Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The Beauty 2013 - presentatie LEF Breinfaciliteren

Gepresenteerd op de CoP van 2 april 2013
by

LEF Future Center RWS

on 4 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The Beauty 2013 - presentatie LEF Breinfaciliteren

Klantvragen Ontwerpen & Evaluatie Breinfuncties 5 'drivers' gedrag LEF Onderzoek Intake Presetboek Standaard Werkinstructies Besluitvorming Gedragssets Basis
Breinkennis Is het gevaarlijk? Kan ik het eten? Kan ik ermee paren? Wat is mijn plek in de hiërarchie? Hoe verhoud ik mij tot mij gelijken? onderzoek
Dijksterhuis onderzoek
Lamme 1 & 2 Welke plaatjes triggeren welke denkstaat? Effect van LEF-ruimtes op 1) openheid en coöperativiteit, 2) creativiteit en 3) focus, concentratie en productiviteit onderzoek
Proost & Vervloet zorgvuldige en bewuste inzet van presets door facilitator bij de processtappen in een sessie Nieuwe
presetfoto's Op basis van het tweede onderzoek van Lamme worden nieuwe presetfoto's geselecteerd. 6 FF'en Van breinvriendelijk leren naar faciliteren Kennisdeling Evaluatietool Inzichten vanuit wetenschap en facilitator-discussie kunnen logischerwijs doorwerken in de SWI Besluitvorming Convergeren Divergeren Sociaal Individueel 'Het convergente netwerk beslaat de gebieden die actief zijn bij geconcentreerde besluitvorming. Typische voorbeelden hiervan zijn sterke cognitieve taken als schaken en het oplossen van complexe vraagstukken.' (Lamme, p. 6) 'Goede voorbeelden van divergent denken zijn vrij en creatief associëren en je gedachten de vrije loop laten. ' (Lamme, p. 6) '[Er zijn] gebieden die buitenproportioneel sterk actief worden als mensen hun persoonlijke, eigen waardesysteem aanspreken, bijvoorbeeld als ze morele oordelen geven of moeten kiezen tussen zaken die ze willen hebben.' (Lamme, p 6) 'Sociale processen [betreft o.a.] wanneer mensen zichzelf proberen te verplaatsen in of empatisch reageren op een ander. ' (Lamme, p. 7) Gedachte de loop laten gaan,
vrij associëren en onontgonnen paden exploreren
[...]
niet belemmerd door de sociale context.

