Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

En sammenligning av Islam og Jødedom

No description
by

Cecilie Næss

on 5 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of En sammenligning av Islam og Jødedom

"Å VÆRE BUNDET TIL NOE". Ordet er fra latin, og er et ord vi mennesker har brukt i flere århundrer. Vi bruker det om noen som tror på noe hellig, som har skapt og tilhører et fellesskap, som feirer høytider og lignende sammen, og som tror på denne eller disse gudene. Islam Verdensreligon med sin opprinnelse i Midtøsten. Synagogen og hjemmet er spesielt hellig innenfor religionen, og en vanlig skikk hos jøder er at guttebarn blir omskåret i tidlig alder. Når barnet er 12/13 år gjennomføres et rituale kalt Bat/Bar Mitzva, som markerer overgangen fra barn til voksen. Jødedom Religionenes historie viser fellestrekk, men utseende- og tradisjonsmessig er de ulike. Eller er de det? Bakgrunn Mange tenker på en eller flere guder når man hører ordet religion. Noen tror på én gud, noen tror på hundrevis, og noen tror ikke på en skapergud i det heletatt. Hos islam og jødedommen tror man på omtrent det samme: én gud, ingen over, ingen ved siden av. De mener også at Gud ikke har noen barn eller slektinger. Historien om Gud, leveregeler og lignenede står det om i religionenes hellige bøker: jødedommens Tora og Koranen hos islam. Hvem er Gud? Himmelens og jordas skaper Mennesket blir beskrevet i jødedommen som skapt i Guds bilde, en skapning som er i stand til å skille mellom godt og ondt. I islam er mennesket Guds viktigste skaperverk, født uten synd, og født for å underkaste seg Guds lover og regler, som skal føre til et godt liv. Hvem er da vi? Det gode liv Tradisjoner, levemåter, regler Gjennom årene har religionene utviklet seg, og selvom mange har sin oppstandelse fra forskjellige deler av verden, og som kanskje har litt uenigheter her og der, er det flere spor som tyder på at kanskje de har noe til felles likevel. Jeg nevnte et par likheter for alle religioner generelt, men i denne presentasjonen skal vi ta en titt på to av verdensreligionene: Islam og Jødedom. Også en av de fem verdensreligionene, og med utgangspunkt i Midtøsten. Mekka er islams aller helligste by, men også Medina er viktig for muslimene, mens Israel og Jerusalem er slik for jødene. Moskeen er religionens hellige bygning, akkurat som at Jødedommen har synagogen. Omskjæring er også vanlig hos guttebarn i islam, noen steder i verden også hos jentebarn, men dette vises å være mer knyttet til kultur enn religion. Omskjæringen skjer før barnet har fylt 10 år. Begge religionene har sin oppstandelse i Midtøsten, hvor jødedommen var først. Det finnes en sammenheng mellom disse to historisk sett; mange sentrale mennesker fra jødenes historie, er også profeter for islam. En profet er en person som regnes som Guds sendebud.

Når det gjelder historie, mener man i begge religioner at verden ble skapt av Gud, og at handlinger gjort i fortiden blir betalt for i livet etter døden. Både islam og jødedommen har ulike regler som må følges for at man skal leve som et godt menneske. Islam har de fem søyler: Trosbekjennelsen, bønnen, fasten, velferdsbidraget og pilegrimsreisen. Jødedommens regler er forskjellige fra om du er mann eller kvinne, men ved å følge de ti bud, som også finnes i kristendommen, menes det å lede til et godt liv. Ellers har Toraen, jødenes hellige bok, over 600 ulike regler og lover for hvordan en god jøde skal leve. RELIGION Religon i dag - likheter, ulikheter? I begge religionene har man troen på kun én gud, dette kalles monoteistiske religioner. Gud beskrives som barmhjertig, rettferdig, allmektig og vår skaper og omsorgskilde. Ingen har sett gud, i islam mener de derfor at han ikke kan avbildes, mens i jødedommen mener de at gud er uten form, og at ingen vet hvordan han ser ut. I mange religioner er det vanlig å "kontakte" sin gud gjennom bønn. Islam og Jødedommen har regler for hvor ofte man bør gjøre dette: tre ganger dagen for ortodokse jøder (menn), og fem for muslimer. I tillegg til bønn, er høytider en stor del av en jødes og en muslims liv. Jødenes kan deles inn i to grupper: feiring av historiske begivenheter, og feiring av Gud. Sabbat er den viktigste helligdagen. Muslimenes høytider er forskjellige fra år til år, og de to viktigste er id al-fitr og id al-adha. SOM JØDE SKAL ANSIKTET ALLTID VÆRE VENDT MOT JERUSALEM NÅR EN BER. DET ER VANLIG AT BØNNEN SKJER I SYNAGOGEN. En muslims bønn må skje på et rent sted, derfor ber de vanligvis på et bønneteppe. Før bønnen, må en gjennom en renselsesrutine, slik at hele kroppen og sinnet er fokusert. Det hele foregår på arabisk, og muslimer over hele verden ber en felles bønn. Man skal være vendt mot Mekka. Når det gjelder ekteskap, er det viktig hos begge religoner. Jødisk vielse er kanskje litt mer komplisert enn muslimenes, men begge ender vanligvis i stor fest. Skilsmisse godtas også hos begge religioner, samt arrangerte ekteskap. Jødisk vielse. Siden avbildning av Gud er forbudt i begge religionene, blir hellige steder som synagogen og moskeen pyntet opp med annen kunst, bla. kalligrafi, utsmykning og ornamentikk. Det vil si skrivekunst, "abstrakt" pynt, geometriske figurer og lignende. Hva skjer når vi dør? I motsetning til mange andre religioner, legger ikke jødedommen vekt på frelse og livet etter døden. De mener at levereglene fører til et godt liv enten man er jøde eller ikke, og man skal ikke følge dem bare for å få belønning, men ut av kjærlighet og hellig plikt til sin gud. Muslimene derimot tror på at alle mennesker kommer til paradis eller helvete, og at meningen med livet er å vise at en er lydig til sin Gud. Alle gode og gale gjerninger blir skrevet ned og Gud skal dømme ut i fra dette hvor man havner etter døden. TIL SLUTT Selvom det kan virke som om religioner gjør oss forskjellige, skaper uenigheter og skiller oss som mennesker, kan historien og levemåtene bevise det motsatte. Det viser hvor nære vi egentlig er, og gir oss, etter min mening, en grunn til å sette en stopper for uenighetene, vi ønsker tross alt det samme, alle sammen. LAGET AV CECILIE NÆSS Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8dedom
http://snl.no/jødedom
http://no.wikipedia.org/wiki/Islam
http://snl.no/islam
"Under Samme Himmel 3" - Pål Wiik, Ragnhild Bakke Waale


Bilder:
http://1.bp.blogspot.com/-4MGADPy8uXw/T2yakNq0AFI/AAAAAAAAAcA/5xDFF_QiZvo/s1600/breaking-the-glass.jpg
http://historienet.no/files/bonnier-his/imagecache/630x420/pictures/1842_08_joeder1.jpg
http://learn-about-islam.com/wp-content/uploads/2011/11/muslimDM1511_468x310.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSk-YJ4LteOhruL9oXFonwr4y3aO9fC-KSR7vCJp_izbxVZntkivw
http://web.uvic.ca/~rpn/files/pics/angel.jpg
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44491000/jpg/_44491219_a5e14770-d286-46e7-8fc1-8ad8e35f1540.jpg
http://arablover.blogg.no/images/551553-9-1256163638404.jpg
Full transcript