Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A szavazólap adattartalma

No description
by

Seszták Attila

on 2 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szavazólap adattartalma

Szavazólap és borték átadása
Szavazás módja
Rontott szavazólap cseréje
Tájékoztatás, segítés
A SZAVAZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK. A SZAVAZÁS, A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS ÉS A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A SZAVAZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A szavazólap adattartalma
A jelöltek és a listák sorrendjének kisorsolása
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása
A szavazólap elkészítése
A szavazóhelyiség kialakítása
A szavazásnapi iratok és kellékek átadása

SZAVAZÓLAP ADATTARTALMA

nyilvános ülésén
a sorsolás szabályait a bizottság határozza meg
a nyitva álló időtartam utolsó napján, 16 óra után
határozattal dönt a bizottság
A JELÖLTEK, ILLETVE LISTÁK SORRENDJÉNEK KISORSOLÁSA
A Ve. mellékletében nem szavazólap minta került elhelyezésre, hanem a szavazólap alap-adattartalma került meghatározásra, az 5. és a 6. mellékletben:
az 5. melléklet az egyéni szavazólap alap-adattartalmát,
a 6. melléklet a listás szavazólap alap-adattartalmát állapítja meg.

A szavazólap adattartalmára vonatkozó további különös részi rendelkezések a Ve. 307/L. §-ban.

SZAVAZÁSNAPI IRATOK ÁTADÁS
Az iratok és kellékek átadása a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén elnök-helyettese részére, amely magában foglalja:
a szavazóköri névjegyzéket,
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét,
a szavazólapokat,
egyéb kellékeket.
Az átadást a szavazás napját megelőző napon, dokumentáltan kell lebonyolítani.

SZAVAZÓHELYISÉG KIALAKÍTÁSA
a szavazóhelyiséget magában foglaló épület ne legyen jelölt, vagy jelölő szervezet használatában (részben sem),
a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen,
garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását,
biztosítsa a szavazatszámláló bizottság munkájának zavartalanságát.

A szavazó lapon a jelöltek - a polgármesterjelöltek, egyéni választókerületi jelöltek, egyéni listás jelöltek - nem nevük abc-sorrendjében, hanem a választási bizottságok által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Emellett a kompenzációs listák sorsolását is el kell végezni.

A korábbi szabályoktól eltérően nincs szavazólap minta, az új Ve. csak a szavazólap adattartalmát határozza meg.
Az
EGYÉNI
szavazólap tartalmazza:
a „szavazólap” megjelölést,
a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
a választás megnevezését,
a szavazás napját,
a választókerület megjelölését,
annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,
a jelölt sorszámát,
a jelölt nevét,
a szavazásra szolgáló kört,
a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést,
az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.
Azután, ha a bizottság valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

Azokat a jelölteket, illetve listákat, amelyek nyilvántartásba vételét a választási bizottság elutasította, a szavazólap adattartalmának jóváhagyásakor figyelmen kívül hagyja a bizottság akkor is, ha a döntés még nem jogerős.

Az esetleges változások átvezetéséről külön döntés nélkül a választási iroda gondoskodik, és erről tájékoztatja a jölölő szervezeteket és a független jelölteket.
A választási eljárási alapelvek egyike, a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, mely alapelv érvényesülését segíti elő, hogy minden településen, minden választókerületben legalább egy szavazó helyiséget akadálymentesíteni kell.
A szavazás titkosságának biztosítása, továbbá a szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szavazóhelyiség berendezése során gondoskodni kell:
a szavazatszámláló bizottság munkavégzéséhez szükséges berendezési tárgyakról, (pl. asztal, szék, toll, stb.),
legalább kettő szavazófülke kialakításáról (akadálymentesítés!),
a szavazófülkében rögzítve, toll elhelyezéséről,
minimum kettő szavazóurna elhelyezéséről (a mozgóurnán felül),
abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki a 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont.
Az
EGYÉNI
szavazólap tartalmazza:
a „szavazólap” megjelölést,
a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
a választás megnevezését,
a szavazás napját,
a választókerület megjelölését,
annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,
a jelölt sorszámát,
a jelölt nevét,
a szavazásra szolgáló kört,
a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést,
az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.
A
LISTÁS
szavazólap tartalmazza:
a „szavazólap” megjelölést,
a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
a választás megnevezését,
a szavazás napját,
a választókerület megjelölését,
annak megjelölését, hogy csak egy listára lehet érvényesen szavazni,
a lista sorszámát,
a szavazásra szolgáló kört,
a jelölő szervezet nevét,
a listán szereplő első öt jelölt nevét,
az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.
SZAVAZÁS
A szavazás ideje, helye
A szavazóhelyiség rendje
A szavazás megkezdése
A szavazás rendje