Gedachten als: 'wat zullen ze hiervan vinden' of ' is het niet dom als ik hierover begin' verstoren het creatieve proces. Ongeremd Associëren Zonder gene Los Verkennen Exploreren Het belangrijkste voor een [convergente] modus is focus en concentratie. Met deze focus moet geprobeerd worden zo 'obejctief' mogelijk alles af te wegen en een oplossing te formuleren. Individueel convergent is de modus waarin ook de sociale context uitgeschakeld moet worden als stoorzender; groepsleden kunnen namelijk nogal sturend zijn richting bepaalde oplossingen. [...] In de individueel convergente modus maakt de persoon zich los van de context, ... gaat gefocust met het probleem aan de slag. (Lamme, p.7) In de sociaal divergente denkmodus worden knopen doorgehakt. Het is een vorm van convergent denken waarin de groepsleden samen kiezen tussen verschillende alternatieven. De groepsleden moeten dus open staan voor elkaars mening, maar tegelijktertijd hun eigen focus bewarenen zich niet teveel laten leiden de anderen, omdat de beslissing dan uiteindelijk maar door de belangrijkste persoon wordt genomen. (Lamme, p.7) 'De brainstorm is het klassieke voorbeeld van de sociaal divergente denkmodus. Gebaande paden [worden] overboord gegooid en [er] wordt snel geassocieerd. Echter, sociaal divergent denken is een echt groepsproces. Individuen brengen elkaar op ideeën, vullen elkaar aan en enthousiasmeren elkaar.' (Lamme, p. 7) Focus Concentratie Oplossingsgericht Isoleren Afkaderen Open Brainstorm Los Sociaal Snel op elkaar inspelen Enthousiasmeren Consensus bereiken Besluiten nemen Vuistregels voor plaatjes (Lamme 1) Goede sociale plaatjes: Mensen in een duidelijke positieve interactie met elkaar
plaatjes die individualiteit aanspreken: NIET plaatjes van mensen die alleen op een rots zitten, maar vooral plaatjes die een snelle persoonlijke emotionele reactie op lijken te roepen: winter (koud, guur), vuurwerk (gezellig), jungle (benauwend, besloten), beursvloer (agressief), mensenmassa en yoga (uitsluiting)
Convergentie: Verrassend genoeg het sterkst getriggerd door eenvoudige en rustige natuurbeelden, zoals sneeuw, klaprozen en pioenroos.
We vermoeden echter dat convergente activiteit zelf (zoals raadseltjes oplossen) veel sterker frontale activiteit zal uitlokken.
divergente activiteit wordt veroorzaakt door plaatjes, die duidelijk anders zijn dan de rest van de set, zoals tent, boeken, uitzicht en ik. Deze plaatjes zouden kunnen leiden tot de spontane, wisselende gedachtestromen die zo karakteristiek zijn voor divergent denken. ... vooral het contrast ten opzichte van de hele set lijkt de associatiegebieden te doen oplichten: plaatjes die anders zijn en je perspectief doen omklappen. (Lamme, pp. 12-16) Conclusies in het kort Alle ruimtes in LEF vergroten openheid en coöperativiteit.
Werkplaats en blauwe ruimte stimuleren een beter onderling vertrouwen
Een abstracte mindset kan gecreëerd worden in een blauwe ruimte of de Huiskamer
Blauwe ruimte heeft spectaculair effect op creativiteit
Werkplaats en rode ruimte verhogen productiviteit en concentratie onderzocht zijn: presets huiskamer open haard en werkplaats creatie, plus een rode en een blauwe ruimte Huiskamer Open Haard en Blauwe ruimte stimuleren globaal denken Werkplaats Creatie en Rode ruimte stimuleren gedetailleerd denken Blauwe ruimte heeft stevig positief effect op creativiteit Werkplaats Creatie en
Rode ruimte stimuleren de productie van de deelnemers Werkplaats Creatie en
Blauwe ruimte verhogen het vertrouwen Huiskamer Open Haard en
Rode ruimte scoren slechter of vergelijkbaar met gewone kantooromgeving Alle ruimtes in LEF vergroten openheid en coöperativiteit. Alleen al binnenbrengen van mensen bij LEF zorgt voor opener en coöperatiever houdig Aanbevelingen voor nader onderzoek Groene ruimtes zouden weleens tot nog meer vertrouwen kunnen leiden.
Effecten van de ruimtes zijn goed te meten: kan leiden tot handboek voor facilitatoren
Onderzoek op basis van korte sessies; wat is het effect bij langere sessies? Werkvorm Samen plannen smeden en evalueren
Visies en strategieën ontwikkelen
Goed gesprek met als doel verkenning, verdieping, terugblik
Intensieve gesprekken, anders dan bij werkplaats zakelijk waar meer formele sfeer heerst Muziek Jazz: Ontspannen, stimulerend, activerend, energiek
Blues, rock: Ontspannen, stimulerend, los, afwisselend Beschrijving Preset voor verkennende en verdiepende gesprekken. Deelnemers kunnen makkelijk oogcontact maken en tafelgenoten persoonlijk aanspreken. Tafel met krukken creëert 'aan tafel' setting in letterlijke betekenis. Kleed met kussens benadrukt daarentegen een informeel en los karakter. Werkvorm Presentaties & pitches
Vertellen van verhalen
Plenaire introducties, start/kick off sessies Muziek Mozart stimuleert mensen om met elkaar in gesprek te gaan Beschrijving Preset laat mensen globaler denken; lage productiviteit. Deelnemer komt in positie van toeschouwer, kan wegdromen in eigen gedachtes en associaties.
Geschikt voor éénrichtingsverkeer, minder voor groepsgesprekken of elkaar leren kennen.
Geschikt voor uitwisselen van beelden en verwachtingen, met elkaar in gesprek gaan. Werkvorm Creatieve sessie voor een verhelderen van rollen
Ook voor ontladen, oogsten en/of afsluiten van een sessie Muziek audioboek: 1&2 Jazz
Swing, jazz-disco, relaxed bewegen
Bont, uitbundig, energiek, anders dan anders
audioboek: 3&4 Rock
Afsluiten, swingen, loslaten, feest, good job!
Afsluiten, opzwepen, sixties, rebels, swingen Beschrijving Preset met een actieve, sociale context. Zowel projectiebeeld als de aanwezigheid van veel mensen zorgt voor de 'sensatie'. Kan gebruikt worden voor grote groepen, voor plenaire opening of juist afsluiting. In combinatie met preset-muziek (pianomuziek van Mozart) zorgt voor goed gevoel, ontspanning, in persoonlijke warme sfeer.
Vlammen van projectiebeeld zet zich voort in vloerverlichting en stimuleert creativiteit en mentale activiteit. Metafoor bij Boeken kan zijn: wijsheid uitpakken, delen met elkaar. Beeld zelf heeft geen uitgesproken effect en kan als neutraal beeld in preset Huiskamer gebruikt worden. Roept een sfeer van huiselijkheid op, maar niet voor iedereen (rommelmarkt). Preset is niet bedoeld voor creativiteit; de productiviteit in deze setting is vrij laag. zitkuil in 3 of 10, rood vloerkleed met kussens
andere zones met L'en rechtop rond rood vloerkleed zitkuil met vloerkleed en kussens voor afsluiting
iedereen mag nog iets zeggen, maar alleen als je de 'stick' vast hebt; niet op elkaar reageren Uitwisselen gevoelige,
persoonlijke info Talking stick Slow brainstorm bv brain writing
niet teveel output, maar bv Wat weet je al? Welke ideeën zijn er al?
Brain dump na de start van de dag of na 1e kennismaking
Muziek: jazzy Inzetten als verrassend, vervreemdend element. Anders kijken, uit rol stappen Ballet is 'vreemd' en helpt om vanuit andere perspectief naar probleem te kijken
Helpt om uit eigen vaste rol te stappen
Niet direct bij opening, maar later in programma gebruiken Vooral presentaties en 'terugkoppelingen' in theater met viltjes op de trappen
in zone 13 met L'en, evt. rood vloerkleed, evt. kussens op L'en korte pitches bijvoorbeeld in plenaire afsluiting Kick off in
Theater of Zone 13 Leeuwenkuil Bij binnenkomst druppelen deelnemers binnen
