te 1. i 2. razrede SŠ - dodatnih 70 bit će objavljeno do početka listopada
Priručnik za primjenu Scenarija bit će izrađen i objavljen u siječnju 2018.
e-Laboratorij prati objave Scenarija poučavanja s preporukama alata
Provodi se postupak javne nabave usluga e-Lektire na osnovi definiranih kriterija za razvoj kvalitetnih e-Lektira


Razvijen Kurikulum za unapređenje digitalnih kompetencija za tri skupine korisnika u školama
Regulira i planira izvedbu i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa, osigurava stjecanje i unapređenje digitalnih kompetencija predviđenih Okvirom
Doprinosi implementaciji projekta i osposobljavanju nastavnika, ravnatelja i administrativnog osoblja da razviju svoje digitalne kompetencije
Gotovo 20 000 polaznika na edukacijama (nastavnika, ravnatelja i ostalog školskog osoblja)

Provedeno više od 900 radionica i 15-ak webinara i tečaja

Adaptacija županijskih mrežnih čvorišta, opremanje, uređenje i otvaranje ROC-eva
Nastavak provedbe edukacija korisnika u školama i podrške u vidu mobilnih timova
Objava preostalih scenarija poučavanja (70)
Izrada i primjena digitalnih obrazovnih sadržaja
Provedba druge faze vrednovanja digitalne zrelosti škola

Razvoj preostalih e-Usluga:
Sustav informatizacije poslovanja ustanova
– centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama
Sustav za upravljanje učionicom
(131 škola) – omogućuje uvid u aktivnosti učenika, poticanje učenika na interakciju te učinkovitije provjere znanja. Sve navedeno doprinosi kvalitetnijem okruženju za učenje i poučavanje
Sustav za analitike učenja i organizacije
– obuhvaća mjerenje, prikupljanje i analizu podataka o učenicima i njihovim nastavnim aktivnostima te izradu izvještaja u svrhu predviđanja, personalizacije i pružanje pomoći učenicima i sl.
Ekosustav e-Škole usluga
– pouzdan i lako održiv krovni sustav, definira osnovne parametre za sve ostale podsustav – „mjesto gdje žive aplikacije”
19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017
08. – 10. studenoga 2017., Dubrovnik
Očekuje se gotovo 1000 sudionika
cuc.carnet.hr/2017
Završena izgradnja lokalnih računalnih mreža
Pokrenuti postupci javne nabave za uređenje pet regionalnih obrazovnih centara - ROC (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin)
Oprema i infrastruktura
Mobilni timovi su dosad pružili i stručno-savjetodavnu podršku za primjenu IKT-a u nastavi u 150 škola

U tijeku je izrada digitalnih obrazovnih sadržaja (DOS) - prvi moduli izaći će s početkom šk.god. 2017./2018.
Do 15.2.2018. bit će izrađeni i svi preostali moduli u fazama koje će pratiti važeći nastavni plan i program kako bi ih nastavnici i učenici mogli koristiti u radu tijekom cijele šk. godine
U izradi i recenziji materijala sudjeluje veliki broj stručnjaka dobavljača i CARNeta, ali i vanjski nezavisni stručnjaci koji uključuju sadržajne, metodičke i inkluzivne recenzente


IKT u učenju i poučavanju
Edukacija i podrška nastavnicima
Full transcript