Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BATSP

BAT Studējošo pašpārvalde
by

Gundars Strazdins

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BATSP

Studējošo pašpārvaldes projekti
Basketbola komanda
Karsējmeiteņu komanda
Futbola komanda
Volejbola komanda
Aerobika
Hokejs
Kā SP pārstāv studentus?
Satversmes sapulce
Senāts
Fakultāšu domes
Akadēmiskā šķīrējtiesa
Uzņemšanas komisija
Kredītu piešķiršanas komisija
Kā SP strādā?
1x nedēļā VALDES sēde
1x mēnesī KOPSAPULCE
Darba grupas:
pastāvīgās / virzienu
pagaidu / projektu
Semināri, tikšanās, u.c.
Mazliet ķertu un nedaudz traku jauniešu bariņš, kas aizstāv un pārstāv visu BAT studējošo intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos BAT un citās valsts institūcijās
Gandarījums par sevi un paveiktajiem darbiem
Biznesa augstskola Turība
Studējošo pašpārvalde
C 218
Te rodas labas
IDEJAS...

Priekšsēdētājs
Kāpēc iesaistīties BATSP?
Priekšsēdētāja vietnieks
Organizē un pārrauga biedru darbību
Organizē SP stratēģiskos seminārus, iekšējos SP biedru pasākumus
Pilda priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā
Palīdz pārējiem SP virzieniem, gadījumos, kad nepieciešams
Uzrauga SP iekšējo dokumentāciju
Tehniskā virziena vadītājs
Organizē sporta pasākumus BAT
Sadarbojas ar kultūras menedžeri Turībā saistībā ar sporta pasākumiem
Ierosina jaunu sporta aktivitāšu norisi skolā
Vada sporta virziena darba grupu
Sporta virziena vadītājs
Kultūras virziena vadītājs
Starptautiskā virziena vadītājs
Atbild par ikmēneša avīzi "SP formāts"
Sagatavo preses relīzes un sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem
Atbild par BAT SP mājas lapu
Atbild par mārketinga darba grupu
Nodrošina SP organizēto projektu reklāmas aktivitātes
Mārketinga virziena vadītājs
Akadēmiskā virziena vadītājs
Studentu pārstāvniecība
Senāts
Senatoru - domnieku seminārs
Sesijas seminārs
Studiju darbu lekcijas
Iesaista biedrus LSA darbībā
Ārvalstu studentu integrēšana Turībā un Latvijā
Buddy kustības organizēšana
Ārvalstu studentu koordinators BAT
Komunikācija ar prorektoru starptautiskās sadarbības jautājumos
Organizē izklaidējošus pasākumus ārzemju studentiem
Organizē kultūras pasākumus studentiem
Ievieš jaunas un nostiprina esošās tradīcijas
Vada kultūras darba grupu
Organizē izklaides stendu Studentu paradīzē
Atbild par SP inventāru un mantiskajām vērtībām
Nepieciešamības gadījumā rūpējas par remontdarbiem SP telpās
Pasākumiem nodrošina tehnisko jautājumu risināšanu
Ierosina un palīdz realizēt tehniskos uzlabojumus skolā
Pārrauga un koordinē SP un Valdes darbu
Nodrošina efektīvu SP darbību
Pārstāv BAT studentus BAT lēmējinstitūcijās, valsts institūcijās, LSA
Sadarbojas ar BAT vadību, struktūrvienībām
Pārrauga SP budžeta izlietojumu
Uzņemas pilnu atbildību par SP darbību
Pieredze
Jauni draugi
Kontakti
Atpazīstamība, neliels “blats”
Atlaide studiju maksai
Uzdrīkstēšanās
Atbildība
Karjeras iespējas - kontakti
Studējošo pašpārvalde ORGANIZĒ:
Fukšu iesvētības
Pirmsesijas nakts
Ziemassvētku balle
Mīlestības svētki
Studiju darbu lekcijas
Tupinām ar citu svarīgu info!
Paldies par uzmanību!
LSA biedrs
Kas ir BATSP?
Dod priekšlikumus SP budžeta plānojumam
Kopā ar SP vadītāju pārrauga SP budžetu
Saskaņo tāmes un kārto citu dokumentāciju saistībā ar finanšu izlietojumu
Nodarbojas ar sponsoru piesaisti
Finanšu virziena vadītājs
Nodrošina SP pārstāvniecību LSA
Sadarbībā ar tehnisko virzienu organizē talku
Ļoti aktīvi draudzējas ar citām augstskolām
Vada ārējās komunikācijas darba grupu
Ārējās komunikācijas virziena vadītājs
Brauciens uz kalnu
Studentu Paradīze
Labdarības akcija
Zoom(s)
Senatoru-domnieku seminārs
Iesoļo Turībā
Iepeldi sesijā
Street ball turnīrs
Sesijas seminārs
Paldies par uzmanību!
Full transcript