koffie/thee pakken
5,6-tallen gaan in een zitje praten over een vraag (bv Wat ging goed? Wat niet?) Langzaam er inkomen Dansen scoort hoog op sociaal, zowel convergend als divergerend. Je danst je eigen dans zoals jij dat wil. Alle verplaatsbare meubels op een hoop in het midden (mensen moeten er omheen kunnen lopen)
Gebruiken bij een opening of bij een PSU voor teambuilding
Geeft actieve houding, reflectie op eigen gedrag
Eigen sferen bouwen, waar oplossingen of samenwerking tot stand komt Zone 3 of 10 met zitkuil, zonder meubilair
Subgroep presenteert in de kuil, rest van deelnemers er om heen, staand
Bij start actieverende muziek Alle meubels in het midden Actieve terugmelding Vuurwerk scoort vooral op individu, zowel convergerend, als divergerend. Wordt zelden tot nooit gebruikt Werkt niet specifiek convergerend of divergerend. Wel scoort deze subset op sociaal, dus benadrukt het 'samen'. Kan passen na een sessie in Werkplaats preset (gericht op denken) voor overgang naar 'samen doen. Visbarbeque wordt vaak in combinatie met catering gebruikt voor subsessies voor verkennend of verdiepend gesprek. Kleed met kussens
Aftrap/doel/uitleg/kennismaking
Aftrap met sleuteloefening of 'wat is je lievelingskopje?
Muzieksuggestie: Keuken-2 Beeld Servies inzetten als pauzebeeld bij een pauze in de sessie Aftrap met lievelingskopje Pauzebeeld Worst case scenario Laat groepje het worst case scenario uitwerken met uitzicht op deze projectie van lappen vlees Werkvorm Kennismaking
Uitwisseling
Informele reflectie
Ook te gebruiken met lunch Muziek Suggestie 1: relaxed, kampvuurgesprek, intiem, ingetogen, persoonlijke, masker af met (country) folk
Suggestie 2: relaxed, ouderwetse jazz, persoonlijk gesprek, ontspannen, intiem met jazz Beschrijving Preset werkt goed voor losse sfeer en als opmaat naar een programmaonderdeel met meer diepgang en intensiteit. Je hebt de keus tussen aan een tafel zitten of hangen en op de grond zitten. Met muziek en zitten op de grond versterk je de informele sfeer. Aan een werktafel is het een wat formelere setting.
Projectiebeelden hebben niet een heel sterk effect, zijn vooral ondersteunend aan ontspannen, positieve sfeer. Werkvorm Gesprekken, formeel, deelnemers houden zich aan de regels van goed (en beleefd) communiceren
Samen afweging maken om tot een lastig (politiek) besluit te komen.
Speech/presentatie in klein gezelschap
Toepassing bij organisatieopstelling: inzicht in dynamische ordening van (f)actoren. Wat/wie spreekt/ziet wie? Muziek Diner 1: vroeg-barok, statig, formeel feestelijk, dinermuziek (inclusief lange versie van ruim 1 uur)
Diner 2: strijkkwartet, intiem, formeel feestelijk Beschrijving De groepen in Keuken - Diner kunnen iets groter zijn dan bij Keuken - Aan tafel. Preset voor reflectiemomenten en voor diepgaande gesprekken, mogelijk met politieke lading. Koeien in opstellingen Voor systeemopstellingen: in theater en zone 1& 2, rechterwanden van theater omhoog
Koeien staan duidelijk op de achtergrond
Koeien lijken naar verloop van tijd te bewegen
Nieuwsgierigheid en zachtaardig karakter versterkt sfeer die gewenst is voor de opstelling Werkt enigzins individueel en divergerend, te gebruiken voor individueel reflectiemoment. Om daarna weer als groep in gesprek of aan de slag te gaan. Sterk effect op individu als groep. Beeld goed in te zetten bij diepgaand gesprek mogelijk met politieke lading. Werkt divergerend en convergerend. Wat is jouw verhaal? Na 't eten: maakt nieuwsgierig, hier heeft iets plaatsgevonden, de dingen staan zoals ze staan, wat is het verhaal?
Wat is jouw verhaal? Rustig 'inzinkertje' In rustig moment, om iets in te laten zinken
Halverwege voordat je naar een hoger energieniveau gaat.
Goed voor reflectie, vertraging, verstilling.
Geeft gevoel van 'celebration' Beeld Tulpen werkt wel wat meer in convergerende zin, dus met gefocuste aandacht aan een opdracht werken. Beelden uit Zen-serie (klaproos, pioenroos) zijn in dit opzicht sterker.
Tulpen geeft perspectief, je kijkt vanonder af naar de tulp, optimistisch, vrolijk beeld. Werkvorm Energie inbrengen bij start
Tussentijds reflective, tussenbalans opmaken
Resultaten oogsten, commitment vragen aan het eind Muziek Opzwepend, competitief, adrenaline, electronic, trance Beschrijving Sport - Arena scoort hoog op convergeren en samen doen. Projectiebeeld Tribune convergeert zowel voor individu als groep.
Sport presets zijn goed te gebruiken voor 'welk spel spelen jullie, wat zijn jullie spelregels, zijn daar verschillen/conflicten tussen, hoe gaan jullie samenwerking stimuleren/verbeteren?'
Sport help competitiedrift op te wekken. Ook 'hoe gaan we topprestatie leveren?' Pitch maken Subgroepen gaan uiteen om pitch te maken en komen bijeen om te delen
Wie heeft de beste pitch? Wie gaat winnen?
Gebruiken om te mobiliseren, actie te maken, sfeer maken
Daarna naar Theater voor echte pitch
Muziek Sport Arena - I want more Rugby scoort sterk op convergeren, dus knopen doorhakken, samen kiezen uit alternatieven, afkaderen, consensus bereiken, besluiten nemen. Resultaten oogsten, prestaties vieren, tussentijdse overwinning vieren
maar ook gezamenlijk in negatieve zin: ontlading energie, collectief volgen (kuddegedrag) Collectief oogsten Wat gaan we doen?
Wat is een topresultaat/prestatie?
Focus op een fysiek doel
Iedereen stapt in, krachten zijn gebundeld
Rondom groen kleed staan en instappen in vierkant van sportbankjes Focussen op doel Werkvorm Actieve kennismaking, energizer, ontladen en versnellen
Maar ook individuele reflectie, elkaar versterken
Creatieve sessies met veel energie Muziek Opzwepend, competitief, adrenaline, electronic, trance Beschrijving Het blauwe en witte licht kan een meer abstracte en creatieve mindset bij mensen teweeg brengen. Goed te gebruiken bijvoorbeeld voor het bedenken van de grote lijnen of voor (complexe) opdrachten waarbij hoge concentratie nodig is voor productiviteit Tribune heeft sterk convergerende werking, zowel voor individu als groep. Poweryoga is een sterk projectiebeeld en geschikt voor knopen doorhakken, samen kiezen uit verschillende alternatieven, afkaderen, consensus bereiken, besluiten nemen, werken aan een gedeeld doel. Matjes, liggend individueel reflecteren
Daarna gezamenlijk bekijken
Reflecteren op jouw eigen kwaliteiten, jouw verantwoordelijkheid, persoonlijk focus aanbrengen
Vervolg in Sport Arena - Rugby om samen kracht inzetten om resultaat te bereiken Wat heb jij bij te dragen Gewichten scoort goed op divergeren, zowel individueel als samen. Goed te gebruiken bij associëren, gedachte de vrije loop late, buiten gebaande paden treden, gewoontes overboord gooien. Creatieve sessie creatieve sessie in deze preset werkt goed, energiek, activerend, opzwepend Werkvorm Inventarisatie van ideeën
Plenaire presentatie
commitment geven aan actie voornemens (instappen) Muziek Suggestie 1: Samenbindend, voortstuwend, groep, African beat
Suggestie 2: Stimuleren, focussen, overwinnen, samen Sterk effect: om ongeremd, zonder gêne, los van conventies te verkennen, exploreren, associëren. Je voelt als deelnemer niet belemmerd door de groep en kunt helemaal je eigen ding doen. Hoog energieniveau. Vierkant van bankjes met groene kleed in het midden
Mooie setting om commitment te vragen en als het ware 'instappen' in het vierkant
