Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

prezentacja2

description
by

Alicja Stepniajk

on 28 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of prezentacja2

Projekt skierowany jest
do osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów
w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Osoby bezrobotne powinny spełniać następujące kryteria dostępu:

1. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu: choszczeńskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, pyrzyckiego stargardzkiego, łobeskiego, białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, sławieńskiego, świdwińskiego, wałeckiego.

2. Deklaracja założenia firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3. Wiek powyżej 50 roku życia. GRUPA DOCELOWA Osoby chcące przystapić do udziału
w projekcie powinny posiadać zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarówno w dniu składania formularza zgłoszeniowego, jak również utrzymać ten status co najmniej do dnia podpisania umowy szkoleniowo-doradczej REKRUTACJA Aby zakwalifikować się do projektu uczestnicy będą musieli pomyślnie przejść 3 etapy rekrutacji.

ETAP I. OCENA FORMALNA
Podczas pierwszego etapu zostaną zweryfikowane formularze rekrutacyjne złożone przez uczestników do Biura Projektu. Każdy z kandydatów musi spełnić warunki grupy docelowej ETAP II. OCENA MERYTORYCZNA

W jej trakcie weryfikowany będzie przede wszystkim pomysł na biznes danej osoby. W trakcie tej oceny będzie można uzyskać maks. 60 pkt. w tym:
a) opis przedsięwzięcia –maks. 20 pkt.
b) wielkość popytu na przedmiot dział– maks.10 pkt.
c) trwałość ekonom. – maks.10 pkt.
d) innowacyjność – maks.10 pkt.
e) doświadczenie i wykształcenie zbieżne z profilem dział. – maks.10 pkt.

Ostateczna punktacja przyznana podczas oceny merytorycznej będzie średnią ocen członków komisji rekrutacyjnej Projekt będzie się składał z dwóch edycji.
W każdej z nich zrekrutowanych zostanie
15 osób, które przystąpią do udziału
w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2012 roku ETAP III. ROZMOWA DIAGNOSTYCZNA

Kandydaci wyłonieni w etapie II zaprezentują swój pomysł przed komisją rekrutacyjną złożoną z ekspertów posiadających doświadczenie w obszarze przedsiebiorczości, która przyzna punkty za:

a) poziom zaawansowania planu przedsięwzięcia (maks. 10 pkt.)
b) prognozę finansową (maks. 5 pkt.)
c) program wdrożenia innowacyjności (0-5 pkt.)

Kolejno kandydaci przystąpią do rozmowy z PSYCHOLOGIEM. Podczas 2 h spotkania (rozmowa + test kompetencji) PSYCHOLOG zbada następujące cechy wśród 60 os. wybranych w etapie II rekrutacji i nada za nie odpowiednią liczbę pkt. (maks. 20 pkt.)

a) samodzielność ( 0-4 pkt.);
b) przedsiębiorczość ( 0-4 pkt.);
c) odpowiedzialność ( 0-4 pkt.);
d) umiejętność planowania i myślenia analitycznego ( 0-4 pkt.);
e) sumienność( 0-4 pkt.). Przebieg uczestnictwa w projekcie Szkolenia

Po przejściu etapu rekrutacji, każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie poinformowany o swojej punktacji i o terminach pierwszych szkoleń.

Uczestnicy wezmą udział w 48h szkoleń obejmujących m.in. tematykę:

* form prowadzenia działalności,
* rynku i konkurencji,
* sprzedaży i marketingu,
* rozliczeń z ZUS i US,
* przygotowania biznes planu,
* przygotowania wniosków o wsparcie finansowe,

Dodatkowo pojawią się zajęcia obejmujące wszelkie zagadnienia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczestników PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
KRZYSZTOF MUSIATOWICZ Doradztwo Podstawowe

Po zakończeniu etapu szkoleń uczestnicy przez 2 tygodnie będą mogli korzystać z indywidualnego doradztwa w wymiarze 10h na uczestnika. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać doradcę z danej dziedziny z podanej wcześniej listy doradców Dziękujemy za uwagę ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej Wsparcie finansowe

Po zakończeniu wsprcia szkoleniowo-doradczego niezwłocznie zostanie ogloszony termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Każdy z uczestników ma szansę otrzymać do 25 000 zł wsparcia finansowego oraz do 800zł wsparcia pomostowego przez sześć pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W piątym miesiącu prowadzenia własnej firmy beneficjenci projektu mają prawo ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 800 zł na kolejne 6 miesięcy.

Wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego będzie oceniać Komicja Oceny Wniosków składająca się z dwóch ekspertów z min. 2 letnim doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości Wsparcie finansowe w projekcie otrzymają
22 osoby (11 w każdej edycji) Doradztwo specjalistyczne

Będzie świadczone na podobnych zasadach jak doradztwo podstawowe. Przewidziany wymiar czasowy to 10h na uczestnika. Usługa będzie realizowana przez okres roku od założenia własnej firmy.

Tematyka doradztwa specjalistycznego będzie się różnić od tematyki doradztwa podstawowego, a skupiać się będzie głównie na problemach związanych z prowadzeniem firmy.

Szczególną uwagą zostaną objęte osoby niepełnosprawne, na których potrzeby będzie ukierunkowana organizacja doradztwa Kontrole i monitoring

Beneficjenci projektu bedą podlegać monitoringowi i kontroli. Zrówno monitoring jak i kontrole będą przeprowadzone 2 razy w ciągu pierwszego roku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kontrola nastąpi na samym początku prowadzenia firmy i pod koniec pierwszego roku jej prowadzenia. Natomiast monitoring między drugim a piątym miesiącem oraz między ósmym a jedenastym miesiącem prowadzenia działalności gospodarczej.

Mają one na celu sprawdzenie prawidłowości prowadzenia firmy i wydatkowania uzyskanego dofinansowania Szczegółowych informaji dotyczących projektu udziela biuro projektu:

4C Centrum Ekonomii Społecznej
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
(91) 881 2572
zysk@4c.szczecin.pl
Full transcript