Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

R.Blaumaņa lugas "Pazudušai dēls" 1. cēliena apskats

No description
by

Dārta Ādamsone

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of R.Blaumaņa lugas "Pazudušai dēls" 1. cēliena apskats

1995
2000
2010
1990
2005
R.Blaumaņa lugas "Pazudušai dēls" 1. cēliena apskats
Pazudušā dēla tēma latviešu literatūrā
Jura Neikena stāsts „Bāris” (1866)
Apsīšu Jēkaba stāsts „Pazudušais dēls” (1891)
Rūdolfam Blaumanim luga „Pazudušais dēls” (1893)
Raiņa dzejolis „Pazudušais dēls” (1900)
Jānis Poruks novele „Pazudušais dēls” (1905)
Annas Brigaderes dzejolis „Pazudušais dēls” (1921)
Annas Brigaderes pasaka "Sprīdītis"
Galveno varoņu sīkāks apskats
Ilze – bārene, kas uzaudzināta kā saimnieka meita
ir iemīlējusies galvenajā varonī Krustiņā,
gaišais tēls lugā,
viņai ļoti rūp visi it sevišķi Krustiņš
ir gatava cīnīties par viņu,
ir tas saprāta simbols, kas mēģina atturēt visus no sliktām lietām
ticība Krustiņam pat visneticamākajās situācijās

( Visu rītu te par velti esmu nosēdējuse. Viņš atkal nav turējis vārdu... Jeb vai varbūt - varbūt, ka viņš pārnācis mājā un es to tikai neesmu dzirdējuse. )
viņā mājo nesavtīgas rūpes un mīlestība.
Ilze (tuvojas Krustiņam. Kaislīgi). Krustiņ!
Krustiņš (apgriezdamies, vienaldzīgi). Na?

Roplains - saimnieks
Mīl kārtību un ienīst slinkos un tos, kas viņam traucē
Valdonīgs
Grib pāraudzināt savu dēlu
Negrib palikt nevienam parādā
Ir agrs rīts un visa mājsaimniecība ceļas, tad visa uzmanība tiek pievērsta mājās pārnākušajam Krustiņam. Visa māja sāk runāt par viņu, jo viņam ir parādījusies vēlme precēt Matildi. Visi pārējie aprunā viņu un kritizē dēļ viņa uzvedības un rīcības, jo tā nav pirmā reize, kad viņš iekūlies nepatikšanās. Vienā brīdī, krustiņa tēvs atnāk mājās. Krustiņš, pēc dabas būdams sliņķis saprot, ka viņa laiskā dzīve ir cauri. Visi saka, ka Krustiņam jāatvainojas tēvam un negribīgi viņš to izdara, un šoreiz tēvs piedod.

Ģimeņu salīdzinājums
Roplaiņu ģimene
⦁ Notiek cīņa par varu
⦁ Nedomā par savu rīcību
⦁ Saimnieku ģimene
⦁ Pārlieku lielas rūpes, kas novedušas pie atsvešinās
⦁ Ietiepība
Piemērs:
Krusti ņ š (solo brīdi pa pagalmu uz priekšu un atpakaļ. Mātē noskatīdamies, īsi).
Māt, ej uzvāri tēju. Gribas dzert. Nevaru gulēt.
Māte (Krustiņa noskatīdamas). Nu, kur t' nu šonakt atkal biji?
Krustiņš (staigā. Pēc brīža). Ej nu uzvāri tēju!
Māte (skatās dēlā. Pēc brīža, zobgalīgi). Skaties, kas par jau-nukungu! Nemaz mātei
neatbild. Kur t' nu biji?
Krusti ņ š (nepacietīgi). Ak, nevaicā nu tik daudz, tu tak dzirdi, ko es gribu!
Māte. Nekliedz nu, nekliedz, es jau eju! (Iet uz istabu. Durvīs.) Vai t' labāk
nedzersi kapiju? Vēl tā drusciņ ir samaltas.
Krustiņš (apstādamies, ļoti nepacietīgi). Ak. es tak prasīju tējas!
M ā t e. Nu jā — jā. (Ieiet istabā.)