Deelnemer heeft vrije keuze (zee, strand, wijds uitzicht) met muziek 'Chariots of fire' (voor diepere ademhaling en daarmee bevestiging van voornemen om in te stappen) 'Instappen' Yoga geeft sfeer van rust en harmonie, in te zetten voor ontspanning (nog wel steeds alert) en resultaatgerichtheid. Effect is echter gering. In Zen-serie zitten beelden die sterker zijn voor creëren van rustige sfeer, met laag energieniveau. Inventariseren
en presenteren Inventarisatie van ideeën (in subgroepen), daarna plenaire presentatie.
Goed te gebruiken aan het eind van de dag, voor een moment om te oogsten, resultaten op te halen naar een dag hard werken om individueel te werken, yoga beeld kan die versterken. Yoga = meebewegen, eenheid en harmonieus (unity through strength) Yoga en matjes Groene kleur van Veld brengt sfeer van rust en vertrouwen. Effect is echter gering. In Zen-serie zitten beelden die sterker zijn voor creëren van rustige sfeer, met laag energieniveau. Werkvorm Geconcentreerd werken in groepen
Werksessie, brainstorm
Analyseren, kaders stellen, waar gaat het probleem over, zoeken van oorzaak/verbanden, planning, actiepunten Muziek Suggestie 1: Energiek, mathematisch, structureel, klassiek, barok, solo-piano
Suggestie 2: Energiek, mathematisch, structureel, klassiek, barok Beschrijving Blauwe licht van deze preset creëert een abstracte mindset en heeft een belangrijk effect op de creativiteit en mentale activiteit. In het algemeen worden mensen - naast creatief - rustig, kalm, geconcentreerd, meer gedetailleerd en productief in deze setting. Werksessies en brainstorms kunnen goed in deze preset. Kastenboel Vakkenkast, blokkenkast, lockers bij werkplaats - lab en schuur
Kasten verbeelden hoe vraagstuk eruitziet. Kasten als metafoor.
Kaders stellen
Wat is de inhoud?
Hoe past het binnen kaders?
Wat is de volgorde?
Bij lockerkast: hoe weet je wat er in de kastjes zit? Waarom is ie op slot? Edele handwerk Alleen een werktafel met vakkenkast
Eigen gereedschap meenemen
Associëren op gereedschap bij wijze van opening/kennismaking
Of werken met Lego
Of met knippen en plakken Werkvorm Zachte creativiteit in kleinere groepen of individueel
Warm samenwerken, langere duur is mogelijk.
Schrijven, knippen en plakken, visualiseren Muziek Suggestie 1: beweging, speels, energiek, ruimte voor creativiteit, Ierse jigs & reels, World Music - Celtic
Suggestie 2: Speels, energiek, verruimend, modern klassiek
Suggestie 3: Speels, energiek, beweging, verruimend, anders dan anders World - Africa Beschrijving Geschikt voor creatieve processen, individueel of in kleine groepen. Gedimde licht zorgt voor een sfeer van vertrouwen en rust, terwijl muziek het gevoel van speelsheid en energie kan stimuleren. Woest Water kan gevoelens van ongemak of onrust oproepen (en dit kun je bewust inzetten) Halve cirkel met flipovers Aantal flipovers in een halve cirkel
Individueel of in twee/drietallen collages maken op de flipovers.
In combinatie met muziek (suggestie 2) geeft dat een creatieve, vrij stille, gefocuste sfeer. Werkvorm Kennismakingsronde
Werksessie, brainstorm
Plan maken
Trends analyseren
Gestructureerd werken Muziek Beschrijving Blauwe licht van deze preset creëert een abstracte mindset en heeft een belangrijk effect op de creativiteit en mentale activiteit. In het algemeen worden mensen - naast creatief - rustig, kalm, geconcentreerd, meer gedetailleerd en productief in deze setting. Preset stimuleert daarnaast openheid en inbeeldingsvermogen. Beursvloer zorgt vaak voor verhoogde interactie, door elkaar praten, soms onrust Grafiek heeft licht divergerend effect, stimuleert creativiteit en mentale activiteit 'Wie biedt?' Deelnemers laten staan
1 microfoon en RVS-poef waar facilitator opstaat als een regisseur
Kennismaking op basis van 'Wie biedt?' Ideale kijkhoogte Tafel van L'en liggend met beschrijfbaar vel er overheen
Voor proces uitschrijven, overzicht creëren
Door L'en te gebruiken in plaats van werktafels kun je goed van bovenaf erop kijken 'Enge' sfeer voor reflectie Grijs kleed aangeschoven aan projectiescherm
Verder niets, geen meubilair
Creëert 'enge' sfeer geschikt voor reflectie op dilemma's die spelen: 'je wilt x maar je moet y, wat doet dat met je?'
Geen creatieve sfeer, meer 'enge' reflectiesfeer. Poefjes in een cirkel Suggestie 1: Energiek, mathematisch, structureel, klassiek, barok, clavecimbel (Couperin)
Suggestie 2: Energiek, mathematisch, structureel, klassiek, barok, orkest (Boyce Symphony #1, #4) Skyline kan openheid opwekken. Beeld werkt sterk convergerend EN divergerend. Creëert een wereld-perspectief, geschikt voor analyseren van trends, het maken van een plan. Hoge plafonds in 13 en 15 Skyline gecombineerd met hoge plafond in Zone 13 en Theater
Gebruiken voor creëren van overzicht, wereldbeeld, perspectief Voorbeelden van gebruik presets Werkvorm Afstand nemen, bezinning
Reflectie
Slow brainstormen
Talking stick
Samen verhalen maken Muziek Suggestie 1: bezinning, reflectief, verstilling, ruimte
Suggestie 2: Meditatief, verstilling, vervreemdend, reflectief
Suggestie 3: Reflectie, ruimte, diepgang, vloeit als water Beschrijving Zen Relax is goed in te zetten na een energieke divergerende processtap, als voorlaatste stap in een sessie.
In het algemeen geldt dat gedempt licht en een laag plafond veiligheid bieden. Het is aan te raden deze preset vooral in subruimtes te gebruiken. Zone 13 en theater hebben immers hoge plafonds. Sneeuw is weinig gebruikt
Wel sterk effect
ter inspiratie: 'Wat een onderschatte sneeuwscene! Het is een vroege winterochtend, de dag ontwaakt' Onderschat beeld Natuurbeelden zoals klaprozen en sneeuw zijn rustige, neutrale natuurplaatjes die hoog scoren op gefocust denken en concentratie (convergentie). Deelnemers maken zich los van de context, komen vanuit randvoorwaarden tot oplossingen. Natuurbeelden vergroten potentie tot creativiteit en zorgen voor rust. Werkvorm Muziek Beschrijving Werkvorm Knopen doorhakken
Actieplannen maken
Beslissingen nemen Muziek Suggestie 1: Repetitief, ruimte en energie, verbeelding, minimalistisch, modern klassiek
Suggestie 2: Repetitief, ruimte en energie, verbeelding, modern klassiek Beschrijving Meest energieke preset uit Zen-serie. Geschikt voor een taak die gerichte aandacht en creativiteit vergt. Natuurbeelden vergroten potentie tot creativiteit. Helmgras met matjes: als deelnemer zit je als het ware op het zand en kijkt doorhet gras
Geeft ruimte en vrijheid, kijkt verder dan de horizon, dan het beschermde gebied waar je zit
Geschikt voor bezinning
Mogelijke vragen:
zijn we op de goed weg?
Richt je op waarvoor je hier bent en wat je komt doen. Zit het in je hoofd, hart of buik? Ruimte en vrijheid Matjes verspreid over de ruimte
'Windtunnelen': liggend praten over (leer)doelen.
Timing in sessie: na kennismaken 'Windtunnelen' Zonnestralen kan zorgen voor afleiding en onconventionele gedachten. Noorderlicht werkt een tikje convergerend. Windmolens heeft sterk effect op sociaal-convergent en is dus geschikt voor samen knopen doorhakken, consensus bereiken, keuzes maken, besluiten nemen Zitkuilen gebruiken voor momenten van vertrouwen tussen partijen.
Voor openheid, afstand nemen, geveoel, strategie/visionair/lange termijn. Kuil van vertrouwen bij binnenkomst Zen Energie Windmolens neerzetten inclusief de bijbehorende muziek
