Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havo4: Ethiek H8 Rationele oplossingen voor ethische problemen

rationele ethiek
by

Karien Gravesteijn

on 10 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havo4: Ethiek H8 Rationele oplossingen voor ethische problemen

Samenvatting hoofdstuk 7
De moraal
Gevolgen ethiek
Deugdethiek
Oplossingen voor ethische problemen
Rationele ethiek

Plicht ethiek
Mens heeft goede wil om zijn plicht te doen, ongeacht de gevolgen voor zichzelf of anderen.
Mens moet de handeling verrichten
die de meeste goede gevolgen oplevert.
tijd
plaats
cultuur
de moraal hangt af van....
Oordelen vanuit de moraal herken je aan:
ze zijn overstijgend aan andere uitspraken
ze zijn presctiptief (voorschrijvend)
ze zijn universaliseerbaar
ze hebben betrekking op het welzijn van anderen
ze hebben een emotionele lading.
kritisch kijken naar de moraal
=
ethiek beoefenen
deontologische ethiek
Utilisme / consequentialisme
Plichtethiek
Mens
wil
plicht uitvoeren
Plicht = datgene wat je volgens jezelf en anderen zou moeten doen; dat wat je jezelf en anderen verschuldigd bent.

Plicht hang af van categorisch imperatief >> regel die altijd en overal zou moeten gelden voor iedereen.
filosoof I. Kant
"DURF TE DENKEN"
1724 - 1804
Goede (deugdelijke) mensen handelen altijd vanuit goede bedoelingen. Je moet dus vooral een goed mens proberen te zijn
Gevolgen ethiek
Mens
moet
handelen naar meest
positieve gevolgen
Of iets goed is hangt uitsluitend af
van de gevolgen
Zo veel mogelijk verschillende goede gevolgen (geluk) voor zo veel mogelijk mensen.
= consequentialisme
= utilisme
J. Bentham
1748 - 1832
Epicurus
341 v Chr - 270 v Chr
hedonistische calculus
Het meeste geluk voor de meeste mensen
optie A
optie B
gevolgen
gevolgen
meeste goede gevolgen
GENOT
1. Intensiteit: hevig?
2. Duur: hoe lang?
3. Zekerheid
4. Nabijheid: moet je er lang op wachten?
5. Productiviteit: rendement op lange termijn
6. Zuiverheid: vrij van pijn?
7. Reikwijdte: hoeveel mensen?
hedonistische calculus 1
hedonistische calculus 2
Het gaat niet om de vraag: 'wat is de juiste actie?'
maar om de veel grotere vraag: 'hoe leef ik juist?'
Deugdethiek
Mens ontwikkelt een eigen karakter (opvoeding / cultuur) gericht op deugdelijk (goed) handelen.

Het gaat dus om de reden van een handeling en niet om de gevolgen van die handeling.

Een deugd is 'de gulden middenweg'

egoïstisch - sociaal - bemoeizuchtig
star - standvastig - ongeïnteresseerd
gierig - vrijgevig - verkwistend
Aristoteles
afhankelijk van de situatie
384 v Chr - 322 v Chr
doel in leven = Eudaemonisme (gelukzaligheid)

kardinale (kern) deugden:
1) Gezond verstand
2) moed / volharding
3) zelfbeheersing / maat
4) rechtvaardigheid
Full transcript