Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Śmierć mózgu

No description
by

Joanna Starba

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Śmierć mózgu

ŚMIERĆ MÓZGU
JAK STWIERDZA SIĘ ŚMIERĆ MÓZGU?
POLSKA - SYTUACJA PRAWNA
W Polsce definicję śmierci mózgu wprowadzono 1 lipca 1984 roku Komunikatem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Definicję w niewielkim stopniu zmodyfikowały komunikaty Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1994 i 1996 roku.

Obecne wytyczne zostały zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 "w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu"
TOWARZYSZĄCE OBJAWY IZOLOWANE
Podczas badania obserwowane są niekiedy izolowane objawy, niewykluczające śmierci mózgu niekiedy w ten sposób błędnie interpretowane:

subtelne okresowe i rytmiczne skurcze mięśni twarzy (przypuszczalnie wynikają z odnerwienia mięśni w zakresie nerwu VII)
zgięciowe ruchy palców ręki
toniczne odruchy szyjne, często nasilane przez kwasicę (objaw Łazarza)
inne ruchy tułowia
zachowanie odruchów ścięgnistych
naprzemienne ruchy zgięciowe i wyprostne palców stóp
ruchy nawrotne i wyprostne kończyny dolnej

STWIERDZENIE ŚMIERCI MÓZGU
W skład komisji ds. stwierdzania śmierci mózgu wchodzi trzech lekarzy specjalistów, w tym co najmniej jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jeden w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii.
INSTRUMENTALNE BADANIA MEDYCZNE POTWIERDZAJĄCE ŚMIERĆ MÓZGU
KIEDY JE WYKONUJEMY ?
Śmierć mózgu
Śmierć mózgu jest nieodwracalnym ustaniem wszystkich funkcji mózgu i w większości krajów pacjenci z martwym mózgiem uznawani są za zmarłych w sensie medycznym i prawnym .
PRZYCZYNY ŚMIERCI MÓZGU
Śmierć mózgu może być spowodowana jest przez silne uderzenie w głowę skutkujące nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu, zwykle spowodowane wypadkami drogowymi, upadkiem z wysokości, przemocą.

Jednak zwykle tak silne uderzenie w głowę powoduje zwiększone ciśnienie wewnątrz czaszki (mózgu). Gdy to zwiększone ciśnienie przewyższa ciśnienie krwi danej osoby, normalny przepływ krwi do mózgu zostaje zablokowany pozbawiając komórki mózgu tlenu, a bez tlenu komórki mózgowe umierają.

Śmierć mózgu może być też spowodowana przez guzy mózgu, udar spowodowany zakrzepem lub krwotokiem lub poważne zaburzenia w metabolizmie mózgu.
Obserwacja wstępna

Przed rozpoczęciem procedury orzekania o śmierci mózgu, konieczny jest odpowiednio długi okres obserwacji wstępnej.
Za jego początek przyjmuje się moment, w którym odnotowano pojawienie się klinicznych cech śmierci mózgu.
Trwa on co najmniej 6 godzin w pierwotnych uszkodzeniach mózgu i co najmniej 12 godzin w uszkodzeniach wtórnych; u dzieci do 2. roku życia zawsze powyżej 12 godzin.
ETAP I

1. Stwierdzenie, że chory jest w śpiączce
2. Stwierdzenie, że chory jest sztucznie wentylowany
3. Rozpoznanie przyczyny śpiączki
4. Wykazanie pierwotnego lub wtórnego strukturalnego uszkodzenia mózgu
5. Stwierdzenie, że uszkodzenie to jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu
6. Wykluczenie
chorych zatrutych i pod wpływem działania niektórych środków farmakologicznych (narkotyki, neuroleptyki, środki nasenne, środki usypiające, środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane)
chorych w stanie hipotermii (≤35° ciepłoty powierzchniowej)
chorych z zaburzeniami metabolicznymi lub endokrynologicznymi
noworodków donoszonych mających mniej niż 7 dni życia

ETAP II


1.Brak odruchów pniowych:
reakcji źrenic na światło
odruchu rogówkowego
spontanicznych ruchów gałek ocznych, ruchów gałek ocznych przy próbie kalorycznej z zimną wodą
reakcji ruchowych na bodziec bólowy w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych oraz brak reakcji ruchowej w obrębie twarzy w odpowiedzi na bodźce bólowe w obszarze unerwienia rdzeniowego
odruchów wymiotnych i kaszlowych
odruchu oczno-głowowego
2. Trwałość bezdechu

Klasyczna, przyjęta przez wieki definicja śmierci głosiła, że śmierć człowieka jako całości równoznaczna jest z nieodwracalnym ustaniem oddychania i krążenia krwi. Jednak wraz z rozwojem medycyny i upowszechnieniem metod reanimacji oraz podtrzymywania oddechu klasyczna definicja coraz częściej była niewystarczająca.
Podczas gdy niewykonalne jest pełne badanie odruchów nerwowych, jego interpretacja, lub gdy doszło już do śmierci pnia mózgu bez jednoczesnego nieodwracalnego uszkodzenia pozostałych struktur mózgu.
MOŻLIWE PRZYCZYNY TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH

rozległe urazy twarzoczaszki
uszkodzenie podnamiotowe mózgu
obecne nietypowe odruchy
inne przyczyny (niektóre trucizny, leki)

ZALECANE BADANIA INSTRUMENTALNE

EEG
multimodalne potencjały wywołane (BAEP lub SSEP)
ocenę krążenia mózgowego:
przezczaszkowa ultrasonografia Dopplerowska
scyntygrafia perfuzyjna mózgu
angiografia mózgowa (zalecana aortoarteriografia)

Chorego bada komisja składająca się z trzech lekarzy specjalistów, która w oparciu o spełnione wymagane kryteria wstępne stwierdzenia i wykluczenia wykonane próby oraz (jeśli konieczne) wyniki przynajmniej jednego badania instrumentalnego stwierdza zgon, mimo utrzymującej się czynności serca.
Czas śmierci wyznacza stwierdzenie śmierci mózgu przez komisję, nie odłączenie respiratora i zatrzymanie czynności serca.
JOANNA STARBA
BIBLIOGRAFIA
www.odkrywcy.pl
pl.wikipedia.org
www.mozginerwy.pl
www.polskatimes.pl
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ ! :)
Full transcript