A SZAVAZÓHELYISÉG RENDJE
150 méteren belül – közterületen – kampánytevékenység nem folytatható
a szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni
a szavazást nem lehet meghosszabbítani, vagy – főszabály szerint – felfüggeszteni
A SZAVAZÁST A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI AZONNAL FELFÜGGESZTI K, HA:

a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak a száma három alá csökken

a szavazás a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető esemény miatt lehetetlenné válik

Az urnát, továbbá az iratokat zárolják, és a felfüggesztés tényéről a helyi választási iroda vezetőjét a szavazás törvényes folytatásának biztosítása érdekében haladéktalanul értesítik.
A szavazatszámláló bizottság létszámát a póttagok bevonásával a helyi választási iroda vezetője kiegészíti.

Ha ilyen módon nincs lehetőség a bizottság kiegészítésére, akkor arról a területi választási iroda vezetője köteles gondoskodni más település szavazatszámláló bizottsági póttagjának megbízásával. (A TVI vezetője csak a saját illetékességi területéhez tartozó település szavazatszámláló bizottsági tagját bízhatja meg!)
A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt – a hivatalos választási iratok és a hivatalosan elhelyezett toll kivételével – nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.

(Az adathordozó, adatrögzítő eszközök birtoklása nem, viszont azok használata tilos!)
A SZAVAZÁS IDEJE, HELYE
A SZAVAZÁS IDEJE:
A szavazás napján 6 órától 19 óráig (8/2014. NVB állásfoglalás)

A SZAVAZÁS HELYE:
lakóhely, vagy bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazóhelyiségben
mozgóurnával
SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE
Jelenlét a szavazóhelyiségben
Szavazóurnák vizsgálata
Választópolgár a szavazóhelyiségben

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI AZ ELSŐKÉNT SZAVAZÓ VÁLASZTÓPOLGÁRRAL EGYÜTT, ILLETVE JELENLÉTÉBEN A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT:
megvizsgálják az urnák állapotát
megvizsgálják, hogy az urnák üresek
az urnákat lezárják, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani
a szavazóköri jegyzőkönyvön mindezeket aláírásukkal tanúsítják

(a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető elsőként nem szavazhat)

ELLENŐRZŐ LAP NEM KELL!


A MOZGÓURNA VIZSGÁLATA:
az előzőek szerint, de ellenőrző lap elhelyezése szükséges
az ellenőrző lap tartalmazza elhelyezésének időpontját, a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását
A VÁLASZTÓPOLGÁR - A SZAVAZÓHELYISÉGBEN TARTÓZKODÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT - SEMMILYEN MÓDON NEM AKADÁLYOZHAT MÁS VÁLASZTÓPOLGÁRT A TITKOS SZAVAZÁSRA VONATKOZÓ JOGA GYAKORLÁSÁBAN
a választópolgár, illetve választott segítője a választójogának gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelységben
az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel
a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság azonosítja
a választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját
ennek alapján a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
SZAVAZÓLAPOK:
polgármesteri szavazólap
egyéni listás szavazólap
egyéni választókerületi szavazólap
megyei listás szavazólap

SZAVAZÓLAP ÁTADÁSA:
a szavazólap bal felső sarkában bélyegzőlenyomat elhelyezése (amennyiben a szavazatszámláló bizottság nem a kijelölt helyre helyezi el a bélyegzőlenyomatot, az a szavazólapot nem teszi érvénytelenné)
boríték
szavazólap átvételének igazolása
a szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt (de arra nem kötelezheti)
ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI:
csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet
a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
a szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, illetve nevet, listát hozzáírtak
a szavazólapot nem kötelező borítékba helyezni, annak érvényességét nem érinti, ha boríték nélkül dobják az urnába
RONTOTT SZAVAZÓLAP CSERÉJE:

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.

