Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi_Modül 2

Dış Ticaret
by

H. İbrahim Özmen

on 6 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi_Modül 2

DIŞ TİCARET
MODÜL 2
DIŞ TİCARET UZMANLIK
EĞİTİM PROGRAMI

Biraz Kendimden....
H. İbrahim ÖZMEN
1978 yılında Konya’da…
Özmen ailesi…
Başladığım okulu bitiremedim…
Antalya, Konya, İstanbul, Isparta ve Balıkesir
Evli ve çocuklu
Yamaç Paraşütü, Dağcılık (Amatör) ve Basketbol

PARA POLİTİKALARI
VE
TİCARET ANLAŞMALARI

Modül
1
DIŞ TİCARET
İŞLEMLERİ

Modül
2
DIŞ TİCARET FİNANSMANI
VE
BANKA İŞLEMLERİ

Modül
3
DIŞ TİCARET MEVZUATI, KAMBİYO İŞLEMLERİ, FİKRİ SINAİ HAKLAR VE TAHKİM
Modül
4
DIŞ TİCARETTE
MUHASEBE İŞLEMLERİ

Modül
5
A. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

B. ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE DIŞ TİCARET

C. TİCARET ODALARI UYGULAMALARI VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

D. TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKALARI, KUR RİSKİ YÖNETİMİ

MODÜL 1 İÇERİĞİ
MODÜL AMAÇLARI
Kursiyerlerin;

Dış ticaret hakkında genel bilgileri, dış ticarette var olan genel tanımları yapabilecek ve ayırt edebilmesini,
Uluslar arası örgütler ve dış ticaret politikalarını öğenmesini,
Ticaret odaları uygulamaları ve serbest ticaret anlaşmaları konusunda uygulamalar yapabilmesini,
Türkiye'de para politikaları, kur riski yönetimi konusunda uygulamaları bilmelerini

sağlamak.

Dış Ticaret kavramının dünya ekonomisi ve ülke ekonomisi açısından önemini anlayabilmek.
Dış ticaret politikaları ve dış ticarette sıkça kullanılan pazarlama stratejilerini hakkında bilgi sahibi olmak.
Dış Ticaret ile ilgili mevzuatı takip edebilmek,
Dış Ticarette kullanılan belge, izin ve sertifikaları tanzim etmek.
Dış ticarette ödeme ve teslim şekillerini tanımak.
İhracat ve İthalat işlem akışını yürütebilmek.
MODÜL AMAÇLARI
MODÜL KONULARI

A. DIŞ TİCARET KAVRAMI
B. DIŞ TİCARET TEORİ VE POLİTİKALARI
C. DIŞ TİCARET TÜRLERİ
D. DIŞ TİCARETTE İLETİŞİM
E. ULUSLARASI PAZARLAMA, TEKLİF ve FİYATLANDIRMA
E. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
F. DIŞ TİCARETTE ÖDEME VE TESLİM ŞEKİLLERİ
G. DIŞ TİCARET İŞLEM SÜRECİ (AKIŞI)
İHRACAT İŞLEM SÜRECİ
İTHALAT İŞLEM SÜRECİ
Dış Ticaret Kavramı
Dış Ticaret Politikaları
Ödemeler Bilançosu

Sistemler
Döviz Kuru Riskleri
D.K. Risklerinden Korunma


Döviz Kuru ve Politikası
Mevzuat
D I Ş T İ C A R E T
Dış Ticaret
Tanım
Nedenleri
Teorik Gelişimi
Dış Ticaret Politikaları
Amaçlar
Araçlar
Uygulamalar
Ödemeler Bilançosu
Döviz Kuru ve Politikası
Sistemler
Döviz Kuru Riskleri
D.K. Risklerinden Korunma
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Belgelerin tasnifi
Ticari belgeler
Resmi belgeler
Taşıma belgeleri
Sigorta belgeleri
Finansman belgeleri

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Konsinye Satış ile Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Açık Hesap ile Ödeme
EXW (Ex Works - Ticari işletmede Teslim)
FCA (Free Carrier - Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim)
FAS (Free Alongside Ship - Gemi Doğrultusunda Teslim)
FOB (Free On Board - Gemi Bordasında Teslim)
CFR (Cost And Freight - Mal bedeli ve taşıma)
CIF (Cost, Insurence And Freight - Mal bedeli, Sigorta ve taşıma)
CPT (“Carriage Paid To....” – “Taşıma,.....'e kadar ödenmiş”)
CIP (“Carriage and Insurance Paid To...” – “Sigorta dahil taşıma,....'e ödenmiş”)
DAT (Delivered At Terminal - Terminalde Teslim)
DAP (Delivered At Place - Belirtilen Noktada Teslim)
DDP (Delivered Duty Paid - Vergileri Ödenmiş Teslim)


Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Dış Ticaret İşlem Süreci
İhracat İşlem Süreci
İhracatçı olmak
İthalat İşlem Süreci

Mevzuat
İhracat Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği
Kambiyo Mevzuatı
Gümrük Mevzuatı
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi
Vergi, Resim ve Harç İstisnas
ı
Ekonomi Bakanlığı
Gümrükler
Milli Savunma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
İhracatçı Birlikleri
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları
Bankalar
Kültür Bakanlığı

Dış Ticaret İlgili Kuruluşlar
Dış Ticaretin Finansmanı
Oto Finansman
Kredi Kuruluşları
Devlet Yardımları
Modern Yöntemler
Finansal Kiralama Leasing
Alacağın Devri Satımı Faktoring
Dış Ticaretin Fizibilitesi
Dış Ticaret İşlemlerinde Sözleşme
Bağlı Ticaret Yöntemleri
Takas
Kliring
Aktarma Ticareti (Switch Trade)
Karşı Satın Alma
Geri Satın Alma
Dengeleme (Offset) Anlaşmaları
Uluslararası Ödeme Anlaşmaları

Özel Rejimler
Serbest Bölgeler
Geçici İthal Ve Geçici İhraç
Antrepolar
Transit Taşımacılık
Sınır Ve Kıyı Ticareti
Bedelsiz İthalat

Normal
Uluslararası Ticaret ve
Uluslararası Ekonomik Örgütler
Uluslararası Pazarlama
FOREIGN TRADE
DIŞ TİCARET
Dış Ticaret Kavramı
Dış Ticaret Politikaları
Ödemeler Bilançosu
Döviz Kuru ve Politikası
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Dış Ticaret İşlem Süreci
Dış Ticaret Mevzuatı
Dış Ticaret İle İlgili Kuruluşlar
Dış Ticaretin Finansmanı
Dış Ticaretin Fizibilitesi
Dış Ticaret İşlemlerinde Sözleşme
Bağlı Ticaret Yöntemleri
Özel Rejimler
Normal
Uluslararası Ticaret ve
Uluslararası Ekonomik Örgütler
Uluslararası Pazarlama
Döviz Kuru Riskleri
Birbirinden farklı sosyo-ekonomik yapıdaki ülkeler birbirleri ile pek çok alanda (ekonomik, askeri, kültürel, sportif, siyasi vb.) ilişki içindedir. Bunlardan uluslararası ekonomik olaylar denildiği zaman,
bağımsız ülkeler arası mal ve hizmet alım satımı
(
Dış Ticaret
) ile
ülkeler arası sermaye akımları
(
Uluslararası Finans
) anlaşılır.

Uluslararası ekonomik olaylar içinde en eskisi, önemlisi ve vazgeçilmez olanı şüphesiz ülkeler arası mal alım satımı yani Dış (Uluslararası) Ticarettir.


Dış ticaret;
geniş anlamda bir ülkenin yabancı ülkelerle gerçekleştirdiği
mal, hizmet ve faktör ticaretini
kapsamaktadır.

Dar anlamda dış ticaretten ise
ihracat ve ithalat
anlaşılmalıdır.

Dış ticaretin bir ülke ekonomisindeki yerini değerlendirmek için başvurulacak birkaç ölçüt bulunmaktadır.
Bunlar
ihracat ve ithalatın veya bunların toplamı olan dış ticaret hacminin GSMH’ya oranları
dır. Dünyada toplam dış ticaret hacmi giderek artmaktadır.


DÜNYA TİCARET HACMİ
(İhracat Toplamı)
İhracat Değeri
Ticaretin GSYİH'a Oranı
Tehlike Bölgesi
Dünya Ticaret Hacmi Artış Oranı
Ülkelerin dış ticaret yapmaya yönelmelerinin nedenlerini şöyle sıralanabilmektedir:
Ülkelerdeki üretim faktörleri farklı niteliktedir ve bu yüzden farklı maliyetlerle üretim yapılmaktadır.

Ülkeden ülkeye üretim faktörleri miktarının farklı olması.

İklim koşullarının farklı oluşu ve her ürünün her ülkede yetiştirilmemesi.

Bazı ülkelerde, iş bölümü ve ihtisaslaşma sonucu verim arttığı için bazı ürünlerin daha ucuza elde edilmesi.

İç üretimin, kıt ve yetersiz kaynaklardan ötürü arttırılamaması ve tüketime yetmemesi.

Hammadde, teknik bilgi ve teknoloji ihtiyacı.

İç talebin yetersizliği. Makinenin üretime katılması ile kitle halinde üretime geçilmesi ve bu fazla ürünlere alıcı bulma zorunluluğu.

Her iki ülkenin de dış ticaretten yararlanacağı inancı.

Savaş ekonomisinin önem kazanması.

Herkesin istediği ülke malını serbestçe tüketebilme özgürlüğü.

Büyük maliyetlere dayanan ve ortak işbirliğini zorunlu kılan üretim mekanizması.

Uluslararası ulaşım imkanlarının gelişmesi ve taşımacılığın kolaylaşması.


DIŞ TİCARET NEDENLERİ
Temel olarak iç ve dış ticaretin her ikisi de ticari alışverişlerdir ama her ülkedeki dil, para birimi, taşıma, hukuki ve ekonomik sistemler nedeniyle büyük farklılıklar gösterir.

Taşımacılık, bankacılık ve gümrükler için yapılan birbirinden değişik düzenlemeler bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren işlerdir. Bunun sonucu olarak dış ticaretteki aracı sayısı iç ticaretteki aracı sayısından fazla olacaktır. Gereken uzmanlık arttıkça, üretici ve son satıcı arasına girmesi gereken aracı sayısı da artacaktır.

Tüm değişik ticaret işlemlerini ve vergi miktarlarını kontrol etmek amacıyla devletler çok değişik sayıda dokümanlar oluşturulmuştur. Malların uluslararası dolaşımı tüm genel ve anlaşmalı taşımacı firmaları daha karışık taşımacılık dokümanları gerektirmektedir.

Dünyadaki tüm devletler, şirketler ve taşımacıların bu tür kurallara uymalarını sağlamakla yükümlüdürler. Bunun sonucu olarak tüm bu prosedür ve dokümanlarda alıcının ya da satıcının yapacağı herhangi bir hata, malların yerine ulaşmasında maliyeti yüksek gecikmelere sebep olacaktır.

