Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Kabihasnang Klasiko Ng Rome

No description
by

Haha Huhu

on 9 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Kabihasnang Klasiko Ng Rome

Ang Kabihasnang Klasiko Ng Rome
Heogripya Ng Rome At Italy
- Ang Italy ay isang Tangway o peninsula. Ito ay napapalibutan ng tatlong Hangganan:
Silangan - Dagat Adriatic
Timog - Dagat Ionian at Mediterranean
Kanluran - Dagat Tyrrhenian at Ligurian

-Ang Italy ay maraming malawak na
kapatagan.
GOAL!
Pag-usbong ng Kristiyanismo
Thank you!
Ilog Tiber
Rome Sa Ilalim Ng Republika
-Malupit ang huling hari ng Estruscan na si Tarquin the Proud kaya matapos mapatalsik ang huling hari ay nagtatag sila ng isang uri ng pamahalaan na tinatawag na Republika

- Ang Republika ay sistemang pagboto ng kandidatong mamumunong opisyal.
Alamat Ng Kambal
- Ayon sa alamat ay nagsimula ng Rome sa pagsilang ng kambal na sina Romulus at Remus.

-Dahil sa alamat na ito nagkaroon ang mga Romano ng banal na pinagmulan.
Ang Tatlong Pangkat
- Mayroong tatlong pangkat na naninirhan sa Italian Peninsula noon na tinaguriang mga Latins, Greeks, at Estruscans.

Naninirahan ang mga ninunong Latin sa Palatine Hill.

Nagtatag ng kolonya ang Greek sa bahagi ng Italy at Sicily na naging masagana at aktibong-aktibo sa komersiyo.

Ang mga Estruscan ay nagsimula sa Silangang Mediterranean.
-Inangkin ang sistema ng pagsulat at alpabeto ng mga Latin o Romano.
- Pangunahing mga Ilog ang Ilog Tiber at Po.

- Sa ROME lamang direktang umaagos ang Ilog Tiber.

- Napakahalaga ng Ilog Tiber dahil nakapagtustos ito ng pagkain at iba pang pangangailangan. Nakakatulong ito sa irigasyon at transportasyon ng tao at kalakal.
Ngunit batay sa ebedensiya ang mga ninunon Latin ay unang nagtayo ng paninirahan sa paligid ng pampang ng Ilog Tiber.

Sila ya nakakalat sa pitong mababang burol: Latin, alatine, Qurinal, Aventine, Capitoline, Appian, Viminal, Pincian, Esquiline, at Caeline
Napasailalim ang Rome sa pamumuno ng pitong hari, dalawa sa huling hari ay Estruscan. Sa ilalim ng estruscan nagsimula ang Rome bilang isang siyudad.

-Sa panahong ito nagsimula nag konstruksiyon ng Via Sacra o Sacred Way sa Rome na nagbibigay daan sa pagtatayo ng mga templo, palengke, at etc.
- Ang Karapatang Bomoto ay ipinagkaloob lamang sa mga lalaking ipinanganak na malaya.

Senado - Binubuo ng pinakamakapangyarihang namumunong opisyal; Binubuo ng 300 senado na nagmula sa uring patrician.

Patrician - Ito ay isang taong marangal o dakila. Miyembro ng kapisanan ng mga mahal na tao.

Konsul - Pinakamataas na puwesto ng Republika ng Romano; Puwedeng pumili ang senado ng dalawang Konsul.

Diktador - Inihalal ng mga senado; Siyang magiging pinakamtaas na pinunong nagtataglay ng absolutong kapangyarihan sa panahong krisis tulad ng digmaan.


Sistemang patronage - Mga mayayamang pamilyang Romano o mga Patrician ay nakaktanggap ng tulong na pinansyal, materyal, sosyal o legal kapalit ang kanilang suporta.

Pebleians - mga pangkaraniwang mamayan; sila ay walang boses sa lipunan.

Tribune - tawag sa mga opisyal na inihalal ng mga pebleians.

- Unti-unting napuwersahan ng mga pebleians ang mga patricians na itala ang lahat ng batas na nakasula sa kodigo. Ito ay inukit sa labindalawang bronze tablets at itinanghal sa Roman Forum o central square sa gitna ng Rome.
-Lumalalim ang matinding pagpapahalaga sa sistema ng "Checks at Balance"
Ang Republikang Rome ay nahahati sa tatlong pangunahing sangay o bahagi : (1) Senado; (2) Iba't ibang asembleang popular, kagaya ng Tribal Assembly ng mga Pebleian; (3) Magistartes o mga halal ng opisyal na nagpapairal ng batas.
Cursus Honorum - pormalisasyon ng prosesong pagdadaan para sa pag-akyat sa posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan.
Legion - malaking hukbong militar ng Rome
*Binubuo ng 5,000 foot soldiers at sinusuportahan ng mga Cavalry.
Punic Wars
-Mapanganib na digmaan; tatlong serye o magkasunod na digmaan sa pagitan ng Siciliy(Isang malaking pulo ng Rome) at Carthage(makapangyarihang trading city) na nagdulot sa pagwasak ng Carthage at ang kanyang annexation ng Roma; 264-241 BC, 218-201 BC, 149-146 BC

-Maaring pinakalaking digmaan sa sinaunang mundo.