A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap fajtánként – csak egyszer adhat ki.
A szavazólapon feltüntetett, időközben kiesett jelölt vagy lista esetén a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, szükség szerint szóban tájékoztatja a választópolgárokat, a kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon áthúzza.
az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket
szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját
ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más választópolgárt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt
aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt vehet igénybe
a látássérült Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe (A szavazatszámláló bizottság a választópolgár szavazólapját belehelyezi a szavazósablonba, és így adja át a választópolgár részére. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot kiveszi a szavazósablonból, borítékba helyezheti és az urnába dobja, a szavazósablont visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.)
SZAVAZÁS RENDJE
A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉIG:
a szavazatszámláló bizottság tagjai
a választási iroda tagjai
a nemzetközi megfigyelő

A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉTŐL A SZAVAZÁS LEZÁRÁSÁIG:
a szavazatszámláló bizottság tagjai
a jegyzőkönyvvezető
a médiatartalom-szolgáltató képviselője
a nemzetközi megfigyelő
a választópolgár (a választójog gyakorlásához szükséges ideig)
a választópolgár által választott segítő
SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM:
szavazóköri névjegyzékben szereplő
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
fogva tartása miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:
a választás kitűzését követően
legkésőbb a szavazást megelőző második napon a helyi választási irodához
vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
SZAVAZÁS ÁTJELENTKEZÉSSEL
IGAZOLÁS HELYETT ÁTJELENTKEZÉS!

A KÉRELEM:
a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
aki a szavazás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart
a választás kitűzését követően
legkésőbb a szavazást megelőző második napon
a helyi választási irodához
a Ve. 92. § (1) bek. a) pontja szerinti alapadatok
a tartózkodási hely címe
SZAVAZATSZÁMLÁLÁS ÉS A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A szavazatszámlálás során jelenlévők köre
A szavazatszámlálás folyamata
A szavazóköri eredmény megállapítása
A települési önkormányzati választás eredményének megállapítása

A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS SORÁN:
az SZSZB,
a jegyzőkönyvvezető,
a médiatartalom-szolgáltató képviselője (a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény alapján médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója),
a nemzetközi megfigyelő
tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

Az SZSZB a jegyzőkönyvben feltünteti a szavazás befejezésének időpontját.
Az SZSZB megszámlálja a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja.
Az SZSZB a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, melyet rögzít a jegyzőkönyvben.
Az SZSZB az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben ezeket a szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell csomagolni.
Az SZSZB összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.
Az SZSZB külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat.

FIGYELEM!

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.

Érvénytelen a szavazólap, amely
nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
nem tartalmaz érvényes szavazatot.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet
nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
kiesett jelöltre, listára adtak le.

Érvénytelen szavazólapon érvényesen szavazni nem lehet!

A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon a fentiek szerint érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.

Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön meg kell számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolását.
A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.
Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, az SZSZB a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.
A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy – a csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni.
A csomagra rá kell írni a szavazókör sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A csomagot az SZSZB jelen lévő tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik.
A számlálás befejezése után el kell végezni az érvényes szavazatok kötegelését is. Külön-külön kötegbe kell tenni az egy-egy jelöltre leadott szavazatokat tartalmazó szavazólapokat és a kötegen fel kell tüntetni a szavazókör számát és a szavazólap darabszámot.
A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-, az egyéni listás, vagy egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
A helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményeiről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs listás választás eredményét.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
A SZAVAZÓLAP ADATTARTALMÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
A sorsoláson nem vesznek részt azok a jelöltek, illetve, listák, amelyeknek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasította a választási bizottság.
Azokat a jelöteket (listákat) azonban figyelembe kell venni, amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a választási bizottság, vagy a döntés még nem jogerős.
Full transcript