Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározó

No description
by

Baloghné Márta

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározó

3.A családok bemutatása, helyzete, jellemző jegyei
3.1. A családok szerkezete
: 10,17% kevesebb a teljes család. 7,59%-al nőtt a nagyszülőkkel, 2,8%-ról 7% nőtt a más családtagokkal együtt élők száma
3.2. Testvérek száma
, változott nőtt az 1, és a 3-nál több gyermeket nevelő családok száma. Támogatások, családi pótlék ösztönzőleg hatott.
3.3. A családtagok anyanyelve,
magyar 100%.
3.4. A családok anyagi helyzete
, 29,3% nőtt az anyagi gondokkal küzdők száma, munkanélküliség 16,2%-al nőtt az érintett családok száma.

3.A családok bemutatása, helyzete, jellemző jegyei.
3.5.Lakáskörülmények
.A komfort nélküli lakások száma
8,4% nőtt. Több generáció él együtt.
3.6. A nevelés
palettáján a dicsérettel nevelők száma 5,7%, a büntetéssel nevelők száma 12,68% nőtt. Egyre több a nevelési gondokkal küzdő szülők száma.
Tárgyi jutalmazással, édességgel, játékkal hatnak a gyerekre.
3.7. A család hobbyja, érdeklődési köre
36% nőtt : Szerteágazó, kert, horgászat, sport, állatok, gyűjtemények.
3.8. A művészetek
iránt 77% nem mutat érdeklődést, 12,55% kevesebb mint 6 éve. Zene, mazsorett tánc, film.
3.9. A legkedvesebb otthoni időtöltésük a gyermekükkel.
Játék 12% nőtt, TV nézés 28%, -1,9% nőtt, a számítógépezés 2,8%-ról 6% nőtt.
3.10. Hagyományos családi programok
, között megjelent a vásárlás, bevásárló központok látogatása.
3.11. A családok szabadideje
a legváltozatosabb, a játék,
a TV nézés, mellett főzés, séta, rokon látogatás is jellemző.

4.Az óvoda és a családok kapcsolata, a szülők válaszai alapján. Kérdőív feldolgozása.
A szakdolgozat fő tartalmi elemei
Zagyvarékas Község bemutatás.
Az intézmény bemutatása, külső és belső környezeti jellemzői.
Az óvodával kapcsolatban álló családok bemutatása, a gyermekek anamnézis lapjainak alapján.
A változások tükrében, összehasonlítva a 6 évvel ezelőtti adatokkal.
Az óvoda és a családok kapcsolatának alakulása, a szülők pedagógusok véleménye alapján. A családi napok, hatása a közösség formálására.
A pedagógiai tervező, szervező munkára gyakorolt hatások elemzése. Az elemzésekből adódó feladatok összegzése.
1. A település bemutatása, társadalmi szociológiai környezete
1.1.Zagyvarékas község,
lakosainak száma 3668 fő. Csökkenő.
1.2.Foglalkoztatottsága
beszűkült, vonzáskörzetben gyérülő.
1.3.Alacsony iskolai végzettségűek
száma növekszik.
1.4.Közfoglalkoztatás,
közmunkaprogramban működik.
1.5. A veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek
száma csökken- jól működik a védőnői, gyermekvédelmi szolgálat.
HH és HHH gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, nő. Egészségügyi, szociális, lakhatási helyzetük támogatásra szorul.
1.6. Közösségi élet működőképes
, könyvtár, klubok, egyesületek, alapítványok, működnek. Helyi újság. Művelődési Ház. Sport.
1.7. Községünkben működő gyermekekkel foglalkozó intézmények
Bölcsőde 30 fővel, teljes felszereltséggel.
Általános Iskola, 8 évfolyamon, 1.-1. osztállyal.
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 100 fővel.

Szakdolgozatom témája :
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása az intézmény pedagógiai tervező és szervező munkájára.

Célom:
A Zagyvarékasi Óvoda természeti és társadalmi, környezetének bemutatása, az intézményben folyó nevelés legfontosabb jellemző jegyeinek, elemeinek ismertetése.
A kérdőíves kutató munkám elemzéséből adódó szervezési tervezési feladatokat ismertetése.
Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára

Készítette: Baloghné Lakatos Márta

Cél:
Megismerni az intézményünkbe járó gyermekek körülményeit, a rájuk hatással lévő környezeti tényezőket.
Megkeresni a legmegfelelőbb a szervezési, tervezési feladatokat.
Távlati célok kitűzése.

2. Az intézmény bemutatása, külső és belső környezete
2.1. Az Óvoda
1943 óta működik a településen
2.2.A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda
2013-01-01óta működik
2.3. Helyi Nevelési Programunk
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program adaptálásával készült.
2.4. Az óvodai nevelés
tevékenység formák területén, kiemelve a környezetvédelmet, és hagyományápolást.
2.5. Az óvoda személyi feltételei
biztosítottak.
2.6. Az óvoda felszereltsége
2001.-ben épült. 4 csoport szoba, tornaszoba, öltözők,foglalkoztató.
2.7. Óvodánk sajátos feladatai
SNI,BTMN, IPR.
2.8. Óvodánk kapcsolatrendszere
2.9. Intézményünk speciális szolgáltatásai:
Nevelési időben, Logopédus,Pszichológus
Nevelési időn kívüli, Ovi-foci, Tehetségondozás

Felmérés célja
: Mennyiben valósultak meg a kitűzött céljaink, a szülők véleményei alapján.

4.1. Az óvoda és a család kapcsolata
, 80% igen, jó, csak 2,5% szerint van alakulóban. Partnerek a nevelésben a családok.
4.2. Pedagógusok és a család kapcsolata
, 76% szerint bizalommal fordul a pedagógusok felé, mindösszesen 3% megnyerése a feladat.
4.3. Az óvodával a kapcsolattartási alkalmak
, amelyeken részt vesznek a szülők, családi napok 86%, nyitott rendezvények 77%, pályázatok 66,25%.
4.4. A legkedvesebb rendezvények
, Szüret, Farsang, Gyereknap.
4.5. A családi rendezvények hasznosak,
együtt töltött idő, gyermekük szereplése.
4.6.Aktivitás
68% szeret együtt tevékenykedni a gyerekével,
66% örömmel érkezik, 5% nem vesz részt / időhiány, vallás /.
4.7. Hogyan tudnánk még jobban ápolni, alakítani a család és
az óvoda kapcsolatát?
„Így jó ahogy van!” 

BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARAlkalmazott Pedagógia és Pszichológia IntézetMűszaki Pedagógia TanszékKözoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
Full transcript