Ang Imperyong Romano
-Ang agwat ng mahihirap at mayayaman ay palaki ng palaki.

Latifundia - malawak na lupain kung saan naninirahan ang mga mayayaman
Tiberius at Gracchus - nagtangkang lumutas sa problema ng Republika ngunit namatay sa prosesong lutasin ang problema
First Triumvate

- Binubuo ng tatlong tao na nakapg-ambag sa pagwawasak ng Republika na sina Julius Caesar, Gnaeus Pompey, at Licinus Casses.
Julius Caesar
* Nagmula sa pamilyang Patrician
* Roman Soldier at Political Leader
* Namuno noong Oktubre 49 BC- Marso 15, 44 BC
* Parte sa First Triumvate
* Naging gobernador ng Gaul
* Ideneklarang bilang diktador panghabangbuhay
* Napalawak ang mga hangganan ng Roma
* Naging tanyag dahil sa kanyang mga tagumpay.
* Binawasan ang kapangyarihan ng senate ngunit
ginawa namang 900 ang miyembro.
- Unyon ng mangangasiwa ng pamahalaan
Second Triumvirate
- Nabuo sa pagkamatay ni Julius Caesar at pinamumunuan Octavian, Lepidus, at Mark Anthony.
- Marcus Antonius - Heneral ni Julius Caesar; namuno sa Silangang lalawigan
- Marcus Aemelius Lepidus - mahusay na mambabatas at anak ng isang consul
- Gaius Julius Caesar (Octavius) - Apo sa pamangkin ni Julius Caesar at kanyang tagapagmana; namuno sa kanlurang lalawigan; Unang Emperador ng Rome.
- Naging matagumpay na talunin ang hukbo ni Brutus at Cassius(Macedonia)
- Itinanghal si Octavius bilang unang emperador ng Roma
-Iginawad ang mga itulong:
*Princep ("Unang mamamayan")
*Augustus ("Kapita-pitagan")
*Imperatur ("Heneral")
*Caesar ("Emperador")

-Nakamit ng Roma nag Ginintuang Panahon(Pax Romana) (27-180 BC)
Mga Nagawa ni Agustus:
-Nagtalaga ng mabubuting pinuno
-Pinabuti ang sistema ng pagbubuwis
-Nagpa-unlad sa imprastraktura ng Roma
-"Natagpuan ko ang Roma bilang lungsod ng luwad, iniwan ko ito bilang lungsod ng marmol"
Virgil - Siya ang matagumpay na natapatan at natularan ng kanyang epikong Aeneid ang Iliad at Odyssey ng mga Greek.
Good Emperors
-Noong namatay si Augustus pinamumuan ang imperyong Romano ng mga kamag-anak ni Julius Caesar nang halos 54 taon: Tiberius, Caligula, at Nero.
-Naabot nila ang pinakamalawak nitong hangganan
Tiberius Caesar - sa kanyang kapanahunan, ipinako si Kristo sa Krus.
Caligula - Itinuring na baliw; itinanghal ang kanyang kabayo bilang consul.
Nero - unang emperador na naging malupit sa mga Kristiyano; Sinunog ang lungsod ng Roma.

Lipunan At Kultura At An Kontribusyon Ng Kabihasnang Klasiko Ng Rome
Forum-Pinakasentrong siyudad
-Pinagkaloob ang mga mahihirap sa libreng pagkain at public entertainment sa Colosseum.
Circus Maximus - Dito nangyayari ang karamihan sa mga karera
Amphitheatre - Dito ipinaglaban ang mga hayop o tao sa mga leon
Gladiatorial - pinakapopular na uri ng libangan.
-Ang edukasyon at literasi ay mahalaga sa mga Romano.
-Maraming elemento ng mitolohiyang Greek ang hiniram at inangkin ng mga Romano.
Greco-Roman culture - kulturang nalinang ng mga Romano mula sa pinaghalo-halong element ng mga kultura ng Greek, Hellenistiko, at Romano.
-Ang mga Romano ay mahusay na manlilikha.
-Ang kanilang arkitektura ay itinituring mighty and grand.
Galen - May malaking naidulot sa pag-unlad ng medesina dahil sa sinulat na bolyum ng aklat kung saan dinedetalye ang lahat ng mga kaalamang medical.
7 BCE at 2 CE - pinaniniwalaan na si Hesus ay pinaniwalaang ipinanganak sa Romanong Judea.
Ang Kristiyanismo ay ginawang opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano noong 380 CE.
Napadali ang pagkalat ng bagong ideya dahil sa mahuhusay na lansangan at mga daanang pantubig.
Ang bagong relihiyon na Kristiyanismo ay pinakamatagumpay sa mga lugar urbano at kumalat muna sa mga alipin at mga tao na may mababang katayuan sa lipunan.
Full transcript