sfeer van vernieuwing, ambitie, visie, we gaan hier wat doen, ruimte Vernieuwing bij binnenkomst Groepjes van vier bruine poefjes bij elkaar
Elk groep zit alsof ze autorijden, 1 is bestuurder, de rest 'rijdt mee'
Steeds wisselen van bestuurder
Daarna in diezelfde groep brainstormen/post its invullen
Post its op de wanden plakken Autorit Natuurbeelden zoals klaprozen en sneeuw zijn rustige, neutrale natuurplaatjes die hoog scoren op gefocust denken en concentratie (convergentie). Deelnemers maken zich los van de context, komen vanuit randvoorwaarden tot oplossingen. Natuurbeelden vergroten potentie tot creativiteit en zorgen voor rust. zitkuil gebruiken voor momenten van vertrouwen tussen partijen en openheid, afstand nemen, gevoel, strategie/visionair/ lange termijn. Zitkuil vol vertrouwen Grijs kleed
Bruine poefjes op de hoeken in een vierkant
4 gesprekken in 4 kleine groepjes Groepen op de hoek Inventarisatie onder facilitatoren
van verandermodellen Onderzoek: Honger beïnvloedt alle perceptie Reactie 1: Zorg voor handfruit bij de start van sessie Houdt reptielenbrein rustig Reactie 2: Laat ze juist honger leiden korte lontjes
deelnemers sussen dingen niet weg
tegenhouden van impuls wordt moeilijker Ideeën op Yammer Uitschakelen non-verbale communicatie Rechtopstaande L'en
Naaste elkaar in tegenstelde richting
Met een gat tussen de twee L'en
Zodat je elkaar wel kunt horen maar kunt aankijken Klantarena in Theater Theater is een geschikte ruimt voor de werkvorm 'Klantarena' SWI Intake Groep wilde verschillende sporen samen laten komen in intake:
Klantdiagnose, sessie structuur, breinprincipes, besluitvormingsmatrix.
Met VERANDERMODELLEN als verbindend element. In het werken met Standaardwerkinstructies (SWI) biedt de SWI Intake de structuur om te bepalen welke SWI workshop geschikt is, danwel dat er sprake is van maatwerk.
Deze SWI is bijna operationeel; er moet nog een slag gemaakt worden naar het SWI-format. Vanuit onderzoek van Dijksterhuis en Lamme hebben Jet en Kersti onderzoek gedaan hoe het presetboek bij te stellen.
Daarnaast heeft Lamme een tweede onderzoek gedaan waarin hij de resultaten van zijn eerste onderzoek heeft aangescherpt. En waar nieuwe presetfoto's uit gedestilleerd gaan worden Werkvorm Kennismaking, intake/start
Goed gesprek middenin
Na situatie van conflict of vlottrekken van gesprek
Ook voor ervaringen delen, terugkoppeling, verdieping, gedachten laten dwalen, elkaar iets toevertrouwen Muziek Audioboek: Jazzy, ontspannen en toch energiek. Of klassiek, persoonlijk, ingetogen, warm (Mozart) Beschrijving Huiskamer draagt bij aan vertrouwen; hierdoor willen mensen een gesprek met elkaar aan gaan (benaderingsmotivatie). Het rode licht ondersteunt bij een taak die nauwkeurigheid en gerichte aandacht vraagt. hippocampus Als gedrag bij situatie past, vindt het brein het al snel goed. gaat niet naar ander gedrag zoeken vertaalslag naar LEF Mens gaat op zoek naar: Wat is hier de mores?
En daar gedraagt hij/zij zich naar. het bepaalt hoe je in oplossingen denkt nuclues accumbens Genotscentrum vertelt brein of het op de goede weg zit voor wat betreft de vijf basisvragen. En dat stimuleert dus dat het vertoonde gedrag verder ontwikkeld wordt Ook op eerste gezicht onnuttig gedrag wordt zo gestimuleerd voorbeeld: sudoku's invullen levert plezier relevantie voor breinfaciliteren fysieke veiligheid niet zo dominant relevantie voor breinfaciliteren eten al wat meer van belang. voorbeeld: gevangenislunch kan mensen echt boos maken relevantie voor breinfaciliteren De 3 sociale vragen spelen altijd een rol 2 'fysieke vragen' 3 sociale vragen' Als hippocampus altijd zoekt naar passend gedrag bij situatie...
Als nuclues accumbens 'lekker gedrag' stimuleert...
Kunnen we dan wellicht beinvloeden van welke gedragssets de mens zich bedient? Hoe roepen de gewenste gedragssets op met behulp van presets? Praktische tips rond sessies Ervaringen World Cafe schrijven op tafelkleden dialoogregels Een app maken voor standaardprogramma's, zodat facilitatoren makkelijker door programma heen kunnen lopen? Werkvormen voor pitches/presentaties met dialoog Hoe kun je mensen die een initiatief hebben bedacht anders dan met powerpoint zich laten presenteren. Met meer impact en dat info beter blijft hangen. Passend bij LEF. Quiz Wie van de Drie?: panel bevraagt 3 personen
Top 2000 (Matthijs van Nieuwkerk): met foto's en geluidsfragmenten rond het onderwerp
Petje op, Petje af. Maak een reclame Laat presentatoren een reclamefilmpje uitvoeren of eventueel zelfs maken van hun initiatief Lion's den Deelnemers pitchen hun initiatieven aan publiek en beantwoorden (kritische) vragen. Publiek zoekt de zwakke plekken in het verhaal. Maken van goede verslagfoto's in LEF Weerspiegeling van flits en licht op whiteboards; hoe los je dat op?
Hoe voorkom je dat slechte foto's achteraf resultaat niet goed te achterhalen is?
Werk op flipovervellen (ook op whiteboards)
Whiteboards niet flitsen, maar onder goede lamp zetten (Werkplaats Lab; whiteboard evenwijdig met tl-lamp geeft goede lichtopbrengst)
Laat opdrachtgever backup-foto's maken van belangrijkste borden met smartphone Powerpoint of niet Powerpoint an sich hoeft niet verkeerd te zijn:
Brein is visueel ingesteld, audio komt op 2e plaats
Betekeningsvol beeldmateriaal helpt deelnemer te begrijpen Eisen aan beeldmateriaal Visueel aantrekkelijk
Onderscheidend Tekortkomingen ppt/presentaties Vaak te lang
Niet nagedacht over boodschap
Niet nagedacht over hoe de informatie het beste overgebracht kan worden Alternatieven Theatersport
Dans: zie filmpje Vorm bij doel Motivatie/peptalk => Speech
Betrokkenheid/openheid => Dialoog
Saaie spreker => Interview
Facts & figures => Powerpoint En wil DG/HID praatje houden... Leggen we het op om zonder of met weinig powerpoint dia's te presenteren?
Het gaat uiteindelijk niet over opleggen, maar overbrengen van informatie
Daar moet je op sturen en beoordelen wat de beoogd spreker daarin kan SWI Evaluatie SWI ORIB SWI Badkuip SWI Besluitvorming SWI Inspiratiecafé SWI Kennismarkt SWI Kr8 Ervaringsdagen SWI Mensen in beweging SWI Project startup SWI Project freshup SWI Reorganisatie/
herverdelen taken SWI Samenwerkings-
initiatieven Er is een diffuse vraag, je werkt naar een concreet antwoord toe.
Er is behoefte aan een creatief antwoord. SWI Creative
Problem Solving Opdrachtnemer en opdrachtgever maken voor het eerst echt goed kennis met elkaar.
Project maakt goede start waarop kan worden teruggegrepen als er pittige tijden in het project komen. Projectteam leren van elkaar welke aandachtspunten er zijn voor samenwerking.
Wat zijn wederzijdse verwachtingen, irritaties, stekeligheden? Hoe gaat het team hier verder mee? Verkennen en evalueren van een gegeven situatie,
ten einde een volgende stap te kunnen zetten wanneer die nog niet helder is. Bij elkaar brengen van mensen uit allerlei organisatie die iets hebben met het onderwerp. Informatieve bijeenkomst over maatschappelijk relevant onderwerp.
Hoeft geen vervolg op te leveren. Voorheen ook bekend als 'Theory U' Maatwerk Standaard Werkinstructies Moet gemaakt worden met prioriteit.
Is in gebruik (en wordt permanent verbeterd)
Klaar voor gebruik, eerste gebruikers brengen verbeteringen aanBijna operationeel, moet nog een slag naar SWI-format gemaakt worden


