Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den amerikanske revolusjonen

No description
by

Mari Tvethaug

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den amerikanske revolusjonen

Mål 2: Du skal kunne forklare årsakene til revolusjonen i Amerika
Over havet etter jord og frihet
1620: Skipet Mayflower ankommer Nord-Amerika etter to måneder på åpent hav
New England
Bugde hus og dyrket nytt land
Nybyggere
Mange mennesker fulgte etter hvert etter
Drømte om en ny start
Koloniene
I Nord-Amerika vokste det fram en rekke bygder som ble samlet til tretten kolonier.

Koloniene ble styrt av Storbritannia og i starten kom det flest briter dit.
Senere kom også folk fra Nederland, Irland, Frankrike og Tyskland for å søke lykken i Amerika.
Flere søker lykken i Amerika
En guvernør styrte de tretten britiske koloniene.

Hver koloni fikk vedta egne lover og bestemme hvor mye skatt nybyggerne skulle betale.

Mer demokratisk
Nybyggerne betalte toll på varene de kjøpte av britene.

Britene de eneste som fikk selge til koloniene.

Koloniene hadde enerett på å selge enkelte varer til Storbritannia.
Viktig inntektskilde
I 1756 startet en sju år lang krig mellom Storbritannia og Frankrike på amerikansk jord.

De kjempet om hvem som skulla ha makten i Nord-Amerika.

Storbritannia vant, men det kostet mange penger.

Storbritannia innførte derfor høye skatter i Amerika.
Sjuårskrigen
Dette skapte stor motstand i Amerika.

Dette medførte at alle skattene på te ble fjernet, men menneskene i koloniene var fortsatt lite fornøyd.
Utkledd som indianere gikk menn fra Boston om bord på tre britiske skip lastet med te på havna i Boston.

Der kastet de all teen i sjøen i protest.

Storbritannia sendte soldater til Amerika, som svarte med å danne sin egen hær.


Teselskapet i Boston
Mål 3:
Du skal kjenne til resultatet av den amerikanske revolusjonen;
med spesielt blikk på Uavhengighetserklæringen.
Georg Washington ledet den amerikanske hæren.

Den amerikanske hæren var svakere enn den britiske, men Frankrike kom inn på Amerikas side.

Sammen vant de krigen mot Storbritannia.
Den amerikanske frigjøringskrigen
Uavhengighetserklæringen
Ble skrevet 4. juli 1776 i USA av Thomas Jefferson
(mens uavhengighetskrigen mot Storbritannia raste)

Denne slår fast at koloniene skulle være
selvstendige og at alle mennesker er likeverdige
og hadde rett til å bestemme over seg selv.

De som styrte landet kunne bare sitte ved
makten om folket hadde tilitt til dem.
I 1783 undertegnet nybyggerne
og Britene en fredsavtale, og Storbritannia måtte godta at koloniene ble selvstendige.
Grunnlov
I 1787 fikk USA sin egen grunnlov.
Den slo fast at folket skulle bestemme hvem som skulle styre (demokrati), statsmakten skulle deles i tre og at folket skulle ha ytringsfrihet.
USA blir republikk.

Revolusjonen var i gang!
Den amerikanske revolusjonen
Befolkningsutvikling
1660: 65 000
1700: 250 000
1780: 2 000 000
På hvilken måte kan vi kalle det som hendte i Amerika på 1780-1790-tallet en revolusjon?
«Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse.»
Hva mener du om at nybyggerne skrev at "alle mennesker er født fri og like" samtidig som de eide slaver?
Hva var årsakene til den amerikanske revolusjonen? (Se "tema"-felt side 25)

Hva var resultatet av den amerikanske revolusjonen?
Hva har vi lært?
Full transcript