Ülkeler arasındaki iktisadi ilişkiler, bir ülkenin çeşitli bölgeleri arasındaki iktisadi ilişkilerden farklıdır. Uluslararası ilişkilerden kaynaklanan farklı problemleri analiz emek için, sadece yurt içi problemlerin analizine uygun olan mikro ve makro iktisat analiz araçlarının genişletilmesi, uyarlanması ve birleştirilmesi gerekir.
İÇ ve DIŞ TİCARET ARASINDAKİ FARKLAR
Merkantilizm
Fizyokrasi
Klasik Liberal İktisat
Mutlak Üstünlükler Teorisi (Adam Smith 1776)
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (David Ricardo)
Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri (J.S. Mill- A. Marshall)
Faktör Donatımı Teorisi (E. Heckscher- B. Ohlin)
Yeni (Modern)Dış Ticaret Teorileri
Ürün Dönemleri Teorisi (Raymond Vernon)
Nitelikli İşgücü Teorisi (Donald B. Keesing)
Teknoloji Açığı Teorisi (M.V. Posner)
Tercihlerde Benzerlik Teorisi (Steffan B. Linder)
Ölçek Ekonomileri Teorisi (Krugman -Helpman)
Monopolcü Rekabet Teorisi (Edward H. Chamberlin)
Endüstri İçi Ticaret Teorisi (Grubel -Lloyd)

DIŞ TİCARET TEORİLERİ
Serbest ticaret
görüşü
teoride
ne kadar güçlü olursa olsun, uygulamada hiçbir sınıflandırmaya tabi olmayan uluslararası mal ve hizmet ticaretine rastlanmaz.
Hükümetler
, çeşitli amaçları gerçekleştirmek için

dış ticarete
az ya da çok
müdahalelerde
bulunurlar.

Hükümetlerin uluslararası alandaki üretim, tüketim, ticaret, faktör hareketleriyle para ve sermaye akımlarına yaptığı müdahaleye yönelik tüm faaliyetleri kapsar. Bu tanıma göre
dış ticaret, yabancı sermaye yatırımları, turizm, kur, işçi döviz gelirleri, dış yardımlar, yabancı portfolyo yatırımları ile ilgili uygulamalar uluslar arası ekonomi politikası kapsamı içinde
yer almaktadır. Bunların içinde en önemlilerinden biri dış ticaret politikalarıdır.

Dış ticaret politikası (trade policy),
hükümetlerin
doğrudan doğruya ülkenin
dış ticaret
akımlarını
sınırlandırmak
,
özendirmek
veya bu işlemlerin
yapılış şekillerini düzenlemek
için almış oldukları önlemlerin oluşturduğu
sistematik bir bütündür
.

Günümüzde hükümetlerin izlemiş oldukları
ekonomi politikalarını
,
iç ekonomi
politikaları ve
dış ekonomi politikaları
olarak iki gruba ayırabiliriz. Bu ayrımı kesin çizgilerle yapmak kolay değildir. Çünkü
uygulanan bir politika iç ekonomiyi düzenleme amacı güttüğü halde dış ekonomik ilişkileri de etkileyebilir
.


Hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalelerde bulunurken kullandığı araçların bazıları maliye bazıları para politikası araçlarıdır. Önemli olanları şunlardır:
DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARI
Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi
Dış Rekabetten Korunma
Ekonomik Kalkınma
Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi
Ekonominin Liberalleştirilmesi
İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Hazineye Gelir Sağlama
Dış Piyasalarda Monopol Gücünden Yararlanma
Otarşi
Sosyal Ve Siyasal Nedenler
Dış Politika Amaçları

DIŞ TİCARET POLİTİKASI AMAÇLARI
1- Gümrük Tarifeleri
2- Tarife Dışı Araçlar
a-Miktar Kısıtlamaları
İthalat Kotaları
İthalat Yasakları
Döviz Kontrolü
Çoklu Kur Sistemi
b-İhracatın Özendirilmesi
c-Görünmez Engeller
d-Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
e-Tarife Benzeri Faktörler
Sübvansiyonlar
Yerli Katkı Oranı

1. Dolaylı Araçlar

2. Doğrudan Araçlar
- Para Politikası
Açık Piyasa İşlemleri
Reeskont Oranları
Faiz Oranı Kontrolleri
Zorunlu Karşılıklar
Disponibilite Oranı
Döviz İşlemleri
Kredi Tavanları
- Maliye Politikası
Gelirler Politikası
Harcama Politikası
Bir ülke ekonomisinin dış dünya ile tüm işlemleri Ödemeler Dengesinde (yada bilançosunda) yer alır.

Ödemeler bilançosu (balance of payments) veya ödemeler dengesi,
bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerdeki yerleşik kişi ve kurumlarla yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sistematik bir kaydı
dır.

Ana hesap grupları;
– Cari işlemler hesabı
– Sermaye hesabı
– Net hata ve noksan
– Rezerv değişiklikleri


ÖDEMELER BİLANÇOSU
I- CARİ İŞLEMLER HESABI (MAL VE HİZMET HAREKETLERİ)
A- MAL HAREKETLERİ (DIŞ TİCARET)
1. İthalat (-)
2. İhracat (+)

DIŞ TİCARET DENGESİ
B- HİZMET HAREKETLERİ (GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER)
1. Faiz
a. Yabancı ülkelere verilen borçlardan alınan faizler(+)
b. Yabancı ülkelerden alınan borçlardan o ülkelere ödenen faizler(-)
2. Turizm ve Seyahat
a. Ülkeye gelen turist ve gezginlerin getirdiği dövizler(+)
b. Ülkeden çıkan turist ve gezginlerin götürdüğü dövizler(-)
3. Faktör gelirleri
a. Yurt dışında çalışan işçilerin ana yurda gönderdikleri dövizler(+)
b. ülkede çalışan yabancı ülke vatandaşlarının götürdükleri dövizler(-)
4. Diğer görünmeyenler
a. Yabancı ülkelere sağlanan diğer hizmetlerin getirdiği dövizler(+)
b. Yabancı ülkelerden sağlanan diğer hizmetlere ödenen dövizler(-)
C -TEK YANLI TRANSFERLER
DENGE

CARİ İŞLEMLER DENGESİ (A+B+C)
II- SERMAYE HAREKETLERİ
A. Dış borç ödemeleri(-)(+)
B. Özel yabancı sermaye(-)(+)
C. Orta ve uzun dönemli borçlar (proje ve program kredileri) (-)(+)
D. Diğer sermaye hareketleri(-)(+)
SERMAYE HAREKETLERİ DENGESİ
III- NET HATA VE NOKSAN
GENEL DENGE (I+II+III) (+)(-)
IV- REZERV HAREKETLERİ (-)(+)
Altın
Döviz
SDR

ÖDEMELER BİLANÇOSU KALEMLERİ
Nominal döviz kuru (fiilen varolan)
– Reel döviz kuru (enflasyondan arındırılmış)
– Satın alma gücü paritesi döviz kuru (nisbi fiyat farklılıklarından arındırılmış)

Nominal döviz kuru bir birim ülke parasının satın aldığı yabancı para miktarıdır.

Döviz kurunun yabancı para birimi başına ulusal para miktarı olarak tanımlanmasına
direk kotasyon
(direct quotation) denir. Döviz kurunun ulusal para birimi başına yabancı para miktarı olarak tanımlanmasına
indirek kotasyon
(Indirect quotation) denir.

Kur Marjı; döviz alış ve satış kurları arasındaki farkı ifade eder.
Döviz Arbitrajı
Döviz Spekülasyonu
Konvertibilite


DÖVİZ KURU
1. Sabit Kur Sistemi
Ülke parası bir diğer ülke parasına veya dış ticaret hacmi içinde büyük paya sahip ülke paralarından oluşan bir sepete bağlanmakta ve değişim oranı sabit tutulmaktadır. Sabit kur sistemi tarihte de yoğun olarak kullanılmıştır. En güzel örnek, Altın Standardı ve Bretton Woods sistemleridir. Günümüzde ise sabit kurları Para Kurulu (Currency Board) uygulayan ülkelerde görmekteyiz.

2. Serbest (Esnek) Kur Sistemi
En geniş anlamda, döviz kurları üzerinde hiçbir hükümet müdahalesinin olmadığı, kurlar tamamen piyasalardaki arz ve talebe göre belirlendiği bir sistemdir. Müdahaleden uzak serbestçe dalgalanmaya bırakılan kurların dünya ticaret hacmini arttırıcı rol oynadığı düşünülmektedir. Değişken kur sisteminin bir başka avantajı ise, ülkelerin kendi para ve maliye politikalarını diğer ülkelerden bağımsız belirleyebilmeleridir.
Bu sistemde fiyatların hareketlerine göre, devletin herhangi bir kısıtlama koyması söz konusu değildir. Mekanizmanın altında yatan temel fikir ülke parasının arz ve talebini eşitleyen denge döviz kurlarının bulunduğu varsayımının kabul edilmesidir. Döviz kurundaki değişmeler, ödemeler eşitsizliğini ithalat ve ihracat mallar, hizmetler ve kısa dönemli sermaye hareketlerini kaydırarak düzeltir. Döviz kuru ödemeler dengesindeki açık veya fazlaya neden olan unsurlara cevap verecektir.DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ
Tam esnek ve sabit kur sistemi, iki uç döviz kuru sistemi uygulamasını oluşturmaktadır. Ancak,
bu iki uygulama arasında farklı sistemler mevcuttur.
Tam esnek kur sisteminden sabit kur sistemine kadar esneklik derecesine göre sıralanan 9 farklı döviz kuru sistemi bulunmaktadır.

Serbest Dalgalanma (Free Float)
Gözetimli Dalgalanma (Managed Float)
Aralık İçinde Dalgalanma (Floating within a Band)
Kaygan Aralık (Sliding Band)
Yönlendirilmiş Sabit Aralık (Crawling Band)
Yönlendirilmiş Sabit Parite (Crawling Peg)
Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi (Fixed-but-adjustable exchange rate)
Para Kurulu (Currency Board)
Tam Dolarizasyon (Full 'dollarization')


Net açık döviz pozisyonu taşıyan
bir firmanın döviz kurundaki beklenmeyen bir değişimden dolayı
maddi zarara uğrama olasılığı
nı ifade eden kur riski kavramı, hem dış ticaret işlemleri neticesinde hem de çokuluslu firmaların uluslararası alandaki fiziki veya finansal sermaye hareketleri sonucunda gerçekleşebilmektedir.

Döviz kuru dalgalanmalarının uluslararası ticaret hacmi üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar
ın önemli bir kısmında (geleneksel yaklaşım altında) söz konusu etkinin genel olarak
negatif olduğu bulgusuna ulaşılmış
tır.

Bu bağlamda,
kur riski ile karşı karşıya olan ve spekülatif davranmayıp riskten kaçınmak isteyen firmalar
ın gelecekteki nakit ve kar akışlarını öngörebilmeleri veya bunlardaki dalgalanmaları önleyebilmeleri için a
çık döviz pozisyonlarını çeşitli korunma tekniklerinden biri veya birkaçı ile koruma altına almaları önerilmektedir
.


DÖVİZ KURU RİSKİ
Kur riskinin üç temel yönü bulunmaktadır;

Ekonomik riskler:
Ulusal paradaki değerlenmeyle birlikte rekabet gücünün zayıflaması,

Alım-Satım riskleri:
Döviz cinsinden ödemelerin ve alacakların kurdaki dalgalanmalar nedeniyle değerindeki değişmeler,

Kur çevrim riski:
Yabancı kuruluşların varlık ve yükümlülüklerin yerli para birimine çevrilmesiyle oluşabilecek riskler.