Er is een aanzet – zodra er een klantvraag komt kan dit de basis vormen voor het programma en toekomstige swi.


Het thema zou verder uitgewerkt kunnen gaan worden tot een standaardprogramma. Zodra er vraag naar is kan het opgepakt gaan worden Legenda nummering SWI's Moet gemaakt worden met prioriteit.
Is in gebruik (en wordt permanent verbeterd)
Klaar voor gebruik, eerste gebruikers brengen verbeteringen aanBijna operationeel, moet nog een slag naar SWI-format gemaakt worden


Er is een aanzet – zodra er een klantvraag komt kan dit de basis vormen voor het programma en toekomstige swi.


Het thema zou verder uitgewerkt kunnen gaan worden tot een standaardprogramma. Zodra er vraag naar is kan het opgepakt gaan worden Waar zit wat in het brein?
En wat doet het? Sociale communicatie en
het 'ventral vagal complex' Het 'ventral vagal complex' stimuleer sociale communicatie, zelfkalmering en het beheersen (inhiberen) van opwinding. Het is een relatief ‘nieuw’, hoger deel in het brein, dat twee oudere delen in bedwang houdt, te weten:
Sympatic adrenal system, dat de mobilisatie, actieve vermijding oftewel vechten of vluchten respons regelt
Dorsal vagal complex, dat de immobilisatie ‘je voor dood houden’-respons regelt

Hoe spreek je het ventral vagal complex aan?
Door veiligheid te creëren. Wat blijkt dan op dit deel van het brein goed te werken?
Gericht luisteren naar de stem
Ogen opslaan om iemand aan te kijken

P. Burken, www.psychFysio.nl,
Samenvatting van Porges, S.W.,
'The Polyvagal perspective', Gierende hormonen &
Hoe herken je een persoon? Wat stimuleren de hormonen?
Dopamine Verwachting van beloning
Endorfine Vermindering van pijn
Oxytocine Verbinden en sociaal gedrag
Nor-adrenalyne Alertheid
Serotonine Stemming
Colinergic Slapen, waken, leren

Wat stuur dit deel van het brein aan?
Prefrontale cortex Herijking, beoordelen en denken
Hippocampus Geheugen en herinnering

Hoe herken je een persoon
1. gezichtherkenning (kleur, ogen, mond)
2. representatie van het lichaam (met name hoofd, handen en heupen)
3. analyse van lichaamsbeweging (met name verwachte beweging, anticiperen)
4. simulatie ‘als ik’ (spiegelneuronen)
5. intentionele acties (‘besluit’)
6. ‘theory of mind’, cognitieve besturing van intentionele acties

Uit 'The Age of Insight', Eric Kandel WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? Uuitvoeren WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? Kahneman's waarschuwing
over priming Kahneman gelooft in priming, maar waarschuwt collega’s in open brief dat een aantal beroemde priming-resultaten niet te reproduceren zijn, te weten:
de test dat wanneer je proefpersonen woorden laat lezen die met ouderdom te maken hebben, ze dan na de test langzamer door de gang lopen
Wanneer proefpersonen kenmerken van professors opschrijven, ze beter scoren in algemene intelligentietests

Hij doet een voorstel voor samenwerking tussen onderzoeksgroepen om tot robuustere onderzoeksresultaten te komen en zo een potentieel imagoprobleem te voorkomen. Hij acht deze samenwerking nodig want:
Priming-effecten zijn subtiel en ook gevoelig voor kleine veranderingen. 6 FF'en in LEF toegepast Bij ontvangst:
Ontvangst en koffie in daglicht
Stress verlagen en voldoende ruimte bieden
Namen noemen
Structuur bieden ('daar is de garderobe', 'daar is koffie' , 'we starten zo meteen in die ruimte' etc, maar ook door ze bij begin een puzzel te laten maken)
Bewegen tijdens kennismaking
Makkelijk opdracht voor begin geven

Let op: de zelfde input geven bij de start werkt niet: reptielenbrein neemt inhoud in de eerste momenten niet op. Werken aan Feiligheid Weetjes en ideetjes Conclusies over effect van beelden in LEF
De beelden kunnen zowel bewust als onbewust een individu of een groep prikkelen
Het wisselen van beelden tijdens een sessie wordt in sociale ruimtes als storend ervaren
Gedurende de sessie moeten er weinig wissels van beelden zijn en deze moeten vloeiend in elkaar lopen
De spanningsboog ligt rond de 20-25 minuten, dan verliest een groep focus en oriëntatie

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Onderzoek doen naar hoe lang een foto het bewuste en onbewuste blijft prikkelen
Onderzoek doen naar de optimale afwisseling en overgang tussen beelden Onderzoek Claudia Roding Ervaringen met presets Huiskamer is minder druk en heeft als effect dat deelnemers ook minder druk worden
Zakelijk Beursvloer: goed voor divergeren, minder goed voor convergeren 'Tussenstations' voor het brein In sessies zijn ‘tussenstations' voor het brein’ te onderscheiden. Voorbeelden:
reptielenbrein rustig krijgen
onderbewuste ruimte geven tbv besluitvorming

Er zijn vast meer van dit soort ‘tussenstations’ benoemen Schaal met sinaasappelen (als reminder) Een geurexperiment zonder dat het hele LEF walmt van de geur.
Vraag deelnemers om ’s middags het probleem te verkennen met schalen doormidden gesneden sinaasappels in de ruimte
Iedereen krijgt sinaasappel mee naar huis met de vraag deze doormidden te snijden en naast het bed te leggen
Volgende ochtend vervolg van de sessie in LEF WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? A new habit = a cue + a routine + a reward
Naast het herinneren aan een afspraak (cue) is het belonen van nieuw gedrag belangrijk. En dan ook belonen met iets waar men echt van geniet.
Bijvoorbeeld: Een stuk chocola na een workout.
Zo’n reward is nodig om nieuw gedrag, een nieuwe routine te bevestigen en verdwijnt vaak vanzelf wanneer nieuwe gedrag is ingesleten.


Van Charles Duhigg:
http://bigthink.com/videos/how-to-form-a-good-habit Belonen met iets
waar je echt van geniet WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? Dopamine zorgt voor motivatie, leervermogen, bewegingscontrole en knopen doorhakken.
Adrenaline komt vrij bij angst en stress, maar kan ook alertheid verhogen en energie geven.

Inspelen op angst en stress is strijdig met veilig voelen, maar aanjagen competitie-element en creëren van spanning (aftellen, aanzwellende muziek) kan wellicht op goede manier alertheid verhogen. Faciliteren van
dopamine en adrenaline WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? Groen = rust, gevoel van ruimte
Blauw = vrede, rust en communicatie (pas op voor teveel blauw: autoriteitsproblemen)
Geel = Kennis tot je nemen & vrolijkheid

Dit werkt niet alleen met door juiste licht aan te zetten, maar ook met accessoires met de gewenste kleur door de aandacht van de deelnemers op de accessoire op te focussen. Effecten van kleuren 'Geld' in plaats van stickeren Ervaring in LEF: Prioriteren met 'geld' te laten doen in plaats van stickers had als effect:
Geeft ruimte voor humor
Roept meer op tot lobbyen Kiezen en
besluitvorming Emotionele gevolgen van keuzes We werken vaak vanuit de veronderstelling dat meer opties een betere keuze opleveren. In werkelijkheid gaat veel keuzes niet over grote verschillen. En vaak zien we de verschillen in keuzes niet?

