Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SQL Server Egitimi (Baslangıç Seviyesi)

Apeks Yazılım SQL Server Bayi Eğitimi - 1
by

volkan kuyucuoglu

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SQL Server Egitimi (Baslangıç Seviyesi)

1970 - Edgar F Codd - A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
Makale SQL Kısa Tarihçesi 1974 - Donald Chamberlin - Raymond Boyce (IBM)- SEQUEL
(SEQUEL İngiliz Meşei bir Havayolu firmasının markası olduğu için SQL olarak değiştirildi) 1979 - İlk kurumsal Uyarlama -Relational SoftWare Inc. (Oracle) 1986 - ANSI tarafından Standartlar içerisine Kabul Edildi. 1987 - ISO tarafından Standartlar içerisine Kabul Edildi. SQL Çeşitleri SQL Server
Versiyonları 7.0 Versiyon Öncesi
Sybase

7.0 - XX Versiyon
Microsoft SQL Server 2008R2 Özellikleri DBMS ve RDBMS Kullanıcı Arabirimi Güvenlik ve Yetkilendirme Sorgulama Yapabilme Yedekleme ve Kurtarma Ölçeklenebilir Olma Eşzamanlı Çalışabilme Veri Bütünlüğü DBMS RDBMS DBMS + Veri Tutarlılığı
(İlişkisellik) VeriTabanı SQL Server Veritabanları Master SQL Server Parametrelerinin ve Veritabanı Bilgilerinin tutulduğu veritabanıdır Model Yeni oluşturulacak veritabanları için şablon görevini görmektedir. Msdb SQL Server Agent ile ilgili işlemlerde kullanılan veritabanıdır. Tempdb Geçici işlemler için kullanılan veritabanıdır. Veritabanı Nesneleri Table View Index Stored Procedure Trigger Primary Keys Foreign Keys Identity Column Constraints Veri Tipleri varchar Char Datetime nvarchar int text float Volkan Kuyucuoğlu SQL DDL (Data Definition Language) DML (Data Manipulation Language) CREATE
ALTER
DROP
TRUNCATE
... SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
... (cc) photo by medhead on Flickr SELECT deyimi Select Deyimi Yardımcıları Arama İfadeleri Karşılaştırma =, >, <, <>, AND, OR, IS {NOT} NULL, LIKE, BETWEEN Özel Karakterler *, _, % Aritmatik İfadeler (+, -, /, *) Gruplama: Group By, Having Sıralama: ORDER BY, DESC, ASC, TOP Kümeleme Fonksiyonları AVG, Count, Max, Min, Sum Tarih Fonksiyonları Getdate(), Year, Month, Date,... SQL Deyimi Yardımcı İfadeleri Karakter Fonksiyonları Left, Right, Len, Upper, Lower, Replace, Substring, Patindex Blok İşlemler Case .... When ... Then ...Else...End Çevrim Fonksiyonları Cast, Convert Birden Fazla Tablo, Viewdan Veri Sorgulama (Joins) INNER JOIN LEFT (Left Outer) JOIN FULL OUTER JOIN I
(Başlangıç Seviyesi) Birden Fazla Tablodan, Viewdan Veri Sorgulama (Select in Select) İç İçe Sorgular Referans Tablolardan Eksikleri Sorgulama Select Stok_Kodu,Sthar_Tarih, (select stok_adi from tblstsabit where stok_kodu = tblsthar.stok_kodu) as Stok_Adi from tblsthar Select stok_kodu from tblstsabit where stok_kodu not in
(select stok_kodu from tblstsabitek) SQL ve Excel Entegrasyonu Dış Veri Alma Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Volkan Kuyucuoğlu Teşekkürler...
Full transcript