Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Edukimi gjithëpërfshirës i fëmijëve me dëmtime në të dëgjuar

No description
by

Urtina Tolaj

on 14 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Edukimi gjithëpërfshirës i fëmijëve me dëmtime në të dëgjuar

Edukimi gjithëpërfshirës i fëmijëve me dëmtime në të dëgjuar
DEFINICIONET
Karakteristikat
Shkaqet
Llojet e humbjes së dëgjimit
Shenjat paralajmëruese
Strategjitë e mësimëdhënjes
Fëmijët e shurdhër
'' Dëmtime në të dëgjuar ''


Të lehta
(16- 40 dB)


Të mesme
( 41- 70 dB)


Të rënda
( 71-90 dB)

'' Shurdhëri ''
Shumë të rënda ( mbi 90 dB )
Audiometri
Me humbje të lehta të dëgjimit

Vështrësi në të dëgjuarit dhe kuptuarit kur dikush flet nga distanca dhe me zë të ulët

Të pavëmendshëm
Vështirësi në të kuptuarit e koncepteve abstrakte
Me humbje të mesme të dëgjimit
Nuk dëgjojnë më largë se 2-3 metra
Kanë vështirësi në të dëgjuarit e disa tingujve sidomos 'f','h','s' dhe përdorimin e tyre
Vështirësi në të lëxuarit e disa fjalëve
Me humbje të rënda të dëgjimit
Dëgjon shumë pak nga biseda e të tjerëve
Të folur me defekte
Fjalor ekspresiv/ shprehës minimal
Struktura gjuhësore jo të sakta
• Trashegimia

• Rubeola ( gjatë shtatëzanisë së hershme)

• Faktori Rh ( ikompabilitetit)

• Lindja para kohe

• Mungesa e jodit( te nënat gjatë shtatëzanisë)

• Lindja me probleme

• Infeksionet e veshit


• Marrja e ilaçeve të shumta e të pakontrolluara


• Zhurma e vazhdueshme, me intersitet të lartë

Konduktive

Senzorike

Neuro-periferike

Të përziera

Joorganike periferike

Probleme qendrore auditive

Vëmendje e dobët
Zhvillimi i të folurit i dobët
Vështirësi në përcjelljen e udhëzimeve
U përgjigjet më mirë detyrave me shkrim sesa atyre gojore
Kërkon përseritjen e fjalive tërë kohën
Gjatë bisedës përdorë më shumë gjestet, mimikat sesa fjalët
Ankohet shpesh për dhembje të veshit, ftohje etj.
Bëje
Ule afër teje
Përdor fjali të thjeshta dhe jo tw gjata
Pozicionoje aty ku arrin tët shoh ty dhe fëmijët e tjerë
Ulu drejtë me të
Qëndro në atë pozitë që mund ta shoh fytyrën, duart dhe buzët
Sigurohu që mjeti për ndihmë në dëgjim po i funksionon si duhet
Detyrat e shtëpis shëno në tabelë
Përserit përgjigjet e fëmijëve të tjerë
Mos e bëj !
Mos e mbuloni fytyrën me libër kur lexoni ose kur flisni dhe shkruani në tabelë të zezë
Mos lejo të përgjigjen fëmijët në rast se në klasë ka zhurmë.
Mos bertit !
Mos i ul bashkë fëmijët më pengesa në dëgjim
Lavdëro përpjekjet
Shmange nga puna në grupe
Shkalla e humbjes së dëgjmit mbi 90 dB
Nuk dëgjojnë
Nuk flasin
Mënyrat e komunikimit
Gjuha e shenjave
Alfabeti daktil
Procesi edukativo-arsimor i këtyre fëmijëve bëhet në shkolla speciale.
Në vendin tonë gjendet vetëm në Prizren.
?
Faleminderit për vëmendje !
Para lindjes
Pas lindjes
Ky lloj i humbjes së dëgjimit shkaktohet nga faktorër që e pengojnë përcjelljen e tingullit në guaskën e veshit ( cocleus-it). Këto humbje kongjentiale apo të fituara janë realativisht të përhapura si pasojë e :
Ky lloj i humbjes së dëgjimit shkaktohet nga çrregullimi i funksionimit normal të fijeve qelizore te guaskës së veshit. Humbjet e tilla janë kongjenitale apo të fituara pas lindjes. Janë relativisht të përhapura si pasojë e:
Ky lloj i humbjes së dëgjimit shkaktohet nga përzirjet e degëzimeve auditive të nervit të VIII-të kranial apo kafkore. Ndonëse realitivisht të rralla, humbjet e tilla shfaqen si pasojë e disa shkaktareve :
Këto lloje të humbjeve të dëgjimit shkaktohen nga faktor të ndryshëm që ndikojnë në përcjelljen normale të tingullit në guacën e veshit dhe në trasmetimin neural të tingullit. Ndër faktorët më me rëndësi numërohen :
Këto lloje të humbjeve të dëgjimit shkaktohen nga faktorët që e pengojnë përcjelljen e tingullit në guaskën e veshit ( cocleus-it) si pasojë e:
Këto lloj probleme shkaktohen nga përpunimi jonormal i stimuluesve suditiv në qendrën auditive. Në disa raste nuk mund të gjendet shkaktari organik. Pragu i dëgjimit të zërit mund të jetë normal. Vështirësitë më së shumti manifesohen në të dalluarit dhe kuptuarit e të folurit.
DEFINICIONET