DÖVİZ KURU RİSKLERİ
Dış Ticarette ortaya çıkacak bütün riskler nedeniyle finansal pozisyonlar korunmaya alınmalı, yani Hedge edilmelidir. Bunun için özel piyasalar ve özel finansal ürünler gerekebilir. Risk yönetim ürünlerini; ihracatçılar, ithalatçılar, yabancı para ile borçlananlar, yabancı para yatırımcıları, sabit oranda borç verenler ile değişken oranda borç kullananlar, ithal malı kullananlar sabit veya değişken getirili yatırım enstrümanları kullanıcılarının uygulaması gerekebilir.


Döviz risk yönetim ürünleri
Vadeli döviz işlemleri (forward),
Döviz gelecek sözleşmeleri (futures),
Döviz opsiyonları,
Döviz swapları.
Emtia risk yönetim ürünleri
Emtia gelecek kontratları,
Emtia gelecek kontrat opsiyonları.
Kur Riskinden Korunma Yöntemleri
-Hedging yöntemleri
Faiz risk yönetim ürünleri
Kısa vadeli ve uzun vadeli faiz futures kontratları,
Gelecek faiz anlaşmaları,
Faiz swapları,
Bono futures kontratları,
Kısa vadeli ve uzun vadeli faiz opsiyonları,
Faiz tavan ve taban anlaşmaları,
Faiz swap opsiyonu.
İhracat mevzuatı
Gümrük mevzuatı
Kambiyo mevzuatı
Standardizasyon mevzuatı
Teşvik mevzuatı
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Katma Değer vergisi mevzuatı

gibi birçok bağlayıcı mevzuat tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir.


DIŞ TİCARET MEVZUATI
Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İhracatçı Birlikleri
TOBB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları
Bankalar
Türkiye İhracatçılar Meclisi
İGEME
KOSGEB
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- İş Konseyleri)
TİKA (Başbakanlık -Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı)
Türk Dış Ticaret Vakfı
TÜBİTAK
Türk Eximbank


Dış Ticaret İlgili Kuruluşlar
Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomik Örgütler
Dünya Bankası
IMF
WTO
ICC
Uluslararası Tahkim

Normal Ticaret

Bağlı Ticaret

Özel Rejimler

DIŞ TİCARET YÖNTEMLERİ
Bir ülkenin dış ticaretinde; kambiyo rejimleri çerçevesinde serbest döviz ile yapılan ve mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan ticarettir.


NORMAL TİCARET
İki ticari işlemin birbiriyle ilişkilendirilmesine dayanan ticarete ‘’BAĞLI TİCARET’’ denilmektedir. Günümüzde bir çok bağlı ticaret yöntemi gelişmiştir. Her yeni yöntem bir öncekinin eksiklilerini gidermektedir.
Takas
Kliring
Aktarma Ticareti (Switch Trade)
Karşı Satın Alma
Geri Satın Alma
Dengeleme (Offset) Anlaşmaları
Uluslararası Ödeme Anlaşmaları


ÖZEL DIŞ TİCARET YÖNTEMLERİ
(BAĞLI TİCARET)
Serbest Bölgeler
Serbest bölge, bir ülkenin siyasi sınırları içinde olup da gümrük sınırları dışında tutulan, malların gümrüksüz grip çıkabildiği, depolanabildiği, çeşitli işlemlere tabi tutulduğu, ticari, endüstriyel, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerin geliştiği, ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ve odaklandığı yerdir.

Geçici İthal Ve Geçici İhraç Rejimi
İleride tekrar yurtdışına çıkartılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanabilen rejim, Geçici ithal rejimidir.

Antrepolar
Antrepolar, yabancı malların tarife ödemeden gümrük makamlarının denetimleri altında uzunca bir süre muhafaza edilmesine yarayan kapalı alanlardır (depo).

Transit Taşımacılık
Transit taşıma, bir ülkede diğerine gönderilen malların yol üzerinde üçüncü ülke sınırları arasından geçmesidir.

Sınır Ve Kıyı Ticareti
Ülkenin ortak kara ve deniz sınırı olan ülkelerle yaptığı, genellikle özel bir rejime tabi olan bir ticaret şeklidir.

Bedelsiz İthalat
Bedelsiz ithal rejimi, ticari bir nitelik taşımaz. Örneğin, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin veya kamu görevlilerinin buradaki kazançlarıyla satın aldıkları mesleki araç, gereç veya kişisel malların gümrüklü veya gümrüksüz olarak ülkeye ithaline izin bir ithal rejimidir.


ÖZEL REJİMLER
Oto Finansman
Kredi Kuruluşları
Türk Eximbank
Devlet Yardımları
Modern Yöntemler
Finansal Kiralama -Leasing
Alacağın Devri Satımı –Faktoring
Forfaiting

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
Sevkiyat Öncesi Finansman
Sevkiyat Sonrası Finansman
İHRACATIN FİNANSMANI
İTHALATIN FİNANSMANI
siparişin alınması ile sevkiyatın yapılması arasındaki sürede ihtiyaç duyulan finansmandır. Bu sürede ihracatçı, malları imal etmek veya satın almak, ambalajlamak ve ithalatçıya sevk etmek için finansmana ihtiyaç duyar.
malların sevkinden sonra tahsilâta kadar geçen sürede ihtiyaç duyulan finansmandır.
İthalat Aşamasında Finansman

ithalatçı malları teslim alıncaya kadarki sürede ihtiyaç duyulan finansmandır.
İthalat Sonrası Finansman

ithalatçının malları teslim aldıktan sonra malın satılıp tahsilât yapılıncaya kadar geçen sürede gereksinme duyulan finansmandır.
DIŞ TİCARET FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
EKONOMİ BAKANLIĞI
Tasarım Desteği
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
E-Ticaret Desteği
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Fuar Katılım Desteği
Markalaşma ve Turquality Desteği
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar
İstihdam Desteği
KOSGEB

İhracat Kredisi Destek Programı
KREDİ KURULUŞLARI
Bankalar
1. Siyasal Sosyal ve Bölgesel Analiz
2. SWOT Analizi (FÜTZ)
3. Analizi Gerekli Konular
Fiyat
Rekabet Ortamı ve Şartları
Bölgedeki Rakip Üretici Firmalar
Kar Marjı
Dış Ticarete Yönelik Masraflar
Ticaret Kanalları
Ödeme Koşulları (Şekilleri)
Teslim Şekilleri
Sigorta veya Teminat İhtiyacı
Hükümet Kararları
İlgili Ülkenin Altyapı Durumu
Teknik Standartlar ve Düzenlemeler
Ticari Engeller
Coğrafi Koşullar
Tanıtım İhtiyacı ve Reklam Maliyeti
Ürünün Kalite ve Yapısı (Rakip Ürünler Karşısındaki Durumu)
Ürünün Piyasada Yaşam Süresi
Ürünün Ambalajları ve Maliyeti
Piyasanın Genişliği
Ülkedeki Moda ve Yaşam Standardı
Ülkenin Ekonomik ve Siyasal İstikrarı
İhracat Teşvikleri ve Kredileri
Korumacı Tedbirler

DIŞ TİCARETİN FİZİBİLİTESİ
http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rehberi-devlet-yardimlari.html
Tarafların Adı/Unvanı ve Tam Adresi
Sözleşmenin Amacın / Konusu
Mal ve Miktarı
Malın Birim Fiyatı ve Toplam Tutar
Teslim Şekli ve Yeri
Ödeme Şekli
Mücbir Sebepler (Force Majeure)
Konu ile İlgili Harcamalar
Sevkiyat
Sigorta ve Risklerin Paylaşımı
Gümrükleme
Garanti vb. Hususlar
İhtilaflar ve Halli
Kanuni İkametgah ve Yazışma Adresleri
Sözleşmenin Yürürlük Tarihleri
Sözleşmede Değişiklik
Sözleşmenin Varsa Ekleri
Sözleşmenin Feshi
Sözleşmenin Geçerlilik Süresi
Konunun ve Satışın Özelliğine Göre Eklemeler

Satış sözleşmeleri bir alım satım işleminin temelini ve başlangıcını oluşturan ana unsurdur. İster yazılı ister yazıya dökülmemiş olsun her alım satım işleminde karşılıklı olarak anlaşılan belli esaslar mevcuttur.

Dış ticaret işlemlerinde ne tür risklerin ortaya çıkacağı belli olmadığından sözleşmelerin metne dökülmesi zorunludur.

Bu sözleşmeler genellikle işlemler esnasında ortaya çıkan masrafların kime ait olacağını, alım satım işleminin genel esaslarını, olası risklerin kime ait olduğu gibi dış ticaretin ana unsurlarını içeren hukuki bir metin hüviyetindedir.

Bu nedenle doğru ve sağlıklı bir satış sözleşmesinin hazırlanabilmesi dış ticaret işlemlerinin doğru ve eksiksizce bilinmesi ve dış ticaret esasları çerçevesinde gerekli ifadelerin ve deyimlerin yazılması ile mümkündür.

Dış Ticarette Sözleşme ve Önemi
Eksiksiz Bir Sözleşmede
Dikkat Edilmesi Gereken Konular
http://www.tim.org.tr/files/downloads/mevzuat/ihracat_mevzuati.pdf
Taraflar sayılan haller neticesinde kısmen ya da tamamen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda bu yükümlülüklerin sorumluluğundan karşılıklı olarak ibra edeceklerdir.
Bu hallere ilişkin başlangıç ve sona erme tarihleri karşı tarafa derhal haber verilmelidir. Ayrıca ülkelerinden resmi kurumlarca verilecek belgeler ile koşulların varlığı tespit edilebilmelidir.
Bu koşulların üç aydan fazla sürmesi durumunda her iki tarafın anlaşma ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi devam etmeyi reddetme hakları olacaktır.

Mücbir Sebep Halleri
İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, ithalatçı firmanın konkordato ilan etmesi veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

Grev, lokavt, avarya hali,

İthalatçı ülke resmi makamlarının karar ve işlemleri dolayısıyla ihracat bedellerinin gelmemesi

Doğal afet, savaş ve abluka hali,

Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi

İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması.


Sözleşmede Yer Alması Gereken Mücbir Sebepler
Dış ticaret işlemlerinde tarafların ortaya çıkabilecek risklere karşı alabilecekleri ilk ve en önemli önlem olan sözleşmeler tek taraflı olarak hazırlanmakta diğer tarafın kabulüne sunulmaktadır.

Taraflar çoğu zaman teferruatlı bir sözleşme hazırlamak yerine
proforma faturayı
bu amaçla kullanmaktadır.


SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ

Finansman belgeleri

DIŞ TİCARETTE
BELGELER
Ticari belgeler
Resmi belgeler
Taşıma belgeleri
Sigorta belgeleri
Sözleşme
Faturalar
Proforma Fatura
Ticari Faturalar
İhracat Faturası
İhraç Kaydıyla Satış Faturası
İthalat Faturası
Özel Fatura
Navlun Faturası (Freight Invoice)
Çeki listesi (certificate of weight/weight note)
Koli/Ambalaj listesi (packing list)
Spesifikasyon Belgesi (certificate of specification)

İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Certificate)
Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol (Gözetim) Belgeleri(Third Party Certificate of Inspection)
Expertiz Raporu (Expertise)
Gemi Ölçü Raporu
Gümrük Müşavirlik Faturası
İhracatçı Birlikleri Nisbi Aidatı Makbuzu
Gümrük Vezne Alındı Belgesi
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) Belgesi
Tercüme Faturası
TSE Belgesi
Gümrük Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Makbuzu
TİCARİ BELGELER
Ticari Belgeler (Commercial Documents)
Resmi Belgeler (Official Documents)
Taşıma Belgeleri (Transport Documents)
Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
Finansman Belgeleri (Financial Documents)


Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Sözleşme
Faturalar
Proforma Fatura
Ticari Faturalar
İhracat Faturası
İhraç Kaydıyla Satış Faturası
İthalat Faturası
Özel Fatura
Navlun Faturası (Freight Invoice)
Çeki listesi (certificate of weight/weight note)
Koli/Ambalaj listesi (packing list)
Spesifikasyon Belgesi (certificate of specification)
İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Certificate)
Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol (Gözetim) Belgeleri(Third Party Certificate of Inspection)
Expertiz Raporu (Expertise)
Gemi Ölçü Raporu
Gümrük Müşavirlik Faturası
İhracatçı Birlikleri Nisbi Aidatı Makbuzu
Gümrük Vezne Alındı Belgesi
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) Belgesi
Tercüme Faturası
TSE Belgesi
Gümrük Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Makbuzu

Ticari Belgeler (Commercial Documents)

Satış sözleşmeleri bir alım satım işleminin temelini ve başlangıcını oluşturan ana unsurdur. İster yazılı ister yazıya dökülmemiş olsun her alım satım işleminde karşılıklı olarak anlaşılan belli esaslar mevcuttur.

Dış ticaret işlemlerinde ne tür risklerin ortaya çıkacağı belli olmadığından sözleşmelerin metne dökülmesi zorunludur.

Bu sözleşmeler genellikle işlemler esnasında ortaya çıkan masrafların kime ait olacağını, alım satım işleminin genel esaslarını, olası risklerin kime ait olduğu gibi dış ticaretin ana unsurlarını içeren hukuki bir metin hüviyetindedir.

Bu nedenle doğru ve sağlıklı bir satış sözleşmesinin hazırlanabilmesi dış ticaret işlemlerinin doğru ve eksiksizce bilinmesi ve dış ticaret esasları çerçevesinde gerekli ifadelerin ve deyimlerin yazılması ile mümkündür.


SÖZLEŞME
http://www.akerpatent.com/marka%20word/sozlesmeler.pdf
Proforma Fatura  (Proforma Invoice-p/i)
Teklif belirten faturaya "proforma”, kesin olanına ise "orijinal” fatura denir. Ticaretin başlangıcıdır.
Satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın durumunu içeren bir tekliftir.
Proforma fatura hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır.
Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve ödeme şekline göre harekete geçerse o zaman, satış artık kesinleşmiş, fatura da kesin satış faturası veya ticari fatura diye adlandırdığımız faturaya dönmüş olacaktır.
Proforma fatura kelimesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.


Ticari Belgeler

DIŞ TİCARETTE
KULLANILAN BELGELER
Takselenmiş Poliçe (Valued Policy):

Takselenmemiş Poliçe (Unvalued Policy/Open Policy)

Bir sevkiyat için sigorta poliçesi (Voyage Policy)

Abonman Poliçesi (Floating Policy):


Sigorta Belgeleri

Bu belge, banka adına antrepoda veya bankanın deposunda rehin olarak saklanan mallara alıcı çıktığında, alıcıların malları kontrol etme veya depodan numunelik mal alma isteklerini karşılamak için bankanın, antrepo sorumlusuna verilmek üzere düzenlediği ve bu amaçla alıcı adayına verdiği, bir çeşit yetki belgesidir.

Bu belgeyi alan antrepo görevlisi, alıcı adayının malı incelemesine ve gerekirse numune almasına müsaade eder.


Finansman Belgeleri
 Malın saklanmak üzere antrepoya alındığını gösterir belge olmakla birlikte ayrıca bir finansman belgesi olma özelliği taşır. Ancak ciro edilebilme özelliği bulunmaz.

Söz konusu belge üzerinde, malın miktarı, cinsi, teslim alındığı tarih, teslim alınan malın hacizli olup olmadığını gösterir şerh, antreponun bulunduğu bölge ve tahsil edilecek ücret ve tutarlar yer alacaktır.

Antrepo makbuzunun, finansman belgesi olarak ele alınmasının nedeni mal rehini karşılığında kredi kullanmak isteyen bir firmanın malları antrepoya teslim ederek banka emrine antrepo makbuzu almasının mümkün olmasıdır.


Finansman Belgeleri
Poliçe (Bill Of Exchange/Draft) : Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulünü, bazen de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen kayıtsız bir ödeme emridir. Ödeme emri, belirli bir meblağın belirli bir tarihte ödenmesini içerebileceği gibi, ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir.

Poliçelerde üç taraf mevcuttur.
1- Keşideci (Drawer): Poliçeyi düzenleyen (satıcı)
2- Keşideli (Drawee): Üzerine poliçe gönderilen taraf (alıcı)
3- Lehdar (Beneficiary): Poliçede belirtilen meblağın ödeneceği kişi


Poliçelerin şu şekil şartlarına uyması gerekmektedir.
1- Düzenlediği lisanda ''poliçe'' sözcüğünü içermesi
2- Şartsız ödeme emri (ödeyiniz, pay. vb gibi) ihtiva etmelidir,
3- Lehdar (ödemenin yapılacağı özel ya da tüzel kişi) belirtilmelidir,
4- Keşide yeri ve tarihi
5- Döviz cinsi ve tutarı,
6- Keşidecinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası
7- Keşidelinin adı soyadı ve ünvanı
8- Vade
9- Akreditif koşullarına göre konulması gerekli kayıtlar
 

Poliçenin nüshaları: Bütün nüshalar aynı olmak ve her nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu yazılmak koşulu ile birden fazla nüsha poliçe düzenlenebilmektedir.
Finansman Belgeleri
Poliçe (Bill Of Exchange/Draft)
Rehin Senedi (Trust Receipt)
Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)
Kontrol ve Numune Alma Yetki Belgesi
Teslim Emri (Delivery Order)
Finansman Belgeleri
(Financial Documents)

Paket Postası Makbuzu (Parcel Post Receipt)
Taşıma Belgeleri
FIATA Taşıma Belgeleri (FCR/FCT/FBL)
Taşıma Belgeleri


Uluslararası terminolojide "TIR Carnet"; 1959 yılında Cenevre'de imzalanan TIR sözleşmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler arasında uluslararası nakliyat yapan araçlar için kullanılan belgedir.

"TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi" teknik eklerinde yer alan uluslararası kuruluş (halen Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği IRU) tarafından basılarak üye ülkelerin Kefil Kuruluşları aracılığıyla taşıyıcıların kullanımına sunulan, TIR Sistemi altında eşya taşımaya yarayan bir belgedir.

Karayolu taşımacılığında kullanılan, üzerinde taşımayı gerçekleştiren tır aracının plaka numarası, dolu ve boş ağırlığını, bağlı olduğu taşıma firmasına ilişkin bilgiler bulunur. Araç, malla birlikte gümrükten çıkacağı aşamada taşıma firması tarafından gümrüğe sunulur. Tır Karnesi olmadan da eşya gümrükten çıkabilir ama onu taşıyacak Tır aracının çıkması mümkün olmaz.

Türkiye'de bu belge Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından dağıtılır. Tır Karnesi, Tır'la Uluslar arası Taşımacılık Yapma Yetki Belgesi C2 Belgesini haiz firmalar tarafından kullanılır. Tır karnesi 14 sayfa olup her ülkeye giriş ve çıkışta 1'er sayfası kesilerek koçanları saklanır. Kalan koçanlar daha sonra IRU'ya gönderilmek üzere Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edilir.


Taşıma Belgeleri
Kara Yolu Taşima Senedi /CMR Senedi
(Rdad Waybill/CMR Consignment Note)
Taşıma Belgeleri
Kara Yolu Taşima Senedi /CMR Senedi
(Rdad Waybill/CMR Consignment Note)
Taşıma Belgeleri

Demir Yolu Hamule Senedi
(Rail Consignment Note)
Taşıma Belgeleri

Deniz Konşimentosu (Marine Bill of Lading, Ocean Bill of Lading, Bill of Lading)
Devir yönünden 3’e ayrılır.
- Nama yazılı (straight B/L)
- Emre yazılı (order B/L)
- Hamile yazılı (bcarer B/L)

Gemiye yüklenip yüklenmemeyi belirtmesi açısından 2’ye ayrılır
- Tesellüm konşimentosu (Received for shipmen B/L)
- Yükleme konşimentosu (on board B/L)

Özellikli Konşimentolar
- Tek konşimento (Through B/L)
- Kara + Deniz,
Deniz + Kara,
Kara + Deniz + Kara şeklindeki taşımaları tek bir konşimentoda toplamaktadır
- Kombine Nakliyat Konşimentosu (Combined Transport B/L)
- Konteyner Konşimentosu (Container B/L)
- Düzgün Hat Konşimentosu (Liner B/L)
- Kısa Konşimento (Short from, Blank back B/L)
- Tanker Konşimentosu (Tanker B/L)
- Ciro Edilemez Konşimento (Non-Negotiable B/L)
- Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento (Charter Party B/L)
- Kaptan Mektubu (Mate’s reccipt)
 
Taşıma Belgeleri

Tasdikli Fatura (Legalized/Certified Invoice)

Resmi Belgeler

Konsolusluk Faturası (Consular Invoice)
Resmi Belgeler

Boykot/Kara Liste Sertifikası (Boycot/Black List Certificate)
Resmi Belgeler

Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
Resmi Belgeler

Helal Belgesi (Halal Certificate)
Resmi Belgeler

Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)

Resmi Belgeler

Sağlık Sertifikası (phytosanitary certificate)

Resmi Belgeler

Uygunluk Belgesi:TS-ISO-9000, AQAP, GMP (Good Manufacturing Practises)

Resmi Belgeler

Kontrol Belgesi-1:(Inspection Certificate-1)
Kontrol Belgesi- 2 (Inspection Certificate-2)Resmi Belgeler

CPD Karnesi

Resmi Belgeler

Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin)Resmi Belgeler

Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates):
EUR-MED Dolaşım Sertifikası (Movement Certificate, EUR-MED)

Resmi Belgeler

Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates):
INF-2 Belgesi (INF-2 Certıficate)
Resmi Belgeler

Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates):
EUR-1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, EUR-1)

Resmi Belgeler

İthalat Gümrük BeyannamesiResmi Belgeler
İhracat Gümrük Beyannamesi
Resmi Belgeler
Gümrük Beyannamesi
İhracat
İthalat
Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates):
ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR):
EUR-1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, EUR-1)
INF-2 Belgesi (INF-2 Certıficate)
EUR-MED Dolaşım Sertifikası (Movement Certificate, EUR-MED)
Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin)
Özel Menşe Şehadetnamesi (FORM-A)
ABC Formu
GATT Menşe Şehadetnamesi
A.T.A Karneleri
CPD Karnesi
Kontrol Belgesi-1:(Inspection Certificate-1)
Kontrol Belgesi- 2 (Inspection Certificate-2)
Uygunluk Belgesi:TS-ISO-9000, AQAP, GMP (Good Manufacturing Practises)
Sağlık Sertifikası (phytosanitary certificate)
Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
Helal Belgesi (Halal Certificate)
Koşer Belgesi (Kosher Certificataion)
Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
Boykot/Kara Liste Sertifikası ((Boycot/Black List Certificate)
Konsolusluk Faturası (Consular Invoice)
Tasdikli fatura (Legalized/Certified Invoice)


Resmi Belgeler
TSE Belgesi
Ticari Belgeler
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
(KKDF) Belgesi

Gümrük Vezne Alındı Belgesi
Gümrük Müşavirlik Faturası
GEMİ ÖLÇÜM RAPORU
(Ship’s Ullage Report)
Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol (Gözetim) Belgeleri
(Third Party Certificate of Inspection)

İmalatçının Analiz Belgesi
(Manufacturer’s Analysis Certificate)
Navlun Faturası (Freight Invoice)
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez.

Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya;
"3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir."
ifadesi yazılır.

Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.


İhraç Kaydıyla Satış Faturası
Ticari Belgeler (Commercial Documents)
Resmi Belgeler (Official Documents)
Taşıma Belgeleri (Transport Documents)
Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
Finansman Belgeleri (Financial Documents)


Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Bir dış ticaret işleminde malı satın almaya karar veren ithalatçı, bunun bedelini bankaya ödeyecektir. Bu duruma istinaden, bankanın emrinde hazır bulunan malın tamamının veya bir kısmının alıcıya teslim edilmesi için, bankanın, antrepo görevlisine ulaştırılmak üzere verdiği ve malın alıcıya teslim edilmesi yönündeki talimatına Teslim Emri-Delivery Order denir. Alıcı, bu belgeyi ibraz ederek malı antrepodan çekip alabilir.

Finansman Belgeleri
Finansman Belgeleri
Ordino


Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimattır.

Bir malı yükleme veya boşaltmadan önce vapur ve nakliye acentelerinden kaptana ya da nakliyeciye hitaben bir ordino (emir mektubu) verilir. Buna "teslim emri" de denir.

Malı yükletecek veya boşaltacak olan mal sahibi bu ordino ile vapurun kaptanına ya da nakliyeciye başvurarak işlemini tamamlattırır. Mal noksansız yüklendikten sonra kaptan ordino yerine mal sahibine konşimento adlı bir belge verir.

Ordino aynı zamanda konşimentoya karşılık eşyanın çekilmesi için talimattır.
Taşıma Belgeleri

Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt)
Taşıma Belgeleri
Hava Yolu Konşimentosu (Air-Waybill-AWS)
Taşıma Belgeleri

Deniz Konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading)
Hava Yolu Konşimentosu (Air-Waybill-AWS)
Demir Yolu Hamule Senedi (Rail Consignment Note)
Kara Yolu Taşima Senedi /CMR Senedi (Rdad Waybill/CMR Consignment Note)
Tır Karnesi (TIR Carnet)
Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt)
FIATA Taşıma Belgeleri (FCR/FCT/FBL)
Paket Postası Makbuzu (Parcel Post Receipt)


Taşıma Belgeleri

Koşer Belgesi (Kosher Certification)
Resmi Belgeler

A.T.A Karneleri


Resmi Belgeler

Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates):
ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR):

Resmi Belgeler
Gümrük Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Makbuzu
Ticari Belgeler
Tercüme Faturası
İhracatçı Birlikleri
Nisbi Aidatı Makbuzu
Expertiz Raporu (Expertise)
Spesifikasyon Belgesi (certificate of specification)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında “ Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir.

Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil olunan Katma Değer Vergisi iade olunur.” hükmü yer almaktadır.


ÖZEL FATURA

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen bir faturadır.

Orijinal fatura satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğunu kesinleştiren bir belgedir.

İthalat veya ihracatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir.

Genellikle orijinal fatura ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.


Ticari Faturalar
İhracat Faturası

Teklif belirten faturaya "proforma”, kesin olanına ise "orijinal” fatura denir. Ticaretin başlangıcıdır.

Satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın durumunu içeren bir tekliftir.

Proforma fatura hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır.

Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve ödeme şekline göre harekete geçerse o zaman, satış artık kesinleşmiş, fatura da kesin satış faturası veya ticari fatura diye adlandırdığımız faturaya dönmüş olacaktır.

Proforma fatura kelimesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.


Proforma Fatura
(Proforma Invoice - p/i)

Satış sözleşmeleri bir alım satım işleminin temelini ve başlangıcını oluşturan ana unsurdur. İster yazılı ister yazıya dökülmemiş olsun her alım satım işleminde karşılıklı olarak anlaşılan belli esaslar mevcuttur.

Dış ticaret işlemlerinde ne tür risklerin ortaya çıkacağı belli olmadığından sözleşmelerin metne dökülmesi zorunludur.

Bu sözleşmeler genellikle işlemler esnasında ortaya çıkan masrafların kime ait olacağını, alım satım işleminin genel esaslarını, olası risklerin kime ait olduğu gibi dış ticaretin ana unsurlarını içeren hukuki bir metin hüviyetindedir.

Bu nedenle doğru ve sağlıklı bir satış sözleşmesinin hazırlanabilmesi dış ticaret işlemlerinin doğru ve eksiksizce bilinmesi ve dış ticaret esasları çerçevesinde gerekli ifadelerin ve deyimlerin yazılması ile mümkündür.


SÖZLEŞME
Sözleşme
Faturalar
Proforma Fatura
Ticari Faturalar
İhracat Faturası
İhraç Kaydıyla Satış Faturası
İthalat Faturası
Özel Fatura
Navlun Faturası (Freight Invoice)
Çeki listesi (certificate of weight/weight note)
Koli/Ambalaj listesi (packing list)
Spesifikasyon Belgesi (certificate of specification)
İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Certificate)
Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol (Gözetim) Belgeleri(Third Party Certificate of Inspection)
Expertiz Raporu (Expertise)
Gemi Ölçü Raporu
Gümrük Müşavirlik Faturası
İhracatçı Birlikleri Nisbi Aidatı Makbuzu
Gümrük Vezne Alındı Belgesi
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) Belgesi
Tercüme Faturası
TSE Belgesi
Gümrük Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Makbuzu

Ticari Belgeler
(Commercial Documents)

Dış Ticaret İşlemlerinde Sözleşme


Dış Ticaretin Fizibilitesi


Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Belgelerin tasnifi
Ticari belgeler
Resmi belgeler
Taşıma belgeleri
Sigorta belgeleri
Finansman belgeleri


Dış Ticarette Teslim Şekilleri
EXW (Ex Works - Ticari işletmede Teslim)
FCA (Free Carrier - Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim)
FAS (Free Alongside Ship - Gemi Doğrultusunda Teslim)
FOB (Free On Board - Gemi Bordasında Teslim)
CFR (Cost And Freight - Mal bedeli ve taşıma)
CIF (Cost, Insurence And Freight - Mal bedeli, Sigorta ve taşıma)
CPT (“Carriage Paid To....” – “Taşıma,.....'e kadar ödenmiş”)
CIP (“Carriage and Insurance Paid To...” – “Sigorta dahil taşıma,....'e ödenmiş”)
DAT (Delivered At Terminal - Terminalde Teslim) 
DAP (Delivered At Place - Belirtilen Noktada Teslim) 
DDP (Delivered Duty Paid - Vergileri Ödenmiş Teslim)

Dış Ticaret İlgili Kuruluşlar
DIŞ TİCARET
Gümrük
Milli Savunma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Türkiye Şeker Fabikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhracatçı Birlikleri
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları
Bankalar
Kültür Bakanlığı

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Konsinye Satış ile Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Açık Hesap ile Ödeme

Dış Ticaret İşlem Süreci
İhracat İşlem Süreci
İhracatçı olmak
İthalat İşlem Süreci


Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Ekonomik Örgütler

Özel Rejimler
Serbest Bölgeler
Geçici İthal Ve Geçici İhraç
Antrepolar
Transit Taşımacılık
Sınır Ve Kıyı Ticareti
Bedelsiz İthalat

Bağlı Ticaret Yöntemleri
Takas
Kliring
Aktarma Ticareti (Switch Trade)
Karşı Satın Alma
Geri Satın Alma
Dengeleme (Offset) Anlaşmaları
Uluslararası Ödeme Anlaşmaları

Normal

Dış Ticaret Tanım
Nedenleri
Teorik Gelişimi


Dış Ticaret Politikaları
Amaçlar
Araçlar
Uygulamalar

Ödemeler Bilançosu


Döviz Kuru ve Politikası
Sistemler
Döviz Kuru Riskleri
D.K. Risklerinden Korunma


Mevzuat
İhracat Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği
Kambiyo Mevzuatı
Gümrük Mevzuatı
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Vergi, Resim ve Harç İstisnası


Uluslararası Pazarlama

Dış Ticaret (Foreign Trade)

Dış Ticaretin Finansmanı
Oto Finansman
Kredi Kuruluşları
Devlet Yardımları
Modern Yöntemler
Finansal Kiralama Leasing
Alacağın Devri Satımı Faktoringhttp://www.akerpatent.com/marka%20word/sozlesmeler.pdf

Navlun, deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretinin ifadesidir.

CF veya CIF teslim şekilleri ile satışta, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödenmektedir.
Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu fatura navlun faturası olarak adlandırılmaktadır.

Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgesi üzerinde "navlunu ödenmiştir" kaydının bulunması gerekmektedir. Ancak belirtilmemişse, satıcı firmanın taşıyıcı firmadan navlun faturası alarak ithalatçı firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da koyması gerekmektedir.

Navlun faturası malın ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin tespitinde dikkate alınacak kıymet faktörlerinden birini oluşturmaktadır.


Çeki Listesi
(certificate of weight/weight note)
Koli/Ambalaj listesi (packing list)
Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev’ide ve
çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halind
e,
her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla
düzenlenen bir belgedir

Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir

Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin çeki listesinin beyan edilen eşyanın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir.
İhraç edilecek ürünlerin ambalajı, her bir kutu, balya veya çuvalın içinde neler olduğu ve yüklemeye konu kolilerin boyutları ve ağırlığı gibi detaylı bilgiler içeren listedir.

Malların uluslararası standartlarının ayırımını yapan ve imalatçı firmanın TS veya ISO Belgesine bağlı olarak düzenlediği belgedir.
Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki bileşenlerin isim ve oranlarını gösteren listelerdir.

İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde ya da bağımsız laboratuarlar tarafından düzenlenebilmektedir.
Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını (miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb.) araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir.
Bu belgeyi verecek şirketlerin Bakanlık izinlerinin olması gerekmektedir.
İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, analiz belgesi hazırlanması gerekmektedir.

Ekspertiz raporları; ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları tarafından verilmektedir.
Sıvı olarak gemiye yüklenen akaryakıt, kimyevi madde, vb. gemi tankına ne miktarda yüklendiğini yükleme sırasında ne miktar fire olduğunu gösteren ve boşaltma limanında ne miktar fire verilebileceğinin saptandığı belge.
Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

-Tüzel şirket statüsündeki Gümrük Müşavirlikleri ise, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.

