Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Public relations

No description
by

Przemysław Lose

on 10 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Public relations

Public relations
w sytuacjach kryzysowych w Policji.
Perspektywy badawcze
Public relations
- sztuka robienia i mówienia tego, co spowoduje, że ludzie będą mieli dobre zdanie o organizacji (Zemler, 1992: 15).

Sytuacja kryzysowa:
- katastrofy na tle naturalnym,
- katastrofy techniczne,
- zdarzenia wywołane przez czynniki chemiczne, radiacyjne, masowe zagrożenia epidemiologiczne,
- zdarzenia wywołane przez ludzi.
PR z perspektywy badawczej łączy zagadnienia:

- nauk o komunikowaniu,
- nauk o zarządzaniu kryzysowym,
- nauk politologicznych,
- językoznawstwa.

- inspektora Columbo,
- "próbny balon”,
- taktyka zdechłej ryby,
- taktyka nagrody w raju.
Taktyki stosowane w odpowiedziach na niewygodne pytania:
Obszary komunikacji w sytuacjach kryzysowych
- informacje o charakterze służbowym/wewnętrznym,
- informacje zewnętrzne,
- komunikacja ze sprawcą i ofiarą.
Ważne jest
- używanie właściwych form i sposobów argumentowania,
- umiejętność odpierania zarzutów.

Należy pamiętać o usuwaniu i wystrzeganiu się barier takich jak:
- filtrowanie,
- selektywna percepcja,
- przeładowanie informacją,
- nadmierne wyrażanie emocji,
- używanie niezrozumiałego języka,
- lęki i niepokoje w czasie spotkań z audytorium i mediami.

Środki komunikacji niewerbalnej:
- elementy kodu kinetycznego,
- elementy kodu proksemicznego,
- elementy kodu kulturowego.

-
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
-
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.),
-
Zarządzenie Nr 1204/07
Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie metod i form działalności prasowo-informacyjnej w Policji.
Działalnność prasowo-informacyjna w Policji a prawo
Zobowiązania Policji
- tworzenie przedstawicielom mediów warunków niezbędnych do wykonywania ich funkcji,
- udzielanie informacji o swojej działalności.
Zadania Rzeczników Prasowych
- publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej,

- organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej.
Studia podyplomowe
- zapoznanie ze spodobami kontaktów z mediami,
- sporządzanie i udzielanie kontaktów prasowych,
- organizacja konferencji prasowych.
mł. insp Mariusz Ciarka
Full transcript