KARAKTERISTIKAT

SHKAQET

LLOJET

SHENJAT PARALAJMËRUESE

SRATEGJITË E MËSIMËDHËNJES

Konduktive
Senzorike
Neuro-periferike
Të përziera
Joorganike perfierike

Problemeve qendrore auditive
Atersionit apo aplasionit

Të enjurit e kanalit të veshit

Osteomave

Kolapsit të kanalit të veshit

Dëmtimit të cerumenit për shkak të sekrecionit të dyllit

Objekteve të huaja në kanalin e veshit

Ndërlidhjes së dëmtimeve të sistemit kockor auditivë

Rrjedhes në veshin e mesëm

Fiksimit të sistemit kockor
Sindromës së fetusit alkoolik

Narkomanisë së nënës

Peshës së ulët të foshnjës

Ototoksikëve

Aksidenteve vaskulare

Dëmtimit mekanik të guaskeë së veshit

Infeksioneve virusale dhe bakteriale

Qëndrimit në zhurmë

Procesit normal të plakjes

Tumorit të nervit të 8

Sëmundjeve demielinizuese
Faktorët që shkaktojnë humbje konduktive


Faktorët që shkaktojnë humbje neurale


Otosklerozat


Zhurma
Të imituarit e personit me dëmtime në të dëgjuar me qëllim të rritjes së përfitimeve

Faktorët psikogjen që sugjerojnë mungesë të vetëdijes për faktorët motivues të individit, mbase për arsye të situatave të vështira jetësore
Neoplazmave dhe tumoreve

Sëmundjeve demielinizuese

Sëmundjeve cerebrovaskulare

Çrregullimeve të ndryshme gjenetike

Asfisisë përgjatë lindjes

Infeksioneve

Dëmtimeve traumatike të trurit

Sëmudjeve qendrore degjeneruese


Prof.Ass.Dr. Ardita A. Devolli , ‘’Edukimi special’’ , Prishtinë, 2012

Prof. Ass.Dr Naser Zabeli , ‘’ Përkujdesi dhe mirëqenia e fëmijëve’’, Prishtinë

Irfan Bojaxhiu (2010), Shurdhimi pengesë e zhvillimit te të folurit,
http://www.nastradini.com/forumi/shendeti/shurdhimi-pengese-e-zhvillimit-te-te-folurit/

SHKSH(2014),Broshurë informative për prindërit e fëmijëve të shurdhër’’, Prishtinë,
http://shksh.org/wp-content/uploads/Broshure-informative-per-Prinderit-te-SHKSH-se.pdf

MASHT (2015), Gjuha e shenjave, Prishtinë,
https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/gjuha-e-shenjave-broshure-2.pdf

Referencat :
Full transcript