İhracat işlemleri üzerinden
FOB bedelin
asgari
onbinde beşi
ile azami
binde biri arasında
, ilgili birliğin genel kurul kararıyla ve Bakanlık onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur.


Gümrükte gümrük vergisi yattığı zaman düzenlenen ve ithalatçı firmaya verilen makbuz.
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) TCMB bünyesinde 12 Mayıs 1988 yılında, yatırımların yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir fondur. Fonun en büyük kaynağı bankaların tüzel ve gerçek kişilere verdiği krediler üstünden KKDF oranları doğrultusunda uygunlanan kesintilerdir.

Kesindi Oranı CIF üzerinden %6 oranındadır.

Tutar muhbir banka aracılı ile bankaya yatırılır.
http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2157/KKDF.pdf
İhracat ve İthalatta yetkili görevlililer tarafından istenmesi halinde fatura ve benzeri belgelerin Türkçe tercüme karşılıkları istenir.

Bu işlem için tercümanlık firmalarına ilili belge tercüme ettirilir ve ödenen bedel "Tercüme faturası" ile belgelenir.
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
İthalatta, ithal edilen her mal için gümrük vergisi ve KDV uygulanır. Gümrüklerde ödenen vergiler makbuz ile vergilenir.
1 no.lu nüsha : İhracat ve/veya transit işlemlerinin yapıldığı hareket idaresinde saklanır.

2 no.lu nüsha : İstatistik amacıyla kullanılır.

3 no.lu nüsha : İhracatta işlem gördükten sonra yükümlüye iade edilir.
4 no.lu nüsha : Transit rejiminde varış idaresinde saklanır.

5 no.lu nüsha : Transit rejiminde varış idaresince teyit amacıyla hareket idaresine geri gönderilir.

6 no.lu nüsha : İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüsha gümrük idaresinde saklanır.

7 no.lu nüsha : İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra, sonradan kontrol ve istatistik amacıyla yükümlü tarafından saklanır.

8 no.lu nüsha : İthalatta işlem gördükten sonra yükümlüye iade edilir.


http://www.gtb.gov.tr/eislemler/gumruk-beyannamesi-kullanma-talimati
6 no.lu nüsha : İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüsha gümrük idaresinde saklanır.

7 no.lu nüsha : İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra, sonradan kontrol ve istatistik amacıyla yükümlü tarafından saklanır.

8 no.lu nüsha : İthalatta işlem gördükten sonra yükümlüye iade edilir.
https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/
İhracat için 1 - 2 - 3
İthalat 6 - 7 - 8
Transit 4 - 5 - 6
Ürünün gideceği ülkeye göre alıcının gümrük muafiyetinden yararlanması için düzenlenen belgelerdir.
İhracatçı veya onun temsilcisi tarafından, bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından boş formu alınarak doldurulduktan sonra yine bu oda tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
– Almanya
– Avusturya
– Belçika
– Büyük Britanya
– Çek Cumhuriyeti
– Danimarka
– Estonya
– Finlandiya
– Fransa
– Hollanda
– İrlanda
– İspanya
– İsveç
– İtalya
– Kıbrıs
– Letonya
– Litvanya
– Lüksemburg
– Macaristan
– Malta
– Polonya
– Portekiz
– Slovakya
– Slovenya
– Yunanistan
EFTA ülkeleri, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir.
Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan girdilerin önce bir üçüncü ülkeye gönderilip burada işçiliğe tabi tutulmasıyla üretilen nihai ürünlerin AB ülkelerine ihraç edilmesi işlemlerinde bu ürünün bünyesinde yer alan ve serbest dolaşım hakkına sahip Türk girdisinin, Gümrük Vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belgedir. Bu belgeler Türkiye'de gümrük idareleri tarafından düzenlenip onaylanırlar.
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/10/20091007M1-1-61.doc
ihracatçı tarafından hazırlandıktan sonra ihracatçının bağlı bulunduğu ticaret odası tarafından onaylanır. İthalatın yapılacağı ülkenin elçilik veya konsolosluğunca onaylandığı da olur. Şayet ithalatçı ülkenin, ihracatçının ülkesinde temsilciliği yoksa ithalatçı ülkenin onaylayacak makamına gönderilmesi gerekir. Macaristan, Arnavutluk, Polonya, Suriye, Uzak Doğu ülkeleri Menşe Şahadetnamesi istemektedir.
• ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

• ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.

• ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

• ATA karnesi ile gelen eşyanın ithalatında veya ihracında gümrüklerden geçiş süresi kısalmaktadır.
Türkiye’ye kayıtlı taşıtların, yabancı gümrüklerden herhangi bir teminat bırakmaksızın geçişini sağlama ve aynı zamanda Türk Gümrükleri tarafından, çıkan taşıtların dönüşünün sorunsuz takip edilebilmesi için kullanılan, Türkiye’de Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen uluslararası nitelikte bir gümrüklerden geçiş belgesidir.
http://www.turing.org.tr/index.php?r=content/view&id=40&label=gumruklerden-gecis-karnesi-triptik
Belge için gerekli evrak;

1. Kullanıcı taşıt sahibiyse;
Ruhsat aslı,
TC kimlik numarası,
Başvuru formu

2. Kullanıcı taşıt sahibinden baskasıysa;
Ruhsat aslı,
Noter tasdikli vekaletname,
Vekilin TC kimlik numarası
Başvuru formu

3. Taşıt tüzel kişi adına tescilli ise;
Ruhsat aslı,
Yetki Belgesi
Kullanıcı yetkilinin dışında biriyse
beraberinde noter vekaletnamesi
Başvuru formu
İthalata konu malın cinsine göre tabi olduğu bakanlıklardan, ithalatı gerçekleştirebilmek için alınması gereken ve yalnızca tüzel kişiler tarafından alınabilecek (şahıs, limited veya anonim olabilir) bir izin belgesidir.

Kontrol belgesi ilgili ürünün tanımına göre; Tarım, Sağlık ve Çevre Bakanlıkları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden temin edilir.

Belgenin alınabilmesi için ithalatı yapılacak ürün için ilgili bakanlığın dış ticaret işlemini gerçekleştiren taraflardan (ihracatçı ve ithalatçı) istediği belgelerin ibraz edilmesiyle başvuru yapılır.
Herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için, ürünün ihracatçı tarafından çıkışı ve ithal edileceği gümrüklü sahaya girişi gerçekleşmeden kontrol belgesinin başvurusu yapılmalıdır.

Belgenin geçerlilik süresi ilgili bakanlıkça 4, 6 veya 12 ay olarak belirlenir ve bu sürenin sonunda ithalata devam edilecekse belge daha fazla kullanılamayacağı için yeni kontrol belgesine başvurulur.
TS-ISO:
Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
AQAP Belgesi:
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni ifade eder.

GMP Belgesi:
Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”dir.
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/EN/Icerikler.aspx?IcerikId=e8e94723-2a59-44c2-858b-192e4652ee6b
Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan bir belge olup
, hem Türk gümrüklerinden maların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi , hem de ithalatçı ülke gümrüklerinde giriş işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu, tüketime uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla kullanılmaktadır.Bitki Sağlık Sertifikaları , Zirai Karantina Teşkilatı veya Tarım ve Köy işleri Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere dayanılarak verilmektedir.

- Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
- Helal Belgesi (Helal Certificate)
- Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
- Boykot/Kara Liste Sertifikası

Bu vesaik, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin (et, süt, yumurta, bal, deri, yün gibi.) ihraç veya ithal edilebilmesi için bu malların sağlıklı olduğuna ve bulaşıcı hastalık taşımadığına dair, gümrük giriş-çıkış kapılarında resmi veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerin sonucunu gösteren belgedir.

Bu konuda yetkili kılınmış gümrük idareleri:
İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Edirne, Gürbulak, İzmit, İskenderun ve Ankara Gümrük Başmüdürlükleri ve bunlara bağlı Gümrük Giriş ve Çıkış Müdürlükleridir.
İslam ülkelerine yapılan hayvansal ürün ihracatı sırasında, bu ürünlerin İslami kurallara göre kesildiğini gösteren ve ihracatçının bulunduğu İl Müftülükleri tarafından düzenlenen belge olup, bu belge alıcı İslam Ülkesi Gümrük Giriş Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde o ülkelere, bu ürünlerin girişine izin verilmektedir.
Bir ihraç ürününün Musevi dinine uygunluğunu belgeleyen vesaiktir. Burada ihraç ürünü özellikle gıda ürünleridir. Türkiye'de Hahambaşılık tarafından verilen bir belgedir. İthalatçı tarafından, koşer istendiğinde ihracatçı firmalar Türkiye Hahambaşılığı'na şahsen veya faksla müracaat ederler ve belirttikleri gıda maddeleriyle ilgili koşer sertifikasını talep ederler. Müracaat sırasında, söz konusu gıda ürününde hangi hammaddelerin kullanıldığı da belirtilir.
İhraç edilecek tarım ürünlerinin hiç radyasyon içermediğini veya kabul edilebilir orandan daha fazla radyasyon içermediğini ispatlayan ve ihracatçı ülkenin bu konuda ölçüm yapmaya yetkili bir resmi kuruluşu tarafından düzenlenip ithalatçıya ulaştırılmak üzere ihracatçıya verilen bir belge niteliği taşır.

AB ülkeleri, Türk ihracatçı firmalarından Çernobil nükleer kazası sebebiyle özellikle yaş doğa mantarı için bu belge istenmektedir.

İhracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine başvurarak söz konusu belgeyi temin ederler.
Türkiye'den İsrail'e ve Türkiye'den Arap Ülkelerine ihracat yapılırken bu ülkeler arasında savaş hali söz konusu olduğu için ticarete konu eşyanın karşılıklı olarak birbirlerinin kara sularından, hava sahasından geçmediğinin, taşıma araçlarının ihtilaf yaşadıkları ülke bandıralı ve bayraklı olmadığının beyanını talep ederler. İhracatçının bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ile Taşıma Acentesi tarafından düzenlenir.
İhraç ürününün menşeini belgelemek için malın ihraç edileceği ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanan belgedir. Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri, bu ülkelerce ithal edilecek mallar için ithal sırasında gümrük işlemlerine esas teşkil edecek Konsolosluk faturasının ibrazını zorunlu görür.
İsrail, Orta ve Güney Amerika, Suudi Arabistan gibi ülkeler ithal ettikleri malların faturalarının ihraç ülkesindeki Konsolosluklardan onay almasını isterler.


İthalat yapılacak ülkenin İthalat Mevzuatında bu belgenin aranması koşulu varsa, ihracatçı ihracat yapacağı ülkenin Konsolosluğuna gider, oradan alacağı boş fatura formunu doldurur, aynı Konsolosluğa götürüp tasdik ettirir ve ithalatçıya bu faturayı gönderir. Bu fatura ile malın menşei ve ihraç ülkesi belgelendiği gibi malın ihraç fiyatının cari piyasa fiyatına uygunluğu da ithal ülkesi Konsolosluğunca kontrol edilmiş olur. Böylece damping yapılması engellenmiş olur ve ithalatçı ile ihracatçının anlaşarak ülke dışına döviz kaçırmasının önüne geçilmiş olur.
İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş olur. Bu tür bir uygulamada temel amaç, ithalatçı ülkenin vergi tahsilatı ile ilgili kaygılarını gidermektir.