Mikus un Mikus tēvs
⦁ Draudzīgas sarunas
⦁ Rūpes vienam par otru
⦁ Zina, kā neaizskart viens otru
⦁ Kalpu ģimene
⦁ Saprot, ka otrs pats tiks galā
M i k u s . Piemirsu sieviešiem izstāstīt darbu. (Ierauga tēvu.) Bet, tētiņ, tik agri
laukā! Vai tu krūtis pavisam gribi sagandēt? Tūliņ nāksi istabā!
Mikus tēvs. Laid nu, dēls, laid nu, gan jau es pats zināšu, gan jau...
Mikus. Vecīts laikam gribēs strīdēties? Paga, kur man tas žagars! (Ieiet istabā.)
Mikus tēvs. Jokupēteris!... (Kāsē) Kaut nu varētu kaut kur aizbēgt! (Pieceļas un sāk
lēnām iet uz kreiso pusi. Mikus iznāk no istabas ar mēteli uz rokas.)
Mikus (pasteidzas tēvam pakaļ un velk to uz solu atpakaļ). Bēgli — še sods! (Apmet
viņam mēteli ap pleciem.) Tā, tētiņ, un nu (paceļ pirkstu) sēdi še, kamēr tev apnīk!
Mikus tēvs (smīnēdams). Ej nu projām uz darbu, ej nu...
Mikus. Pagaidi. Vēl es t e v i s neesmu izrīkojis. (Izvelk no mēteļa ķešas pīpi un
paciņu tabaka.) Še pīpe, tā tev nav noliegta^, un te ir tabaks, nopirku to vakar bodē... Tāds,
kādu tu labprāt pīpē: viegls un labs! Un nu neslinko! (Iet. Apgriežas.) Jā, un, kad Krustiņš
pieceļas, tad parunā, tēt, drusku ar viņu — šonakt atkal... (Aiziet uz kreiso pusi.)
Krustiņš – saimnieka dēls
⦁ uzvedas kā nepaklausīgs puika, lai gan ir pieaudzis
⦁ nevienam neklausa izņemot tēvu
⦁ izlutināts un mantkārīgs
⦁ uzskata sevi par galveno
⦁ tiek visur aprunāts
⦁ neredz mēru
Pauls – kalps, Krustiņa draugs
⦁ Krustiņa nedarbu draugs
⦁ Nezin mēru
⦁ Ir tas, kas Krustiņu ievelk problēmās neko ļaunu negribēdams
⦁ Grib iegūt labumu no tā, ka ir Krustiņa draugs
Mikus – kalps, saimnieka vietnieks
⦁ Labais un strādīgais tēls
⦁ Ir laipns pret visiem
⦁ Ir pilnīgs pretstats Krustiņam
⦁ Ir tas, kas uztur Roplaiņu mājas kārtībā
⦁ Ir gatavs klausīt pavēlēm, bet bez tām īsti nezin, ko darīt
⦁ Iemīlējies Ilzē
Andžs un Gusts - kalpi
⦁ Kalpi, kas izbauda to, ka saimnieka nav mājās
⦁ slinki
Līziņa - kalpone
⦁ iemīlējusies Mikū
⦁ jauka meitene, bet neviens viņu neuzskata par svarīgu
⦁ čakla
Mikus tēvs – vecs kalps
⦁ Rūpējas par savu dēlu
⦁ Spītīgs
⦁ Ar lielu pieredzi un labs padomdevējs
⦁ Mīl pīpēt
⦁ Sava mūža nogalē

Roplaiņu māte- saiminiece
Māte, neskatoies uz Krustiņa izklaidīgo uzvedību, atbalsta viņu un cer uz viņa uzvedības mainīšanos. Brīžos, kad citi sūdzas par Krustiņu, viņa mēģina pārliecināt, ka viņš labosies. Viņai ir augsts pacietības slieksnis. No dialoga ar Mikus tēvu var saprast, ka pēc rakstura viņa ir gādīga, bet ne pietiekami stingra, pārmērīgi aizstāv Krustiņu.
Mikus tēvs. Nav ar, nav ar. Bet ko nu par Miku... Saimniec, kad Krustiņš pieceļas,
sarāj viņu drusciņ.
Māte. Rāj un rāj... Tā dziesma vien man no visām pusēm skan ausīs. Aks, ko nu lielā cilvēkā vairs pierāsi, vai f prāta pašam nav diezgan.
Mikus tēvs. Tu jau nu redzi...
Māte. Kas tur nu daudz ko redzēt? Iet kā daždien jaunības trakumā... Lai jel
papriecājas... Ar keģi jau uz krogu nelēks, ar trim kājām nedancos. Kad pienāks laiks, aprims bez visas rāšanas. Agrāk jūs Krustiņa jau ar par tik sliktu nemaz neturējāt. Tikai tagad... Bet zinu gan, kādēļ Mikus tagad Krustiņam katrā vietā krīt virsū. Krustiņš, lūk, viņa diezgan negodā.
Aža
veca kalpone, kas zaudējusi dēlu
dzīvo atmiņās
dēla nāve viņu padarījusi traku
rada problēmas
daudzi grib no viņas atbrīvoties
māņticīga

⦁ arī citi pauž nožēlu un labi apzinās viņas skumjas un no tā izrietošās sekas
Ilze: ( (klusam). Nabadzīte... (Dikti.) Neej, paliec še, Ažiņ, biju nupat mežā. Tava nauda dzīva.)
⦁ Pauž zināmu neuzticību Krustiņam jau no paša sākuma
Aža: Nieki, nieki. Mācītājs jau ari sacīja, Reinis atkal celšoties augšā. Krustiņam krūtīs melns gailis, kad tas dziedās, tad Reinis uzmodīsies.
⦁ noteiktā veidā arī ļaunuma priekš vēstnesis
Aža (klusām). Neļaušu gailam noslāpt. Bet nestāsti Krustiņam. Tu esi ar viņu laba. Sargies, meit, viņam nav sirds.
Full transcript