Als deelnemers veel keuzes voorgelegd krijgen met - in hun ogen - weinig onderscheid dan levert dat angst en druk op.
Onderzoek geeft als stelregel: 10 keuzes of meer? Dan maak je slechtere keuzes.

bron: Tedtalk van Sheena Iyengar Paradox van keuze Meer keuze leidt tot innerlijke verlamming:
(zoveel keus, dan kies ik maar niet)
Meer keuze leidt tot minder goede beslissingen
(bij veel keuzemogelijkheden focus je in toenemende mate op 1 attribuut (bijvoorbeeld uiterlijk bij duizenden datingprofielen op website))
meer keuze leidt tot ontevredenheid
(je weet nooit meer of je goede keuze hebt gemaakt)

Uit: Paradox of Choice, Barry Schwartz Emotionele gevolgen van keuzes Reacties facilitatoren op TEDtalk Sheena Iyengar
Gebruikte woorden, keuze van woorden beïnvloedt de keuze
Hoe beïnvloeden verschillen in bedrijfsculturen (en verschillen tussen afdelingen in zelfde bedrijf) de keuzes? Paradox van keuze Mogelijke oplossing voor het overvoerd raken door de keuzemogelijkheden:
Beschrijf vooraf wat je wilt voordat je aanbod bekijkt. Stel daarom criteria op en houdt daaraan vast!
En neem genoegen met ‘goede oplossing’ in plaats van te blijven zoeken naar beste oplossing Als alleen je empathische
rechterbreinhelft werkt... Een hersenwetenschapper - dr. Jill Bolte Taylor krijgt een hersenbloeding en linkerbreinhelft is uitgeschakeld. Wat neemt zij waar?

Haar rechterbreinhelft maakt dat zij zich vredig voelt, verbonden met het universum, leeft in het nu.

Wanneer haar linkerbreinhelft weer mee doet, komt haar 'ik' los van het geheel, is ze bezig met het verleden en de toekomst, heeft ze haar emotionele bagage terug. Haar zorgen zitten links.

'Mijn onverwachte inzicht is dat vrede maar één gedachte van ons verwijderd is. Het enige wat we moeten doen om er toegang toe te krijgen is de stem van onze dominante linkerhersenhelft het zwijgen opleggen'

Mijn onverwachte inzicht is dat het bewustzijn van mijn rechter hersenhelft ten diepste een karakter heeft dat rechtstreeks in contact staat met mijn beleving van een diepe innerlijke vrede
Bron:
http://buschmanconsultancy.com/2011/10/25/onverwacht-inzicht/ Kahneman: Type 1 en Type 2 verwerking Type 1 verwerking =
Snelle emotionele besluitvorming: deze volgt allerlei automatische associaties die we hebben opgebouwd, waardoor we heel snel een oordeel klaar hebben.

Trigger de verkeerde associaties en de besluitvorming schiet een karrenspoor in waar het niet meer uit komt.

Tegelijkertijd zijn er legio situaties waar je prima op deze type 1 verwerking kunt varen

Type 2 verwerking =
Hogere cognitieve verwerking: heroverwegen van eventueel onverstandige Type 1 besluiten. Dit vraagt om te overzien wat de gevolgen van je keuzes zijn. Dat kost moeite en daar kunnen we dus veel missers in maken.

Kahneman beschrijft in zijn boek 'Thinking Fast and Slow' diverse misser en biases die bij beide vormen van besluitvorming voorkomen.
Op basis hiervan kunnen we diverse 'checks and balances' inbouwen in sessies. Broedende kip moet je niet storen Als mensen bezig zijn met complexe besluitvorming dan is elke feedback - positief of negatief - verstorend en levert het slechtere besluitvorming op. Nijstad: Beslissen in groepen Waarom werken met groepsbeslissingen:
1. Creëren van consensus en draagvlak (focus is op preferentie)
Type beslissing: ‘verdict driven’
Een uitwisseling van voorkeuren
Analogie is: Stemmen
Consensus impliceert correctheid
Kwaliteit is hoog, als
Groepsleden gemotiveerd zijn
Onafhankelijk tot oordeel komen en stemmen

2. Verbeteren van kwaliteit van beslissingen (focus is op informatie)
Type beslissing: ‘evidence driven’
Complementaire kennis en vaardigheden
Analogie is: probleem oplossen
Potentieel is een betere oplossing, die mogelijk zelfs niet overeenstemt met aanvankelijke voorkeuren Hidden profiles
Wat is het effect als niet iedereen in de groep dezelfde informatie heeft?
Groep praat vooral over wat iedereen al weet
Gedeelde informatie wordt meer herhaald en serieuzer genomen
Initiële voorkeuren beïnvloeden evaluatie van nieuwe informatie
Informatie die past bij voorkeur wordt vertekend verwerkt

Wat kun je hieraan doen:
Expertise inbrengen die wederzijds erkend wordt
Taak framing als probleem oplossen (niet consensus bereiken)
Motivatie verhogen
Zorgen voor diversiteit in voorkeuren
Democratisch leiderschap Motivatie voor verwerken van informatie bij groepen
Epistemische motivatie:
Bereidheid om (cognitieve) moeite te doen om probleem te doorgronden

Sociale motivatie:
Voorkeur voor uitkomsten voor jezelf versus de groep (eigen belang vs harmonie) WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? Hidden profiles
Wat is het effect als niet iedereen in de groep dezelfde informatie heeft?
Groep praat vooral over wat iedereen al weet
Gedeelde informatie wordt meer herhaald en serieuzer genomen
Initiële voorkeuren beïnvloeden evaluatie van nieuwe informatie
Informatie die past bij voorkeur wordt vertekend verwerkt

Wat kun je hieraan doen:
Expertise inbrengen die wederzijds erkend wordt
Taak framing als probleem oplossen (niet consensus bereiken)
Motivatie verhogen
Zorgen voor diversiteit in voorkeuren
Democratisch leiderschap Nijstad: beslissen in groepen Groepsdenken Groepsdenken komt vooral voor in hechte groepen met een sterke leider. Het effect is dat de opvatting van de groep versterkt wordt en overmoed en zelfoverschatting groeit.

Tegenmaatregelen:
Organiseer tegenspraak
Geef een teamlid de rol van Advocaat van de duivel. (En rouleer die rol om het 'daar heb je hem weer'-effect tegen te gaan Besluitvorming door experts 1. Expert komt in situatie terecht
2. Ziet allerlei aanwijzingen (meer dan onervaren iemand)
3. Herkent patroon (vanuit ervaring)
4. Patroon levert één aanpak, die hij toetst aan mentale modellen
5. Klopt dit, dan besluit tot actie Vragen van individu bij
besluitvorming in sessie 1. Welke betekenis heeft dit besluit voor mij?
2. Hoe weet ik welke impact het besluit gaat hebben? 1. Voedingsbodem creëren om resultaten van ‘eigenlijke sessie’ door te laten werken
2. Als opdrachtgever niet goed weet onder welke voorwaarden doelgroepen deel willen nemen
3. Als er wel een probleem is, maar geen heldere vraag.