Aşağıdaki ülkelere yapılan ihracatta, faturaya İsrail'le ilişkili olmadığına dair beyan konulmalı ve bu haliyle ilgili ülke konsolosluğu tarafından tasdiklenmelidir.

Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Kuveyt
Sudan
Suudi Arabistan
Libya
Yemen

Bu belgeler, deniz, kara, hava ve demiryolu ile yapılan taşımacığa göre farklılaşan belgelerdir.

Bir taşıma belgesi, malların ihracatçının ülkesindeki belli bir yerden alınıp ithalatçıya teslimini taahhüt eden, buna istinaden taşıtan ile taşıyan arasında düzenlenen bir taşıma sözleşmesidir, malların teslim alınmasını gösterir bir teslim makbuzudur, ayrıca deniz konşimentosunda olduğu gibi bir kıymetli evrak niteliği taşır.

Bir taşıma belgesinin, geçerlilik ve bankalarca kabul edilebilirliği ile taraflara hak ve yükümlülük yaratması için sahip olması gereken bir takım özellikleri içermesi gerekmektedir. Bunlar,
taşımacı firma
veya bunun yetkili
acentası tarafından imza edilmiş
olmalı, bankalar tarafından kabul edilip edilmeme, bayat (stale) olup olmama açısından
yükleme ve sevk tarihi
ne mutlaka haiz olmalı,
ihbar(notify) kaydı
içermeli ve
orjinal nüsha sayıları
belirtilmelidir. Taşıma belgeleri "konşimento" olarak adlandırılır ve çeşitli türlere ayrılır.


Taşıtanın isteği üzerine taşıyıcı veya gemi acentası tarafından düzenlenip taşıtana verilen, malın yüklendiğini ve belirlenen şekilde taşınıp varış yerinde alıcısına teslim edileceğini taahhüt eden belgedir. Bu tip konşimentonun en önemli özelliği kıymetli evrak niteliği taşımasıdır. Diğer bir ifade ile, ciro ve teslim yoluyla malların mülkiyetinin devrini sağlar.

Deniz konşimentosu, kıymetli evrak olma özelliğini T.T.K.'nun 1102. maddesinden almaktadır. Buna göre, konşimento gereğince kendisine mallar teslim edilecek olan veya konşimento emre yazılı ise ciro ve teslim ile kendisine devredilmiş bulunan kimse, malları teslim almaya yetkilidir.


Deniz Konşimentosu
(Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading)
Bu konşimento bir makbuzdur, kıymetli evrak niteliği taşımaz, ciro edilerek mülkiyeti devir edilemez, ithalatçı adına düzenlenir yani bir nev'i nama yazılı konşimento niteliği taşır. Mallar uçak ile taşınıp, düzenlenen senedin üzerinde ithalatçı olarak kimin ismi yazılı ise ona teslim edilir.

3 tanesi orijinal olmak üzere 12 nüsha halinde düzenlenir. Orijinal nüshalardan birincisi havayolu şirketine,
ikincisi ithalatçıya ve
üçüncüsü ihracatçıya verilir.

Üçüncü nüshanın ihracatçının elinde bulunması bankaların bu senedi kabul etmeleri açısından önemli risk algılaması yaratır. Çünkü ihracatçı, ithalatçının malları gümrükten çekmesinden evvel söz konusu eşyanın alıcısını değiştirme hakkına sahiptir. Bankalar bu nedenle, hava yolu taşıma senedini teminat sayabilmek için üçüncü nüshanın kendilerine verilmesini ve bu belgede gönderilen olarak muhabir bankanın adının yazılmasını isterler.Hamule senedi "nama" düzenlenir, emre yazılı hamule senetleri düzenlenemez.

Bu senet, demiryolu idaresi tarafından 6 nüsha olarak doldurulur. Bu senedin 4. nüshasının adı "Hamule Senedi Duplikatası"dır. Bu nüsha malın mülkiyetini temsil eder ve malların demiryolu idaresine teslim edildiğini gösteren bir "alındı" niteliği taşır. Varış istasyonunda malların alıcısı kimliğini ispat etmek suretiyle malları çekebilir, bu noktada ayrıca hamule senedini ibraz etmesi zorunlu değildir.

Bu yolla gönderilen mallar için banka tarafından garanti verilmesi istendiğinde, Hamule Senedi Duplikatasının bankaya teslim edilmesi ve malların banka namına gönderilmiş olması gerekmektedir. Malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin kurallar, kısa adı "CIM" olan 1970 tarihli ve Türkiye'nin de dahil olduğu "Uluslar arası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması" ile düzenlenmiştir.


Malların demiryolu ile taşınacağını gösteren, gönderen ile taşıyıcı demiryolu idaresi arasında yapılan taşıma sözleşmesini ifade eder.
Kamyon konşimentosu (Truck Bill of Lading) da denilen bu belge, kamyon veya tır ile yapılan uluslar arası taşımacılıkta, CMR [Convention Merchandises Routier (Ticari Mallar Güzergah Anlaşması)] gereğince düzenlenen bir taşıma belgesidir.

Bu anlaşma kapsamında, malın anlaşmaya üye ülkeler arasında taşınması sırasında mala gelebilecek hasar, kayıp, zarar, ziyan ve gecikmelerde gönderen-taşıyan-alıcı arasında sorumluluk ve yükümlülükleri belirten bir sözleşme yapılmaktadır.

Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, gönderenin namına, adına ve sevk makbuzu olarak düzenlenir. Söz konusu üç nüshada gönderen ve taşıyıcı firma imza yetkilisi tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Birinci nüshası gönderene verilir. İkinci nüshası mal ile birlikte gider. Üçüncü nüshası ise taşıma firmasında kalır. İkinci nüsha alıcıya teslim edilinceye kadar gönderen, malın teslim yerini ve teslim edilecek firmayı değiştirebilir. İkinci nüsha alıcıya teslim edildikten sonra taşıyıcı alıcının talimatına uymak zorundadır.


Bu belgenin en önemli özelliği, malların belli sayıda marka ve numaralarla, ambalajlı ve iyi durumda olduğunu gösteren teslim alındı-sevk edilecektir hükmünde makbuz, ve taşımanın gönderenin talimatı ile varış yerine taşınacağını gösteren taşıma sözleşmesi niteliği taşır.

Ancak, unutulmamalıdır ki bu belge kıymetli evrak hükmünde bulunmaz, dolayısıyla ciro edilemez.

Uygulamada CMR Sözleşmesine taraf olan ülkeler arasında malı temsil eden ve dolayısıyla kıymetli evrak hükmünde kabul edilen CMR Sözleşmeleri düzenlenebilmektedir.


Tır Karnesi (TIR Carnet)
"TIR Karne Bedelleri (Oda Harcı ile Birlikte)" aşağıdaki gibidir.

1-) AB-4 YAPRAKLI: 113,00- TL
2-) 4 YAPRAKLI: 93,00-TL
3-) 6 YAPRAKLI: 204,00-TL
4-) AB-6 YAPRAKLI: 145,00-TL
5-) 14 YAPRAKLI: 210,00-TL
6-) 20 YAPRAKLI: 215,00-TL

TASDİK ÜCRETİ : KARNE BAŞI 5,00-TL
Demiryolu ve çoğunlukla karayolu ile taşımacılıkta kullanılan bu belge, taşıma komisyoncuları tarafından belli bir ücret karşılığında kendi adlarına ve başkaları hesabına mal taşıyan nakliye firmaları tarafından düzenlenen belgedir.

Taşıma komisyoncuları, bir uluslar arası taşıma şirketi veya onun bir acentesi olmadıkları için konşimento veya taşıma senedi düzenleyemezler ve uluslar arası taşıma şirketi adına hareket edemezler. Bunlar ancak, ithalatçılara sevk edilmek üzere ihracatçılardan topladıkları malları bir uluslar arası taşıma firmasına taşıtabilirler.

Taşıma şirketinden kendi adlarına düzenlenmiş taşıma senedini alırlar. İhracatçılara ise malları sevk etmek üzere teslim aldıklarını gösteren kendi makbuzlarını verirler ki bu makbuza Nakliyeci Makbuzu adı verilir.
Malın mülkiyetini temsil etmediği için ciro edilemezler ve dolayısıyla kıymetli evrak hükmünde de sayılmazlar.


Bu belgeler bir nev'i nakliyeci makbuzudur. Ancak bu belgeler, FİATA [(International Federation of Freight Forwarders Association) Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu] tarafından, kendisine üye olan taşıma acenteleri için standart hale getirilmiş ve sadece karayolu taşımacılığında kullanılan belgelerdir. Bu belgeleri düzenleyebilmek için öncelikle FİATA'ya üye olmak gerekir ve sonrasında da bu federasyondan FİATA lisansı almak gerekmektedir.
Uygulamada 3 çeşit FİATA belgesi vardı

FİATA FCR, malların gönderilene sevk edilmek veya gönderilenin emrine hazır tutulmak üzere teslim alındığını gösterir. Ciro edilemez ve kıymetli evrak niteliği taşımaz. Mallar taşıma aracına yüklendikten sonra orjinalinin ibrazı halinde ihracatçı tarafından yükleme iptal edilebilir, koşulları ve ithalatçısı değiştirilebilir. Belgenin orjinali ihracatçıya teslim edildiği için ithalatçı açısından bir risk söz konusudur.

FİATA FCT, bu belge takım halinde ithalatçının emrine düzenlenir ama kıymetli evrak niteliği taşımaz. Belgenin orjinallerinin varış yerinde taşıma firmasına ibrazı halinde, mallar ithalatçıya teslim edilir.

FİATA FBL (FİATA Kombine Konşimentosu) deniz konşimentosu ile aynı hukuki niteliğe sahip bir kombine nakliyat konşimentosudur. Şekil ve şartı FİATA tarafından tespit edilmiş ve Uluslar arası Ticaret Odası (ICC) tarafından onaylanmıştır. Emre düzenlenen, kıymetli evrak niteliği taşıyan önemli bir uluslar arası taşıma belgesidir.


İthalatçıya posta ile gönderilecek malın bulunduğu kolinin doğrudan ithalatçı veya ithalatçının bankasına sevk edilmek üzere Posta İdaresine verilmesi karşılığında alınan posta makbuzuna denir. Posta idareleri malları doğrudan ithalatçıya gönderebileceği gibi banka aracılığı söz konusu olacaksa malların üzerinde kontrol sağlamak amacıyla ihracatçının bankası adına da gönderebilir. Banka aracılığı söz konusu ise, banka tarafından posta idaresine yazılan bir teslim emri ile ithalatçıya devredilir.
Rehin Senedi (Trust Receipt)
İthalatçının ülkesindeki bankasının, ihracatçıya yapılacak ödemeyi muteber müşterisi olan ithalatçı adına üstlenmesi durumunda ortaya çıkan işleme ilişkin belgedir. Burada ithalatçı adına açılmış gayri nakdi nitelik taşıyan bir kredi söz konusu olmaktadır.

Uygulamada banka, ihracatçıya ödemeyi yapar ve ödeme miktarı kadar müşterisi konumunda olan ithalatçının hesabına ithalatçıyı borçlu kaydeder. Ancak doğaldır ki banka mevcut durumda, teminat olarak, ithal edilecek malların veya malların üzerindeki hakkın veya malların satışından elde edilecek gelirin kontrolünde olmasını isteyecektir. Banka, ithalatçı kendisine kredi borcunu ödeyene kadar geçerli olacak şekilde ithalatçıdan Rehin Senedi alır.

Söz konusu belge, borcunu ödeyene kadar ithalatçının mallarını gayri nakdi krediyi sağlayan bankaya rehin bıraktığını, malları gümrükten çektikten sonra banka adına depoya veya antrepoya koyacağını ve kredinin vadesi dolana kadar ithalattan doğan kredi borcunu bankaya ödeyeceğini taahhüt eden bir finansman belgesidir.


Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)
Kontrol ve Numune Alma Yetki Belgesi
Teslim Emri (Delivery Order)
İthalatçı ile ihracatçı arasında anlaşmaya varıldıktan sonra taraflar teslim şekillerine göre malların taşınması sırasında hasar olma ihtimaline karşı maddi bir kayba uğramayacaklarından emin olmak isterler. Bu nedenle doğaldır ki, mallarını sigorta ettirmek isteyeceklerdir.

Sigorta ettiren taraf, sigorta şirketine malın bedeli üzerinden listelerle belirlenmiş olan "Sigorta Primini" ödeyecektir. Bir zarar durumu hasıl olduğunda da sigorta şirketinin sigorta ettirene ödediği bedel yani "tazminat" söz konusu olacaktır. İhraç malların ithalatçıya sevkiyatı gerçekleştirilirken taşıma sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı sigortalanması gerekir.

Dış ticarete konu malların sigortalanmamış olması halinde bunun ihracatçıdan ithalatçıya taşınması mümkün olmayacağı gibi, banka ve gümrük işlemlerinin de gerçekleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Eşyanın alım satım sözleşmesinde belirlenen teslim şekline istinaden ihracatçı, ithalatçı ya da her ikisi birden sigorta bedelini üstlenecektir.

Sigorta belgeleri, sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.


Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
Dış ticaret kapsamında taşınan malların yüklendikleri yerden ithalatçıya teslim edilecekleri ana kadar uğrayabilecekleri hasarlara veya avaryalara karşı sigorta edildiklerini gösteren belgedir. Nama, emre veya hamiline olarak düzenlenebilir ve ciro yoluyla devredilebilir.

Bir sigorta poliçesi üzerinde, sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıranın kimlik bilgileri, sigortanın konusu, sigortanın hangi riskleri kapsayacağı, sigorta bedeli, sigorta primi tutarı, ödeme tarihi ve yeri, poliçenin düzenlenme tarihi, uluslar arası taşıma firmasının ünvanı, malın cinsi ve özellikleri, taşıma firmasıyla sevkiyat için belirlenen süre, malın taşıma firmasına nerede ve ne zaman teslim edileceği belirtilmektedir.


Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate):

Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçı veya ithalatçıların kesin sigorta öncesi hazırladıkları belgedir. İhracatçı veya taşıma komisyoncusu ile taşıma firması arasında düzenlenir ve fazla kapsamlı değildir.


SİGORTA BELGELERİ

Variety uygulaması taraflarca kullanılabilir ancak kullanılan terimlerin tam olarak ne anlama geldiği konusunda taraflar arasında bir anlayış birliği bulunmalıdır.

Tereddüt hasıl olan noktalarda variety kullanılması yerine bunları ifade eden cümlelere yer verilmeli ve sözleşme metnine yansıtılmalıdır.

Uluslararası tatbikatta, variety kullanan tarafın bu kullanımdan doğacak riski üstlenmesinin genel kural olduğu hususu akıldan çıkarılmamalıdır.


Incoterms klozları ile birlikte kullanılan ve taraflara ek yükümlülük (≡ hak) doğuran şartları ifade eden kimi ek terimler vardır ki bunlar “variety” olarak adlandırılmaktadır. Bunların başlıcaları ;

►FIOS (yükleme, boşaltma ve istifleme hariç) ►(UN)LOADED(yüklemesi yapılmış/yapılmamış)
►(UN)LANDED (boşaltması yapılmış/yapılmamış)
►DEMURRAGE (yükleme/boşaltmanın süresi içerisinde yapılamamasından kaynaklanan ek masraflar) [ “sürastarya” T.T.K. md.1035 vd; md.1052 vd)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Terimlere, niteliklerine aykırı ifadeler yüklenmesi ve “variety” (varyant) kullanılması konuları incoterms klozları ile ilgisi bulunan ve en çok soruna yol açan konuların başında gelmektedir.

Bu türlü bir olumsuzlukla kaşılaşmamak için, terimlerin muhteviyatlarını bilip ona göre atıfta bulunmak gerekir.

Aksi durumda, çeşitli ülke mahkemelerinde vazedilmiş çeşitli kararlar vardır ve bunlar mücbir sebepler hariç olmak üzere terimlerin doğrudan içeriklerinin uygulanmasına ilişkin kararlardır.
Dış Ticarette Teslim Şekilleri

"Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim" kuralı, satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

Teslim şeklinin özellikleri :
 Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır; ancak DDP teslim şeklinde satıcı bir de gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Eğer taraflar, malların ithalat için gümrüklenmesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlarsa, DAPKuralı kullanılmalıdır.

Satıcının Yükümlülükleri :
 DDP Kuralı, satıcı açısından azami yükümlülüğü gösterir. Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve Alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini de ödemek suretiyle gerçekleştirir. Satım sözleşmesinde aksi açıkça kararlaştırılmamışsa, ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer tüm vergiler satıcıya aittir.

Alıcının Yükümlülükleri :
 Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır. Malların öngörüldüğü şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılar. Alıcının satıcıya karşı ihraç veya ithal ülkesi yetkililerinin emrettiği herhangi bir yükleme öncesi muayene masrafını ödemek gibi bir yükümlülüğü yoktur.


Dış Ticarette Teslim Şekilleri

"Belirlenen Yerde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

Teslim şeklinin özellikleri : 
malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES, ve DDU’nun yerini almıştır. DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde, eğer varsa kararlaştırılan noktada, gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder.

Alıcının Yükümlülükleri : 
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olacağının düzenlendiği haller dışında, malların belirlenen varma yerinde teslim alınabilmesi için gelen taşıma aracından boşaltılması için gerekli masrafları öder. Uygulandığı ölçüde, malların ithali için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ve diğer masrafları alıcı ödemelidir. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"Terminalde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna  bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar. Taraflar malların terminalden başka bir yere taşınması ve elleçlenmesi ile ilgili hasarın ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini amaçlıyorsa,  DAP veya DDP kuralları kullanılmalıdır.

Teslim şeklinin özellikleri : 
malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. DAT bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir.malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde veya limanında kararlaştırılan terminalde, gelen taşıma aracından boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Eğer belirli bir terminal kararlaştırılmamış ise, satıcı kararlaştırılan varma yerinde veya limanında kendi amacına en uygun terminali seçebilir. Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder.

Alıcının Yükümlülükleri : 
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

"Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak" kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.
CIP kuralı kullanıldığında (tıpkı CPT, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. 

Teslim şeklinin özellikleri :
 Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortası yaptırır.Ancak alıcı olağandışı risklere (grev, savaş, doğal afet vb.) karşı sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından mal bedelinin %10 fazlası ile yaptırılır.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı, malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlamakta satıcının sorumluluğundadır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, gönderdiği malın sigortasını yaptırır. Alıcıya, sigorta poliçesini veya sigorta teminatına ilişkin diğer bir kanıt vermelidir. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

Alıcının Yükümlülükleri :
 Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. İthalat için ödenmesi gereken tüm resimleri, vergileri ve diğer harçları, gümrük işlemlerine ilişkin masrafları öder.


Dış Ticarette Teslim Şekilleri

"Taşıma Ödenmiş Olarak" kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.
CPT kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. 

Teslim şeklinin özellikleri : 
Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulur. Teslimi gerçekleştirildiği ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir. 

Alıcının Yükümlülükleri :
 Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır. Navlun bedeline dahil değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşimentoyu acentadan teslim alır. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.


Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"Masraflar, Sigorta ve Navlun" kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CIP kuralı kullanılmalıdır.
CIF kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CFR kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. 

Teslim şeklinin özellikleri : 
Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.

Satıcının Yükümlülükleri : 
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmalıdır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malları yaklaşık hani tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri : 
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.


Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"Masraflar ve Navlun" kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CPT kuralı kullanılmalıdır.
CFR kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. 

Teslim şeklinin özellikleri :
 Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcının Yükümlülükleri : 
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır. Uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve taşıma sözleşmesi kapsamında olmaması kaydıyla, malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.


Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"Gemide Masrafsız" kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide veya bu şekilde teslim edilen malları temin ederek teslim etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda,  FCA kuralı kullanılmalıdır.

Teslim şeklinin özellikleri :
 Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder

Satıcının Yükümlülükleri : 
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. Malların geminin küpeştesini (Güvertesini) geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp Satıcının sorumluluğundadır. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri : 
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten sonra malla ilgili tüm masraf ve riskler Alıcının sorumluluğundadır. Uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.


Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"Gemi Doğrultusunda Masrafsız" kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) bırakarak teslim etmesini ifade eder. Malların konteynerde olduğu hallerde, satıcının malları gemi doğrultusunda değil de bir terminalde taşıyıcıya teslim etmesi olağandır. Bu gibi durumlarda, bu kural uygun değildir ve FCA kuralı kullanılmalıdır.

Teslim şeklinin özellikleri : 
Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek., Gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tesliminden itibaren malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır. Bu teslim şeklinde ihracat ile ilgili tüm belgeler alıcı tarafından hazırlanır. Gümrük işlemleri de alıcı tarafından yapılır. Alıcı firma bu ülkede ihracatçı gibi hareket edebilmesi mümkün değilse bu teslim şekli seçilmemelidir.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere; alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasında yardımcı olur. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine; satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri : 
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İhracat ve ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar, Gümrük masraflarının tümünü öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak, geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirir. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"Taşıyıcıya Masrafsız" kuralı, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder. 
Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

Satıcının Yükümlülükleri : 
FCA kuralı, satıcının malları uygulandığı ölçüde ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı, malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının talep etmesi üzerine durumunda taşıma acentesi ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşır. Malları taşıyıcıya ve ya taşıma acentasının gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerinde net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir. Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir. Satıcı, masrafları kendine ait olmak üzere, malların teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verir.

Alıcının Yükümlülükleri :
 Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük vergisi ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun ücretini öder. Alıcı,  ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri
"İş yerinde teslim" terimi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder. EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder.

Teslim şeklinin özellikleri :
 Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.

Satıcının Yükümlülükleri :
 Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak belirtilen tarihte veya süre içinde yine anlaşmada belirtilen yerde (Fabrika, depo, işyeri vb.) herhangi bir taşıma aracına yüklenmemiş olarak, malları alıcının emrine amade tutar. Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya bildirir. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olur. Alıcının talep etmesi halinde, tüm masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere taşıma acentası ile anlaşma yaparak, düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerinde net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontro
Full transcript