Randvoorwaarden ontwerpsessie
representatie van beoogde doelgroepen aanwezig
open onderzoekende houding van opdrachtgever Wanneer doe je een ontwerpsessie? Idee om praatplaten te laten maken, waarmee tijdens intake LEF, het faciliteren van het brein, de 6 F'en en dergelijke uitgelegd kunnen worden Digilef De SWI's die in gebruik zijn, komen in digilef te staan Prezi CoP Yammer WAT KUNNEN WE HIER MEE IN LEF? Binnen de ring: Basis Breinkennis
Wetenschappelijk Onderzoek
uit diverse bronnen
onderzoek door LEF Rond de ring: Toepassing in LEF
Uitwerking in:
SWI's
Ideeën over presets, werkvormen
Facilitatordiscussies Nadere uit te werken
Suggestie voor toepassing van idee dat er in de basis al is
OF
Potentiële onderzoekslijn Wat kunnen we hier mee in LEF
Deze kennis geeft ons een belangrijk inzicht, maar...
Hoe passen we het echt toe in LEF? SWI legenda Aanvulling op vuistregels (Lamme 2) De meeste van de nieuwe foto’s leiden tot congruente breinstaten.
Eenduidige, planmatige en puzzel-achtige beelden activeren convergente processen: bijvoorbeeld Eenling balancerend op koord (6), Sneeuwberg (2) en Zeilboot (27)
Beelden die een interessant verhaal vertellen en zo een soort dagdroom activeren (mind wanderen), leiden tot divergente breinstaten; deelnemer gaat denken aan dingen die voor hem/haar belangrijk zijn.
Rustige beelden lijken weer vooral de individuele breinstaten te activeren, voor intern gedreven processen. Dromerige beelden roepen vrije associaties op (individueel), rustige natuurbeelden zitten aan convergente kant: bijvoorbeeld Bergtoppen (18 over bergtoppen, ook sterkte positieve emoties)
Het sociale brein wordt geactiveerd door uitnodigende plaatjes met mensen en dieren: bijvoorbeeld Yogamatjes (41) >samen op yoga matje liggen (en lege matten die uitnodigen ook te gaan liggen), In de achtbaan (4) > samen in achtbaan pretpark (met uitnodigende blik om ook mee te doen, deel uit te maken van dit groepsgevoel) en Eenling balancerend (6). No 4 scoort divergenter dan 41. No 6 is beeld van eenling balancerend op koord en scoort (toch) sterk sociaal. Hetzelfde geldt voor de snookerspeler (44). Kijker verplaatst zich in persoon op foto.
Divergente gedachteprocessen zijn snel en afwisselend en sterk op de externe wereld gericht. Filmbeelden zullen breinstaten sterker activeren richting divergentie. Vooral film en beelden die zoveel mogelijk beweging en actie suggereren, of beelden die complexiteit benadrukken.
Convergentie moet eerder in doelgerichtheid worden geplaatst, dan in unieke associaties (Lamme 1) Convergente breinstaten worden geactiveerd door doelgerichtheid (bv no 6). Convergentie is niet gebaat bij bewegende beelden, immers concentratie wordt gevraagd voor doelgerichtheid 6


2


27


18


41 Sociaal - convergent Individueel - convergent Individueel - convergent Individueel - convergent Sociaal - divergent 4


44


48


39 Sociaal - divergent Sociaal - convergent Sociaal - divergent Individueel - convergent Nieuwe foto's Opvallend resultaat t.a.v. emoties:
Hoe socialer een foto, hoe hoger de score op negativiteit.
Veel negatieve emoties zijn veelal sociaal van aard, zoals boosheid, angst: andere mensen kunnen potentieel bedreigend zijn en vermijdingsreacties oproepen.
De snelle onderbuikrespons van sociale situaties met vreemde mensen lijkt toch vaak een negatieve te zijn, aldus Lamme.

Je hebt ook sociale plaatjes die het persoonlijke waardesysteem “strelen”, zoals foto’s van lachende, aantrekkelijke mensen.Specifiek voor LEF: wij willen deelnemers in een convergent-sociale denkstaat brengen (sociale toenadering). Daarvoor zijn positieve emoties belangrijk, omdat van de deelnemer een open, kwetsbare staat gevraagd wordt. De convergent-sociale beelden geven de deelnemer dus een duwtje richting groep, en moeten de deelnemers vooral niet afschrikken.
Sociale processen kunnen mogelijk ook positief geactiveerd worden door “treintjes” van contextueel gerelateerde beelden (storyboards). Dat is rustiger en minder ontregelend dan bewegende beelden.Vraag blijft bestaan: zullen de losse beelden de deelnemers in LEF voldoende aanzetten tot onbewust toenaderingsgedrag of is hier toch meer voor nodig (verhalende, tragere stimulatie)? Denk ook aan F van Veiligheid (jp) Lamme 2: naast assen ook emoties In het LEF1 onderzoek zijn de breinresponsies op de getoonde beelden langs twee assen gelegd:
Convergent - Divergent, en Individueel – Sociaal.
In LEF 2 is de nieuwe fotoselectie ook getoetst op dit twee-assenstelsel en tevens is gekeken hoe de foto’s scoren op 13 emoties.
De methodiek in LEF2 was nagenoeg gelijk aan die in LEF1. In LEF2 is verder ook gewerkt met 3D Brain Rating waarmee de allereerste emotionele indruk van een foto wordt gemeten. Digitale hulpmiddelen voor visualiseren en maken moodboards In dit overzicht staan veel social media tools die je (soms) voor een sessie eventueel kunt inzetten.
Nader uit te zoeken/uit te proberen.
Hieronder de top 30.
volg de link voor meer: http://www.socialnomics.net/2012/05/22/social-media-tools-list-100-social-media-tools/ Social Media tools:
Welke zijn de moeite? Sites die in te zetten zijn bij visualiseren en maken van moodboards
Spezify
Wordle
Moodstream
Ease.ly
Piktochart
Info.gram
Visual.ly Agenda by walking around Presenteer de agenda voor je sessie terwijl je langs de ruimtes te lopen 1. Ruimte geven aan verbeelding en intuitie? OF
2. Systematisch uitproberen en oefenen totdat het spontaan gaat?

Positief gestemde mensen hebben een voorkeur voor creativiteit volgens 1.
Slecht gehumeurde, angstige en boze mensen presteren beter bij 2.

Positief gestemde mensen hebben de neiging te stoppen NA een creatief ideeSlechtgehumeurde mensen stoppen VOOR ze een creatief idee hebben. Creativiteit: Wat werkt beter? Er is nog weinig bekend over het effect en hoe/wanneer/waarom inzetten van films
Welk effect hebben de films is interessant onderzoeksspoor Emotionele gevolgen van keuzes Reacties facilitatoren op TEDtalk Sheena Iyengar
Gebruikte woorden, keuze van woorden beïnvloedt de keuze
Hoe beïnvloeden verschillen in bedrijfsculturen (en verschillen tussen afdelingen in zelfde bedrijf) de keuzes? Paradox van keuze Mogelijke oplossing voor het overvoerd raken door de keuzemogelijkheden:
Beschrijf vooraf wat je wilt voordat je aanbod bekijkt. Stel daarom criteria op en houdt daaraan vast!
En neem genoegen met ‘goede oplossing’ in plaats van te blijven zoeken naar beste oplossing
Full transcript